Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Argyris and Schon

No description
by

Corrie de Cock

on 3 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Argyris and Schon

Emeritus hoogleraar Harvard business school
Studeerde psychologie en economie Bedrijfskundige
Docent van Senge Chris Argyris
16-7-1923 De theorie kort samengevat Ladder of inference Espoused theory Theory - in - use Single-loop leren
en
model I Filmpje Elke situatie bevat meer informatie dan onze hersenen kunnen verwerken
Daarom selecteren we informatie en doen we aannames
Dit bepaalt samen met ons referentiekader op dat moment je gedrag Gedrag en ongewenst resultaat Herkaderen Re-ageren hierover vertelt Peter dadelijk meer variatie van hetzelfde gedrag om
alsnog je doel te bereiken Single-loop leren Als je van alles hebt geprobeerd met hetzelfde resultaat, zie je misschien iets over het hoofd.

Hoe komt dit? Kader Actie Resultaat Reageren (Single Loop) Kaders:
je zelf
je rol in de betreffende situatie
de ander
de rol van de ander in de betreffende situatie
de situatie Kaders beinvloeden niet alleen onze gebruikerstheorie, maar ook onze voorkeurstheorie Door het verschil in onze voorkeurstheorie en gebruikstheorie kan er sprake zijn van ' competing commitments'
Bijv. ' ik wil graag eerlijk zijn, maar ik wil het ook gezellig houden' In spannende situaties trekken waarden op voorkeursniveau vaak aan het korte eind en reageren mensen defensief... door socialisatie hebben we geleerd onszelf te beschermen zonder de logica of doelmatigheid er van ter discussie te stellen door vervolgens te ontkennen dat we defensieve routines hebben, wordt ons gedrag onbespreekbaar terugkerende patronen
circulaire processen
defensieve strategieën Model 1: Controle houden
Willen winnen, niet willen verliezen
Gezichtsverlies beperken
Rationeel blijven De vragen 5 letterlijke definities of citaten: "Individual learning is necessary but not sufficient for organizational learning. Without individual learning, there can be
no organizational learning because individual members are the agents by which organizations can learn (Argyris &
Schon, 1978) ‘ The smartest people find it hardest to learn’ (Argyris, 1991) ‘There are too many cases in which organisations know less than their members. There are even cases in which the organisation cannot seem to learn what every member knows.’ Hoe kijkt de auteur naar een bepaald fenomeen?

Single loop learning is als een thermostaat die af- of aanslaat als de temperatuur boven of onder een bepaalde grens komt. Als een thermostaat zich zou afvragen: waarom sla ik aan/af bij twintig graden en vervolgens zou onderzoeken welke temperatuur economisch zou zijn in het licht van het doel de kamer verwarmen, wordt de stap gemaakt naar double-loop learning. Hoe verschilt dit perspectief van andere auteurs ? Waar zet hij zich tegen af? Kun je herleiden uit welk paradigma/school deze auteur komt? Eigen voorbeeld "Inquiry, whether formal or informal, is an essential aspect of deliberate organizational learning (Argyris & Schon, 1978). Lets use this video as an example of an organizational learning. This young man is clearly not satisfied in his execution of the double-hoop maneuver. If he were to employ double-loop learning in his attempt to learn this new skill he would not just continue to gyrate his hips in in vain hoping to successfully hula with two hoops. Instead he would observe, seek advice, and deepen his understanding of hula hooping (the cognitive). Having honed his skills in combination with practice (the behavioral) will result in complete victory!! "In order for organizational learning to occur, learning agents' discoveries, inventions, and evaluations must be embedded in organizational memory...If this encoding does not occur, individuals will have learned but the organization will not have done so (Argyris & Schon, 1978). Fiol & Lyles (1985) Lower and higher level learning March (1991) Exploitation and exploration Senge (1992) Adaptief en generatief leren Swieringa & Wierdsma (1990) Enkelslag en dubbelslag leren Bateson Argyris & Schon (1978) Deutero leren single loop and double loop learning Zijn ‘ leraar’ Kurt Lewin ging uit van unfreezing-moving-freezing. Haast een behaviouristische benadering. Argyris kiest voor meer een cognitieve benadering (single loop learning) en voor een (sociale) en cognitieve constructivistische benadering (double loop learning). Metafoor:
gaan we op ontdekkingsreis of gaan we op een vast georganiseerde reis? Argyris is de theoreticus.....action science....actieonderzoek
Schon is meer de practitioner....empirisch onderzoek Verschuiving van organizational adaptation naar organizational learning Het grote verschil van actie-onderzoek met de overige vormen is dat de onderzoeker zich niet buiten het te onderzoeken systeem plaatst, maar juist in het middelpunt gaat staan. Daarom is er sprake van een casestudy en is de informatie niet altijd te generaliseren.
Echter Argyris is het gelukt om dit wel tot een model te realiseren.
Hij besteedt nauwelijks aandacht aan machtsspelletjes Kritiek op Argyris: Peter Pieter C-vragen Corrie Pieter Onderbouwing Argyris noemt vijf factoren die productieve verandering
vaak in de weg staan:

• Organisaties zijn star, mede door hun hiërarchie.
• Het ontbreekt aan kampioenen van verandering.
• Het is bedreigend voor je loopbaan.
• Het ontbreekt aan beloning en waardering.
• Er is een defensieve attitude, mensen voelen zich
slachtoffer. Ervaringsleren = Leren door te doen Kennis over het fietsen zelf zit in onze handelingen en is onuitgesproken (tacit knowledge). Het is zelfs zo dat fietsen een veel te ingewikkelde handeling wordt als je zou proberen de de handeling te beschrijven.

Het kunnen fietsen is knowing-in-action. Het probleem met ervaringsleren is dat de professional nog niet weet wat hij precies moet doen, maar alleen kan leren door het te gaan doen. Dit niet begrijpen en het toch gaan doen houdt een paradox in. Dit leidt bij veel mensen tot frustratie en onmacht. Schön heeft drie punten van kritiek op Kolb:
Kolb geeft niet aan waar je in de cirkel behoort te beginnen, dat kan volgens Kolb overal, mits je de cirkel maar doorloopt. Schön begint altijd bij de ervaring, want daar gaat het volgens hem om bij ervaringsleren.
Ook geeft Schön aan dat bij ervaringsleren de cirkel niet netjes wordt doorlopen, bij reflection-in-action gebeurt juist alles tegelijk.
Een belangrijker kritiekpunt m.i. is de representatie van de kennis. Bij Kolb is dit bewuste en overdraagbare kennis. Ervaringskennis is volgens Schön juist niet altijd bewust en direct overdraagbaar. Deze kennis is meer intuïtief en in beelden en handelingen aanwezig. Argyris (1990) die zegt
over goed advies: ‘The advice should contain the action strategies (e.g. advocate
your position in a way that encourages inquiry). Second, it should be accompanied
with actual statements that illustrate what you would have to say and do’ (p.
87). Schon:
onderscheid reflection- on- action en reflection- in -action Reflecteren-op-actie betreft het overdenken van een situatie nadat deze heeft
plaatsgevonden.
'Reflection-in-action'
Reflecteren-in-actie betreft het doordenken van wat gaande is, het vormgeven van actie
terwijl het plaatsvindt. Een model wat in verschillende domeinen bruikbaar is. Double-loop leren
en
model II Kader Resultaat Elke situatie bevat meer informatie dan onze hersenen kunnen verwerken
Daarom selecteren we informatie en doen we aannames
Dit bepaalt samen met ons referentiekader op dat moment je gedrag Kaders:
je zelf
je rol in de betreffende situatie
de ander
de rol van de ander in de betreffende situatie
de situatie Elke situatie bevat meer informatie dan onze hersenen kunnen verwerken
Daarom selecteren we informatie en doen we aannames
Dit bepaalt samen met ons referentiekader op dat moment je gedrag Kaders:
je zelf
je rol in de betreffende situatie
de ander
de rol van de ander in de betreffende situatie
de situatie Reageren (Single Loop) Herkaderen (Double Loop) Actie Wat je denkt en voelt Ver links Dicht links Ik hoor hem zeggen….
Het gevolg daarvan is…. Je bent gek...
dat kan nooit! Maar ik moet aardig
blijven. Wat je zegt Tuurlijk,
geen probleem…. ` Betrokken (rekening houdend met behoefte gever als ontvanger)
Beschrijvend (zonder waarde oordeel)
Specifiek (concreet niet algemeen)
Bruikbaar (geen karakter eigenschappen)
Gewenst (niet afgedwongen)
Op het juiste moment (effectiever, aansluitend aan moment) Feedback Model II Leren mogelijk maken kan volgens Argyris via model II

3 principes;
Geldige en valide informatie
Keuze vrijheid op basis van goede informatie
Innerlijke betrokkenheid bij keuzeModel II is geen tegenstelling van Model I
Verwerpt niet de vaardigheid van mensen om voor hun eigen doelen te vechten
Het verwerpt de eenzijdige controle over anderen en de omgeving om het halen van eigen doelen zeker te stellen Bij model II streven we naar Geldige en volledige informatie zodat jij en andere een keuze kunnen maken die innerlijke betrokkenheid creert.
Taakdefinitie en controle over de omgeving wordt met deelnemers gedeeld
Hierdoor minder snel zichzelf in de hemel prijzen, andere de schuld geven van alles dat fout gaat Argyris theorie wijkt af van tegenwoordig gangbare communicatie adviezen Verwoord je gevoel!
Zeg wat het jezelf doet! Verdeel de kaartjes in Single loop learning \ Double loop learning
Ga in het juiste vak staan (ABC of D)
Bekijk je kaartje en zoek je tegenstelling
Bespreek met elkaar waarom je dit vind
Welke manier van reageren spreekt jou het meeste aan? Voorbeeld Oefening Donald Schön
19-9-1930
13-9-1997 Ford Professor of Urban Studies and Education
op Massachusetts Institute of Technology (MIT)
studeerde filosofie en muziek. aannames ter discussie stellen Hoe kan dat verschil ontstaan? Waarom... (vereenvoudigd antwoord) Handelen en dus ook waarnemen is het resultaat van een cognitief proces Proces maakt gebruik van filters waardoor we niet alles zien. Hoe kun je dit voorkomen? niet! eenvoudig... Herkaderen (reframing) Hoe kun je dit voorkomen? Reflectie Double-loop Peter Model II Corrie Model I Single-loop Meten van verschil van concentratie tussen mannen en vrouwen.
Let goed op het WITTE team.
Hoe vaak wordt de bal overgespeeld? inference = gevolgtrekking of afgeleide indeling van presentatie
Full transcript