Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Задаци наставе

No description
by

Zoran Milojević

on 23 May 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Задаци наставе

Zadaci nastave
Materijalni
zadaci
Obrazovanje
Vaspitanje
Funkcionalni
zadaci
Vaspitni
zadaci

Materijalni (obrazovni) zadatak nastave opisuje očekivano znanje i razumevanje koje učenici treba da steknu. Obuhvata matematičke pojmove, definicije, teoreme, dokaze, terminologiju i simbole koje učenici treba da usvoje. Najčešće počinju sledećim glagolskim imenicama:
upoznavanje,
pokazivanje,
ukazivanje,
usvajanje,
sticanje,
razumevanje,
proširivanje,
formiranje,…
Npr. Materijalni zadatak nastavnog programa (Pravilnik o nastavnom planu i programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja):

Usvajanje osnovnih činjenica o skupovima, relacijama i preslikavanjima.
Primeri:
1. Osposobljavanje učenika da sadržaj Pitagorine teoreme ponovi sopstvenim rečima
2. Usvajanje simboličkog zapisa Pitagorine teoreme
3. Upoznavanje učenika sa pojmom valjka i njegovim osnovnim delovima
4. Usvajanje formula za površinu i zapreminu valjka
5. Dokazivanje osnovnih svojstava logaritama

PAŽNjA: Prenaglašavanjem materijalnih zadataka učenici stiču znanje na nivou reprodukcije koje kasnije ne mogu primeniti.
Funkcionalni (formalni) zadaci nastave odnose se na razvoj sposobnosti.
Usvajanjem znanja učenici razvijaju pamćenje ali je neophodno da oni, u tom procesu, razviju i druge psihičke procese:
suđenje, uopštavanje, zaključivanje, pažnju, maštu. Razvijanje misaonih sposobnosti učenike osposobljava za doživotno učenje što je jedan od permanentnih zadataka obrazovanja. Najčešće počinju sledećim glagolskim imenicama:
razvijanje, osposobljavanje,
usavršavanje, jačanje,
formiranje, uvežbavanje,
navikavanje, izgrađivanje...
Neki opšti funkcionalni zadaci matematike su:
razvijanje logičkog, analitičkog i proceduralnog (algoritamskog) mišljenja,

razvijanje sposobnosti rešavanja problemskih zadataka,

uvežbavanje konstrukcija lenjirom i šestarom,

formiranje matematičkog problema iz praktičnog problema.
Prilikom određivanja funkcionalnih zadataka za neku nastavnu jedinicu potrebno ih je konkretizovati.

Npr. Funkcionalni zadatak nastavnog programa (Pravilnik o nastavnom planu i programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja):
osposobljavanje učenika za preciznost u merenju, crtanju i geometrijskim konstrukcijama.
PRIMERI konkretizacije funkcionalnih zadataka:
1. Osposobljavanje učenika da primenjuju Pitagorinu teoremu u zadacima
2. Razvijanje sposobnosti samostalnog skiciranja geometrijskih figura
3. Uvežbavanje konstrukcije značajnih tačaka trougla
Funkcionalne i materijalne zadatke nastave ne treba posmatrati odvojeno, znanje i sposobnosti su neodvojivi. Ne mogu se razvijati sposobnosti ako ne postoji prethodna baza znanja.
Vaspitnim zadacima izražava se formiranje učenikove ličnosti tokom nastave. Matematičkim obrazovanjem kod učenika se razvijaju neke pozitivne osobine ličnosti, kao što su
upornost
,
preciznost
,
tačnost
,
ekonomičnost
,
urednost
,
istinoljubivost
i slično. Ostvarivanjem vaspitnih zadataka učenici se pripremaju za aktivnu ulogu u životu i razvija se njihov kritički odnos prema stvarnosti. Najčešće počinju sledećim glagolskim imenicama:
formiranje, navikavanje, razvijanje...
Npr. Vaspitni zadatak nastavnog programa (Pravilnik o nastavnom planu i programu za peti razred osnovnog obrazovanja i vaspitanja):
razvijanje kulturnih, radnih, etičkih i estetskih navika učenika, kao i matematičke radoznalosti.
Još primera:
1. Razvijanje veštine pismene i usmene komunikacije
2. Razvijanje veštine komunikacije u socijalnoj grupi
3. Sticanje veština tačnosti, preciznosti i urednosti u radu
Važno je napomenuti da se obrazovna i vaspitna funkcija nastave
ne mogu ostvarivati odvojeno i nezavisno jedna od druge.
One se stalno prožimaju i dopunjavaju, delujući jedna na drugu. Realizacija vaspitnih zadataka ne podrazumeva posebnu etapu nastavnog rada na času. Oni se realizuju u jedinstvu sa ostalim zadacima nastavnog časa.
Full transcript