Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Panitikan, Panunuring Pampanitikan

No description
by

Mariah Amour

on 21 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Panitikan, Panunuring Pampanitikan

Sa likod ng pahinang papel
Sa likod ng pahinang papel
Balangkas ng Pagtalakay:
I. Saan nanggaling ang papel?
Tradisyunal:
natatanging mga pangyayari
paglalarawan, matulain

Unang Pinanggalingan:
Panitikan = Historical Studies = Humanities


II. Paano binuo at binubuo ang papel?
III. Makinis o magaspang ang papel?
pag-unawa sa texto hanggang sa pagkilala sa sariling assumption batay sa interpretasyon sa texto

anong panitikan -> paano basahin
Paglalagom
May bahagi ang kultura sa panitikan, kung paanong may bahagi rin ang panitikan sa kultura.

May pagkakaiba ang panunuring pampanitikan (criticism) at kritika sa mismong paraan ng pagsusuri (critique).

Ang usapin ngayon ay hindi na lamang ang kahulugan at texto, kundi ang lalong masalimuot na uri ng pagbibigay-kahulugan, interpretasyon at pagbasa sa texto.
Panimulang gabay sa pag-aaral ng
Panitikan
,
Kultura
,
Panunuring Pampanitikan
, at
Kritika

I. Saan nanggaling ang papel?
-Kalikasan ng pag-aaral sa panitikan
II. Paano binuo at binubuo ang papel?
-Pamamaraan at Kasaysayan
III. Makinis ba o magaspang ang papel?
-Panunuri at Kritika
IV. Paano ang pagbasa sa papel?
V. Napipilas din ang papel: Mga Pinagkakahirapan
(Davis & Schleifer, 1998)
Hjelmslev: sistematiko, tiyak,
pangkalahatang tala


Ikalawang Pinanggalingan:
Humanities = Human Sciences
Kultura
Produksiyong kultural
Kultural na pag-aaral
Kasaysayan
-pagkakasunud-sunod ng panitikan


(Literary History)
Pagsusuri
-diskurso
-sistema ng pagpapakahulugan

(Criticism)
Dalawang Pamamaraan sa Pag-aaral ng Panitikan
1498-18th Century
19th Century
20th Century
Aristotle at Plato
tula (poetry)
trahedya (tragedy)
komedya (comedy)
Raymond Williams
istruktura ng damdamin
ugnay sa lipunan at kasaysayan
pagbabalik-buhay kay Aristotle
mahigpit na pagsunod sa sinaunang panitikan
Simbahan
nakasandig sa relihiyon ang porma at nilalaman
20th Century
Romantisismo
indibidwal na inspirasyon at simbolo ng
panlasa ng may-akda
Middle Ages
Terry Eagleton
ilusoryo ang pagiging obhetibo ng panitikan
mula sa Pilosopiya ng mga Griyego, Muling Pagsilang hanggang kasalukuyan
Mga Naging Pagtingin at Panunuri sa Panitikan
Panitikan bilang may pinagbabatayang sining ng pagsulat
4th Century BC
Panitikan bilang may pinagbabatayang sining ng pagsulat
(Davis & Schleifer, 1998)
Muling Pagsilang
Panitikan bilang expression ng pagtingin sa mundo
(Williams (1986) ctd. in Davis & Schleifer, 1998)
Panitikan bilang may pinagbabatayang sining ng pagsulat
Panitikan bilang nagsasariling estetika
Gerald Graff
pag-aaral vs. paggawa ng panitikan

pagsulat 'tungkol' sa panitikan vs.
pagsulat 'katulad' ng binabasang panitikan
(Davis & Schleifer, 1998)
functional:
panitikan bilang pag-re-relate sa sarili sa panulat
panitikan bilang isang ideolohiya at pagtatanong
sa namamayaning kapangyarihan
Panitikan bilang tagapagsalin ng kultura at pagpapahalaga
(Davis & Schleifer, 1998)
kultura at kritisismo
(Davis & Schleifer, 1998)
Pagkakaiba ng Criticism at Critique
Panunuring Pampanitikan (Criticism)
Kritika (Critique)
Panitikan
kahulugan at kabuluhan
ng texto

institusyonal
kalikasan ng texto
at metodo

transformatibo
IV. Paano ang pagbasa sa papel?
V. Napipilas din ang papel.
Mga Pinagkakahirapan
Contingent Difficulty
Modal difficulty
Tactical difficulty
Ontological difficulty
salita o bagay sa texto na
hindi alam ng mambabasa
porma at moda ang hindi
maunawaan
pagkakaiba ng metodo o pamamaraan ng pagbasa
pagkakahati at pagkakaiba-iba
ng realidad at perspektibo
Mga Batis:

Davis, R. and Schleifer, R. (1998). "General
Introduction." Literary Criticism: Literary and Cultural Studies (3rd ed.). New York: Longman.

www.britannica.com
www.britannica.com
www.britannica.com
www.britannica.com
(Davis & Schleifer, 1998)
Full transcript