Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

CHEMTRAILS

No description
by

Lara Klepej

on 24 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of CHEMTRAILS

CHEMTRAILS
Če ste se v jasnih dneh kdaj ozrli v modro nebo, ste prav gotovo že opazili, da je
prepredeno z močnimi belimi progami
, ki jih za seboj puščajo letala.
Ti izpuhi so se na nebu nekoč razblinili v nekaj minutah, zdaj pa
opažamo meglice oziroma dolge oblakaste proge, ki ne razpadejo po več ur
.
Ta pojav si verjetno vsak lahko razlaga po svoje. Veliko posameznikov se na tovrstna vprašanja največkrat le nasmehnejo in zamahnejo z roko, spet drugi trdijo, da ti dejavniki ovirajo normalen prodor sončnih žarkov na zemljo in s tem vplivajo na vremenske pojave ter povzročajo bolezni dihal, začasno izgubo spomina, glavobole, zmedenost itd.
TEORIJA ZAROTE?
Chemtrail =
"
chemical
" (
kemičen
) in "
trail
" (
sled
)
Podporniki te teorije trdijo, da so v ozadju teh aktivnosti različni cilji:

želja po uravnavanju moči sonca,
psihokemično vplivanje na prebivalstvo,
uravnavanje števila prebivalstva,
vpliv na vreme ali biološko oziroma kemično bojevanje in da te
sledi povzročajo bolezni dihal in druge zdravstvene težave.
Kondenzacijske ali kemične sledi ?
Chemtraile spuščajo neidentificirana letala

Ogromno podatkov o njihovi vsebnosti - brez dokazov

Vsebovala naj bi: aluminij, barij, biološke agense in drugo

S pršenjem kemičnih in bioloških substanc v atmosfero se želi manipulirati z vremenom (lastiti vreme) in vplivati na počutje ljudi

Vedno več ljudi ima glavobole, pretirana utrujenost, simptomi gripe brez vročine, vedno več resno bolanih (npr. rak)
CHEMTRAILS
SNEG, KI SE NE TOPI
?
STRUPI Z NEBA
?
TEORIJA ZAROTE
?
KEMIJA V ATMOSFERI
?

Lara Klepej
24.3.2014
EKL
Pri opazovanju letal, ki pršijo kemične in biološke sestavine, je treba biti pozoren na več stvari:
neobičajni vzorci na nebu (X-i),
neobičajna zavijanja,
vzporedna vožnja dveh ali več letal,
zaporedna vožnja dveh ali več letal
letala so običajno enobarvna - bela
Sledi, ki jih puščajo letala, naj bi bile v resnici kemično orožje ali biološki agens.
ni znan široki javnosti

poznajo ga in upravljajo z njim le nekateri vladni uslužbenci, zlasti zahodnih držav (ZDA)

teorijo so različni znanstveniki večkrat ovrgli - sledi naj bi bile le običajne kondenzacijske sledi letal
Namerno pršenje v ozračje (škropljenje ali pa mešanje z letalskim gorivom)
Namen?
Letalstvo in izpusti CO2
Izpusti iz mednarodnega letalskega prometa predstavljajo trenutno nekaj več kot 3% vseh izpustov na svetu,   vendar   delež   hitro   narašča.
V meteorološki srenji vlada prepričanje, da so kondenzacijske sledi letal, na katere opozarjajo nekatera gibanja, običajne kondenzacijske sledi, ki smo jim priča že odkar obstaja reaktivni letalski promet.
Notranjost letala, ki
spušča kemične sledi.
Kondenzacijske sledi
Letala letijo na 4000 do 7000 metrov (po trditvah NASE contraili običajno nastajajo na višino nad 8000 metrov pri temperaturi pod –48 stopinj celzija in pri določeni vlažnosti).
Letala v veliki večini letijo počasneje kot potniška letala, nekatera letijo celo neobičajno počasi.
Ali lahko človek namerno vpliva na vreme?
človeške aktivnosti (raba fosilnih goriv, izsekavanje ogromnih površin gozdov v tropskih predelih)

Namerni umetni vpliv na vreme obstaja (tovrstne aktivnosti so omejene na zelo majhna območja in tudi časovno zelo kratkotrajne)
Pojav:
Snežena kepa se pod vplivom plamena iz vžigalnika ne tali takoj in na površini počrni

Razlaga:
Počrnitev je posledica nepopolnega izgorevanja plinskega plamena, nastajajo saje (ogljik). Snežena kepa vsebuje več zraka, kot vode. Ko se pod vplivom vročega plamena nekaj kristalov stali, preostali vežejo nase vodo in delujejo kot goba. Šele, ko je kepa povsem premočena z vodo, začne od nje pospešeno kapljati.
Razlaga pojava - ARSO
Pojav:
Močan žled

Razlaga:
Žled je zaradi lege Slovenije, kjer se srečujeta vpliva celine in Sredozemlja) pri nas dokaj pogost pojav. Nastane takrat, ko je ozračje v spodnji plasti (ponavadi pod ca. 1000 m nad morjem) še preplavljeno s hladnim celinskim zrakom, v višinah pa k nam iznad Sredozemlja priteka toplejši zrak. Snežne padavine, ki nastajajo visoko v ozračju (nekje med 2 in 6 km), pri padanju zaidejo v plast zraka s pozitivno temperaturo (ponavadi na višini med 1 in 2 km), se tam stalijo, nato pa padajo naprej proti tlom in zaidejo v okolje z negativno temperaturo. Dlje, ko padajo, bolj se podhladijo, deloma lahko tudi zmrznejo v leden dež. Ko pa podhlajena dežna kaplja naleti na oviro (različni predmeti, veje, žice,….) tako rekoč v hipu primrzne in postopoma se ledena obloga na predmetih debeli.
Žled je v Sloveniji najpogostejši na prehodu med Notranjsko in Primorsko, pojavi pa se lahko tudi drugod.
Pojav:
Sledi reaktivnih letal na nebu so različno obstojne. Včasih so zelo kratke in hitro izginejo, včasih pa trajajo dolgo in se celo širijo.

Razlaga:
Reaktivna letala letijo na višinah med 10 in 14 km. Ob izgorevanju letalskega goriva (kerozina) nastaja vroča zmes vodne pare, ogljikovega dioksida, dušikovih oksidov, ogljikovodikov in delcev nečistoč. Temperatura zraka je na omenjeni višini večinoma okoli -50 stopinj C.
Vroč izpuh, ki vključuje tudi drobne delce in vodno paro, se pomeša med hladnejši okoliški zrak. Ker ima zrak omejeno zmožnost sprejema vodne pare v plinasti obliki, se pri ohlajanju relativna vlaga hitro zviša in začnejo se izločati vodne kapljice oz. ledeni kristalčki.
Če je vlage v okoliškem zraku več, sledi letal vztrajajo dlje časa, se širijo in počasneje razkrojijo, saj na kristale dodatno primrzujejo molekule vodne pare iz okolice.
Če pa je okoliški zrak suh, kondenzacijske sledi hitro izginejo, oz. se posušijo, saj kristalčki sublimirajo.
Zgolj od relativne vlažnosti zraka na višini leta je torej odvisno, kako izrazite in kako dolgotrajne kondenzacijske sledi letala puščajo na nebu.
Viri
http://www.delo.si/mnenja/gostujoce-pero/opoldansko-vprasanje-chemtrails-strupi-z-neba.html
http://www.chemtrailcentral.com/
http://www.arso.gov.si/vreme/vpra%C5%A1anja%20in%20odgovori/#N8895
http://chemtrailsplanet.net/2013/01/12/neurologist-warns-aluminum-in-chemtrails-could-cause-explosive-increase-in-neurodegenerative-diseases/
http://sl.wikipedia.org/wiki/Chemtrails_(teorija_zarote)
http://ciklon.si/stran/?p=2330
http://skeptik.si/2011/07/29/chemtrails-v-sloveniji/
http://www.ujet.si/chemtrails/comment-page-1/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0431:FIN:SL:PDF
http://skeptik.si/2011/11/15/chemtrails-smiselnost-teorije-zarote/
http://science.howstuffworks.com/transport/flight/modern/what-are-chemtrails.htm
https://www.facebook.com/photo.php?v=742246315795336
http://www.publishwall.si/stoychi./post/98643/voja%C5%A1ki-kemi%C4%8Dni-letalski-napad-nata-na-slovenijo-ii
http://www.had.si/blog/2014/02/27/chemtrails-sneg-ki-se-ne-topi-anton-komat-in-tv-slovenija/

http://www.delo.si/gospodarstvo/okolje/unija-je-izgubila-vodilno-vlogo-v-boju-za-podnebje.html
http://www.evropa.gov.si/si/podnebne-spremembe/blazenje-podnebnih-sprememb/
http://ec.europa.eu/news/environment/090910_sl.htm
http://www.cek.ef.uni-lj.si/UPES/hrovat958.pdf
http://www.evropa.gov.si/si/energetika/podnebno-energetski-svezenj/
http://www.dnevnik.si/svet/1042322480 2013-2020
http://www.umanotera.org/upload/files/Poziv_Vladi_in_DZ___podnebne_spremembe_04.pdf
http://www.evropa.gov.si/si/podnebne-spremembe/blazenje-podnebnih-sprememb/cilji-slovenije-na-podrocju-podnebnih-sprememb/
http://www.arhiv.svps.gov.si/fileadmin/svps.gov.si/pageuploads/Analiza_SVPS-20-30_.pdf
Letalstvo vpliva na svetovno podnebje z izpusti CO2, N2O, vodnih hlapov, sulfatnih in sajastih delcev.
Sistem trgovanja z izpusti Evropske unije
EU si močno prizadeva doseči podnebni cilj, s katerim bi se globalno povečanje povprečne
temperature omejilo na manj kot 2 °C nad predindustrijsko raven. Zato je eden od krovnih
ciljev sporočila Evropa 2020: nova evropska strategija za delovna mesta in rast zmanjšati
emisije toplogrednih plinov za vsaj 20 % v primerjavi z ravnjo iz leta 1990. Omejitev emisij
toplogrednih plinov iz letalstva je ključni prispevek v skladu s to zavezo.
Svetovne emisije CO2 iz civilnega letalstva po navedbah Mednarodne agencije za atomsko
energijo trenutno znašajo približno 2,5 % skupnih emisij CO2. Po napovedih Mednarodne
organizacije civilnega letalstva se bodo emisije iz mednarodnega letalstva do leta 2036 v primerjavi z letom 2006 povečale med 155 % in 300 %, odvisno od ravni tehnoloških in operativnih izboljšav. Predvideva se, da bo brez primernih nadaljnjih ukrepov delež skupnih emisij CO2 iz mednarodnega letalstva do leta 2050 dosegel vsaj 4 %.

Letalski sektor lahko s tržnimi ukrepi
nadomesti veliko povečanje emisij, tako da financira zmanjšanje emisij v drugih sektorjih, v
katerih so stroški zmanjševanja emisij nižji.
Cilji EU do leta 2020
v znamenju podnebnih
sprememb

Cilji EU do leta 2020 v znamenju podnebnih sprememb
Čedalje bolj je razširjeno mednarodno soglasje o tem, da se naš planet sooča z nepopravljivimi posledicami podnebnih sprememb in da je potrebno hitro ukrepanje.
Znanstveniki po svetu opozarjajo, da se posledice podnebnih sprememb kažejo hitreje, kot so pričakovali.
Nujno je potrebno v prihodnjem desetletju preprečiti naraščanje izpustov toplogrednih plinov in znižati njihovo količino v ozračju, zlasti ogljikovega dioksida.
Ukrepi:

neodvisno obvezo EU, da doseže znižanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 20-30 % do leta 2020 v primerjavi z ravnmi iz leta 1990 ter

za 30 % do leta 2020, na podlagi sklenitve obsežnega mednarodnega sporazuma o podnebnih spremembah
Cilji:


zmanjšati izpuste toplogrednih plinov za 20 % v primerjavi z vrednostmi iz leta 1990,

povečati delež obnovljivih virov v porabi energije na 20 % ter

izboljšati energetsko učinkovitost za 20 % skozi energetsko učinkovitost pa bi zmanjšali rabo primarne energije za 25% in

postati nizkoogljično gospodarstvo - učinkovita raba virov (=stroškovno bolj učinkovito).
Slovenija je v okviru teh ciljev pripravila Energetski zakon ter začela spodbujati rabo obnovljivih virov, vzpostavila je okvir za izvajanje različnih programov (Eko skladi), ki spodbujajo naložbe v učinkovito rabo energije.
Slovenija - podnebne spremembe
do leta 2100
dvig temperature - najmanj 3°C,
poletja izrazito toplejša in sušna,
porast gladine morja,
poplavna ogroženost obale,
zmanjšanje količine padavin za 50%
Full transcript