Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Historiska begrepp - Källkritik

No description
by

Morgan Sandblom

on 11 January 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Historiska begrepp - Källkritik

Historiska begrepp del 2
Källkritik
Historiska begrepp
Genomgång av termer och begrepp som är centrala när du studerar historia, diskuterar historia och använder historiska källor. Här tar jag upp källkritik.
Förändring och
kontinuitet
Dessa delar ska
vi ta upp
Kronologi
Förklaring
Källkritik
Historiska begrepp är en viktig del när du studerar historia. Dessa begrepp är inte bara ett kunskapskrav utan också såklart en otroligt viktig del i att förstå och kunna tolka historiska sammanhang.
Orsak och konsekvens
Varför källkritik?
Anna!
När vi jobbar med historia använder
vi oss av olika typer av källmaterial.
-Brev
-Tidningar
-Dagböcker
-Fotografier
-Osv


Är brevet äkta
eller är det en förfalskning?
Vem har brevskrivaren fått
sin information ifrån?
När skrevs brevet?
Berättar brevskrivaren allt
eller bara vissa delar?
Källkritik använder vi för att ra reda på om
källan är trovärdig eller inte.
Ju mer trovärdig en källa är, ju bättre är den!
4 Källkritiska frågor
1. Är källan
äkta
eller falsk?
2. Vilka andra källor är källan
beroende
av?
3. Berättar källan om något som hänt nyss
i
tid
eller något som hänt för länge sedan?
4. Är källan vinklad eller inte vinklad (vilken
tendens
har den)?
=
4 kriterier som används för att ta reda på
om en källa är trovärdig eller inte:
Äkthetskriteriet,
beroendekriteriet, tidskriteriet och tendenskriteriet.
Så en bra källa är...
...Äkta (Äkthetskriteriet)
...Oberoende (Beroendekriteriet)
...Samtida (Tidskriteriet)
...Tendensfri (Tendenskriteriet)
Tänk på!
1. Är källan äkta eller falsk? - Äkthetskriteriet
- En äkta källa är det som den utger sig för att vara.
- Motsatsen till en äkta källa är en förfalskning
Modern förfalskning
Historiska förfalskningar
Källkritiska regler
Sammanfattning
1. En falsk källa är (i princip) oanvändbar
2. En förstahandskälla är (nästan) alltid
bättre än en andrahandskälla
3. Ju närmare i tid källan ligger händelsen
som den beskriver, ju bättre är det (oftast)
4. Om två källor med olika tendens är eniga, är det ganska säkert sant.
2. Vilka källor är källan beroende av?
- Är källan beroende av någon annan eller
har källan förstahandsinformation?
- Ett vittne till ett rån har förstahandsinformation
om händelsen...
...men polisen som får information om händelsen blir
andrahandskälla...
som senare berättar för journalisten om händelsen som
blir tredjehandskälla.
Förstahandskällor
- Ska själv ha upplevt det den beskriver
Andrahandskällor
- En andra- eller tredjehandskälla berättar
om något som den inte själv har upplevt,
men fått berättat för sig.
3. Hur lång tid har gått?
- Minns du vad du gjorde 18 mars 2005?
- Ju längre tid som går mellan en händelse
och när en källa berättar om den, desto mer
kan man glömma.
1936
2013
Exempel på tidkriteriet: mordet på Olof Palme
- Jättemånga vittnen intervjuades under denna, Sveriges största polisutredning. Om dessa vittnen skulle berätta vad de sett idag istället, tror ni då att de skulle säga samma sak som de gjorde då?
4. Är källan vinklad eller inte vinklad?
-Tendiös = vinklad = partisk = subjektiv
Exempel på detta är att fråga supporters
till lagen nedan om hur matchen var.
Vem ska man då fråga?
Dessa har ju inga sympatier för något av lagen. Ska vara opartiska
Två källor kan ge olika bild av samma händelse
Ex: Vietnamkriget
Vem äger sanningen?
Källkritisk exempel
Är tidningen äkta eller
är det en förfalskning?
Berättar tidnignen allting eller
bara nazisternas sida av saken?
Fråga: Hur var det i Tyskland på 1930-talet?
Vem har tidningen fått sin
information ifrån?
När skrevs tidningen?
Går det använda ENBART denna källa för att beskriva hur det var i Tyskland på 1930-talet?

Svar: Nej! Vi måste hitta fler källor!
MERON!
Full transcript