Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kursus Asas Kemahiran ICT

No description
by

onee chan

on 9 November 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kursus Asas Kemahiran ICT

Tiub Vakum:-1940 - 1956

Tiub vakum sebagai litar
Drum magnetik sebagai memori
Sebesar bilik
Sangat Mahal
Hasil haba yang tinggi
Sentiasa “hang”
Guna bahasa mesin (kad tebuk& kertas tape)

cth:- Mesin Eniac merupakan contoh komputer generasi pertama


Komputer untuk kegunaan peribadi. Ia terdiri daripada pelbagai bentuk dan saiz. Contohnya PDA(personal digital assistant) dan PC (personal computer).

Workstation adalah sebahagian daripada rangkaian komputer. Ia biasanya lebih berkuasa daripada PC biasa dari aspek komponennya termasuk memori, ruang storan dan kelajuan. Nama Modul Kursus:Asas Kemahiran ICT.
Kumpulan Sasar: Kakitangan Sokongan Kumpulan C.
Tempoh: 2 Hari.
Kaedah: Syarahan, perbincangan, latih amal, soal jawab dan kerja berkumpulan.
Tempat Latihan: Makmal Komputer, Wisma R&D, Universiti Malaya.
Anjuran: Pusat Teknologi Maklumat dengan kerjasama Bahagian Sumber Manusia. Kursus Asas Kemahiran ICT Definisi Komputer Rangka Kursus Definisi Komputer
Dasar kepada pemahaman komputer

Sejarah Komputer
Generasi Pertama (I)
Generasi Kedua(II)
Generasi Ketiga(III)
Generasi Keempat(IV)
Generasi Kelima(V)

Perkakasan Komputer
Jenis-jenis Komputer
Superkomputer
Mainframe
Minikomputer
Workstation
Komputer Peribadi (PC)
Jenis komputer peribadi
Komponen komputer peribadi
Pengenalan Sistem Operasi
Windows
Linux
Macintosh (APPLE)
Sun OS Peranti (alat yang direka cipta untuk melakukan tugas tertentu) atau mesin yang boleh diprogramkan untuk menerima data dan mengolah data seperti melakukan pengiraan matematik, logik atau pemprosesan lain, dan kemudian mengeluarkan datayang diproses secara bersistem atau berjujukan.

Dasar kepada pemahaman komputer

Komputer adalah serangkaian atau pun sekelompok mesin elektronik

Fizikal boleh dilihat, disentuh dan dipegang.

Perlu ada program tertentu untuk menjalankan komputer.

Hanya sebagai alat untuk membantu manusia menyelesaikan masalah/ tugas harian. Hari Pertama Hari Kedua Penggunaankomputer

PengenalanProgram Windows
HalamanDesktop
Butangmula(Start Button)
Bar Kerja(Taskbar)
Butangmasa(Clock button)
Ikon(Icons)
Internet
World Wide Web
MenggunakanInternet
MenggunakanEnjinCarian(Search engine)
MenggunakanE-mail
MenggunakanChat
MenggunakanLamanWeb
KeselamatanInternet Komputer adalah :- Deskripsi Kursus Generasi Komputer:-Generasi Pertama
Transistor:-1956 - 1963

Transistor sebagailitar
Lebih kecil
Murah berbanding gen pertama
COBOL & FORTRAN
Storan teknologi berteras magnetik Generasi Komputer:-Generasi Kedua

Litar Bersepadu:-1964 - 1971

Litar bersepadu
Mula menggunakan transistor pada cipsilikon
Lebih pantas
Sangat kecil
Mula guna sistem perasi
Wujud monitor
Antaramuka
Mula pantau berpusat ingatan komputer (memory) Generasi Komputer:-Generasi Ketiga
1971 hingga kini

Mikroprosesor
Sangat berkuasa
Beribu-ribu litar bersepadu direkabentuk dalam satu cip silikon Generasi Komputer:-Generasi Keempat

Kini dan akan datang

Kepintaran buatan
Komputer sangat berkuasa
Mampu berfungsi seperti otak manusia
Teknologi terkini sehingga melampaui pemikiran manusia Generasi Komputer:-Generasi Kelima Jenis-jenis komputer:- Komputer Peribadi/ Mikro/ Workstation


Kebelakangan ini, mini komputer semakin tidak popular disebabkan PC telah cukup berkuasa, bahkan PC baru pada masa kini adakalanya lebih berkuasa daripada mini komputer.

Pada asalnya, minikomputer dicipta untuk mengendalikan tugasan khusus seperti pengiraan kejuruteraan dan CAD yang kemudiannya dihubungkan kepada mainframe Jenis-jenis komputer:- Minikomputer


Mainfarame adalah nadi kepada rangkaian komputer atau terminal yang membolehkan beratus-rauts pengguna mengakses dan memproses data yang sama pada satu-satu masa. Ia memerlukan persekitaran yang istimewa - sejuk dan kering. Jenis-jenis komputer:- Mainframe

Superkomputer merupakan jenis komputer yang berada pada hiraki paling tinggi dari aspek kuasa dan harga. Ia digunakan untuk tugasan yang memerlukan pengiraan yang paling besar dan kompleks. Contohnya ramalan cuaca, rekabentuk dan pengujian kejuruteraan, ramalan ekonomi dan sebagainya. Jenis-jenis komputer:-Superkomputer


Mainfarame adalah nadi kepada rangkaian komputer atau terminal yang membolehkan beratus-rauts pengguna mengakses dan memproses data yang sama pada satu-satu masa. Ia memerlukan persekitaran yang istimewa - sejuk dan kering. Jenis-jenis komputer:- Mainframe Mengetahui definisi dan takrifan komputer, Internet dan sejarah perkembangannya.
Mengenali komponen-komponen asas komputer, memahami cara menggunakan komputer dan menguruskan fail dalam Windows XP/Vista/7.
Mengenali dan menggunakan perisian asas Automasi Pejabat Microsoft Office 2007 (Word, Excel, Powerpoint) serta UMMail dan Internet Mail.
Mengetahui dan memahami struktur Internet, bagaimana ia berfungsi, perkhidmatan-perkhidmatan yang dibekalkan serta kaedah-kaedah pencarian melaluiInternet.
Mengetahui isu-isu semasa berkaitan penggunaan komputer dan Internet. Komponen Komputer Komponen Asas Komputer Peribadi Komponen Asas Komputer:- CPU (Control Processing Unit) CPU pada komputer peribadi terbahagi kepada dua bentuk, sama ada Desktop atau Tower

Desktop CPU adalah CPU yang berbentuk empat segi dan lebar, Monitor diletakkan di atas CPU tersebut

Tower CPU pula ialah jenis yang biasa digunakan sekarang ini,CPU berbentuk empat segi dan panjang.

CPU laptop pula terletak di bahagian dalam laptop tersebut

CPU merupakan unit yang mengawal semua jenis proses yang akan dilakukan oleh sesuatu komputer. Dalam bahagian inilah terletaknya segala perkakasan komputer seperti ingatan, CDROM, Mother Board, Pemproses dan sebagainya. Komponen Asas Komputer:- Monitor Monitor berbentuk empat segi. Kelihatan seperti sebuah TV pada komputer peribadi. Pada laptop pula, monitor merupakan bahagian atas laptop yang mempunyai skrin paparan.

Monitor berfungsi untuk memaparkan semua aktiviti yang dilakukan oleh komputer. Fungsinya adalah sama seperti TV Komponen Asas Komputer:- Keyboard (Papan Kekunci) Papan kekunci merupakan satu set kekunci yang mana diatasnya terletak pelbagai aksara termasuklah huruf A-Z, angka 0-9 dan bermacam-macam kekunci yang lain lagi.

Fungsinya lebih kurang sama seperti sebuah mesin taip, ia digunakan untuk menaip dan memasukkan data ke dalam komputer.

Papan kekunci mempunyai perlbagai fungsi

Kekunci huruf dan nombor amat biasa digunakan

Selain itu, pada papan kekunci terdapat beberapa funtion key (kunci fungsi) iaitu kekunci yang dimulakan dengan huruf F, seperti F1, F2, F3, F4 dan seterusnya. Kunci-kunci ini mempunyai fungsinya tersendiri. Komponen Asas Komputer:-Mouse Tetikus Tetikus mempunyai banyak kegunaan. Sebelum wujudnya tetikus, papan kekunci digunakan. Namun setelah wujudnya tetikusm kerja dapat dijalankan dengan lebih cepat dan efektif. Tetikus dapat memudahkan kerja-kerja yang dijalankan. Berikut adalah fungsi tetikus:-

Pointing (Untuk menunjuk)
Click(Klik)
Double Click (Klik Dua kali)
Drag & Drop (Seret dan lepaskan)

a) - Pointing (Untuk menunjuk)
Cuba gerakan penunjuk tetikus ke mana-mana arah di skrin komputer anda.

Anda akan melihat pergerakan anak panah dan tunjuklah pada mana-mana bahagian yang anda inginkan

b) - Click (Klik)

Cuba gerakan anak panah pada skrin paparan anda dan tunjukkan pada ikon My Computer dan cuba klik sekali. Perhatikan apa yang berlaku.

Ikon My Computer tersebut akan bertukar warna.

Gerakkan anank panah pada ikon My Computer sekali lagi, dan klik pada bahagian sebelah kanan butang tetikus. Satu pop up menu akan dipaparkan. Untuk menghilangkan menu tersbut, larikan anak panah dari bahagian tersebut dan klik tetikus sebelah kiri sekali.

Papan kekunci juga boleh digunakan untuk menjalankan proses ini dengan menggunakan butang Tab. Cuma ianya akan memakan masa.

c) - Double Click (Klik dua kali)

Dengan menekan tetikus pada bahagian sebelah kiri dua kali, program akan dibuka.

Klik ikon My Computer dua kali dan perhatikan apa yang akan berlaku. Satu windows (tetingkap) akan di buka. Komponen Asas Komputer
c) - Double Click (Klik dua kali)

Perhatikan apa yang dipaparkan. Dalam My Computer ini, akan dipaparkan semua Drive yang ada seperti Drive A (Floppy A:- untuk Disket), Drive C (untuk hard disk) dan Drive D (untuk CD).

Klik pada simbol pangkah (X) untuk menutup windows atau tekan kekunci ALT bersama kunci F4.

d) - Drag and Drop (Seret dan lepaskan)

Fungsi Drag and Drop ini adalah untuk memindahkan sesuatu ikon atau apa sahaja (termasuklah tetingkap) yang kita pilih ke tempat yang lain. Contohnya untuk menyusun semula ikon keada susunan yang anda sukai.

Pertama sekali tetikus sebelah kanan pada mana-mana bahagian pada skrin desktop anda. Pilih pada Arrange Icons dan satu menu akan dipaparkan seperti rajah berikut:-Klik pada Auto Arrange. Anda boleh mulakan menyusun ikon-ikon mengikut susunan yang anda suka. Jika anda ingin menyusun ikon-ikon tersebut berdasarkan nama, jenis, saiz atau tarikh, klik pada salah satu menu yang terdapat dalam gambar diatas. Ikon-ikon pada komputer tersebut akan disusun mengikut susunan yang anda pilih. Latihan Amali Bentuk tiga atau empat kumpulan

Setiap kumpulan diberi satu komputer peribadi

kenalpasti komponen-komponen komputer dan dibantu oleh pembantu pengajar-pengajar Sistem Operasi Pengenalan Sistem Operasi (Popular)
Windows
Linux Objektif Kursus Microsoft Windows

Microsoft Windows adalah nama yang diberikan kepada beberapa keluarga sistem operasi yang dihasilkan oleh Microsoft.

Microsoft mengumumkan penggunaan nama Windows kepada persekitaran sistemnya pada 1985.

Sistem operasi berasas GUI(Antaramuka Berasas Grafik).

Microsoft Windows berupaya menguasai pasaran PC dunia sehingga mencapai lebih kurang 90%
Linux

Linux adalah berasaskan sistem operasi daripada keluarga UNIX.

Linux merupakan satu contoh utama sistem operasi yang percuma dari sumber terbuka.

Kod sumber terbuka boleh dilihat dan diubahsuai oleh pengguna tanpa bayaran. Macintosh (APPLE)

Macintosh atau Mac adalah sistem operasi yang dibangunkan, direkabentuk dan dijual oleh Syarikat Apple.

Dipasarkan bermula 24 Januari 1984, ia merupakan antara komputer peribadi yang menggunakan GUI (Graphical User Interface). Sun Operating System

SunOS adalah merupakan sistem operasi versi UNIX yang dibangunakan oleh SUN Microsystem untuk dijadikan sebagai workstation dan sistem komputer pelayan.

Versi SunOS berasaskan BSD UNIX, manakala SunOS versi 5.0 dan terkini berasaskan kepada Sistem UNIX V keluaran 4 dan dipasarkan di atas nama SOLARIS. Penggunaan Komputer On/Off Komputer (Menghidup dan Mematikan) MS Office 2007 Internet Laman Web Perkhidmatan Isu-isu Semasa Komputer dan Internet Virus Komputer
Full transcript