Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Трендові студії

No description
by

Stanislav Farin

on 28 August 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Трендові студії

Трендові студії
ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ «ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ»

Школа готує молодих людей до життя, до роботи та, взагалі, до існування в іншому світі – світі, який усе більше й більше прагне використовувати цифрові технології. Сучасні діти живуть у світі інформаційної культури та частіше ставлять для себе питання: «А де мені знадобляться знання з певних предметів у житті?»

З іншого боку, перед учителем сьогодні виникає низка проблем, які потребують розв’язання. По-перше, як мотивувати учнів до вивчення шкільних предметів, як зацікавити процесом навчання і показати роль отриманих знань у вирішенні не тільки наукових і технічних завдань, а й практичних, побутових проблем. По-друге, відносно невелика кількість годин, пропонованих для вивчення багатьох предметів у школі. Третьою проблемою можна назвати відсутність активної позиції учня: за роки навчання учні звикають до пасивної ролі на уроці, де вчитель грає провідну роль, каже, що і як робити. Активна життєва позиція дітей пригнічується.

Тому так важливо, щоби діти вже сьогодні навчились осмислено використовувати такі технології.

На наш погляд, найбільш оптимальним вирішенням поставлених питань є використання в школі змішаного навчання, як ефективного поєднання різних методів викладання, форм і стилів навчання. При змішаному навчанні створюються умови для активної діяльності учня, стимулюється звичка до самонавчання, з'являються навички пошуку інформації, що лягає в основу безперервної освіти в майбутньому. Роль педагога змінюється в порівнянні з традиційною системою: учитель виступає як організатор і консультант, що допомагає учням аналізувати виникаючі проблеми й знаходити шляхи їх вирішення.

41
учасники
34
заклади
«ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ»

22
роботи

«ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА»

«ОСВІТНІ ПРОЕКТИ»

«ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА»
«ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ»

«Проекти STEАM-освіти»

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ «ДИСТАНЦІЙНА ОСВІТА»

Актуальність дискусії визначається потребою подальшої модернізації навчально-методичного, науково-методичного, інформаційного та програмно-технічного забезпечення дистанційного навчання в регіональній системі післядипломної педагогічної освіти та необхідністю створення варіативних моделей дистанційного навчання в єдиному освітньому просторі регіону для забезпечення реалізації концепції неперервності освіти дітей та дорослих.

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ «ОСВІТНІ ПРОЕКТИ»

Актуальність. Започаткування проектного менеджменту обумовлене освітніми реформами України, що вимагають проектного способу перспективного планування та мислення. Продуктивність і перспективність проектної діяльності в освіті підтверджуються успішним досвідом європейських партнерів України та успіхом певних навчальних закладів Донецької області, про що свідчить аналіз, проведений відділом міжнародної інтеграції https://goo.gl/mytN4b

Інноваційність полягає в наданні освітянській спільноті технологій пошуку додаткових ресурсів: доступу до методик запровадження європейських освітніх стандартів, методів і способів навчання й організації освітнього процесу, консультаційної та організаційної допомоги європейських фахівців освіти, матеріального й фінансового покращення стану НЗ області тощо для розвитку освіти через проектну діяльність – саме цьому було присвячено панельну дискусію.

Розвиток навчального закладу за технологіями проектного менеджменту стає стійким трендом у сучасній освіті.

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ «ІНКЛЮЗИВНА ОСВІТА»

Панельна дискусія «Методичний супровід інклюзивної освіти» була спрямована на розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах регіону та реалізації інноваційних моделей підготовки педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації керівних педагогічних кадрів до роботи у форматі інклюзивної освіти.

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ «ІНТЕГРОВАНЕ НАВЧАННЯ»

Сьогодні в поняття «інтегроване навчання» вкладається застарілий зміст, до якого ми звикали протягом багатьох років. Так, прийнято вважати, що інтегрований урок – це урок, у якому штучно поєднуються навчальні предмети з метою висвітлення певної теми під різним кутом зору. Проте сьогодні, спираючись на освітній досвід європейських країн, ми повинні розуміти, що в сучасному інтегрованому уроці межі між навчальними предметами майже стираються. Світ навколо змінюється, і це не може не позначатися на процесі пізнання дитини. Явища навколишньої дійсності та природи взаємозумовлені, а значить і викладатися вони повинні цілісно.

Відірваність освіти від реального життя призводить до того, що школи випускають учнів, які не можуть знайти на карті ту чи іншу країну, розібратися в енергетичній цінності продукту, вирахувати площу кімнати для того, щоб купити необхідну кількість шпалер для кімнати тощо. Це свідчить про те, що навчальний заклад, перш за все, забезпечує учнів академічними знаннями, які, зазвичай, не мають прямого відношення до реального світу. Такий підхід до навчання суперечить Концепції «Нова українська школа», провідною ідеєю якої є розвиток ключових життєвих компетентностей та дитиноцентризм.

Беручи до уваги досягнення у сфері освіти Фінляндії, Польщі, Сінгапуру, Англії, Шотландії, США, Ірландії – країн, де освіта є пріоритетним напрямом інвестицій, МОН України був розроблений проект Типового навчального плану для учнів 10-11 класів, у якому з’являються нові базові інтегровані курси, а також можливість для вчителів розробляти авторські інтегровані спецкурси, які доповнюватимуть зміст профільних дисциплін та надаватимуть можливість учням більш глибоко вивчати необхідний предмет. Окрім цього, інтегрований урок стає основною формою навчання в початковій школі. Вважаємо, що такий підхід є доволі раціональним, адже давно відомо, що саме інтеграція навчальних дисциплін сприяє кращому опанування учнями певної теми.


ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ «Проекти STEАM-освіти»

STEАM – комплексний міждисциплінарний підхід із проектним навчанням, що поєднує в собі природні науки з технологіями, інженерією і математикою, вчить дитину жити в реальному світі, який надзвичайно швидко змінюється, уміти реагувати на ці зміни, критично мислити, бути різнобічно розвиненою, творчою особистістю. У проектах поєднуються математика, природознавство (фізика, хімія, біологія, географія), технології, мистецтво, література, інформатика, програмування та робототехніка. При цьому дані дисципліни вивчаються не окремо, як ми звикли, а в комплексі. Велике значення грає практичне застосування отриманих знань. Дитина не просто знайомиться з новими напрямами розвитку точних наук та інженерії, а вчиться реалізовувати вивчене на практиці.

STEАM відрізняється від звичайної школи, оскільки змінюється звична для нас форма викладання, коли урок побудований навколо вчителя. За STEАM методикою в центрі уваги знаходиться практичне завдання чи проблема. Учні вчаться знаходити шляхи вирішення не в теорії, а прямо зараз шляхом спроб та помилок, що, у свою чергу, сприяє розвитку критичного мислення, підприємництву, бажанню досліджувати, вчитися роботі з даними, ставити експерименти й лабораторні з приладами, створювати інтерактивні моделі, і як результат діяльності – власні проекти.

На відміну від класичної, у нашому розумінні, освіти, під час STEАM-навчання дитина отримує набагато більше автономності, вона вчиться бути самостійною, приймати власні рішення та брати за них відповідальність.

STEАM – компетентнісне навчання, оскільки розвиваються такі компетентності як співробітництво (маленькі, міждисциплінарні команди вимагають взаємодії, взаємодопомоги й швидкого мислення, щоб досягти прогресу в кінці проекту), комунікативність (навчання в області STEM надає широкі можливості для спілкування «один на один» і «один-до-багатьох», творчість (ті, хто здатний вийти за межі технічних навичок і мислити нестандартно, можуть винаходити щось абсолютно нове в багатьох інших областях життєдіяльності людини).

Під час реалізації STEАM-проектів синтезуються наука і мистецтво, відбувається соціалізація особистості, учні знайомляться з новими дисциплінами, такими як: промисловий дизайн, індустріальна естетика, робототехніка, комп'ютерне моделювання тощо.


35
учасники
24
заклади
25
роботи
35
учасники
30
заклади
17
роботи
54
учасники
42
заклади
21
роботи
43
учасники
37
заклади
17
роботи
46
учасники
32
заклади
15
роботи
https://goo.gl/bRMpkH
https://goo.gl/GvR3nA
https://goo.gl/vLqPm3
https://goo.gl/XteRdQ
https://goo.gl/GRgyFe
https://goo.gl/qz3v6t
Full transcript