Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Powstania narodowe.

No description
by

Wiktoria Buczek

on 27 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Powstania narodowe.

Powstanie Listopadowe
Powstania narodowe.
Powstanie Styczniowe
Przyczyny :
* łamanie konstytucji przez cara
* dążenie do uzyskania własnego, suwerennego państwa
* wieści o wydarzeniach w Europie (rewolucja we Francji, zwycięskie powstania w Belgii i Grecji)
* brutalne postępowanie wielkiego księcia Konstantego (brata cara Aleksandra I) oraz innych urzędników carskich
* plany udziału wojska polskiego w interwencji rosyjskiej w zachodniej Europie

Powstanie kościuszkowskie
21 marca 1794

Przyczyny:
-Kontrole nas ziemią Rzczeczypospolitej sprawowały wojska rosyjskie(po drugim rozbiorze 17934)
-kraj znajdował się w ciężkiej sytuacji gospodarczej
-patrioci niezadowolenie starali się pobudzić do walki z zaborcami
-Polska liczyła że Francja wesprze działania powstańców
Przebieg
-Na początku sukces odnosili polacy
-Bitwa pod Racławicami(4 kwietnia 1794)- pokonanie Rosjan przez Kościuszka
-Wybuch powstania w Warszawie(17 kwietnia)
-Po ciężkich walkach, rosjanie opuszczają stolice Polski.
-Bitwa pod MNaciejewicami(10 października 1794)- klęska polaków, upadek powstania w Warszawie
-kapitulacja Warszawy (5 listopada 1794)
- Rzeź ludność pragi dokonana przez wojska Rosyjskie

skutki:

-wolność osobista chłopów

-nieusuwalność zużytkowanej ziemi

-zmniejszenie pańszczyzny
Przyczyną Powstania Styczniowego był nasilający się rosyjski ucisk narodowy na Polaków. Sam wybuch został poprzedzony wieloma manifestacjami patriotycznymi na terenie Warszawy, które były krwawo tłumione przez Imperium Rosyjskie i jego wojsko. W tym czasie uformowały się dwa przeciwstawne obozy: czerwonych – dążących do wybuchu powstania oraz białych – przeciwników jakichkolwiek zrywów zbrojnych.
Skutki:
* całkowita utrata autonomii przez Królestwo Polskie
* Królestwu Polskiemu nadano nazwę Kraju Przywiślańskiego (a więc z nazwy całkowicie zniknął wyraz 'Polska')
* uczestników powstania zsyłano do więzienia i na Sybir, niektórzy wyemigrowali
* konfiskowano majątki powstańców
* uwłaszczenie chłopów
* przewaga militarna Rosji
* tylko mała grupa chłopów brała udział w powstaniu a Ci, którzy w nim nie uczestniczyli przybrali postawę obojętną lub nawet wrogą
* źle uzbrojona armia, brak znajomości terenu, na którym walczyli, brak doświadczenia dowódców
* brak pomocy ze strony państw zachodnich
* utrudnianie przekraczania granicy i działań powstańczych przez inne kraje zaborcze (Austria i Prusy)
* podział na Białych i Czerwonych ; brak zgodności, zorganizowania i współpracy samych powstańców
Przebieg:
-uczestnikami powstania była głównie szlachta
-brak jednolitego pomysłu na cel powstania
-nierówny stosunek armi rosyjskiej i polskiej
-bitwa pod Grochowem
-brak decydującej bitwy w obronie Warszawy
-upadek powstania
Skutki:
-Wielka Emigracja
-germanizacja oraz rusyfikacja szkół i urzędów
-uniewaznienie konstytucji prezez Cara Mikołaja I
-skonfiskowano majątki emigrantów
-zamknięto poslkie uczenlnie
- walczono z kościołem katolickim
Full transcript