Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CẤP TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV

No description
by

Tom Lei

on 31 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CẤP TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP TẠI BIDV

TÀI SẢN ĐẢM BẢO
Quy trình tín dụng
BƯỚC
TIẾP NHẬN
HỒ SƠ

THẨM ĐỊNH
TÍN DỤNG
QUYẾT ĐỊNH
TÍN DỤNG
GIẢI NGÂN
GIÁM SÁT
TÍN DỤNG

HỢP ĐỒNG
THANH LÝ
HỢP ĐỒNG
Ngân hàng thương mại cổ phần với 97% vốn nhà nước

Số lượng khách hàng doanh nghiệp lớn nhất trong các ngân hàng

Cấp tín dụng cho các công trình trọng yếu trong nước
Lập Hồ Sơ Tín Dụng
Hồ sơ pháp lý
Hồ sơ tài chính
Hồ sơ dự án
Hồ sơ tài sản đảm bảo
Thẩm Định Năng Lực
PHÁP LÝ
Quyết định thành lập DN
Điều lệ DN
Quyết định bổ nhiệm giám đốc, chủ tịch hội đồng quan trị...
Giấy đăng ký mã số thuế
Báo cáo tài chính tối thiểu 3 năm gần nhất và quý gần nhất.
Kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm kế hoạch.
Bảng kê công nợ các loại tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng.
TÀI CHÍNH
Phương án sản xuất kinh doanh, khả năng vay trả, nguồn trả.

Các Hợp đồng dân sự, thương mại (về hàng hoá, xuất nhập khẩu, dịch vụ....)
DỰ ÁN
Giấy cam kết của khách hàng
Văn bản chấp thuận bảo lãnh
Giấy cam kết thế chấp, cầm cố tài sản hình thành từ vốn vay
Hồ sơ về bảo đảm tiền vay phải là bản gốc (bản chính) do cán bộ quan hệ khách hàng làm đầu mối giao nhận.
Giấy tờ pháp lý chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản

Giấy cam kết thực hiện bảo đảm bằng tài sản
Tài trợ xuất nhập khẩu
Tín dụng bảo lãnh
Sản phẩm tín dụng
Bao thanh toán xuất khẩu
Tài trợ thương mại ứng trước theo L/C trả chậm
Chiết khấu có truy đòi theo các hình thức thanh toán
Cho vay hỗ trợ
xuất khẩu
Chiết khấu miễn truy đòi theo L/C
Tài trợ nhập khẩu theo Thư tín dụng trả chậm
Tài trợ nhập khẩu bằng vốn vay nước ngoài
Tài trợ nhập khẩu đảm bảo bằng lô hàng nhập
Bao thanh toán nhập khẩu
1
Đánh giá tư cách, năng lực pháp lý
Đủ năng lực hành vi dân sự và hoạt động theo luật doanh nghiệp
Điều lệ, quy chế tổ chức
Giấy phép, chứng nhận đăng ký kinh doanh
Mẫu dấu, chữ ký
2
3
4
Đánh giá về mô hình tổ chức
Đánh giá năng lực kinh doanh
Đánh giá năng lực TC
chỉ số về khả năng thanh toán
chỉ tiêu hoạt động
chỉ tiêu cân nợ, cơ cấu TS, NV
chỉ tiêu thu nhập
Đánh giá môi trường kinh doanh
Phân tích các chỉ số TC của DN
Đánh giá lưu chuyển tiền tệ
5
CẤP TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP
N12 PRODUCTION
THỰC HIỆN :
Nguyễn Thị Phương Linh
Trần Thụy Nhật Phương
Sơn Thị Kim Yến
Lâm Thị Thúy Hồng
Nguyễn Thị Trúc Lam
Lê Nguyễn Quốc Thắng
Vũ Thúy Vy
Tô Vinh
Huỳnh Xuân Lộc


Cảm ơn và đã
lắng nghe
Thẩm định tín dụng
Cơ sở phân tích tín dụng :
Hồ sơ TD
Phỏng vấn KH vay vốn
Điều tra cơ sở SXKD của KH
Nguồn thông tin bên ngoài
Thông tin lưu trữ tại chính NH (đối với các KH cũ của NH)
Thẩm định pháp lý TSBĐ
Xác định giá trị TSBĐ
Thẩm định tính khả mại TSBĐ Thẩm định khả năng gia tăng giá trị của TS
Thẩm định mức độ an toàn của TSBĐ
Thẩm Định
Phương Án/ Dự Án

Cho vay bước nhảy doanh thu
Cho vay mua ôtô
Cho vay ngắn hạn/ dài hạn thông thường
Tài trợ doanh nghiệp
Thấu chi DN
Chiết khấu giấy tờ
có giá
Bảo lãnh
Cho vay
Thi công xây lắp
Đóng tàu
Dự án đầu tư
Đầu tư dự án
thủy điện
Đầu tư dự án
BĐS
Phương pháp trực tiếp
Phương pháp gián tiếp
Phân tích dòng tiền
Dòng tiền hoạt động = Dòng tiền vào tạo ra các hoạt động của PAKD (DAĐT)-Dòng tiền ra cho hoạt động của dự án.
Dòng tiền hoạt động = Lợi nhuận sau thuế + Khấu hao + (-) ∆ Nhu cầu vốn lưu động (NCVLĐ)
Thẩm định chỉ tiêu đầu tư
NPV
IRR
PI
PP
DPP
Thẩm Định TS Đảm Bảo
Full transcript