Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Officium

No description
by

Edit Lánczky

on 22 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Officium

A szerzetesek liturgikus gyakorlata Officium - zsolozsma - imaóra Szerzetesség megszentelt apostoli élet
engedelmesség - tisztaság - szegénység Nursiai Szent Benedek - bencés rend
Regula
Kolostor - Monte Cassino Szerzetesek életmódja Jelöltidő
Noviciátus
Szerzetesség "Ora et labora"
Imádkozzál és dolgozzál Monasztikus gondolkodás
Világi apostolkodás A kolostor Templom
Kerengő
Dormitorium
Refectorium
Scriptorium
Kertek A szerzetes Szent Benedek rend A szerzetesrendek Típusok Monasztikus rendek Lovagrendek Kolduló rendek Tanító rendek Remete rendek Laikus rendek rendfőnök - generális
tartományfőnök
apát - prepost - perjel (prior) Bencés szerzetesek Szent Benedek Monte Cassino Pannonhalma Mont Saint Michel Templom Kerengő Dormitorium Refectorium Scriptorium Nursiai Szent Benedek
529 - Monte Cassino
regula
több független rendház (kongregációk)
korai hittérítés (német, angol)
XI. sz. - Cluny reform (lelki megújulás) Ciszterci rend Ferences rend Szent Domonkos rend Jézus Társasága Pálos rend Molesme-i Szent Róbert
1098 - Citeaux
bencés reform - apostoli szegénység
betlehemi kisded és szenvedő Megváltó
Clairveaux-i Szent Bernát 1209 - Assisi Szent Ferenc
Ordo Fratrum Minorum
minoritás
imádság - áhitat
evangelizáció
oktatás - nevelés Iesus habemus socium (Jézus a mi társunk)
Iesus humilis societas (Jézus alázatos társasága). 1540 - Loyolai Szent Ignác
1773-1814 pauza
missziók nagy küldetések
alapos képzés újonc (2); kultúrális (1); filozófia (3);
gyakorlati munka (2-3); teológia (4);
lelki elmélyülés (1) 1216 - Dominicus Guzman
Ordo Fratrum Pedicatorum
tanulmány
ima - aszkézis
a keresztény hit védelme, terjesztése
inkvizíció Szent Bernát Rendalapítók Cistercium Szent Benedek Montserrat Szent Domonkos Dubrovnik Szent Ferenc Assisi Loyolai Szent Ignác Karthausi Kamalduli Templomosok Az Officium liturgája Zsoltár
zsoltártónus
doxológia
Antifóna
Responzórium Pater noster
Ave Maria
Lectio
recitáló hang Himnusz


Canticum Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum

Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek
Miképpen kezdetben vala, most és mindörökkön örökké Egyrészes keretdallam
Szerkezet
Mária antifóna - Salve Regina Antifóna kórus
Zsoltár 1-2. sor szóló
Antifóna kórus
Zsoltár 2-3. sor szóló
Antifóna kórus
Doxológia szóló
Antifóna kórus Két részes keretdallam
Szerkezete Resp. 1 szóló
Resp. 1-2 kórus
Zsoltár szóló
Resp. 1 kórus
Zsoltár szóló
Resp. 2 kórus
Doxológia szóló
Resp. 1-2 kórus Az officium énekes műfajai Te Deum Laudamus
Nunc Dimittis Magnificat 46. Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat,
47. És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.
48. Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára;
mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek.
49. Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas; és szent az ő neve!
50. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, a kik őt félik.
51. Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszéleszté az ő szívök gondolatában felfuvalkodottakat.
52. Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel.
53. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen.
54. Felvevé Izráelnek, az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról.
55. (A miképen szólott volt a mi atyáinknak), Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké! Notáció és előadásmód
Full transcript