Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Officium

No description
by

Edit Lánczky

on 1 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Officium

A szerzetesek liturgikus gyakorlata
Officium - zsolozsma - imaóra
Szerzetesség
megszentelt apostoli élet
engedelmesség - tisztaság - szegénység
Nursiai Szent Benedek - bencés rend
Regula
Kolostor - Monte Cassino
Szerzetesek életmódja
Jelöltidő
Noviciátus
Szerzetesség
"Ora et labora"
Imádkozzál és dolgozzál
Monasztikus gondolkodás
Világi apostolkodás
A kolostor
Templom
Kerengő
Dormitorium
Refectorium
Scriptorium
Kertek
A szerzetes
Szent Benedek rend
A szerzetesrendek
Típusok
Monasztikus rendek
Lovagrendek
Kolduló rendek
Tanító rendek
Remete rendek
Laikus rendek
rendfőnök - generális
tartományfőnök
apát - prepost - perjel (prior)
Bencés szerzetesek
Szent Benedek
Monte Cassino
Pannonhalma
Mont Saint Michel
Templom
Kerengő
Dormitorium
Refectorium
Scriptorium
Nursiai Szent Benedek
529 - Monte Cassino
regula
több független rendház (kongregációk)
korai hittérítés (német, angol)
XI. sz. - Cluny reform (lelki megújulás)
Ciszterci rend
Ferences rend
Szent Domonkos rend
Jézus Társasága
Pálos rend
Molesme-i Szent Róbert
1098 - Citeaux
bencés reform - apostoli szegénység
betlehemi kisded és szenvedő Megváltó
Clairveaux-i Szent Bernát
1209 - Assisi Szent Ferenc
Ordo Fratrum Minorum
minoritás
imádság - áhitat
evangelizáció
oktatás - nevelés
Iesus habemus socium (Jézus a mi társunk)
Iesus humilis societas (Jézus alázatos társasága).
1540 - Loyolai Szent Ignác
1773-1814 pauza
missziók nagy küldetések
alapos képzés
újonc (2); kultúrális (1); filozófia (3);
gyakorlati munka (2-3); teológia (4);
lelki elmélyülés (1)
1216 - Dominicus Guzman
Ordo Fratrum Pedicatorum
tanulmány
ima - aszkézis
a keresztény hit védelme, terjesztése
inkvizíció
Szent Bernát
Rendalapítók
Cistercium
Szent Benedek
Montserrat
Szent Domonkos
Dubrovnik
Szent Ferenc
Assisi
Loyolai Szent Ignác
Karthausi
Kamalduli
Templomosok
Az Officium liturgája
Zsoltár
zsoltártónus
doxológia
Antifóna
Responzórium
Pater noster
Ave Maria
Lectio
recitáló hang
Himnusz


Canticum
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto
sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum

Dicsőség az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek
Miképpen kezdetben vala, most és mindörökkön örökké
Egyrészes keretdallam
Szerkezet
Mária antifóna - Salve Regina
Antifóna kórus
Zsoltár 1-2. sor szóló
Antifóna kórus
Zsoltár 2-3. sor szóló
Antifóna kórus
Doxológia szóló
Antifóna kórus
Két részes keretdallam
Szerkezete
Resp. 1 szóló
Resp. 1-2 kórus
Zsoltár szóló
Resp. 1 kórus
Zsoltár szóló
Resp. 2 kórus
Doxológia szóló
Resp. 1-2 kórus
Az officium énekes műfajai
Te Deum Laudamus
Nunc Dimittis
Magnificat
46. Akkor monda Mária: Magasztalja az én lelkem az Urat,
47. És örvendez az én lelkem az én megtartó Istenemben.
48. Mert reá tekintett az ő szolgáló leányának alázatos állapotjára;
mert ímé mostantól fogva boldognak mondanak engem minden nemzetségek.
49. Mert nagy dolgokat cselekedék velem a Hatalmas; és szent az ő neve!
50. És az ő irgalmassága nemzetségről nemzetségre vagyon azokon, a kik őt félik.
51. Hatalmas dolgot cselekedék karjának ereje által, elszéleszté az ő szívök gondolatában felfuvalkodottakat.
52. Hatalmasokat dönte le trónjaikról, és alázatosakat magasztalt fel.
53. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen.
54. Felvevé Izráelnek, az ő szolgájának ügyét, hogy megemlékezzék az ő irgalmasságáról.
55. (A miképen szólott volt a mi atyáinknak), Ábrahám iránt és az ő magva iránt mindörökké!
Notáció és előadásmód
Full transcript