Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Copy of фіфі

No description
by

Ivan Dyolog

on 28 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Copy of фіфі

Підготував студент групи КСМм-51
Дьолог Іван Іванович Лекція
з дисципліни “Архітектура комп`ютерів” ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЕКОНОМІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ 1.Поняття про суперкомп'ютери та їхня організація
2.Класифікація суперкомп'ютерів
3.Типові архітектури суперкомп'ютерів План 1. Поняття про суперкомп'ютери та їхню організацію Термін «суперкомп'ютер» вживається на позначення комп'ютера з деякими додатковими властивостями, в якому на основі досягнень сучасної науки й техніки за певних умов може досягатися максимально можлива продуктивність, і більшою чи меншою мірою стосується комп'ютерів із суперпродуктивністю, яка необхідна для розв'язання великих числових задач. Передусім до них належать задачі моделювання складних систем та явищ, що потребують великого обсягу матричних обчислень (прогнозування погоди, ядерні дослідження і т. ін.). Для розвитку архітектури сучасних суперкомп'ютерів характерною є тенденція до збільшення апаратних і програмних функцій, які вбудовуються у комп'ютер чи систему. За основу більшості сучасних суперкомп'ютерів взято методи попереднього перегляду, функціональ­ний паралелізм, конвеєрну обробку на різних рівнях, векторну і паралельну обробку в режимах ОКМД (один потік команд та множина потоків даних) і МКМД (множина потоків команд та множина потоків даних). У більшості суперкомп'ютерів паралельна скалярна й векторна обробка здійснюється завдяки використанню великої кількості функціональних пристроїв, що входять в однопроцесорну чи багатопроцесорну систему.

Чим нижчий рівень, тим дрібнішим є дроблення програмних процесів. У загальному випадку паралельна обробка полягає в реалізації паралелізму на будь-якому з цих рівнів або в їхньому поєднанні. Паралелізм слід розуміти як одночасну обробку завдань, кроків завдань, програм, підпрограм, циклів чи операторів Векторна обробка полягає у паралельній обробці ітерацій циклів на рівні 2. У багатьох комп'ютерах, за основу яких взято метод попереднього перегляду і які містять велику кількість функціональних пристроїв, здійснюється паралельне виконання незалежних скалярних операторів на рівні 1. Більшість сучасних комп'ютерів допускає мультипрограмування, яке передбачає розподіл ресурсів процесора між кількома незалежними процесорами. Подібна процедура відбувається і в однопроцесорних системах, де використовується суміщення роботи ЦП та пристроїв введення-виведення.
Багатопроцесорна обробка - це спосіб паралельної обробки, при якому забезпечується мультипрограмний режим роботи двох і більше процесорів, які взаємодіють між собою. При незалежній однопроцесорній обробці знаходить застосування паралелізм на рівні 1, який реалізується шляхом використання кількох режимів типу ОКОД (один потік команд і один потік даних).
Багатозадачний режим - це спеціальний випадок багатопроце­сорної обробки, коли програмним процесом (задачею) є крок завдання чи підпрограма на рівнях 3 і 4. Паралельні комп'ютери часто поділяють, згідно з класифікацією Флінна, на комп'ютери типу ОКМД і типу МКМД. Однак така класифікація не є досконалою: існують суперкомп'ютери, які не входять до цієї класифікації; наявні важливі ознаки, які у цій класифікації не враховано. 2.Класифікація суперкомп'ютерів Класифікація суперкомп'ютерів за типом архітектури Архітектура сучасних суперкомп'ютерів може бути класифікована за п'ятьма групами залежно від способу організації міжпроцесорних зв'язків і прийнятою структурою схеми Багатоконвеєрні однопроцесорні системи
Процесорні матриці з архітектурою типу ОКМД
Багатопроцесорні системи зі спільною пам'яттю
Багатомашинні системи з розподіленою пам'яттю
Ієрархічні та реконфігуровані 3. Типові архітектури суперкомп'ютерів Архітектура суперкомп'ютерів зі спільною пам'яттю Архітектура комп'ютерів зі спільною пам'яттю передбачає організацію доступу до одних і тих самих даних спільної пам'яті з боку кількох процесорів (рис. 9.2). Перевага такого підходу полягає в тому, що він дає змогу кожному процесору бачити задачу, яка вирішується, загалом, а не тільки ті її частини, над якими він безпосередньо працює. Оскільки існує тільки одна шина, яка пов'язує процесори з пам'яттю, виникає серйозна проблема пропускної здатності цього каналу обміну з пам'яттю. Інший спосіб вирішити проблему ширини смуги пропускання каналу обміну з пам'яттю - це взагалі відмовитися від центральної основної пам'яті. В паралельних системах класу так званих багатомашинних обчислювальних комплексів кожен процесор має власну пам'ять. Процесори взаємодіють різними способами за допомогою шини або по каналах зв'язку з усіма іншими процесорами чи тільки з деякими з інших процесорів б) Архітектура суперкомп'ютерів зі слабопов'язаними зв'язками:
а) зі зв'язками через шину; б) з повними перехресними зв'язками; в) з фіксованою топологією а) б) в) Одним з можливих методів побудови таких комбінованих архітектур є конфігурація з комутацією, коли кожен процесор має свою локальну пам'ять, а з'єднуються процесори за допомогою комутатора . Архітектура суперкомп'ютерів з комутаторами Дякую за увагу! Чи можна придбати додому таке "чудо техніки"?? Можна!! Суперкомпютер за 1256$ "Microwulf"
Full transcript