Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Alkaloidy w rozumieniu substancji psychoaktywnych.

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Alkaloidy w rozumieniu substancji psychoaktywnych.

Czym sa? ;o Wlasciwosci Wystepowanie Alkaloidy
Psychoaktywna
Jazda Place your own picture
behind this frame! Double click to crop it if necessary (cc) photo by Metro Centric on Flickr (cc) photo by Franco Folini on Flickr (cc) photo by jimmyharris on Flickr (cc) photo by Metro Centric on Flickr Alkaloidami nazywamy grupe zwizków pochodzenia naturalnego.
Otrzymywane sa one z róznych gatunków roslin (obecnie czesc z nich otrzymuje sie syntetycznie).
Sa to najczciej zwiazki spokrewnione ze soba tylko w niewielkim stopniu, co stwarza problemy przy jednoznacznym okresleniu definicji alkaloidów.
Klasyczna definicja (wedug Hegneuera) mówi, ze sa one organicznymi zasadami roslinnymi zawierajacymi atom azotu w piercieniu heterocyklicznym, wykazujacymi wyrazne dzialanie na ukad nerwowy. Nie jest ona jednak doskonala, poniewaz istnieje wiele zwizków, które pomimo tego, ze nie spelniaj czesci tej definicji, sa zaliczane do alkaloidów. Przykadem takich substancji sa kolchicyna i kapsaicyna, które nie zawieraj atomu azotu w ukadzie heterocykilicznym i nie maja charakteru zasadowego. Istnieja równiez zwizki, które, pomimo ze wystpuj u zwierzat, zaliczane s do alkaloidów np. samandryna u Salamandra maculosa. Najliczniej wystepuj u roslin z rodzajów:
Apocynaceae, Papaveraceae oraz Ranunculaceae i Solanaceae. Oprócz rolin wyzszych, wystepowanie alkaloidów stwierdzono u grzybów ( np.: Claviceps purpurea), paprotników z rodzaju Lycopodium i u nagozalkowych w rodzajach Taxus, Ephedra i Cephalotaxaceae. Alkaloidy wystpuja glównie wroslinach wyzszych w postaci soli kwasów organicznych, na przykad kwasu cytrynowego, jablkowego lub szczawiowego. Rzadziej wystepuja w postaci soli z kwasami nieorganicznymi.
Alkaloidy w postaci soli rozpuszczaja sie w soku komórkowym. W nielicznych roslinach sa polaczone z cukrami lub garbnikami (glikoalkaloidy, garbnikany alkaloidów). Alkaloidy wystepuja zwykle w surowcu, w zespolach zlozonych z kilku lub kilkudziesieciu zwiazków o zblizonej budowie. Wystpuja zarówno w organach podziemnych jak i naziemnych w ilociach od setnych czeci procenta (np. w liciach lulka czarnego ) do kilku procent (np. w korzeniu wymiotnicy). Właściwości fizyczne i chemiczne Maja atom azotu w piercieniu heterocykilicznym.
Ich prekursorami sa aminokwasy lub aminy biogenne. Maja atom azotu w lancuchu bocznym.
Powstaja z aminokwasów lub amin biogennych. Więekszoscść alkaloidów to substancje krystaliczne, tylko nieliczne z nich mająa konsystencjeę płlynnaą np.: pilokarpina czy arekolina.
Niektóre z nich mogaą wystęepowacć równiezż jako substancje lotne np. nikotyna.
Wszystkie saą substancjami optycznie czynnymi, najczęściej saą lewoskreętne (-). Wyjątkiem jest atropina, która jest mieszaninąa racemicznąa.
Przewazżająca częśćesc z nich ma charakter trzeciorzęedowych zasad, nieliczne są dwu- lub jednorzeędowymi zasadami.
Jako wolne zwiąazki trudno rozpuszczająa sięe w wodzie, a łlatwo w rozpuszczalnikach organicznych.
W przypadku ich soli obserwuje sięe odwrotne właściwości.

Istnieje kilka sposobów izolacji:
w zależności od właściwości izolowanych alkaloidów
ze względu na obecność różnych grup funkcyjnych zawartych w szkielecie.
Alkaloidy wyodreębniamy w następujący sposób:
rozdrobniony surowiec roślinny ekstrahuje sięe woda z dodatkiem kwasu mineralnego (solnego, siarkowego).
otrzymany ekstrakt alkalizujemy i ekstrahujemy rozpuszczalnikiem organicznym niemieszającym sięe z woda np. benzen, chloroform. Czasami zdarza się ze podczas alkalizowania wytrącają sięe alkaloidy, które sąa nie rozpuszczalne w wodzie.
Z uzyskanego ekstraktu organicznego wyciąga sięe ponownie alkaloidy przez ekstrakcje kwasem solnym i otrzymujemy w ten sposób rozwór soli alkaloidów. Ta droga dochodzimy zwykle do mieszaniny alkaloidów, poniewazż surowce roślinne zawierają zespół związków o podobnej budowie chemicznej.
Ponieważz różznice w budowie sąa niewielkie ograniczaja sieę, bowiem najczęściej do obecności lub nie obecności takich grup jak CH3, OH, O CH3 lub wiązanń podwójnych, które przy duzżej masie cząsteczkowej maja malły wpływ na właściwości fizyczne. Dlatego rozdzialł mieszaniny alkaloidów napotyka na duzże trudności. Wyodrębnianie alkaloidów z roślin Wykrywanie alkaloidów Z pewnymi odczynnikami dająa charakterystyczne osady lub kolory, które mogą słlużzyćc do odrózżnienia i identyfikacji
oto kilka z nich:
a)tanina
b)kwas pikrynowy
c)kwas fosforomolibdenowy
d)kwas chloroplatynowodorowy
e)sole podwójne takie jak K2HgI4, KI3, K3Fe(CN)6
f)wodą bromową, chlorową kwasem solnym siarkowym stężonym i azotowym a takzże sole FeCL3 Alkaloidy oddziałlywująa w sposób charakterystyczny na organizmy, a efekt ich dzialłania znany jest od starożytności, dlatego stosowane są przede wszystkim jako leki (sole alkaloidów):
Przeciwbakteryjne
Przeciwbólowe
Przeciw chorobie Parkinsona, np. atropina – w dawnych czasach
Pobudzające ośrodkowy układ nerwowy
Nasenne
SŚrodki psychotropowe
SŚrodki miejscowo znieczulające, np. kokaina
Srodki odurzające, np. morfina
SŚrodki powodujące zwężanie naczyń krwionośnych Zastosowanie Włlaśsciwosści wybranych alkaloidów Chinina, znajduje się w korze drzew w Andach. Włlaściwości lecznicze tego związku odkryto w 1639r., a wyodreębniono w 1827r. Dlatego tezż uprawiano jąa w Indiach Wschodnich. Chinineę stosowano na malarięe, chorobeę powszechnaą zwłaszcza w Afryce oraz zapaleniu płuc. Obecnie jako lek przeciwbólowy, przeciwgorączkowy oraz przeciw grypie. Jest truciznaą, dlatego tezż stosuje sieę ja w postaci soli: chlorowodorku, dwuchlorowodorku, bromowodorku, siarczanu, etylowęglanu, salicylanu.
Własności fizyczne:
-Postacć krystaliczna
biały
bezpostaciowy albo drobnokrystaliczny proszek
-Temperatura topnienia
177°C (bezwodny)
57°C (uwodniony)
-Rozpuszczalnośćsc
w olejach
alkoholu
chloroformie
eterze
benzynie
glicerynie
kwasach
bardzo trudno rozpuszcza się w wodzie Jest to alkaloid pochodzenia rolinnego znajdujcy si w liciach oraz korzeniach
tytoniu.
Nikotyn otrzymuje si przez destylacj tytoniu prowadzon z mlekiem wapiennym, a nastpnie ekstrakcj eterem. Jest to substancja bardzo trujca, powodujca poraenie orodkowego ukadu nerwowego.
Stosuje si j gównie w medycynie czy garbarstwie, a take do produkcji rodków owadobójczych, wystpuje w palonych mieszankach tytoniowych.
-Waciwoci nikotyny
brunatnieje pod wpywem powietrza
-Temperatura topnienia
10C
Temperatura wrzenia
246C
-Rozpuszczalnosc
Rozpuszcza si w wodzie bez ogranicze przy temperaturze
poniej 64C i powyej 205C
latwo rozpuszcza si w eterze, alkoholu Nikotyna Alkaloid ten jest składnikiem opium. Otrzymuje się go przez ekstrakcję opium (zawartość morfiny 10%). Powoduje on obniżenie wrażliwości ośrodków bólowych kory mózgowej, powodując euforię. Morfina jest substancją mocno uzależniającą, co może, w dość krótkim czasie jej używania doprowadzić do narkomanii.
Właściwości morfiny:
-Postać krystaliczna
cialo bezbarwne
błyszczące
krystalizuje
z jedną cząsteczką wody
-Temperatura topnienia
254°C
-Zachowanie przy ogrzaniu
podczas ogrzewania do temperatury 100°C traci wodę krystaliczną
-Rozpuszczalność
bardzo trudno rozpuszcza się w eterze, alkoholu oraz wodzie (1:5000) Morfina Podobnie jak chinina jest alkaloidem pochodzenia roślinnego, występuje w nasiana kawy (1%), liściach herbaty (2-3%). Filiżanka mocnej herbaty oraz kawy zawiera ilość kofeiny, która wpływa korzystnie na organizm człowieka. Otrzymywana jest przez ekstrakcję z kawy, guarany, herbaty, herbaty paragwajskiej, orzeszków kola, a także w sposób syntetyczny z kwasu moczowego czy mocznika.
Kofeina ma wpływ pobudzający w stosunku do kory mózgowej, dlatego też zmniejsza zmęczenie fizyczne oraz psychiczne, przywraca sświadomoscść, ułlatwia procesy myśslowe, poprawia oddech, ciśsnienie krwi oraz czynnoscść serca.
Takie właściwości pozwalają na wykorzystanie jej jako leku pobudzającego centralny układ nerwowy, przy zatruciach narkotykami, alkoholem, zaburzeniach układu krążenia oraz oddychania.
Właściwości kofeiny:
-Postać krystaliczna
bialłe iglły z jedwabistym połyskiem albo proszek drobnokrystaliczny, krystalizuje z jednaą cząsteczkaą wody
-Temperatura topnienia
234-237°C
Inne własności fizyczne
bez zapachu, posiada gorzki smak, ulega sublimacji
-Rozpuszczalnoscść
rozpuszcza się w wodzie o temperaturze pokojowej (1:80), we wrzącej (1:2), alkoholu (1:50), chloroformie (1:9), praktycznie nie rozpuszcza się w eterze Kofeina Palenie tytoniu to nie tylko farmakologiczne uzależnienie od nikotyny , ale przede wszystkim nawyk o charakterze behawioralnym , psychologicznym i społecznym.
Palenie tytoniu nadal pozostaje olbrzymim problemem społecznym w Polsce.
Co 10 sekund na świecie umiera ktoś na chorobę wywołaną paleniem tytoniu.
Liczne badania światowe wykazały związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy paleniem tytoniu , a rozwojem chorób.
Palenie zwiększa zachorowalność i umieralność związaną z wrzodem trawiennym.
Palenie zwiększa ryzyko poronień , przedwczesnych porodów i zgonów niemowląt.
Dzieci zmuszone do wdychania dymu tytoniowego częściej zapadają na choroby infekcyjne układu oddechowego np.: zapalenie płuc , oskrzeli , górnych dróg oddechowych.
Palenie tytoniu przez rodziców w istotny sposób zwiększa ryzyko wystąpienia astmy oskrzelowej u dziecka , a także przewlekłego zapalenia ucha środkowego , które jest główną przyczyną głuchoty w wieku dziecięcym.
Uzależnienie od papierosów rodzi się niepostrzeżenie.
W Polsce ok. 10 mln. osób pali regularnie , połowa z nich dłużej niż 20 lat. Szkodliwy wplyw tytoniu Alkaloidy Wlasciwe Protoalkaloidy Sa zasadami roslinnymi, których azot nie pochodzi od aminokwasów, a zostal wbudowany w trakcie biosyntezy do juz istniejcego szkieletu. Pseudoalkaloidy Najwiksza grupa alkaloidów stanowia alkaloidy wlasciwe. Chinina Jest rozpowszechnionym nielegalnym środkiem psychotropowym. W Polsce, jak i w wielu innych krajach, posiadanie i rozpowszechnianie amfetaminy jest przestępstwem. Mechanizm i efekty dziaania
Po dostaniu si do organizmu, amfetamina wzmaga przekanictwo noradrenergiczne i dopaminergiczne. Jednoczenie hamuje wychwyt zwrotny i nasila uwalnianie tych przekaników, co prowadzi do zwikszenia koncentracji, polepsznia funkcji wykonawczych i czuwania (obszar górno-boczny kory przedczoowej) oraz pozytywnie wpywa na nadpobudliwo psychoruchow (wzmoenie aktywnoci dopaminergicznej na poziomie jder podstawy). Z tych powodów na wiecie jest stosowana w terapii ADHD i narkolepsji12.
Uwalnia neuroprzekaniki z zakocze nerwowych i blokuje ich wychwyt zwrotny. Enancjomer R() silniej uwalnia noradrenalin, enancjomer S(+) uwalnia gównie dopamin, oba enancjomery najsabiej uwalniaj serotonin. Wskutek tego zwiksza si aktywno ukadu nerwowego i w efekcie pobudzany jest cay organizm. Zagroenia

Moliwe s powane konsekwencje zdrowotne z powodu wyczerpania organizmu. W przypadku spoycia duych iloci mog si pojawia takie problemy jak:
zaburzenia wzroku i suchu
arytmia serca, mogca w skrajnych przypadkach powodowa zawa
wycieczenie organizmu
psychoza amfetaminowa
smierc Amfetamina Efekty zażycia:
Silne pobudzenie psychomotoryczne,
euforia,
przyśpieszona akcja serca i
szybki oddech,
podwyższone ciśnienie krwi,
brak łaknienia i potrzeby snu,
rozszerzenie źrenic,
bladość skóry,
gonitwa myśli,
silna euforia,
jadłowstręt i światłowstręt,
suchość w ustach,
zmniejszona wrażliwość na ból oraz zmęczenie,
rozgadanie Efekty uboczne:
Zmniejszony lub zwiększony popęd płciowy,
problemy z erekcją,
drżenie mięśni,
wypłukiwanie witamin z organizmu Substancja pobudzająca pochodzenia roślinnego. Odznacza się dużym potencjałem uzależniającym psychicznie. Jest to alkaloid tropanowy otrzymywany z liści krasnodrzewu pospolitego (koki) (Erythroxylon coca), który pierwotnie porastał tereny Andów w Ameryce Południowej. Kokaina Dzialłanie ogólnoustrojowe:
Hamuje wychwyt zwrotny noradrenaliny przez neurony ośsrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Powoduje to:
silny skurcz naczynń krwionośnych i wzrost ciśnienia teętniczego
rozszerzenie źzrenic
rozkurcz mięśniówki oskrzeli
zahamowanie perystaltyki przewodu pokarmowego
zahamowanie wydzielania śsliny przez gruczoły śliniowe.
Hamuje wychwyt zwrotny dopaminy co powoduje:
w mniejszych dawkach – pobudzenie psychoruchowe, uczucie euforii, omamy
w więekszych – depresja ośsródka oddechowego w pniu mózgu.
Pobudzenie receptorów β na obwodzie co wywołuje:
wzrost ciśnienia tętniczego i zaburzenia rytmu serca co prowadzi do takich chorób jak:
miażdżyca
choroba wieńcowa
niewydolność mięśnia sercowego
nadczynność tarczycy. Efekty psychotropowe

Na siłęle efektów wpływa ilość przyjętej dawki. Kokaina wpływa dodatnio na poziom dopaminy – odpowiedzialnej za ośrodki przyjemności w mózgu. Powoduje odczucie euforii, zmniejsza niepokój i zwiększa poczucie pewności siebie, zwłaszcza w kontaktach międzyludzkich. Duże dawki kokainy, wprowadzone którymś z efektywnych sposobów do organizmu, powodują euforyczne doświadczenia, które kreują jaskrawe, długoterminowe wspomnienia, stanowiące podstawę dla później pojawiającej się ochoty na narkotyk. Przy większych dawkach powstają również halucynacje i paranoje, przypominające objawy schizofrenii.
Właściwości uzależniające
Kokaina bardzo silnie uzależnia psychicznie powodując zmiany w mózgu[12].
Po zażyciu kokainy następuje okres euforii, a potem okres złego samopoczucia, który skłania do zażycia kolejnej dawki. Niektóre osoby mogą nie być w stanie powstrzymać się przed przyjęciem drugiej dawki jeszcze w trakcie działania pierwszej. Nabyta silna potrzeba wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji. Wysuszone i czasem sfermentowane kwiatostany (niejednokrotnie z niewielką domieszką liści) żeńskich roślin konopi (Cannabis indica) zawierające substancje psychoaktywne z grupy kannabinoli, działające przez agonizm receptorów kanabinoidowych, podobnie jak anandamid – ludzki endogenny kannabinoid. Za działanie psychotropowe marihuany odpowiada głównie tetrahydrokannabinol (THC) i inne kannabinoidy. Substancja ta znajduje się również w haszyszu, który jest zestaloną żywicą konopi. Uzalenienie Marihuana -Inne niebezpieczeństwa
Efekty wymienione poniżej nie są widoczne po pierwszym, drugim zażyciu narkotyku jednak nasilają się z każdą kolejną dawką.
zaburzenia osobowości
depresja, z próbami samobójczymi
psychoza pokokainowa – zaburzenia funkcjonowania społecznego, urojenia, w tym urojenia prześladowcze
krwawienia z nosa
zniszczenie błony śluzowej
przedziurawienie przegrody nosowej
aseptyczna martwica przegrody nosowej
kaszel
chrypka
dusznosć
truności z donoszeniem ciąży,zwiększona umieralność noworodków u matek używających kokainę
Do ww. objawów trzeba dodać objawy wynikające z zachowania podczas intoksykacji – urazy, samobójstwa, zabójstwa.
Przedawkowanie Ostre zatrucie zazwyczaj występuje po przyjęciu sproszkowanej kokainy w ilości 500 mg.[6] Natomiast wstrzyknięcie już 20 mg dożylnie, kończy się śmiercią spowodowaną porażeniem ośrodka oddechowego (śmierć przez uduszenie).[potrzebne źródło] Zanim to nastąpi, mają miejsce następujące objawy zatrucia ostrego:
drgawki
podwyższone ciśnienie krwi, kołatanie serca (przyśpieszone i niemiarowe bicie serca)
zablokowanie ośrodka oddechowego zlokalizowanego w mózgu.
napady szału z jednoczesnym zamroczeniem
Po pewnym czasie może pojawić się znużenie, senność, a w końcu traci się świadomość, co sprzyja ustaniu czynności oddechowej.
Zewnętrzne oznaki używania
Nadpobudliwość i wzmożona aktywność
Pobudzenie seksualne
Zwiększona rozmowność, towarzyskość i pewność siebie
Rozszerzone źrenice, słabo reagujące na światło Przyjemne efekty wywoływane przez kokainę są przyczyną powstania wewnętrznego przymusu ciągłego używania narkotyku pomimo niekorzystnych skutków, jakie mogą wystąpić. To łaknienie jest spowodowane uzależnieniem psychicznym. Powoduje ciągłe zwiększanie dawek – większość osób nie potrafi narzucić sobie ściśle określonych ilości. W pogoni za euforią, wiele osób często ignoruje oznaki niebezpieczeństwa.
Psychologiczne czynniki uzależnienia są takie same dla kokainy jak i dla wszystkich psychoaktywnych narkotyków. Uzależniona od tego rodzaju narkotyków osoba może okazywać chęć przyjmowania ich przez dłuższy czas niż to na początku zakładała. Przy dłuższym zażywaniu kokainy odczucia euforii, wiary w siebie i rozradowania zmniejszają się, a ich miejsce zaczyna z wolna zajmować depresja, podenerwowanie i stany schizofreniczne. Często, aby ominąć te niemiłe konsekwencje, zwiększa się dawki do większych ilości odlatując na kilka godzin, a nawet dni. Ponieważ taka osoba nie potrafi sama zmniejszyć ilości branej kokainy lub całkowicie przestać brać, okoliczności związane ze zdobywaniem, przygotowaniem i zażyciem narkotyku zabierają jej coraz więcej czasu. Osoby uzależnione alienują się, stają się podejrzliwe i samolubne – coraz ważniejsze staje się zdobycie narkotyku. W tym celu oszukują, kradną i popełniają inne przestępstwa. Już pierwsze zażycie kokainy powoduje silną chęć sięgnięcia po nią po raz kolejny. Zważywszy na wysoką cenę narkotyku i silne efekty uzależniające, kokaina szybko zaczyna odgrywać coraz większą rolę w życiu zażywającego[potrzebne źródło]. Zagrożenia
Konopie są relatywnie bezpieczne w stosunku do innych substancji psychoaktywnych, gdyż:
bezpośrednia toksyczność marihuany jest bardzo niska
nie prowadzą do uzależnienia fizycznego
dawka śmiertelna jest szacowana na 20 000 do 40 000 pojedynczych dawek[23]; do 2008 roku odnotowano dwa przypadki śmierci z powodu nadużycia marihuany[24][25], jednak spowodowane były one prawdopodobnie wystąpieniem dodatkowych indywidualnych czynników ryzyka, bez których zażyta marihuana nie doprowadziłaby do śmierci[24][26]. Dawka śmiertelna wynosi ok. 1/3 masy ludzkiego ciała[27]. -Ma ona w zależności od warunków działanie:
uspokajające,
lekko euforyzujące i przeciwbólowe,
pobudzające apetyt,
rozkurczające mięśnie,
zmniejszające ciśnienie śródgałkowe i
rozszerzające oskrzela.
polepszenie nastroju,
euforia
tymczasowe upośledzenie pamięci krótkotrwałej, p
obudzenie wyobraźni
"otwarcie zmysłów",
wzmocnienie percepcji,
wzmożona wrażliwość na bodźce
osłabienie koncentracji
zaburzenia w percepcji czasu
zwiększone łaknienie
suchość w ustach i pieczenie oczu,
spowodowane wyschnięciem śluzówek
przyspieszone tętno,
uczucie chłodu
spadek aktywności fizycznej -Uzależnienie psychiczne, znane też jako psychologiczne, to nabyta silna potrzeba stałego wykonywania jakiejś czynności lub zażywania jakiejś substancji, której niespełnienie jednak nie prowadzi do poważnych fizjologicznych następstw. Jego cechy to:
wzrost napędu związanego z poszukiwaniem środka uzależniającego
wzrost tolerancji na działanie środka (obniżenie efektu przyjemności, który on dostarcza)
kompulsywna konsumpcja środka kosztem swojego zdrowia oraz otoczenia
osłabienie woli
obsesja brania i natręctwa myślowe utrzymujące się i nawracające nawet po wieloletniej abstynencji
samooszukiwanie się usprawiedliwiające wykonywanie danej czynności (związane z psychologicznymi mechanizmami obronnymi)
fizyczne wyniszczenie, brak zainteresowania otoczeniem niezwiązanym ze środkiem i jego zdobywaniem -Uzależnienie fizjologiczne, zwane też czasem fizycznym, to nabyta silna potrzeba stałego zażywania jakiejś substancji odczuwana jako szereg dolegliwości fizycznych (np. bóle, biegunki, uczucie zimna, wymioty, drżenia mięśni, bezsenność). Zaprzestanie jej zażywania (odstawienie) prowadzi do wystąpienia zespołu objawów, które określa się jako zespół abstynencyjny (zespół z odstawienia). W leczeniu stosowana jest detoksykacja, czyli odtrucie. Amfetamina jest zaywana przez ludzi w rónych celach:
jako uywka
jako rodek dopingujcy w sporcie
jako rodek pobudzajcy zdolno uczenia
jako rodek wzmacniajcy podczas dugotrwaego wysiku
w lecznictwie (np. w Stanach Zjednoczonych w terapii ADHD i narkolepsji w odpowiednio zmniejszonych dawkach)
w celach odchudzajcych (wykorzystywanie faktu, i amfetamina zabija uczucie godu)
Full transcript