Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Baltosios pirštinės

No description
by

Neringa Kuolalytė

on 31 May 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Baltosios pirštinės

KAS MES?
Neabejingi piliečiai, siekiantys užtikrinti skaidrius ir sąžiningus rinkimus.
KĄ PASIEKĖME?
KO SIEKIAME?
Pagrindiniai pažeidimai

1. Rinkėjų papirkinėjimas
2. Rinkėjų vežimas
3. Balsavimo pažeidimas
4. Agitacija
5. Agitacijos naikinimas
6. Viešosios tvarkos pažeidimas
7. Rinkėjų klaidinimas
8. Šmeižtas


„Baltosios pirštinės“

Kodėl reikia? Kas toliau?
Rinkimų stebėjimas
Tikslai

Skaidrūs rinkimai
ir netolerancija korupcijai visose gyvenimo sferose.

Skaidrus
valstybinių institucijų ir valstybinių įmonių
valdymas
.

Stipri
pilietinė visuomenė
.

Kada?
2012m. spalio mėn.
startavo
pilietinė iniciatyva
„Baltosios pirštinės“
.

2012m. spalio 28 d. iniciatyvos suburti savanoriai
stebėjo rinkimus į LR Seimą
.

2013m. kovo 3 ir 17 d. suburtas savanorių tinklas
stebėjo pakartotinius rinkimus į LR Seimą
: Biržų—Kupiškio, Ukmergės ir Zarasų— Visagino rinkimų apygardose.
Įvertinimas
Žurnalas
„Veidas“
piliečius su baltomis pirštinėmis išrinko
2012 Metų žmonėmis
.

Kvietimas
susitikti su LR Prezidente.

2013 m. gegužės 14 d. Pilietinės iniciatyvos
„Baltosios pirštinės“
organizatoriams ir dalyviams įteiktos
VRK padėkos
už pagalbą siekiant užtikrinti skaidrius Seimo rinkimus.
Rezultatai
2012 m. spalio 28 d. dalyvavo apie
700 pilietiškai
nusiteikusių šalies
gyventojų
, kurie
savanoriškai
budėjo
34-iose
(iš 71) rinkimų
apygardose.

2013 m. kovo 3 ir 17 d. Biržų—Kupiškio, Ukmergės ir Zarasų— Visagino rinkimų apygardose
„Baltųjų pirštinių“
savanoriai stebėjo
80% apygardų ir fiksavo pažeidimus.


Rinkėjų papirkinėjimas

Dovanomis ar kitokiu atlygiu rinkėjai skatinami balsuoti už arba prieš vieną ar kitą asmenį.


Rinkėjų vežimas
Pagrindinės organizuoto rinkėjų vežimo situacijos:

Autobusiukais
balsuoti gali būti
vežami
asocialūs asmenys;

Įtartini automobiliai
, kuriuose gali būti perkami rinkimų balsai bei
vežami rinkėjai
į apylinkę;

Atvežami rinkėjai su lapeliais
- balsavimo instrukcija (kur aiškiai apibrėžta už kurį kandidatą reikia balsuoti).

Su palyda ateinantys asocialūs asmenys, kuriems tiksliai
nurodoma, ką ir kaip
reikia
žymėti
.

Spausdintos medžiagos
- politinės partijos ar kandidato programos, biografijos ar kitokių informacinio turinio lankstinukų, kalendorių, atvirukų, lipdukų –
platinimas
.

Ženkliukų
, taip pat
mažareikšmių daiktų
(kurių kaina yra
iki 5 litų
) skirtų politinei partijai ar kandidatui propaguoti,
gaminimas
arba
neatlygintinas platinimas
.

Rinkėjų papirkimu nelaikomas:


Rinkėjų klaidinimas
Kuomet rinkėjui pateikiama
klaidinga informacija apie
rinkimuose dalyvaujantį
kandidatą
.


Viešosios tvarkos pažeidimas
Kai viešoje vietoje
trikdo visuomenės rimtį ir tvarką, demonstruoja nepagarbą aplinkiniams ar aplinkai
:

Agitacijos naikinimas
Agitacija
Šmeižtas
Įsipareigojimai

Vizija
SITUACIJOS
Rinkėjų balsavimo
slaptumo pažeidimas
: balsavęs asmuo demonstratyviai parodo užpildytą biuletenį, taip leisdamas
balsų pirkimą
organizavusiems asmenims įsitikinti balso "teisingumu".


Su svetimais asmens dokumentais atvykusiam
rinkėjui
išduodami
svetimo rinkėjo
rinkimų biuleteniai.
Balsavimo pažeidimas
Fotografavimas
rinkimų vietoje;
Neantspauduota balsadėžė;
Apgaulės būdu
balsuojama
daugiau negu vieną kartą arba
neteisėtai
balsuojama už kitą asmenį;
Rinkėjo
balsavimas
už atlygį, siūlymasis balsuoti
už atlygį
ar
kurstymas
tai daryti rinkimuose;Agitacijos rinkėjams skleidimas
SMS žinutėmis
.

Agitavimas
už kandidatą
rinkimų dieną
.

Asmens
replika
rinkėjams (prašymas palaikyti išsikeltą kandidatą).

Nepažymėta
politinė
reklama spaudoje
(pvz.,“XXXX partija: grąžinsime valdžią žmonėms“) – nes tai pateikiama kaip naujienų srautas, o ne kaip politinė reklama.

SITUACIJOS
Dažniausiai pasitaikančios papirkimo formos:
Balsų pirkimas už pinigus;
Skolų vietinėse parduotuvėse padengimas;
Dovanos (ledai, alkoholis ir pan.);
SITUACIJOS

Melagingas
teigimas
, jog kandidatas jau išrinktas, todėl už jį
balsuoti nebereikia
.
Melagingas
teigimas, kad konkurentas
atsiėmė
savo kandidatūrą.
Pastebėjus
galimą
balsų pirkimą
ar kitus rinkimų
pažeidimus
, apie tai
informuoti
nurodytais kontaktais.

Fiksuoti pažeidimus
vaizdinėmis, garso įrašymo ir kitomis priemonėmis.

Mūvėti baltą pirštinę
kaip skaidrių rinkimų simbolį.

Skleisti žinią
apie
„Baltąsias pirštines“
ir
kviesti prisijungti
savo pažįstamus.

BP savanorio teisės?
Laikytis
LR
įstatymų
ir
viešosios tvarkos taisyklių
;

Neagituoti
už jokius kandidatus ar politines partijas;

Nedemonstruoti
jokios
politinės partijos
ar nepriklausomų
kandidatų atributikos
ar
politinės reklamos;

Vadovautis šaltu protu
, ne emocijomis ar asmeninėmis simpatijomis.
Nepasiduoti provokacijoms
;

Netaikyti
jokių
išimčių
galimiems balsų papirkinėjimo veiksmams;

Užtikrinti
operatyvų informacijos perdavimą
VRK ir policijai;

Platinti
žinią
"Baltąsias pirštines"
.
Garso
įrašymo
priemones
(telefonai, diktofonai ir kt.);

Vaizdines
fiksavimo priemones (fotoaparatai, vaizdo kameros, telefonai ir kt.).

Kokias fiksavimo priemones naudoti?
Kad
Lietuvos jaunimas

sąžiningumą
laiko viena svarbiausių
vertybių
gyvenime?
Ar žinai?
Deja, Korupcijos suvokimo lentelėje Lietuva užima
48 vietą
tarp
176 pasaulio šalių
. Ar sutinki, kad mūsų
ateitis
yra
mūsų pačių rankose
?
Kodėl reikia?
Mes
galime pakeisti politikos ir valstybės valdymo terpę taip, kad joje
vyrautų sąžiningi, atsakingi ir
profesionalūs
politikai bei valstybės tarnautojai.

Kokias problemas esame pasiryžę spręsti?
Politinę korupciją
.

Neefektyvų valstybės turto valdymą
.

Pilietinį neaktyvumą.

Rinkimų
agitacija draudžiama
:

30 valandų
iki rinkimų pradžios.
Rinkimų dieną iki balsavimo pabaigos

[
Išskyrus nuolatinę vaizdinę agitaciją tam skirtose vietose, jeigu ji iškabinta likus ne mažiau kaip 48 valandoms iki rinkimų pradžios
]

Balsavimo patalpoje
ir
50 metrų
atstumu aplink pastatą, kuriame yra balsavimo patalpa.


Tikrovės neatitinkančios informacijos, galinčios padaryti žalos asmens garbei ir orumui, paskleidimas;

Kokios funkcijos?
Kas yra regionų/savivaldybių koordinatoriai?
Kas gali būti koordinatoriumi?
Jaunimo, bendruomenių
lyderiai
;

Jaunimo organizacijų
, kitų
NVO
,
vietos
bendruomenių atstovai;

Piliečiai,
nepriklausantys
politinėms
partijoms.Kokia nauda?
Bendradarbiavimas
su vietinėmis jaunimo organizacijomis, bendruomenėmis, kitomis NVO,

Glaudus bendradarbiavimas
su vietos policija ir apylinkių rinkimų komisijomis
;

Bendravimas su
vietine žiniasklaida ir medijomis
.
Savanorių
savivaldybėje/regione
telkimas, informavimas ir organizavimas;
Reikšmingas indėlis
į skaidresnę Lietuvą;
Galimybė valdyti iki
100 žmonių komandą
;
Unikali savanorystės
patirtis
;
Naujos ir naudingos
žinios bei įgūdžiai
;
Moralinis pasitenkinimas
prisidedant prie svarbios visuomenei misijos įgyvendinimo;
Pagrindiniai pažeidimai
Kaip tai įgyvendinsime?
Įkvėpti
ir
įgalinti visuomenę
aktyviai reikšti pilietinę poziciją.
Misija
Skatinti
skaidrią
viešąją politiką bei
profesionalią, nesavanaudišką
ir į rezultatus orientuotą valstybės tarnybą.
Nacionalinio „Baltųjų pirštinių”
savanorių tinklo sukūrimas
aktyvių piliečių vietos bendruomenėse pagrindu.

Visų lygių
rinkimų
proceso bei rinkimų aplinkos
stebėjimas
.

Problemų
ir blogųjų pavyzdžių
identifikavimas, kritika
.

Partnerystės
su nevyriausybinėmis organizacijomis, bendruomenėmis, pilietiniais projektais, siekiant nedubliuoti veiklos bei kapitalizuoti sinergijas.

Aktyvios
pilietinės raiškos skatinimas
– įvairios akcijos, piketai, flešmobai.

Artimiausi žingsniai?
2014 m. gegužės 11 d.
LR Prezidento
rinkimų stebėjimas.

2014 m. gegužės 25 d. rinkimų į
Europos Parlamentą
stebėjimas.
„Baltųjų pirštinių“ tinklas: struktūra
"Baltosųjų pirštinių" branduolys
Regionių koordinatoriai
Savivaldybių koordinatoriai
Rinkiminių apylinkių koordinatoriai
Kas yra „Baltųjų pirštinių“

savanoris?
Neteisėto agitacijos naikinimo situacija:

Rinkimų vietoje padėti
laikraščiai su agitacine informacija
. Jeigu
bandoma

paslėpti
(išmesti) laikraščius, išvengiant atsakomybės dėl neteisėtos agitacijos, tai
fiksuojama
kaip neteisėtas
agitacijos naikinimas
.

SITUACIJA
Melagingas
teigimas, kad konkurentas perka
balsus
.
Melagingas
gandų skleidimas
apie kandidato asmeninį gyvenimą, sveikatos būklę,
nesantį
nusikaltimą ar pan.
Fiksuoti pažeidimai
„Baltųjų pirštinių“
savanorių pateiktos medžiagos pagrindu buvo įvykdyti rinkimų
pažeidimų ikiteisminiai tyrimai
.

Nuo darbo
nušalinti nesąžiningi
rinkimų apygardos
rinkimų nariai
bei
rinkimų komisijos pirmininkė.

„Baltosios pirštinės“
aktyviai agitavo
panaikinti 5-ių Seimo nariu
̨ teisinę neliečiamybę, visais atvejais
teisinė neliečiamybė buvo panaikinta.
Kontaktinė informacija
Specialusis
policijos
telefonas 852725372
nusižengimams fiksuoti

863313177
telefono numeris

Trumpasis
VRK
telefonas 1855
www.facebook.com/BaltosiosPirstines

info@baltosiospirstines.lt
“Baltųjų pirštinių”

www.baltosiospirstines.lt
Lietuva
– bendruomenė su dideliu socialiniu kapitalu.
Piliečiai
bei jų rinkti atstovai skaidriai ir viešai sprendžia bendrus klausimus.
Valstybės
tarnyboje dirba tik sąžiningi ir atsakingi profesionalai.
Lauko reklama
, esanti
toliau nei 50 metrų atstumu
nuo balsavimo patalpos -
gali kabėti rinkimų dieną.
Nemažai lauko reklamos kabo 100 metrų atstumu nuo balsavimo patalpos,
pakabinta iš anksto
.
įžūliu
elgesiu
, grasinimais, patyčiomis arba vandališkais veiksmais;
necenzūriniais
žodžiais ar
nepadoriu elgesiu.
Valstybės
ar
savivaldybių
įmonėms priklausančiose
viešojo transporto priemonėse
ir
ant jų
.
Taip pat agitacija draudžiama:
[ Išskyrus atvejus, kai reklamos plotai ar vaizdo transliavimo įrenginiai priklauso ar yra perduoti naudotis tretiesiems asmenims, kuriems valstybės ar savivaldybių įmonės negali daryti lemiamo poveikio. ]
"Baltųjų pirštinių" branduolys
Regionų koordinatoriai
Agnė Stankevičiūtė
Alytaus regionas
Dainora Peštenytė
Tauragės regionas
Daumantas Simėnas
Panevėžio regionas
Gytis Žakevičius
Kauno regionas
Gustė Sadaunykaitė
Marijampolės regionas
Imantas Bernotas
Klaipėdos regionas
Paulius Gradeckas
Vilniaus regionas
Petras Misiūnas
Utenos regionas
Rytis Kėvelaitis
Šiaulių regionas
Valdonė Daugėlaitė
Telšių regionas
Tadas Langaitis
Simas Simanauskas
Marija Šaraitė
Neringa Kuolalytė
Lina Jasaitė
Jurgita Rudėnaitė
Monika Stankevičiūtė
"Baltosios pirštinės"
dr. Gintaras Kalinauskas
Eglė Preinė
„Baltųjų pirštinių“
savanoriai
neturi teisės
:

Rinkimų stebėti rinkimų apylinkės patalpose
(tokią teisę "Baltųjų pirštinių" tinkle turi tik BP vadovai, regioniniai koordinatoriai ir specialiai šiam tikslui numatyti ekspertai)
.

Provokuoti pažeidimų.

Pažeidinėti viešąją tvarką dėl galimų kitų asmenų vykdomų pažeidimų
(tokiu atveju skambinti policijai)
.
Lukas Inokaitis
Vilniaus regionas
Full transcript