Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

YAPILANDIRMACILIK

No description
by

seray özbay

on 4 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of YAPILANDIRMACILIK

1.Bilişsel
Yapılandırmacılık

2.Sosyo-kültürel Yapılandırmacılık YAPILANDIRMACILIK * Piaget, bilginin doğasıyla
ilgili üç terim kullanmaktadır.
-Şema
-Kavram
-Yapı Bilissel Yapilandirmacilik
Piaget, kavramların ortaya çıkışının zamanla olacağını ve yavaş yavaş gelişeceğini savunmaktadır.

Piaget'in , 'şema' ve 'kavram' yanında bilgiyi tanımlamak için kullandığı 3. terim ise 'yapı'dır.

Yapı, bilginin ve fikirlerin organize edilmiş şeklini açıklamaktadır.
*Çocukların bilişsel gelişim düzeyi dikkate alınmalı , onların gelişimsel olarak yapamayacağı beklentiler oluşturulmamalıdır.

*Öğrencilerin hedeflere ulaşmalarını sağlayan eylemlerini sürekli uygulamaları için olanaklar yaratılmalıdır.

*Öğrencilerin düşüncelerinde gelişim sağlanmalıdır.

*Varolan şemalarını geliştirmeleri için de özümleme ve düzenleme arasında denge kurulmalıdır.

*Doğal merakın yani doğuştan gelen ilginin açığa çıkışı teşvik edilmelidir. Piaget'in bilissel yapilandirmacilik kuraminin egitime yansimalari : *Vygotsky, bilişsel yapıyı 2 tür olarak belirlemektedir:
-kavramlar
-fonksiyonlar SOSYO-KÜLTÜREL YAPILANDIRMACILIK Vygotsky'nin sosyo-kültürel kuramıiniın egğitime yansıimalarıi:
GELENEKSEL SINIF

*eğitim progarmı tümevarım yolla ve temel becerilere ağırlık verilerek işlenir.
*Önceden belirlenmiş sabit programların uygulanması esastır.
*Program, öğretmenler tarafından içi doldurulan bir boşluk gibi algılanır.
*Öğrenciler bireysel olarak çalışır.
*Değerlendirme öğretimden ayrı olarak öğrenci öğrenmelerini kontrol etmek için yapılır ve genellikle testlerle ölçülür. Şema,fiziksel ya da zihinsel olabilmekte ve bir çocuk tarafından amaca ulaşmak ya da bir problemi çözmek için tekrar tekrar kullanılan süreçleri ya da hareketleri ifade etmektedir. Vygotsky için kavram, etiketlenmiş nesneler sınıfıdır.
Vygotsky, 5 temel bilişsel fonksiyonun nasıl geliştiğiyle ilgilenmiştir. Bunlar :
*Dil
*Düşünme
*Algılama
*İlgi
*Hafıza
*Çocukların dışsal diyalogları içselleştirerek öğrendikleri dikkate alınmalıdır.
*Öğretmenler çocuklara rehberlik eden destekleyiciler olarak davranmalıdır.
*Öğretim, çocuğun o anki bilgi seviyesinden her zaman ileri düzeyde olmalıdır.
*Öğrenciler bilimsel kavramlarla yüzyüze getirilmelidir.
*Çocukların dil becerilerinin gelişimine yardımcı olunarak düşünceleri de geliştirilebilir. BİLGİYİ YAPILANDIRAN SINIF

*Eğitim programı tümdengelim yoluyla ve temel kavramlara ağırlık verilerek işlenir öğrenci sorunlarına göre program yönlendirilir
*Program etkinliklerinde ağırlık daha çok birinci elden edinilen veriler ve kullanılan materyaller üzerindedir.
*Öğretmenler öğrencilerin derslerde geçen temel kavramları anlayıp anlamadıkları temele alır.
*Değerlendirme, öğreim ile birlikte yapılır ve öğrencilerin sergiledikleri işlere ve tümel değerlendirmeye dönüktür.
*Öğrenciler gruplar halinde çalışır. SERAY ÖZBAY
110111041

TESŞEKKÜRLER
Full transcript