Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Praktijkleren - bijeenkomst 1

Albeda College - opleiding OA - Praktijkleren - 2011 - 2012
by

thomas truijen

on 11 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Praktijkleren - bijeenkomst 1

praktijkleren - bijeenkomst 1
Hoeveel basisscholen zijn er in Nederland?
+/- 7900 basisscholen

waarvan:
33% openbaar onderwijs
67 % bijzonder onderwijs
Hoeveel scholen voor voortgezet onderwijs heeft Nederland?
646 voortgezet onderwijs
Welke schooltype kent het voortgezet onderwijs?
VMBO
- Basisberoepgerichte leerweg
- Kaderberoepsgerichte leerweg
- Gemengde leerweg
- Theoretische leerweg (oude MAVO)
HAVO
VWO-
Wie is de minister van onderwijs?
Minister
Jet Bussemaker
Praktijkleren - bijeenkomst 1
Hoeveel basisscholen zijn er in Nederland?
+/- 7900 basisscholen

Waarvan:
33% openbaar onderwijs
67 % bijzonder onderwijs
Hoeveel Voortgezet Onderwijs instellingen
zijn er in Nederland?
646 Voortgezet Onderwijsinstellingen
Welke onderwijssoorten kent het
Voortgezet Onderwijs?
Hoeveel personen werken er in het onderwijs?
Totaal onderwijspersoneel: 480.400

Basisonderwijs: 180.100
Voortgezet onderwijs 101.00
MBO/ROC 55.000
Wat is het beginsalaris van een onderwijsassistent?
Beginsalaris (bruto): € 1.477
Eindsalaris (bruto): € 2.108
Onderwijsmuseum
Vanaf 690 na Chr. kwamen geestelijken, waaronder Willibrordus en Bonifatius, vanuit Engeland naar Nederland om het christelijk geloof te prediken. In 754 na Chr. stichtte een leerling van Bonifatius, Gregorius, de eerste kloosterschool in Utrecht. Nederland behoorde toen tot het Frankische Rijk dat vanaf 768 bestuurd werd door Karel de Grote.
Hier zie je een bladzijde uit een Latijns boek. Op de meeste scholen had alleen de meester een boek. Boeken werden door monniken met de hand geschreven op perkament en waren dus zeer kostbaar. De meester las de tekst voor en de leerlingen leerden vervolgens de teksten uit het hoofd. Aangezien in de kerken en in de wetenschap Latijn werd gesproken, werden de leerlingen in deze taal onderwezen.
De leerlingen zitten op kleine houten bankjes. De schoolmeester zit op een grote zetel en reikt ver boven de leerlingen. In zijn hand heeft hij een stok.
Leg de uitdrukking
'Monnikenwerk' uit

De dorpschool uit 1662
De pechvogel
De plak
een houten schooltas
de modelschool uit 1830
de letterkast
Schrijf het woord ZIT in de spelmethode en de klankmethode:
- Spelmethode ZIT:
- Klankmethode ZIT:
Spelmethode: zet...ie...tee.
Klankmethode: zz...i...tuh.
In 1823 vaardigde de overheid een onderwijswet uit die lijfstraffen en schandborden verbood. Er werd steeds meer uitgegaan van de gedachte dat belonen een beter effect had dan straffen.
De school uit 1910
schoolregels uit 1910
leesplank aap-noot-mies
aanschouwend onderwijs
Onderwijs 1960
De school van nu
Onderwijsassistent in het onderwijs
Een onderwijsassistent is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen taak. Deze taak voer je uit onder verantwoordelijkheid van de leraar. We noemen dit ‘Verleende’ verantwoordelijkheid
Een onderwijsassistent heeft een uitvoerende rol in communicatie en het contact met leerlingen, het pedagogisch en didactisch werk en de organisatie.
Wat voor een soort beroepshouding
hoort bij het beroepsprofiel?
1. Je bent mensgericht
2. Je bent sociaalcommunicatief
3. Je bent flexibel
4. Je neemt initiatief
5. Je bent zelfstandig
6. Je bent creatief
Functiebeschrijving
Onderwijsinhoudelijke ondersteuning
Ondersteuning bij verwerving van vaardigheden
Ondersteuning bij klassenmanagement
Verrichten van verzorgende taken
ICT-taken
Overige taken

Wetten voor het basisonderwijs
- Wet op het basisonderwijs
- De kerndoelen
- De Wet op het primair onderwijs
Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap
Den Haag
Tweede kamer
De wet op het primair onderwijs

- kwaliteitswet
- Weer Samen naar school
- Inhoudelijke bepaling
Kerndoelen
Wet op het basisonderwijs
Huiswerk voor de volgende bijeenkomst:
- bestuderen:
Communicatie en organisatie voor de OA
Hfst. 1, 2, 5 en 10.
Full transcript