Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PROJECT

No description
by

Petch Layer

on 30 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PROJECT

THE
WHAT
WHY
HOW
BUSINESS OWNER
HOW
WHAT
WHY
WORLD
DESIGN
WHAT
HOW
WHY
BUSINESS
OWNER
JEW AND BAG
DETAIL
ในแบรนด์ของเราจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ
COSTUME JEWERY
เครื่องประดับเทียมประเภท แหวน สร้อยคอ สร้อยข้อมือ ต่างหู รวมถึงเครื่องประดับเนคไท และปกเสื้อ เป็นต้น
BAG
กระเป๋าหนัง พลาสติก และวัสดุอื่นๆ รวมถึงอะไหล่สำหรับกระเป๋าที่ผลิตขึ้นเอง
SOCIAL TRENDS
ผู้คนต่างสนใจและพิถีพิถัันในการเลือก
เครื่องแต่งกายมากขึ้น เพื่อให้โดดเด่น
และเป็นที่ยอมรับในกลุ่มสังคม
การมีสื่อออนไลน์ ทำให้ใครๆก็สามารถ
เป็นเจ้าของธุรกิจได้ ประชาสัมพันธ์ง่าย
อีกทั้งลูกค้าก็ยังสามารถช่วยโปรโมทได้

WHAT
WHY
มีความรู้พื้นฐานด้านการออกแบบเครื่องประดับ และกระเป๋า รวมถึึงกลยุทธ์ด้านการตลาด
ชอบคิดอะไรที่แปลกใหม่ ไม่ซ้ำใคร
ช่างพูดคุยเจรจา มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีประสบการณ์ทำงาน FREELANCE
และผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายออนไลน์
จึงทำให้มี SUPPLIER มากมาย
ครอบครัวมีการทำธุรกิจนำเข้าส่งออก เป็นทุนเดิม
จึงทำให้สามารถมีช่องทางในการซื้อวัตถุดิบใหม่ๆ
และมีช่องทางจัดจำหน่ายที่สะดวกสบายขึ้น
ครอบครัว สามารถสนับสนุนเงินทุน
ในการหาสถานที่เพื่อทำ STUDIO
รวมถึงทุนการผลิตสินค้าในช่วงแรก
HOW
จุดเริ่มต้น เกิดขึ้นเมื่อได้ลงประกวดออกแบบ AECCESSORIES ของ SINGHA LIFE AWARD
จึงทำให้ได้ค้นหาตัวเองพบ ว่าชอบการออกแบบเครื่องประดับและกระเป๋า ชอบคิดแบบใหม่ๆ
งานนี้ทำให้ได้เรียนรู้กระบวนการทำงานออกแบบ การตลาด ปัญหาต่างๆ และรู้แหล่งช่างฝีมือ
ตั้งใจเรียนให้สำเร็จการศึกษา
หาที่ฝึกงานเพื่อสะสมประสบการณ์และสร้างเครือข่าย
ปรึกษาเพื่อนที่เรียนด้านกฎหมาย เกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท
ทดลองออกแบบและผลิตสินค้าในแนวทางเดียวกันที่จะทำบริษัท
เพื่อขายออนไลน์ และเป็นการทดลองตลาด ดูกระแสตอบรับ และไม่มีค่าใช้จ่ายในเรื่องพื้นที่ รวมถึงเป็นการสร้างฐานลูกค้า
หาหุ้นส่วนทางการตลาด ที่มีวิสัยทัศน์ไปในทางเดียวกัน เพื่อระดมเงินทุน
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อช่วยวางกลยุทธ์และเป็นที่ปรึกษาให้
ติดต่อแหล่งผลิตต่างๆ ทำสัญญาข้อตกลงให้เรียบร้อยในแต่ละงาน
เมื่อเปิดตัวสินค้า ต้องประชาสัมพันธ์ให้มาก
จดทะเบียนก่อตั้งบริษัทเพื่อความน่าเชื่อถือ
หมั่นสอบถามความคิดเห็นของลูกค้า และพัฒนาสินค้าอยู่เรื่อยๆ
เปิด STUDIO และพื้นที่หน้าร้าน เริ่มต้นที่สาขาหลักที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า
รวมถึงช่องทางจัดจำหน่ายออนไลน์
มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างชัดเจน รวมถึงการเสียภาษี
หาตัวแทนจำหน่ายในต่างประเทศ และเน้นการส่งออกจำนวนมากๆ
หมั่นส่งงานประกวด และออกงานแสดงสินค้าเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเอง
Full transcript