Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Modeli i Borit per atom te hidrogjenit

No description
by

Tringa Ahmeti

on 2 February 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Modeli i Borit per atom te hidrogjenit

Modeli i Borit per atom te hidrogjenit
Postulatet e Borit per atom
Vetite themelore te atomeve
Shpejtesia, rrezja dhe energjia e elektronit rreth berthames
Postulatet e
Borit
-Postulatet e Borit per atom
Teoritë e fizikes klasike pranonin rrotullimin e planetëve rreth diellit, pasi planetët nuk kishin ngarkese elektrike ndërsa elektronet ishin me ngarkese dhe sipas teorisë klasike një grimce e ngarkuar ne lëvizje duhet te rrezatonte energji. Duke rrezatuar energji do te vinte një moment ku do te ngelej pa energjinë e nevojshme për te lëvizur dhe duke ju nënshtruar forcave te tërheqjes elektrike duhet te përfundonte ne bërthame. Realiteti ishte kokëforte. Elektronet vazhdonin te lëviznin gjate gjithë kohës. Këtë sekret e zbuloi Bohri, i bazuar ne modelin e Raderfordit, ne kuantet e Plankut dhe ne interpretimin e formulës se Balmerit, ne 1913 formuloi teorinë qe thuhet se revolucionoi një fizike te tere.
Postulati i pare i Borit
Elektronet e atomit te Ruderfordit nuk mund te ndodhen ne cdo orbite. Ato ndodhen vetem ne disa orbita te caktuara qe quhen orbita stacionare ( te qendrueshme ), ne te cilat elektronet nuk rrezatojne energji edhe pse jane ne levizje me nxitim te drejtuar drejt berthames. Kjo gjendje stacionare e ka plotesisht te caktuar energjine E1, E2, E3,....En prandaj paraqet nivel te caktuar energjetik.
Postulati i Dyte i Borit
Elektroni emeton ose thith energji te caktuar vetem gjate kalimit nga nje nivel energjetik ne nivelin tjeter, perkatesisht nga nje gjendje stacionare ne gjendjen tjeter.
Kur elektroni kalon nga niveli me i larte energjetik En ne nivelin me te ulet energjetik Em ai do te liroje nje kuant energjie, dhe ne te kunderten nga niveli me i ulet ne nivelin me te larte e thith nje kuant energjie.
Bori bashkoi idete e Raterfordit dhe idete e Plankut e te Ajnshtajnit mbi kuantet e energjise dhe fotonet per te shpjeguar qendrueshmerine dhe spektrin e atomit te hidrogjenit mbi bazen e dy postulateve te tij, duke arritur ne kuantizimin e vlerave te energjise se eletronit ne atom.
Sipas modelit te Borit , kur eletroni gjendet me afer berthames, ateher ai eshte ne gjendje themelore ai mund te qendroje per nje kohe pambarim te madhe pasi kesaj gjendje i pergjigjet energjia me e vogel e mundshme e atomit. Kur atomi gjendet ne gjendje tjeter energjetike themi se ai eshte ne gjendje te eksituar (ngacmuar) me stabilitet me te vogel se gjendja themelore. Pas 10⁻⁸s , atomi vetvetiu kalon nga gjendja e eksituar ne gjendje themelore, duke emetuar nje kuant energjie.

Vetite themelore te atomeve
Shpejtesia, rrezja dhe energjia e elektronit rreth berthames
Nivelet energjetike të elektronit karakterizohen me numrin kuantik n=1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 që quhet numri kryesor kuantik.
Për n=1 kemi nivelin më të ulët energjetik  që quhet gjendje themelore.

Nivelet energjetike dhe seritë spektrale te atomi i hidrogjenit
Sipas teorisë së Borit për atom të hidrogjenit, elektroni gjatë rrotullimit rreth bërthamës ka vlera të caktuara të shpejtësisë, rrezes dhe energjisë. Per keto madhesi themi se jane te kuantizuara.
Atomet kane permasa te vogla rreth 0.1nm. Kerkesa qe te shihen me drite te dukshme (500nm) eshte e penguar, pasi qe kur te depertojne neper qarje nuk perhapen ne menyre drejtvizore por shperndahen per shkak te difraksionit.

Atomet jane te qendrueshme, perbehen nga grimca qe nuk mund te coptohen ne pjese me te vogla apo te shkaterrohen. Atomi mbahet kompakt nen veprimin e forcave te brendshme qe jane te baraspeshuara.
Atomi eshte elektroneutral, sa ka ngarkes pozitive, aq ka edhe ngarkes negative. Ne atom me Z elektrone te ngarkuara me elektricitet negativ, gjendet ngarkesa pozitive e berthames +Ze.

Atomet e leshojne dhe e absorbojne rrezatimin EM. Ky rrezatim mund te kete gjatesi te ndryshme valore: si drite e dukshme ( λ≈ 500nm), si rreze X (λ≈1nm), si rreze ultravjollce (λ≈10nm), si rreze infrakuqe (λ≈0.1щm)
Full transcript