Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Tuntunin IX

No description
by

Inah Bognot

on 19 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Tuntunin IX

Ang kalinisan ay pangalawa sa kabanalan. Ang buhay ay higit pa sa biyaya, ito ay pagtitiwalang di dapat pagmalabisan. Utang natin sa ating Lumikha na pangalagaan ang buhay at ito'y magagawa lamang natin sa pamamagitan ng malinis na gawi, kapwa ng isip at katawan.
Tuntunin IX
Kababaang-Loob
at Pagtitipid

Maging malinis ka sa iyong pamumuhay. Huwag kang magmamalabis sa karangyaan o pagkukunwari. Maging pangkaraniwan ka sa pananamit at mababang loob sa iyong mga kilos.
Ang pagtitipid ay mahalaga at makatutulong sa pansariling kabutihan. Tulad na lang nina:
Ang pagtitipid ay nangangahulugan ng simpleng pamumuhay, sa pisikal at sa moral man. Sa aspektong materyal, nangangahulugan ito ng kalusugan ng katawan at pagtitipid sa yaman at lakas. Mula sa aspektong ispiritwal, nangangahulugan ito ng kabutihang-asal, kalinisan ng isipat pananalita at kakinisan ng panlasa at kilos.
"Sa sandaling mapabilang sa samahan, iiwan ng kasapi ang magulong pamumuhay at pasasailalim sa mga tuntunin at kautusan ng samahan. Lahat ng gawaing hindi naaayon sa mabuting asal at nauugnay sa kaimbihan ay kinamumuhian at itinatakwil nito, kaya't ang pinagmulan ng mga nais sumapi ay isinasailalim muna sa isang masusing imbestigasyon." (Kartilla ng Katipunan)
"Ang ningning ay nakasisilaw ng mata at nakapandaraya. Ang liwanag ay nakabubuti sa paningin at ipinakikita ang tunay na anyo ng mga bagay.

"Ang ningning ay madaya.

"May maningning bang karwaheng dumaraan sa atin, hinihila ng matuling kabayo? Nagpupugay tayo at isinasaloob na ang nakalulan dito ay marangal na taong may mataas na katayuan sa lipunan. Ngunit maaari rin namang siya ay magnanakaw at ang mga hiyas o alahas marahil na suot ay nagkukubli ng sukab na puso.
Villamor: Sa akda niyang Industrious Men, sinabi niya'y "Siya (Julian Mercado) ay musikero sa kanilang bayan at kasabay nito ay isa ring mangingisda. Sa pagsisikap ay naging isa siya sa pinakamayamang tao sa lalawigang iyon. Sa panahon ng kanyang kariwasaan, hindi niya kailanman kinaligtaan ang mga gawi ng pagtitimpi at simpleng pamumuhay. Habang naghahanda sa almusal ng karaniwang kanin at tuyo, may pumuna sa kanyang katipiran. "Mahal kong kaibigan," sagot ng mayamng ginoo, "higit na mabuti para sa akin ang kumain ng bagay na nakasanayan ko na at batid kong makapagpapaikli ng buhay at lakas.""
Mariano Pamintuan: "Huwag kang gugugol nang higit sa iyong kinikita."
Juan Sison: "Lubhang nakaakit sa kanyang mga kababayan ang kanyang labis na kapakumbaban, sapagkat kailanman ay hindi niya ipinamarali ang kanyang kayamanan sa halip ay iniharap ang sarili nang katulad nang dati na larawan ng kapayakan at karukhaan na kanyang nakagisnan bago nakamit ang kayamanang nagbigay sa kanya ng labis na katanyagan.
Kap. Luis Yangco: "Kung walang salapi ay hindi dapat bumili."
Tulad nina Rizal, Mabini, Arellano, Villamor at Librada Avelino, ang huwarang kasapi ng Katipunan ay namumuhay nang buong pagpapakumbaba at pagtitimpi, sa karalitaan at kapayakan.
Ang panuntunang ito ng pag-uugali ay dapat nating sundin sa araw-araw nating pamumuhay upang tulad ni Jacinto ay kilalanin na:
"May dumaraan ba sa ating tapat na maralitang tao, nagkakandahirap sa mabigat na pasaning kanyang dala? Nangingiti tayo at itinatanong sa sarili kung saan kaya niya ninakaw ang kanyang dala-dalahan. Ngunit salamat sa liwanag at makikita natin sa pawis sa kanyang noo at sa kanyang hapong katawan na ang taong ito ay nabubuhay sa kanyang sariling pagsisikap.
"Ay! Isang kaugalian na natin ang sambahin ang ningning at itakwil ang liwanag.

"Ito nga ang sanhi kung bakit ang mga tao at ang mga bansa ay nagdaranas ng paghihirap, hinagpis at dalita.
"Ang kasakiman at kapalaluan ay humahanap ng ningning upang maikubli ang kanilang kamalian sa mata ng nagmamasid ngunit ang katotohanan at tapat na pag-ibig ay nananatiling lantad at hinahayaang makita ang sarili nang may pagtitiwala kahit sa liwanag ng sikat ng araw." (Mula sa Liwanag at Dilim ni Jacinto, Light and Darkness sa Emilio Jacinto ni Epifanio delos Santos)
Katulad din nina Rizal, Mabini, Arellano, Librada Avelino, nararapat tayong mamuhay nang mapagkumbaba at matimpi at tulad nina Julian Mercado, Mariano Pamintuan, at Juan Sison, isang buhay ng pagtitipid at kapakayan."
"Pagtulog sa umaga, alak sa tanghali, ang walang kabuluhang usapan ng walang karanasang kabataan at pagdalo sa asembleya nang walang nalalaman ang nagtataboy sa tao sa labas ng mundo." (Avoth, Chapter 3, Mish. 16, The Talmud)
Full transcript