Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

PPR

No description
by

Helene Thorn

on 13 June 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of PPR

PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning
INDSATSER - TRE HOVEDOMRÅDER
Temapakker
Et eksempel på forløb...
skræddersyede indsatser, fx. psykolog, observation, undersøgelser, viden til personale og forældre...
Et andet eksempel...
Forældre eller personale er bekymrede
Målrettet enkeltbørn
Indsatser målrettet enkeltbørn
Indsatser målrettet læringsmiljøer og de voksne omkring børn

PPR på tværs af
Børne- og ungeområdet:
målrettet det organisatoriske niveau
modvirke ”Silo"er
Nærhed og
Specialistviden
Let tilgængelighed for
dagtilbud, skoler, klubber
og forældre

PPR skal kunne levere højt specialiseret faglig viden

Nærhed
Specialisering
Skole
psykolog
talehørekonsulent
Fast tilknyttet
Dagtilbud
Klub
psykolog
talehørekonsulent
psykolog

Fast tilknyttet
Fast tilknyttet
Organisering - PPR i et distrikt
Tilgængelighed til alle PPR-medarbejdere i distriktet
Flere specialister kan tilkaldes:
Ressourcepædagoger
Specialpædagogiske konsulenter
Boostere
Fysioterapeuter
Støttepædagoger
PPR betjener også Specialtilbud og Basisgrupper

Nord
Tjørnelyskolen
Krogårdskolen
Arenaskolen

Midt

Holmeagerskolen
Damagerskolen
Hedelyskolen
Mosedeskolen

Syd
Strandskolen
Karlslunde Skole
Tune Skole

10.Klasse tilbud

Privatskoler

Hundige Lilleskole
Greve Privatskole

Dagtilbud:
Distrikt Nord
Toftegården, Lunas ark, Nova, Kernehuset, Solsikken, Krogårdens vuggestue.

Distrikt Midt:
Dammen, Damager, Solstrålen, Kæret, Holmebo, Mosebo, Vibemosen

Distrikt Øst:
Troldebo, Abels Hus, Grevehaven, Trylleskoven, Elverhøj

Distrikt Vest:
Møllehaven, Nørregården, Junglen, Vesterbo

Selvejende:

Børnegården Sandrøjel, Tjørnelyhuset, Børnehuset Syd, Nældebjerg Børnegård, Eriksminde Børnehus,
Lillebo, Prinsesseparkens, Egedal Strandhus, Åsagergård
Dagplejen
Hjemmebørn

Godset, Brogården/Mosede, Oasen,Tune Ungdomscenter

Klubber:
Almenskoler:
Specialtilbud:

Bugtskolen
Kirkemosegård-
Moeskærskolen

Tjørnelyklasserne
Vækstklasserne
Tunegrupperne
G-klasserne

Taleklasserne
Ordblindecenteret

Klub Havana

Basisgrupper:
Holmebo
Lunas Ark
Toftegården

Solstuen
Regnbuen
Sproggruppe
Stammegrupper

Andre:

Karlslunde Dagskole
Greve Gymnasium
STU

Kriseberedskabet
Leg og Sprog

Familierådgivere, Sundhedsplejen

Køb/salg af pladser til børn i andre kommuner
 
Børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger.
VISO
Praktiserende læger

Fritidsprojekt
Forskning
At understøtte alle børn og unges trivsel, udvikling og læring - og de voksne omkring børnene
PPR...
- udvikling ud fra brugernes ønsker og PPR´s ekspertise
Brugerne siger:
Nem adgang til uformel sparring/supervision
Viden om børn med autisme/ ADHD mv.
Observation i grupper/klasser
Konkrete redskaber
Fælles viden - hele personalegrupper
Anbefalinger:
Behovstilpassede, brugerne
Styrket fokus på læringsmiljøer frem for enkeltbørn
Styrke læreres/pædagogers kompetencer og viden.
Styrket indsats i 0-6-årsområdet
Specialistviden i praksis

Temapakker - alle kan bestille
Skræddersyede indsatser...
”Åben Dør”
Ressourcepædagoger - opringning om stort og småt
Temapakker fra PPR – bestilles, tidsafgrænsede indsatser
Sparrings- og supervisionsforløb til teams
Kurser om redskaber og viden - til personalegrupper


Åben rådgivning til alle forældre
Kurser til forældre til børn præget af ADHD, autisme – fokus på viden og konkrete redskaber
Talehøreundervisning - med forældre/bedsteforældre

Samtaler
Undersøgelser
Fysioterapi
Booster
Rådgivning
Undervisning
Pædagogisk støtte
Visitation
Redskaber
Målrettet og tidsafgrænset indsats med et særligt fokus

De voksne omkring børnene - ingen indstilling af børn.

bestilles direkte af pædagoger, lærere i dagtilbud, skoler og klubber
Temapakkerne udvikles og ændres i takt med behov.
Systematisk evaluering
Eksempler på Temapakker:
Observation - efterfølgende supervision af lærere/pædagoger;
Hvordan tilgodeses alle børn i en klasse/gruppe? Konflikthåndtering, De stille piger, trivsel...

Etablering af sproggruppe i Dagtilbud

Viden om ADHD, autisme mv. - redskaber og pædagogik i hverdagen
Opringning til Ressourcepædagog
Bekymring - forældre, personale...
Booster til personalet -
Dialog med forældre -
hvordan kan hverdagen
struktureres anderledes...
Dialogmøde med forældre, lærere, familierådgiver, psykolog mv.
Indsatser skræddersys, observation og redskaber fra specialpædagogisk konsulent, samtaler, viden til forældre og personale
Evt. indstilling til Det Centrale Visitationsudvalg, hvis behov...
Fokus på børns potentialer
Nyt specialpædagogisk hjælpemiddel
Faglig vurdering ved visitation og revisitation til specialtilbud
Det Centrale Visitationsudvalg
Sparring med skolerne om gode erfaringer på tværs af skolerne
Har det samlede overblik – fagligt, økonomisk, kapacitet og behov.
Kvalitetssikring
"Autentiske voksne med konsekvens, ro og koncentration"
"Vi mærker, hvis der bliver favoriseret"
"Aktiv læring er bedst"
"Svært med vikarer"
”Måske skulle forældrene have legegrupper”
"Forældrene skal være sociale med hinanden"
"Mere nærvær og opmærksomhed på hinanden"
”Vi bruger for meget tid i frikvarterne på vores mobiler – vi burde måske tale med hinanden i stedet for”

Forskerklasser
4.700 børn
Er du glad for at gå i skole?
Lundebo
Hvad skaber trivsel og læring
Full transcript