Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Pályázatírás technikája II/1

No description
by

Eva Gajzago

on 6 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Pályázatírás technikája II/1

PÁLYÁZATírás techikája II.
Gajzágó Éva
első diploma a MÜTF-ön
PhD hallgató, Széchenyi István Egyetem RGDI
10 év tapasztalat - pályázatírás, pályázat- és projektmenedzsment (ROP, HEFOP, TÁMOP, TIOP, civil-NCA, stb.)
projektmenedzsment oktatás
H2020 pályázatok
főiskolai adjunktus, TTI vezető
TEMATIKA
EU pénzügyi keretek, támogatási alapok
magyar stratégiák, források, lehetőségek - közös finanszírozású és hazai pályázatok
Széchenyi 2020
EUROPA 2020, HORIZON 2020
Pályázatfigyelés
Pályázatok elkészítése, adatlapok kitöltése - GINOP, H2020
Pályázati projektek megvalósításának menedzsmentje
a tárgy céljai
Megismertetni a pályázatok keresésének, elkészítésének és menedzselésének folyamatát.
Képessé tegye a hallgatókat a projektek finanszírozását biztosító források megtalálására, a pályázatok tervezésére, lebonyolítására és értékelésre.
Képessé tegye a hallgatókat a projektszemléletben való gondolkodásra, illetve a pályázatírásban, - menedzsmentben, projektekben való mun-kafolyamatok elvégzésére.
KövetelmÉnyek
aktív részvétel az órákon
gyakorlati feladat kidolgozása - félév végén leadása, prezentáció a félév végén
írásbeli dolgozat a félév végén
10%
50%


40%
projekt (cilkus) menedzsment ALAPOK
A PCM alapfogalmai
A
projekt
:
feladatok sorozata, amelynek célja, hogy egy jól leírt eredményt elérjünk adott időkeretben és adott költségvetéssel
PROJEKT = Latin eredetű szó „proiectum”; előre helyezett dolog
önálló fejlesztés
több hasonló célú, egyenként 10 millió forintnál vagy az akciótervben meghatározott ettől eltérő összegnél nem nagyobb összköltségű fejlesztés megvalósítását célzó támogatási alap, (közvetett támogatás) (255/2006. (XII. 8.) Korm. Rendelet)
Példák projektekre:
• egy ház felépítése
• egy esküvő megszervezése
• egy képzés lebonyolítása

Nem projekt (de bele lehet magyarázni):
• iskolába járni általában véve (nincs időkeret)
• TV-n meccset nézni a haverokkal (nincs költségkeret)
• vonatjegyet venni (nem tevékenységek sorozata)
A
Projekt Ciklus Menedzsment
(PCM):
a projekttervezés és megvalósítást támogató
módszer
, amely több fázist egyesít, követve a projekt megvalósítási folyamat lépéseit
egy olyan
szemlélet
, amely segíti a projekt sikeres megvalósítását
Miért PCM?
Öt fázist tartalmazza:
1. Programozás
2. Azonosítás
3. Kialakítás
4. Finanszírozás és megvalósítás
5. Monitoring és értékelés
A Projekt Ciklus Menedzsment módszertan hasznos, mert…
a projektet elhelyezi -
átfogó
és szektoriális szemléletben is
a kínálati oldalra és a célokra fókuszál - az
érintettek
véleményét és céljait figyelembe véve
specifikusan kialakított elemzési módszertant használ, ami mérhető eredményeket ad
mérhető
hatásai vannak más projektekre és a projekt környezetére
költség-ráfordítás optimum kimutathatósága
a fenntarthatóságra és a minőségi munkára fókuszál
standardizált
elemzési módszereket használ, amelyeket könnyű megérteni és használni
nem csak az üzleti és közszféra projektjeinél, de a személyes projekteknél (pl. esküvőszervezés vagy házépítés) is könnyen lehet használni
rugalmas
és gyors köszönhetően a standardizált módszertanoknak és az átlátható struktúrájának
A PCM története és fejlődése
az ókori időkben
Gízai Nagy Piramis (Kheopsz fáraó piramisa) i.e. 2560-ban
ókori Görögországban Mükéné, a Parthenon Athénban, az epidavrosi színház vagy a Delphi templom
Római Kolosszeum (i.sz. 70-80-ig)
középkori katedrális építések
Kolombusz „kereskedelmi” expedíciói
ipar forradalom
világháborúk
Henry Gantt (1861-1919) - Gantt-diagram - projektmenedzsment első megjelenése (hatékonyság nem megfelelpő)
PCM első változatát az OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) dolgozta ki a 80-as évek végén
90-es évek elején átvette az Európai Bizottság
beépült a beszerzési és pályázati folyamatokba az Európai Unióban
A PCM fázisai
Megvalósítás:
kivitelezés és finanszírozás
konzultálnunk kell az érintettekkel
a gyakorlatban is megcsináljuk, amit korábban megterveztünk.
Nem elég jól kivitelezni a projektet, de meg is kell vizsgálnunk a különbséget a tervezett és a megvalósítás folyamata és előrehaladása között.
Minden ciklusban közös:
főbb döntések, információs követelmények, főbb felelősségi körök meghatározása
progresszív fázisok - be kell fejezni, mielőtt a következő befejeződne
tapasztalatok beépítése - tanulási folyamat
LKSz - logikai keretszemlélet
PROGRAMOZÁS
AZONOSÍTÁS
KIDOLGOZÁS
mEGVALÓSÍTÁS
éRTÉKELÉS
Programozás:
azonosítani a kapcsolatokat a projekt és a magasabb szintű stratégiák között
elemezni kell a problémákat, a lehetőségeket és az indikátorokat
fő célja a fázisnak, hogy egyeztesse a fő projektszándékot és a célokat a magasabb szintű stratégiák prioritásaival, és így biztosítsa a projekt fenntarthatóságát
Gyorsan!
Jól!
Olcsón!
Kiemelt projekt:
A Kormány által egyedileg, pályáztatás nélkül jóváhagyott projekt, amelyet a 2 éves akciótervek nevesítve tartalmaznak.
Komplex program:
A több ágazatot érintő és több operatív program keretében megvalósítandó, egymással szoros kapcsolatban álló projektek együttese (pl. TEN, logisztikai központok, pólusok).
Nagy projekt:
Olyan projekt, melynek összköltségvetése meghaladja az 50 m€-t (környezetvédelem 25 m€-t), és amely műszaki-gazdasági szempontból nem bontható részletekre. A projektek indikatív listáját az OP-k is tartalmazzák.
Központi projekt:
Projektkiválasztás egy esete, amikor a kedvezményezett állami, önkormányzati szervezet és a projektet az akcióterv is tartalmazza. Elsősorban azon projektek, amelyek a gazdaságra, a társadalomra, és a térszerkezetre jelentős hatást gyakorolnak.
255/2006. (XII. 8.) Korm. Rendelet
Mit akarsz elérni az életben?
jó munkahely
család
boldogság, stb.
Azonosítás:
körvonalazódik az ötlet, és azonosításra kerülnek a fontosabb tevékenységek
az érintettek és kedvezményezettek bevonása
a fázis fő célja, hogy azonosítsa a programozási fázisban feltárt problémák megoldási lehetőségeit
Ha jó munkahelyet szeretnénk...
diploma megszerzése
jó kapcsolatok
gyakorlat,
nyelvtdás, stb.
Kidolgozás:
a projekt részletes megtervezése
az előző fázisban kiválasztott projektötletet fejlesztjük tovább egy végrehajtható
tevékenységtervvé
érintettek bevonása
jelentkezni a főiskolára
bejárni órákra
tanulni
sikeresen vizsgázni, stb.
Család:
találni egy társat
esküvő szervezése
dolgozni a kapcsolaton
esküvő szervezése:
helyszín lefoglalása
zenekar felkérése
ruha megvásárlása
étel, ital rendelése
meghívók készítése, stb
.
Just do it!
Értékelés:
a menedzsment felméri a projekt sikerességét (mit értek el és mit nem, vagy mi az, amit csak részben)
fő célja, hogy azonosítsák a folyamat legjobb gyakorlatait, és később ezek a beépüljenek a jövőbeni projektekbe
nem az utolsó fázisa a ciklusnak, hanem az előfeltétele vagy előzetese a következő programozási fázisnak -
folyamatos tanulási folyamat

Tanulj a hibákból, értékeld a jó dolgokat!
A logikai keretszemlélet
LKSz
menedzsment, prezentációs és irányítási eszköz
a PCM központi eleme
tervezési és menedzselési célokra is használják
azonosítási és kidolgozási, valamint az értékelései (monitoring) fázisban
LKM
logikai keretmátrix (LKM)
egy diagramm az LKSZ alapján, amely megjeleníti a projekt céljainak logikai hierarchiáját.
fő célja, hogy rövid – egy oldalas – összegzést adjon a projektről egy standardizált formában
segít a monitoring folyamatban és a projekt értékeinek mérésében, valamint a kockázatok azonosításában
A program:
Olyan egymásra épülő projektekből álló tevékenységi lánc, melynek minden eleme, mérhető hozzáadott érékkel viszi közelebb a szélesebb közösséget a kijelölt közép, vagy hosszú távú cél megvalósításához
Feladat
Mondj példát a projektekre!
Milyen a jó projekt?
Releváns
Valós igényen alapul
Cél-orientált; a cél konkrétan megfogalmazva, a cél reálisan elérhető és mérhető
Megvalósítható
Jól átgondolt, következetes
Mérhető eredmények
Reális költségvetés
Világos munkamegosztás
Előzetesen felmérésre kerültek a kockázatok
Fenntartható
A célcsoport számára nyújtott előnyök a fejlesztés után is fenntarthatóak
A
projektmenedzsment
:
tudás, képességek, eszközök, technikák alkalmazása a projekthez tartozó tevékenységek során
a tevékenységek megfeleljenek mindazok igényeinek és elvárásainak, akik a projektben érintettek, illetve ezen elvárásokon túl is hasznukra váljék a projekt.
a projekt életciklusán belüli különböző fázisok koherens és hatékony módon történő kezelésének folyamata
Az LKSz támogatja a menedzsmentet az alábbi kérdések megválaszolásában:
• Miért kell megvalósítani a projektet?
• Milyen céljai vannak a projeknek, és mit akar elérni?
• Milyen eszközökre van ehhez szükség?
• Hogyan fogja elérni a projekt a célokat?
• Milyen külső tényezők befolyásolják az eredményeket?
• Milyen feltételket kell teljesíteni a projekt megkezdéséhez?
• Hol találunk információt a projekt sikerességének ellenőrzéséhez?
• Mennyibe fog kerülni a projekt?

Előnyeit:
könnyen értelmezhető
egy logikai és szemléletmódot és gondolkodásmódot közvetít
összefoglalja
a főbb, szükséges információkat, egy vagy két oldalon
a projekt
hierarchiáját
ábrázolja
ez a hierarchia a projekt főbb összefüggéseit mutatja – célok, indikátorok
az LKM kidolgozását az érintettek közösen végzik, kapcsolatba lépnek egymással, és így biztosítható a projekttel kapcsolatos elkötelezettségük
a
döntéshozók és a menedzsment
könnyen használhatja
a PCM
több fázisában
is hasznos lehet
tisztázza a célokat és egy hierarchiában helyezi el őket
egy olyan eszközt ad a menedzsment kezébe, amely hasznos az értékeléskor, ellenőrzéskor, illetve a projektterv belső logikájának ellenőrzésekor
az LKM kidolgozása biztosítja, hogy az átfogó célok, eredmények és projektcélok kapcsolatban legyenek egymással, illetve a magasabb szintű célokkal is
kritikus feltételezéseket tartalmaz, amelyek a jövőbeli problémák kiküszöbölésében segítenek
pályázatok elkészítése
A pályázat definíciója:
Olyan írásos dokumentum, amely konkrét fejlesztésekhez (beruházásokhoz, eszközökhöz, szolgáltatásokhoz) történő
társfinanszírozás

igénylése
céljából készül, és hozzájárul a szélesebb közösség által kijelölt közép, vagy hosszú távon elérendő cél megvalósításához.
A pályáztató által meghirdetett előnyökhöz való hozzájárulás céljából benyújtott, meghatározott célú és feltételek szerinti írásos
ajánlat
.
tervezési dokumentum, mely a külső erőforrások bevonására szolgál
nem cél - csak ESZKÖZ a cél elérése érdekében
PROJEKT„versus” PÁLYÁZAT
Szabványos formában megfogalmazott,
konkrét fejlesztési elképzelés/terv,
melynek előre ismertek a célcsoportjai és a pénzügyi forrásigénye,
valamint a rendelkezésre álló időkeretek.
A fejlesztés hozzáadott értéket garantál a
helyi és tágabb közösségnek.
A projekt részletes írásos,
dokumentumokkal alátámasztott,
mérhető adatokat tartalmazó bemutatása
a pályázat kiírója, vagy a támogató által megkövetelt formában
Előbb a projekt, aztán a pályázat!
Projketgenerálás – indító kérdések
MIÉRT – probléma megoldására irányuló világos célok (konkrét, rövid táv)
MIT – várható teljesítmények, következmények (output, eredmény, hatás)
MIVEL – Inputok, erőforrások (ember, idő, anyag, eszköz, természet, információ, tudás)
HOGYAN – tevékenységek, eljárások, szervezetek, szabályok
MIKOR – ütemezések (erőforrás, pénzügyi), határidők
MENNYIÉRT – ráfordítások, költségek
MIBŐL – tőkeforrások, pénz (saját erő, külső, banki, pályázati)
KIKNEK – célcsoportok, érintettek, végső kedvezményezettek, helyi közösség, régióban élők
HOL – földrajzi lehatárolás
gajzago.eva@edutus.hu
Facebook - üzenetek
skype - egajzago
A PCM eszközei,
projekttervezés

SWOT ANALÍZIS
ÉRINTETTEK ELEMZÉSE
PROBLÉMA ELEMZÉS
CÉLELEMZÉS
STRATÉGIAELEMZÉS
TEVÉKENYSÉGEK TERVEZÉSE
KÖLTSÉGEK TERVEZÉSE
MONITORING TERVEZÉSE
LKM
SWOT ANALÍZIS
az 1960-as években Albert Humphrey dolgozta ki
analitikai és stratégiai tervezési eszköz
strukturált tervezési módszer, táblázat, amely 4 cellát tartalmaz
a PCM minden szakaszában használható
A SWOT analízis segít...
• a projekt külső és belső helyzetének felmérésében
• az erőségek gyengeségekkel, a lehetőségek veszélyekkel való összevetésében
• egy alap biztosításában, amely támogatja a projekttel kapcsolatos problémák és célok beazonosítását
• az intézményi és szervezeti értékelési rendszer támogatásában
• egy olyan általános elemzés kidolgozásában, amely a szervezet specifikus problémákra való reagálását tárja fel
• a projekt kompetitív előnyeinek felfedésében, az erősségek lehetőségekhez való társításával
• a gyengeségek vagy a veszélyek erősségekké és lehetőségekké való alakításában
A SWOT elemzés főbb előnyei:
• könnyű és gyors a kidolgozása
• könnyű megérteni
• a gyengeségek vagy a veszélyek erősségekké és lehetőségekké való alakítása segíthet a problémamegoldásban
• a projekttel kapcsolatos aktuális és fontos kérdésekre koncentrál
• kritika nélkül jeleníti meg a problémákat
• a PCM minden szakaszában használható
A SWOT kidolgozásának szakaszai és lépései:
1.
készletezés
- jelen idejű mondatokból álló lista készítése
2. jelen idejű mondatokat a
mátrixban
kell elhelyezni
Az
erősségek

a projekttel kapcsolatos olyan tulajdonságok, tényezők, amelyek előnyt biztosítanak a kidolgozáskor és a megvalósításban
pozitív dolgok, és a projekt keretein belül találhatóak
A
gyengeségek

olyan tényezők, amelyek előnytelenek a projekt számára
negatív és belső tényezők
A
lehetőségek

olyan projektelemek, amelyeket a projekt előnyére fordíthatunk
pozitív dolgok, de nem található meg a projekt keretein belül, hanem külső tényezőt jelentenek
A
veszélyek

olyan, külső környezeti elemek, amelyek problémát okozhatnak a projektben
negatív dolgok
érintettek elemzése
projekt érintettjeinek azonosítása
információt nyújt az érintettek igényeivel, érdekeivel és problémáival kapcsolatban
Csoportok:
• érintettek
• kedvezményezettek
• célcsoport
• végső kedvezményezettek
• projekt partnerek
Érintettek:
legnagyobb csoport
más csoportokat is magába foglal
Olyan egyének, intézmények, amelyek hatással vannak a projektre, vagy hatnak rájuk a projekt vagy a program kimenetei. Ez a hatás lehet pozitív és negatív, direkt vagy indirekt is.
Kedvezményezettek
:
azok, akinek valamilyen módon haszna válik a projekt megvalósításából
nemcsak pozitív, hanem negatív értelemben is érintheti a projekt
Célcsoport
:
olyan személyekből, csoportokból vagy szervezetekből áll, amelyeket közvetlenül és pozitívan befolyásol a projekt
Végső kedvezményezettek:
olyan érintettek, amelyek– bármely módon – részesülnek a projekt eredményeiből, de kifejezetten hosszú távon
Project partnerek:
azok, akik megvalósítják a projektet, és akik felelősek a teljes folyamatért
Az elemzés segíthet...
• a projekt problémaelemzésének kidolgozásában
• további problémák megoldásában
• az érintettek motivációinak azonosításában és megértésében
• a megvalósítási folyamat hatékonyabb megszervezésében
• további kutatások előkészítésében, amelyek a projektmegvalósításhoz szükségesek
• megbeszélések megszervezésében a PCM folyamata során
Az érintettek elemzésének lépései:
azonosítás
azoknak a személyeknek, csoportoknak, szervezeteknek, intézményeknek, stb. az azonosítása, amelyekre hatással van a projekt, vagy amelyek hatnak a projektre
vizsgálat
meg kell vizsgálnunk az érintettek érdekeit
elemeznünk kell a kompetenciájukat és a fontosságukat
fel kell becsülnünk a kockázatokat, és
definiálnunk kell a projektben való részvételük formáját és mértékét
PROBLÉMA- ÉS CÉLELEMZÉS
A
problémaelemzés

segít feltárni a projekt helyzetének negatív oldalát és egy ok-okozati kapcsolatot létesít a problémák között.
célja, hogy megértsük a projekt legproblémásabb szakaszait, az úgynevezett „útszűkületeket”.
egy könnyen érthető diagrammal (a
problémafával
) lehet szemléltetni
A
Problémafa
elkészítésének folyamata :
a projekt kereteinek definiálása – érintettek, a projekt időkerete, helyi lehatárolás
a problémák azonosítása – a problémák felsorolása, negatív mondatok listázása, amelyek leírják a projekt helyzetét a projekt keretein belül
a felsorolt problémák megjelenítése egy speciális hierarchiában, a problémafában
Célelemzés
:
módszertani megközelítés
a problémaelemzést követi
a jövőbeli szituáció leírására koncentrál
olyan célokat jelenít meg, amelyeket a problémák azonosításából dolgoznak ki
olyan hierarchiát is ábrázol, amely a projekt fő céljait tartalmazza egy eszköz-cél kapcsolatrendszerben megjelenítve
ábrázolása: célfával
A célelemzés lépései:
A problémafában lévő mondatok másolása és lefordítása negatív szituációkból pozitív eredményekké.
Az eredmények hierarchiájának ellenőrzése és az eszköz-cél kapcsolatrendszer felállítása (az ok-okozati kapcsolatokból kiindulva).
Az állítások módosítása, amennyiben ez szükséges:
a mondtatok átnézése, átírása
új mondatok hozzáadása, ha valami hiányzik a kapcsolódáshoz
mondatok törlése
Stratégiaelemzés
a projekt főbb stratégiai kereteinek kiválasztása
a menedzsment és az érintettek azonosítják a különböző stratégiákat a projektcélok eléréséhez, és az átfogó célokhoz való hozzájáruláshoz
céljai:
egy olyan utat, módszert azonosítson, amely megadja, hogyan érhetőek el a célok. .
a projekt megvalósíthatóságának biztosítása a problémafában bemutatott célok csoportosításával és lehatárolásával
egy stratégia döntést is eredményez
segítségével a menedzsment csökkenteti a
kockázatok
bekövetkezési valószínűségét, és hatékonyabb módon csoportosíthatja az erőforrásokat
az elemzés végén a
projekt mérete és keretei
pontosan tisztázásra kerülnek
a
tevékenység- és költségtervezési
folyamat alapjaként is szolgál
Azelemzés lépései:
a projekt stratégia kereteinek meghatározása
hasonló célok kiválasztás
olyan célok kiválasztása és csoportosítása, amelyek a projekt során elérhetőek
olyan célok kivétele a projektből, amelyek nem illenek a kereteibe, illetve amikkel a menedzsment nem akar foglalkozni
alternatív stratégiák meghatározása és értékelése
azon optimális stratégia kiválasztása, amelyet megvalósítanak
a projektcélok és az átfogó célok definiálása
tevékenységEK tervezésE
tevékenységterv = a menedzsment
felelősségének
és az
erőforrásoknak
– későbbi inputok – elosztása a projekt megvalósítási folyamat során
minden tevkénységnek a célfában feltűntetett célokra kell épülnie
a tevékenységeknek szerepelniük kell a stratégia elemzés során kiválasztott stratégiában
alapot nyújt a
költségvetés
elkészítéséhez
feladat
Készítsd el a kiválasztott projekt SWOT elemzését!
1. Sorold fel a projekttel kapcsolatos problémákat!
2. Helyezd el a táblában a mondatokat!
feladat
Készítsd el a kiválasztott projekttel kapcsolatos érintettek elemzését!
1. Sorold fel a projekttel kapcsolatos érintetteket!!
2. Helyezd el őket a táblában!
3. Határozd meg az érdekeiket!
4. Mérd fel a velük kapcoslatos problémákat, illetve azok megoldási lehetőségeit!
Érintettek
: Egyének vagy szervezetek, amelyek –
közvetlenül vagy közvetetten, pozitívan vagy negatívan
– befolyásolják projektek vagy programok eredményeit, vagy befolyásoltak azok által.
Célcsoport
: A célcsoportot azok alkotják, akikre az adott problémák
közvetlen
hatással vannak, ill. akik bármilyen projekt-megoldó javaslat haszonélvezői lehetnek.
Kedvezményezettek
: Azok, akik
bármilyen
formában
haszonra
tesznek szert a projekt megvalósításából.
Végső kedvezményezettek
: Azok, akik
hosszú távon
tesznek szert haszonra a projektből a társadalom vagy szektor szintjén
Projekt partnerek
(lehetnek kedvezményezettek is): Azok, akik
megvalósítják
a projekteket
főbb tevékenységek
tevékenységek logikai sorrendje
a feladatok időigénye
mérföldkövek
a felelős személy neve
A tevékenységterv tartalma
A tevékenységek tervezése fontos, mert...
a menedzsment és a döntéshozók pontosan láthatják és megérthetik a tevékenységeket, azok kapcsolatrendszerét, függőségét
a projekt sikerességét is befolyásolja
A tevékenységtervezés lépései
1. A menedzsmet átnézi a célfában felsorolt főbb célokat. A célok hierarchiája a projekt főbb tevékenységeit tükrözi.
2. Olyan listát kell készíteni, amely a célok eléréséhez szükséges összes tevékenységet tartalmazza.
3. Egy egyszerű táblázat kidolgozása - a feladatok hierarchiája, számok hozzárendelése az egyes tevékenységekhez.
4. Tevékenységek ellenőrizése, lebonatása menedzselhető feladatokká vagy altevékenységekké - eléggé egyszerűek legyenek ahhoz, hogy a menedzsment könnyen meg tudja szervezni őket
5. Sorrend tisztázása, összefüggések azonosítása.
6. A projekt mérföldköveinek definiálása.
7. Az egyes speciális feladatok megvalósításához szükséges szakértelm meghatározása.
Nem hatékony, ha olyan feladatokat is bevonunk a projektbe, amelyekkel az
érintettek
nem értenek egyet.
Azokat a feladatok, amelyek nem kapcsolódnak közvetlenül
célokhoz
, a stratégiaelemzés során ki kell zárni a projektből.
A tevékenységek
specifikációjának

mélysége
különböző tényezőktől függ
túl sok feladatra bontják le a tevékenységeket
nincs megfelelően lebontva a tevékenység
Szükséges feladat
kihagyása
a táblából.
Rejtett kapcsolatok
a tevékenységek között.
Mérföldkövek
Minden egyes tevékenységhez
felelőst
kell rendelni
A kidolgozás során felmerülő problémák
Költségek tervezése
az elemzés alapja tevékenységterv, a Gantt-diagram
költségvetés a projektmegvalósítás minden egyes fázisát befolyásolja
A költség-tervezés lépései
a tevékenységek átmásolása a Gantt-diagramból
tevékenységek hierarchiájának és lebontásának ellenőrzése
egységek azonosítása
mennyiségek kalkulálása
egységárak becslése
adók, adótartalom becslése
teljes költség kiszámítása
finanszírozási források feltűntetése
a szükséges erőforrások feltűntetése
költségkódok leírása
A kidolgozáskor felmerülő problémák
szakértők
bevonásának hiánya
költségek azonosítása - tevékenységek
megbontása
a megfelelő
egység
megtalálása (pl. munkaóra vs. munkanap)
egységek
harmonizálása
(pl. valuták)
egységár kalkulációja - az egység egy vagy két egység szorzata vagy hányadosa
az egységár
eltérése
- tervezett és valós ár (környezeti, piaci változások)
tevékenység
mennyiségének
megtervezése
a változó környezet által okozott hatások
beszerzési folyamat - közbeszerzés
a
rezsi
kiszámítása
Monitoring és értékelés
mérni az előrehaladást és a projekt eredményeit
a projekt
NEM a terveknek megfelelően
zajlik le - monitoring tervezése
felmérjék a különbséget a
valós és a tervezett
tevékenységek között
biztosítsák, hogy a projekt a kijelölt nyomvonalon haladjon
szisztematikus és folyamatos
adatgyűjtés

segíthet a
döntéshozatalban
, és információt szolgáltat
a projekt menedzsment minden szintjén
A monitoring lépései
1. A monitoring folyamat tervezése
2. A projekt céljainak elemzése
3. A projekt tevékenységek megvalósításának és folyamatának áttekintése
a. A tevékenységek megvalósultak?
Mely tevékenységek valósultak meg, és milyen határidőre?
b. Mely akciók késnek a megvalósulással és miért?
4. Az indikátorok áttekintése
5. Minden információ összegyűjtése, jelentéskészítés
6. Felkészülési és megvalósítási terv
Projekt előrehaladási jelentés
a projekt előrehaladásának periodikus összefoglalója
tartalmazza a fő információkat a fizikai és pénzügyi indikátorokról
bizonyítékot az indikátorok teljesítéséről
adott forma - az eredmények összehasonlítására
kommunikáció
Tartalma:
A projekt jelenlegi státuszának és a tervezett adatoknak az összehasonlítása – a projektcél és az eredmények indikátoraival összhangban
A jelentési időszak fő tevékenységei, és összehasonlításuk a tevékenység ütemezéssel
A fő költségek és cash-flow a jelentési időszakban
A projektbe bevont érintettek száma
A jelentési időszakban bekövetkezett problémák, és a megoldásuk érdekében kifejtett tevékenységek
Tevékenység terv a következő periódusra
PEJ
Projekt ellenőrzése, értékelése
a projekttevékenységek előnyeinek, jelentőségének, hatékonyságának, hatásának, fenntarthatóságának és életképességének szisztematikus és periodikus elemzése
a projekt fő célokkal kapcsolatos eredményeire, valamint a célok és az átfogó célok elérésének vizsgálatára koncentrál
riportok, jelentések
Az ellenőrzés lépései:
félidei értékelés, a projekt megvalósítás közben
értékelés a projekt befejezésekor
Értékelési feltételek:
relevancia
projekttervezés
hatékonyság
hatásosság
hatás
fenntarthatóság
LKM
Az LKSZ segít a menedzsmentnek:
a helyzetelemzésben - az azonosítási fázisban,
egy logikai hierarchia kialakításában a célok megvalósítása érdekében,
a lehetséges kockázatok azonosításában,
a monitoringgal kapcsolatos döntésekben és az értékek vizsgálatában,
a projekt összefoglalásában (egy sztandardizált formában)
LKSz = Logikai Keret Szemlélet
LKM = Logikai Keret Mátrix
amint az előfeltételek teljesülnek, a projekttevékenységek megvalósítása megkezdhető
amint a tevékenységek megvalósulnak, és az ehhez kapcsolatos feltételek teljesülnek, az eredményeket el lehet érni
amint az eredményeket elérték, és az ezen a szinten lévő feltételezések teljesülnek, a projektcélokat el lehet érni
amint a projektcélokat elérték, és az ezen a szinten lévő feltételezések teljesülnek, a projekt hozzájárul az átfogó célok eléréséhez
Vertikális logika
OII és „SMART” indikátorok
OII:
objektíven igazolható
SMART:
specifikus (Specific)
mérhető (Measurable)
elérhető (Available)
releváns (Relevant)
időhöz kötött (Time-bound)
Az EU által definiált indikátorok:
fejlődési indikátor
input indikátor
output indikátor
kimeneti indikátor
hatás indikátor
A pályázat megalkotásának főbb funkciói:
külső erőforrás iránti igény megfogalmazása
tervek megfogalmazása, leírása
ígérettétel és kötelezettségvállalás
a meggyőzés eszköze
Forráskeresés, előkészítés
Forrástérkép:
összeveti az egyes források létezését, előnyeit és hátrányait
Forrásazonosítás:
a forrástérképen azonosítjuk a projekt számára megfelelő forrásokat, a többi lehetőséget kizárjuk
Keresztfinanszírozás:
egy projekt megvalósításához felhasználható több pályázati lehetőség is
az egyik pályázati pénzből biztosítják a másik pályázat által finanszírozott tevékenységet - szabálytalanság!
Fejlesztés vs. fenntartás
a legtöbb pályázati forrás fejlesztési célú projekteket támogat - a hozzáadott-érték képzése
Pályázatkeresés
HOL KERESSÜNK?
saját és partneri kör, valamint a kapcsolati tőke információi
általános nyomtatott sajtó, közlönyök
pályázati szaklapok, folyóiratok
internet
információs irodák
egyéb szolgálatok
Folyamata:
információ a projektről
forráskeresés
források azonosítása
a pályázat dokumentációjának beszerzése
a dokumentáció többszöri figyelmes elolvasása
forrásazonosítás - a dokumentációban leírt egy vagy több (kizáró) ok miatt
Mire kell figyelni a kereséskor?
legyen projektötlet - ne a gombra varjuk a kabátot
folyamatos pályázatfigyelés, -keresés
csak akkor válasszuk ki a kiírást, ha illik a projektre
benyújtási határidő - beérkzés vagy postára adás?
szükséges partnerek
ki pályázhat? - egyedül vagy konzorciumban?
teljes támogatási összeg/pályázható összeg - támogatható pályázatok száma
van-e lobbi lehetőségünk a kiírónál?
Pályázatok típusai
A projekt egyszeri, összetett tevékenység.
Típusai szerint lehet:
beruházási projekt
kutatás-fejlesztési projekt
szellemi szolgáltatási projekt.
A projekt céljai szerint lehet:
fejlesztési célú projekt
fenntartási célú projekt
A projektkidolgozáshoz kapcsolódó, egyéb tervek
Megvalósíthatósági tanulmány
Erőforráselemzés és -terv
Gazdasági-pénzügyi elemzések:
Gazdasági előrejelzések
Költség-haszon elemzés
Megtérülés
Érzékenységvizsgálat
Pénzügyi kockázatelemzés
Humánerőforrás-terv:
hány emberre van szükség az egyes szakterületeken
az embereknek milyen végzettséggel
milyen tapasztalattal kell rendelkezniük
milyen feladatokat lássanak el
milyen felelősségi köreik legyenek
Kockázati terv:
tartalékképzés
alternatív megoldások keresése
kötbér
garancia
biztosítás
Horizontális célokra vonatkozó terv:
Esélyegyenlőségi terv
Környezeti fenntarthatóság, környezetvédelem
Pályázat elkészítése
Dokumentáció:
teljes és rövidített pályázati felhívás
pályázati adatlap és űrlap
kitöltési útmutató
nyilatkozatminták
egyéb speciális dokumentumok
Alapfogalmak
Szakaszok
adatlap és az űrlap kitöltése
csatolandó mellékletek összeállítása
pályázat összeállítása
önellenőrzés
Gyakori hibák
formai hiba
tartalmi hiba
nem jogosult pályázó adja be (rossz forrásazonosítás)
több címen nyújtották be a pályázatot
már megnyert pályázatot nyújtottak be
határidőn túl adták be a pályázatot
nem megfelelő
példányszámban
és
formában
nyújtották be a pályázatot
a pályázat nem megfelelően lett összeállítva
nem azonosítható, hogy mely célra adták be a pályázatot
több pályázati célt jelöltek meg
nem az előírt
űrlapon
pályáztak
hiányos
a pályázat, hiányos mellékletek
nem azonosítható a pályázó
elkezdett projektre pályáznak utólag
nem megfelelő vagy nem illeszkedő a
projektcél
(nem releváns)
nem reális célok kitűzése (nem megvalósítható)
nem fenntartható
minimálisnál kevesebb, vagy maximálisnál több
támogatási igény
hiányos
adatlap
pénzügyi
számítások helytelenek
nem tesznek eleget a hiánypótlási felhívásnak
nincs megfelelő
aláírás
, vagy nem cégszerű, vagy nem azonosítható
nem bizonyított a fenntarthatóság
nem logikus felépítés
nincs
oldalszámozás
nincs tartalomjegyzék
nem olvasható a pályázat (rossz betűtípus, betűméret)
a pályázat nincs kötve (fűzve)
Lobbizás
Lobbizás = Érdekképviselet
A lobbizás folyamatában részt vevő felek:
érdekelt (akiért lobbiznak)
döntéshozói kör (akinél lobbiznak)
lobbista (aki lobbizik)
A lobbizás csatornái:
hivatalos úton folyó lobbizás
félhivatalos út
nem hivatali út
A lobbizás lényege az érdekképviseletnek megfelelő üzenetek megfogalmazása.
A lobbiüzenet céljai sokfélék lehetnek, s többet is felölelhetnek:
megismerteti a döntéshozókat a lobbista által képviselt érdekekkel
imázsalkotás, mint a tudatosítás eszköze
problémafelvetés a döntéshozók felé
elhatárolódás a nem követhető rendszerektől és gyakorlatoktól
a negatív hatásoktól való védekezés
A tevékenység jó hatásfokú elvégzéséhez szükséges feltételek:
lehetőleg írásban, világosan fogalmazva
jó értékelést kell adni szóban, mert ez később tőkét képezhet
támadhatatlanul kell írni és beszélni
csak hosszú távú érdekek ügyében
nem erőltetni semmit sem szóban, sem írásban
szakmai önszabályozáshoz és a törvényességhez ragaszkodni kell, etikusan kell viselkedni
Jó tanácsok, best practice
ismerd meg jól a projektet
ismerd a pályázót
naponta figyeld a pályázatkeresőket
spórolj a papírral - 2 oldalas nyomtatás
szövegkiemelő
jegyzetelés a lapra
figyelmesen olvasd az útmutatót
ne csak az útmutatód olvasd el
brainstorming a tevékenységekről
Gantt átírása
egyeztess az érintettekkel
többször olvasd át - kiírást, elkészült anyagot + ellenőriztesd
mindig vedd figyelembe a kiíró, a kiírás célját - szófordulatok!
vedd fel a kapcsolatot a kiíróval
FELADAT
Nézzétek át a pályázati adatlapot!
Mely kérdéshez melyik PCM elem tartozik?
Vállalatok kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ösztönzése
http://palyazat.gov.hu/
FELADAT
Elindulhatunk az új GINOP pályázaton?
mikro vállalkozásunk eszközöket szeretne beszerezni, hogy új piacra lépjen be
a vállalkozásunk 5 főt foglalkoztató családi vállalkozás
marketing tanácsadással, vállalkozásfejlesztéssel és -menedzsmenttel foglalkozunk
a cég tavalyi árbevétele 25 m Ft volt
Olvasd el a felhívást, és válaszolj a kérdésre!
KÉRDÉS
Mekkora a támogatás mértéke az új GINOP kiírásban?
az 1.2. pont alapján
az 5.2. pont alapján
Mekkora összegű projektekkel lehet pályázni?
Működési költségeket el lehet számolni?
Meddig lehet pályázni?
Projektmegvalósítás
A projektmegvalósítás területei
Menedzsment és feladatai
Etika
Szakmai végrehajtás, minőségbiztosítás
Pénzügyi végrehajtás
Kommunikáció
Kritikus tevékenységek
Jogi háttér
Projektmenedzsment
Menedzsment, mint tevékenység
Menedzsment, mint szervezet
Projektmenedzsment pozíciók
projektvezető
szakmai vezető
adminisztrátor
könyvelő
projektasszisztens
szakmai asszisztens
szakmai menedzsment
pénzügyi menedzsment
projektadminisztráció
KÉRDÉS
Ki a jó projektmenedzser?
A jó projektmenedzser és a team tagjai...
elkötelezettek
nyitottak
realisták
erősségeket és sokszínűséget megtartóak (toleránsak)
hitelesek
csapatkohézióval rendelkezők
KI A JÓ PROJEKTMENEDZSER?
rengeteg energia
kiemelkedő politikai készség
eredmények iránti elkötelezettség
Szereti a munkáját, élvezi a kihívásokat
Tiszta jövőkép - a jövőkép kommunikálása fontos
Jó a csapatépítésben - pozitív hangvétel
Strukturáltság és elkötelezettség - a környezet kialakításában és az irányításban
Jó a hallgatásban és a vezetésben
Fegyelmezett
Jó kommunikációs készség - tudni, kivel és mikor lehet/kell beszélni
elismerik az érintettek és a döntéshozók
célorientált
igazságos és igaz
akarja vezetni a teamet
célorientált
higgadt
hisz a jövőben, illetve a projekt pozitív kimenetlében, eredményességében
magabiztos
PROjEkT TEAM
a kialakítási fázisban
azon személyek kiválasztása, akik megvalósítják a projektet
szakmai képességek, kompetenciák, tapasztalat
személyes készségek és tulajdonságok
minden feladatnak legyen felelőse (tudás és tapasztalat azon a területen)
tiszta felelősségi körök
egy motiváló környezet kialakítása
csapatépítő tréningek
szerepek a TEAMben
a TEAM kialakítása
motivátor - csapatszellem támogatása
álmodó - célorientáltság
pontos, precíz - határidők betartása
reális, megoldó - problémamegoldás
kritikus - a csoport lelkiismerete
adminisztrátor - hivatali tapasztalat
vezető - döntések
személyes tulajdonságok és készségek
magas szintű szakmai tudás
jó problémamegoldási készség
célorientáltság
magabiztosság
hatékonyság
kezdeményező készség
nem ítél előre
ismeri a szervezetet
megérti mások igényeit, motivációit
jó kommunikciós készség
csoporttagok
projekt tagok
szakértők, felelősök
monitoring bizottság
tulajdonosok, erőforrások tulajdonosai
projekt vezetők
PROJEKT TAGOK
FŐBB FELELŐSSÉG
FELADATOK
EGYÉB FELELŐSSÉG
KOMPETENCIÁK
PROJEKT TAGOK
a feladatok időben elvégzése
a feladatok elvégzése
eredmények adminisztrációja
információ szolgáltatás (megvalósításról, időszükségletről)
késésre figyelmeztetés
saját tapasztalatok beépítése a projektbe
ne lépje túl a költségvetést
a vezető informálása a kockázatokról
eszközszükséglet lejelentése a vezetőnek
megbeszélések kezdeményezése
információ gyűjtése és feldolgozása
SZAKÉRTŐK
konzultáció
a vezető támogatása, tanácsok
döntéstámogatás, - előkészítés
célok azonosítása
sztandardek és módszerek választása
minőségcélok és sztandardek
specifikáció és övetelmények
szakértői nézőpont, vélemény a projektben
a megbízó nevezi ki
monitoring BIZOTTSÁG
jelentés és monitoring
minőségbiztosítás
hatékonysági követelmények kialakítása
vezető segítése
munkafolyamat és -módszerek optimalizálása
minőségi célok meghatározása
a megbízó ügynöke
a szakmai, technikai és minsőségi döntések felülvizsgálata
az ellenőrzés segítése - elfogadja-e az eremdényeket
az eredmények minőségbiztosítása
TULAJDONOSOK
erőforrások biztosítása
HR biztosítása
képzés
külső források bevonása
a belső és külső erőforrások biztosítása, időben és a megfelelő minőségben, mennyiségben
dönt a projektbe bevonható emberekről
A PROJEkT TEAM
Projekt tagok
Szakértők
Monitoring biz.
Tulajdonosok
Kockázat-tervezés
Milyen típusú kockázatokkal kell számolni?
etikai kockázat (törvényesség, elfogadás, humán szempontok)
műszaki kockázat (műszaki feladatok tervezési és kivitelezési hibái)
üzemgazdaságossági kockázat (jövedelmezőség)
szociális és kulturális kockázat (ártalommentesség, személyek tiszteletben tartása)
ökológiai kockázat (környezeti károk, erőforrások felhasználásának hatékonysága)
politikai kockázat (változások konfliktusmentes kezelése)
Általánosan alkalmazható kockázatkezelési módok:
tartalékképzés
alternatív megoldások keresése
kötbér
garancia
biztosítás
Horizontális célok
Esélyegyenlőség
Nemi
Etnikai
Vallási
Testi
Egyéb

Környezeti fenntarthatóság, környezetvédelem
Jövő generációk érdekei
Jelen generáció érdekei
QQTTP-kritériumok
„quantity” - mennyiség (mennyit?)
„quality” - minőség (milyet?, milyen jót?)
„target group” - célcsoport
„time” - idő (mikor?)
„place” - hely (hol?)
SMART-kritériumok:
„specific”, azaz konkrét
„measurable”, azaz mérhető
„available”, azaz rendelkezésre álló
„relevant”, azaz releváns
„timely”, azaz időszerű, aktuális
elnök
ötletember
erőforrásszerző
értékelő
formáló
szervező
teammunkás
hajrázó
Etika
Az alábbi normák tartandóak be:
pontosság
korrektség
nyíltság az adatok megfelelő biztosításában
titoktartás és bizalmas információkezelés
legitimitás
önszabályozó törekvések elfogadása
átláthatóság biztosítása
összeférhetetlenség elkerülése
A projektvégrehajtás és a projektfinanszírozás szakaszai:
kezdési periódus
fő megvalósítási periódus
projektzáró periódus
utánkövetési periódus
Projekt kezdés
Hurrá nyertünk!
Jaaaj! Nyertünk!
saját felelősségre megkezdett projekt
mikor kezdhető meg?
mi számít kezdésnek?
hogyan kezdjük meg?
Megvalósítás
A projektben létrejövő szakmai dokumentumok és alrendszerek:
Projektterv és mellékletei
PEJ - Projekt Előrehaladási Jelentés
Előlegigénylés
PFJ - Projekt fenntartási jelentés
Beszámolók
Kifizetési kérelmek
Változásbejelentés
Szerződés módosítási kérelem, módosítás
költségvetés
ütemezés
gantt
indikátorok
listák, stb.
PIR - Projekt információs Rendszer
Fontos:
visszacsatolás
dokumentálás, adminisztráció
kapcsolattartás
érintettekkel
kiíróval
projekt megvalósítókkal
jogi és adminisztrácós előírások betartása
megfelelő
lebonyolítás
társadalmi elvárások, problémamegoldás
A visszacsatolások kritériumai:
relevancia
hatékonyság
fenntarthatóság
hatásosság
hatás
fenntarthatóság
teljesítménymérés
Projektirányítás és projektszabályozás
Általában véve a projekt külső szabályozói az alábbiak:
magyar törvények, rendeletek
magyar állami hivatalok és szervezetek állásfoglalásai
helyi rendeletek és szabályozások
közösségi rendeletek
közösségi irányelvek
megkötött szerződések
A belső szabályozók leggyakrabban az alábbiak:
szervezeti és működési szabályzat
számviteli szabályzat
pénzkezelési szabályzat
dokumentumkezelési szabályzat
közbeszerzési szabályzat
A projektirányítást támogató leggyakoribb rendszerek :
Projekt Irányítási Kézikönyv
Monitoring Kézikönyv
Projektügyviteli szoftver
Pénzügyi tervezés - végrehajtás
A projekt pénzügyi tervezésének legfontosabb elemei:
projektköltségvetés (táblázat és annak szöveges magyarázata)
projekt cash-flow (táblázat és annak szöveges magyarázata)
közbeszerzési terv (táblázat és annak szöveges magyarázata)
A projekt pénzügyi végrehajtásának legfontosabb elemei:
pénzügyi teljesítések dokumentumai (kifizetési bizonylatok és alátámasztó háttérdokumentumok)
terv/tény adatsorok (táblázat és az eltérések magyarázata)
közbeszerzési dokumentációk (teljes dokumentációk)
A végrehajtás elemei:
könyvelés
bérszámfejtés
utalványozás
költségvetés figyelemmel kísérése
cash-flow figyelemmel kísérése
A pénzügyi kifizetések (teljesítések) igazolása:
megrendelés
számla (esetleg szállítólevél is)
teljesítésigazolás (ha van)
kifizetés engedélyezése
átutalási megbízás (ha van)
kifizetés megtörténtének igazolása
Közbeszerzés
Közbeszerzés lebonyolítására van szükség, ha a megvalósítás során közpénzeket (hazai vagy közösségi forrásokat) használnak fel
A közbeszerzési eljárások szintjei:
egyszerű
nemzeti
közösségi
eljárási típusok - > értékhatárok
A közbeszerzés elvi menete:
Ajánlattételi felhívás és mellékleteinek elkészítése
Ajánlattételi felhívás és mellékleteinek közzététele vagy kiküldése
Ajánlatok beérkezése
Ajánlatok bontása
Ajánlatok értékelése
Eredményhirdetés
(Jogorvoslat)
Szerződéskötés
Kommunikáció
belső kommunikáció
külső kommunikáció
A szóbeli kommunikáció:
projektmegbeszélés
projektértekezlet
tájékoztatás
egyéb szóbeli kommunikáció
Írásos:
projektjelentések
teljesítésigazolások
utasítások
elektronikus és papíralapú levelezés
megbízások és egyéb vezetői rendelkezések
nyilvántartások
Típusai
Saját vezetéssel folytatott kommunikáció
Támogatóval folytatott kommunikáció
Disszemináció
saját internetes honlap, portál
egyéb elektronikus felület (cikk, banner, link, stb.)
nyílt adatbázis
újságcikk, újsághirdetés
televíziós szereplés, hirdetés
kiadványok (pl.: plakát, szórólap, tájékoztató füzet, tankönyv, stb.)
kis értékű ajándéktárgyak (pl.: toll, jegyzettömb, mappa, stb.)
"Jót s jól! Ebben áll a nagy titok."
Kritikus tevékenységek a projektben
Válságmenedzsment
Változásmenedzsment
Benchmarking
Konfliktuskezelés
A válságmenedzsment
A válságmenedzsment-beavatkozás főbb lépései az alábbiak:
probléma meghatározás
érintett területek felmérése
beavatkozás előkészítése – stratégia készítése
beavatkozás
beavatkozás sikerességének mérése - utánkövetés
A válság kialakulásának okai :
törvényi változások
rossz támogatói utasítás
belső szervezeti problémák
hiányos tervezés
rossz előrehaladási ütem
rossz előrehaladási irány
a tevékenységek egy része nem működik
rossz (pénz)gazdálkodás
nem megfelelő vagy hiányos projektdokumentáció
projektvezetési problémák

Változásmenedzsment
A tervezett változtatás sikeres megvalósításának három fázisa:
a felengedés (unfreezing)
a mozgatás (moving)
a megszilárdítás (freezing)
A változás sikereit értékelni lehet:
a szervezet eljutott a kiinduló állapotból a kívánt új célállapotba, vagyis sikerült a tervezett változtatást véghezvinni
a szervezet működése a célállapotban a várakozásoknak megfelelő
az átmeneti állapot nem okozott a szervezetnek túlzott mértékű fennakadást, nem terhelte le túlságosan a rendszert
az átmeneti állapot nem okozott a szervezet egyes tagjainak túlzott fennakadást és ráfordítást, nem terhelte le a tagokat túlságosan
A változtatásban részt vevő személyek csoportjai, szerepei:
védnök
ügynök
célpont
szószóló
Köszönöm a figyelmet!
http://palyazat.gov.hu/doc/1347
http://palyazat.gov.hu/doc/1347
Projektek ellenőrzése
Saját, belső ellenőrzés
IH vagy KSz ellenőrzés
folyamatos megbeszélések (feladatok, felelősségi körök)
TQM
jelentések, beszámolók, teljesítés igazolások
előrehaladási jelentés
elszámolások, kifizetési kérelmek
értesítenek
rendelkezésre állás
PEJ, projekt- és fenntarthatósági indikátorok
arculati előírások
kifizetések
Kérdés
Milyen dokumentumok alapján ellenőriz az IH?
Milyen dokumentumokat ellenőriz az IH?
Arculat
Dokumentumok
arculati kézikönyv
szerkeszthető sablonok
cég, szervezet belső arculati elemei
TSZ
http://palyazat.gov.hu/download/51574/Szechenyi%202020%20utmutato%20arculati%20kezikonyv.pdf
A projektkommunikáció szakaszai:
projekt előkészítő szakasza
projekt megvalósítási szakasza
projekt megvalósítást követő szakasza
Kommunikációs csomagok elemei:
Kommunikációs terv
Nyomtatott tájékoztatók
Honlap
Lakossági fórum
Sajtóközlemény
Sajtónyilvános események
„A”vagy „B” vagy „C” típusú
tájékoztató tábla
Médiamegjelenés
Fotódokumentáció
Projektátadó rendezvény
Információs anyagok, kiadványok
„D” típusú emlékeztető tábla
A kihelyezendő tájékoztató táblák típusa:
„A” típusú tábla kihelyezése:
Kizárólag autópálya beruházások esetén
Mérete: 5040 mm x 2380 mm (Europlakát)
„B” típusú tábla kihelyezése:
Kiemelt jelentőségű projektek (kivéve autópálya beruházások esetén)
150.000.001 – 500.000.000 forint támogatási összeg közötti infrastrukturális beruházás, illetve ugyanezen támogatási összeg közötti egyéb fejlesztés esetén;
500.000.001 forint támogatási összegtől infrastrukturális beruházás, illetve ugyanezen támogatási összegtől egyéb fejlesztés esetén.
Mérete: 3000 mm x1500 mm
„C” típusú tábla kihelyezése:
150. 000. 000 forint támogatási összegig megvalósuló infrastrukturális beruházás, illetve ugyanezen támogatási összegig megvalósuló egyéb fejlesztés esetén.
Mérete: minimum (A2) 594 x 420 mm
„D” típusú emlékeztető tábla:
a projekt helyszínén/helyszínein
a projekt fizikai befejezését követően
Méret: min. A3 (297 mm x 420 mm) max. A1 (594 mm x 841 mm)
Kérdés
Milyen kommunikációs eszközöket alkalmazhatunk a pályázati projekt során?
A térképtér:
Google-maps térképen teszi megismerhetővé a támogatott projekteket,
keresés különböző szűrési feltételekkel:
földrajzi elhelyezkedés (régió, kistérség, település)
tartalom (OP, téma, altéma, felhívás száma, neve, kedvezményezett)
más, adminisztratív szempontok (pl. szerződés összege vagy dátuma, a kifizetés összege, a megvalósítás kezdő és befejező időpontja)
http://terkepter.palyazat.gov.hu/
Projektmenedzsment modellek, szoftverek
Scrum - jira agile
szoftverfejlesztési projektmenedzsment módszertan
projektek vezetésére
programmenedzsment-megoldásként

Egy olyan
keretrendszer
, melynek segítségével emberek komplex
problémákat
tudnak adaptív módon kezelni úgy, hogy közben termelékenyen és kreatívan szállítják le a lehető legértékesebb termékeket.
A Scrum keretrendszer a Scrum
Csapatokból
, valamint a hozzájuk rendelt
szerepekből
, eseményekből, munkaanyagokból (artifacts) és szabályokból áll.
Tapasztaláson
alapuló folyamatellenőrzési elméleten, empirizmuson alapul
https://www.scrum.org/
Waterfall
gyártó, összeszerelő vállalkozásoknál elsőként (mérnöki szemlélet), majd szoftverfejlesztési projektekre is
szisztematikus, szekvenciális, top-down
vízesés jellegű folyamat
fázisok:
Evolúciós modell

egy prototípust a felhasználókkal véleményeztetünk és sok-sok verzión keresztül addig finomítjuk, amíg a megfelelő rendszert el nem érjük
http://siczmj.szyrt.hu/OE-NIK/Szoftver%20tervez%E9s%20%E9s%20technol%F3gia/ea2007/SZTT-2.pdf
Microsoft project
az egyszerű feladatsornál bonyolultabb ügyek kezelhetőek a projektekben
hasonlít a többi Office programhoz
alapelv, hogy minden projekt az idő, a pénz és a hatókör háromszögét igyekszik egyensúlyban tartani
tervezés, erőforrások biztosítása, feladatok elosztása, költségtervezés, elemzések
ábrázolja:
a hálótervet
az ütemezési eredményeket Gantt-diagramon
az erőforrásokat és költségeket terhelési és költségalakulási görbékkel, táblázatokkal
Projektmenedzsment szoftverek
http://project-management.com/software/top15/
Teamwork
AceProject
Wrike
....
Kérdés
1. Kik között valósul meg a projekt belső kommunikációja?
Milyen belső, kommunikációs problémák merülhetnek fel a projekt során?


2. Kik között lehet motivációs különbség?
Milyen problémák adódnak a motivációs eltérésekből?
A projekt belső kommunikációja
Motivációk a projektben
Projektmenedzsment tagok
projektvezető
projektmenedzser
projektasszisztens
pénzügyi vezető
pénzügyi asszisztens
műszaki/szakmai vezető
megvalósítók
Személyes tapasztalatok
projektvezető elvárásai
megbízó kommunikációja (civil)
megvalósítók motiválása (Karrier)
projekt meetingek (sport)
minőségirányítás
grafikus
politikusok - bizottsági tagok
pletyka
Gyakorlati feladat:
Egy adott projekt tervének (project fiche) elkészítése,
Projekttel kapcsolatos, GINOP, H2020 vagy egyéb EU pályázati lehetőségek felmérése,
Egy pályázat kiválasztása,
A pályázati dokumentáció elkészítése.
Prezentáció
Kötelező irodalom
PREZI
Garaj Erika: A projektmenedzsment elmélete és gyakorlata, (eBook), Edutus, Tatabánya/Budapest, 2012. Letölthető: Neptunon keresztül.
Perneczky László (szerk.): Projektfejlesztés, pályázatírás. Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért Egyesület, Budapest, 23. old. Forrás: Tanácsadók a Fenntartható Fejlődésért honlapja, www.tff.hu/doc/Projektfejlesztes_es_palyazatiras.pdf

Csabina Zoltán: Projekttervezés és pályázatok, NymE GK, Székesfehérvár, 8. old. Forrás: Nyugat-magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar honlapja: http://www.geo.info.hu/gisopen/cd_2002/dokumentum/doc_html/Csabina_Z.htm
Ingyenesen letölthető GANTT szoftver verzió: http://www.ganttproject.biz/download
European Commission (2002): Project Cycle Management Training Handbook Version 2.0, PARTICIP GmbH, 115 p.: http://www.sle-berlin.de/files/sletraining/PCM_Train_Handbook_EN-March2002.pdf,
European Commission (2004): Project Cycle Management Guidelines Volume 1, EuropeAid Cooperation Office, 158 p.: http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_pcm_guidelines_2004_en.pdf,
European Commission, Research and Innovation, Participant portal, http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
European Commission webpage, European Structural and Investment Funds: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/index_en.cfm,
Az EU kohéziós politikája - finanszírozási alapok
A kohéziós politika lényege
A közösség egészének harmonikus fejlődése
A tagországok és régiók közötti fejlettségi különbség csökkentése
Kedvezőtlen adottságú régiók elmaradottságának felszámolása
A politika középpontjában a régiók állnak
A Kohéziós Politika alapjai
Alapelvek - szolidaritás, kohézió, regionalitás (átfogó célrendszer, partnerség, addicionalitás, programozás, tervezés)
Régiók
Az EU NUTS rendszere
Az unió sokrétűsége - regionális, területi különbségek, egyenlőtlenségek
Miért van szükség kohéziós politikára?
Területi egyenlőtlenségek
országok között
régiók között
Az egyenlőtlenség okai:
Geográfiai eltérések
Társadalmi- és gazdasági változások
Gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségek hatása:
A gazdaság általános fejletlensége
Szegénység, társadalmi kirekesztettség
Magas munkanélküliség
Infrastruktúra hiánya, nem megfelelősége
fejlettségi egyenlőtlenségek csökkentése
a hátrányos helyzetű, lassan fejlődő vagy válságba jutott térségek felzárkóztatása
egyensúly teremtése a térségek között
A strukturális és kohéziós politika eszközei
Strukturális Alapok
ESZA - 1960
EMOGA – 1960
ERFA - 1975
Halászati Alap –1993
Kohéziós Alap -1993
Európai Beruházási Bank fejlesztési hitelei
Strukturális alapok
pénzügyi eszközök
a gazdaság és társadalom
szerkezete és annak változásai
miatt keletkezett problémák megoldását segíti
a Közösség gazdasági és társadalmi
kohéziójának
megteremtésére
kedvezményezettek: azok a régiók, ahol
a GDP/fő nem éri el a Közösségi átlag 75%-át.
Négy alap – különböző időben jöttek létre
Kohéziós alap
pénzügyi eszköz
az EU
kevésbé fejlett
országai támogatását szolgálja
kedvezményezettek: az az ország, ahol
a GNI/fő (vásárlóerő-egységben -PPS-ben) nem éri el a Közösségi átlag 90%-át
.
Célja: a
környezetvédelem és közlekedési infrastruktúra
fejlesztésének támogatása
Strukturális és kohéziós alapok
A Strukturális Alapok részei és fejlődése
Európai Szociális Alap
Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap
Európai Regionális Fejlesztési Alap
Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz
Európai Mezőgazdasági Garancia Alap
Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap
Európai Halászati Alap
A kohéziós politika jelentősége
Forrás: EU Cohesion Policy 1988-2008:
Investing in Europe’s future, Inforegio Panorama, 2008 június, 26.szám, http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/panorama/pdf/mag26/mag26_en.pdf
az EU költségvetésének kb.
40%-a
(a második legnagyobb tétel)
50 milliárd euro évente
Eredmények
A tagállamok között a különbségek csökkentek
Kohéziós országok jelentős fejlődést mutatnak
Írország, Spanyolország
Portugália, Görögország példája
A támogatott régiók fejlődtek
Problémák
Még mindig jelentős a különbség a régiók között
A régiók fejlettsége a pólusokon nem csökkent
A 10 legfejlettebb (nyugati) és a 10 legfejletlenebb (keleti) régió összehasonlítása
A régiók közötti különbségek kétszer nagyobbak, mint az USA-ban
Nemcsak gazdasági különbségek, hanem társadalmi egyenlőtlenségek is (pl. szegénység)
Uniós források és a tagországok
Tagországok fejlesztési tervet készítenek
Nemzeti Stratégiai Referenciakeret (NSRK)
Az NSRK-val szembeni követelmények
Az EU iránymutatásaival összhangban kell lennie
Tagországok stratégiái és azok megvalósítását szolgáló operatív programok meghatározása –OP
Magyarország
Forrás: http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/funding/index_en.cfm
A Kohéziós Politika kereteinek elosztása az EU tagországokban 2014-2020 között (millió eruro)
Magyarország
Fejlesztési programok:
2004-2006 - Nemzeti Fejlesztési terv
2007-2013 - Új Magyarország Fejlesztési Terv (2007-2010), Új Széchenyi Terv (2011-2013)
2014-2020 - Széchenyi 2020
Magyar fejlesztési programokban szereplő OP-k
EU pénzügyi keretek, támogatási alapok
A megreformált Kohéziós Politika
2014–2020-as uniós költségvetés - 325 milliárd euró a Kohéziós Politikára + tagállami hozzájárulás (összesen
500 milliárd euro
)
kedvezőtlen tapasztalatok miatti reform (10 pont)
a
támogatás szintjének és a nemzeti hozzájárulás mértékének
(társfinanszírozási arány) hozzáigazítása az egyes régiók fejlettségi szintjéhez
a forrásoknak a
kulcsfontosságú növekedési ágazatokban
történő célzott felhasználása
világos, átlátható, mérhető célok
és célkitűzések az elszámoltathatóság és az eredményesség érdekében
feltételrendszer
bevezetése a források célba juttatása előtt
közös stratégia meghatározása a
jobb koordináció és a kevesebb átfedés
érdekében
a
bürokrácia csökkentése
és az uniós beruházások felhasználásának egyszerűsítése
a szakpolitika
városi
dimenziójának fokozása
a
határokon átnyúló együttműködés
erősítése
annak biztosítása, hogy a kohéziós politika szorosabban
kapcsolódik
a tágabb értelemben vett európai uniós gazdasági irányításhoz
a pénzügyi eszközök fokozottabb használatának ösztönzése, hogy ezáltal javuljon a
kkv-k támogatása és hitelhez való hozzáférése
Európai Regionális Fejlesztési Ala
p (ERDF - European Regional Development Fund)
célja a gazdasági és társadalmi kohézió erősítése a regionális különbségek kiegyenlítésével
támogatást nyújt:
közvetlenül, a vállalkozások (KKV-k) befektetéseihez, munkahelyteremtéshez
K+F, telekommunikációs, környezeti, energia és közlekedési infrastruktúrához
regionális és helyi fejlesztéselhez, a városok és régiók közötti együttműködések előmozdításához
Finanszírozási források az EU-ban
A támogatási alapok forrásai
Európai Regionális Fejlesztési Alap
(ERDF) - általános infrastruktúra, innováció, beruházás
Európai Szociális Alap
(ESF) - képzések, foglalkoztatás, munkahelyteremtés
Kohéziós Alap
- környezeti és közlekedési infrastruktúra, megújuló energiaforrások
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EAFRD)
Európai Mezőgazdasági Garancia Alap (EAGF )
Európai Halászati Alap (EFF)
Európai Beruházási Bank (EIB)
Európai Szociális Alap
(ESF - European Social Funds)
célja a foglalkoztatás és a munkahelyteremtés fejlesztése
támogatást nyújt az alábbi területeken:
munkavállalók és vállalkozások adaptációjának támogatása (lifelong learning, innovatív szervezet)
munkalehetőségek, munkahelyteremtés
társadalmi integráció a hátrányos helyzetűek részére, diszkrimináció csökkentése a munkaerő-piacon
humán tőke fejlesztése - oktatási rendszer reformja
Kohéziós Alap
(Cohesion Fund)
olyan tagállamokban, ahol a GNI (bruttó nemzeti jövedelem) kevesebb mint a közösségi átlag 90%-a
célja a gazdasági és társadalmi lemaradás csökkentése, a gazdaság stabilizálása
tématerületek, amelyeket támogat:
trasz-európai közlekedési hálózatok
környezeti projektek - energia szállítása, energia hatékonyság, megújuló energiaforrások, közlekedésfejlesztés, intermodalitás fejlesztése, tömegközlekedés fejlesztése
A SA és a KA jelentősége az EU költségvetésében
Forrás: Különböző Közösségi költségvetési táblázatok adataiból
A hazai fejlesztési programok és támogatások
A tervezés folyamata
A korábbi célkitűzések teljesülésének vizsgálata;
Az EU-s kötelezettségvállalásokból adódó feladatok felmérése;
Problématérkép készítése;
A regionális igények felmérése
A tervezés dilemmái:
Célkitűzések időhorizontja;
Valódi problémák - forrásszerzési lehetőségek;
Tűzoltás, vagy probléma-megelőző megoldások;
Fenntarthatóság
A fejlesztési tervtől a projektig
Tagállamokkal való konzultáció alapján EU Bizottság dolgozza ki
Tagállam dolgozza ki, EU Bizottsággal konzultálva
Tagállam dolgozza ki, EU Bizottságnak jóváhagyásra benyújtja
OP kibontása
a pályázat nélkül támogatandó kiemelt projekteket
kiírásra kerülő pályázatok feltételrendszere
Monitoring Bizottság megtárgyalja,
a Kormány hagyja jóvá,
irányító hatóságok és a nevükben eljáró közreműködők hajtják végre.
Akcióterv - kijelölt kiemelt projektek,
Akcióterv - meghatározott feltételek szerint kiírt pályázatok
Akcióterv alapján támogatott kisprojekt és KKV fejlesztési forr.
EUROPE 2020,
széchenyi 2020

EUROPE 2020
EUROPE 2020
az Európai Unió 10 évre szóló növekedési stratégiája (2010 óta)
célja:
nemcsak a válságból való kilábalás
az EU gazdasága intelligens, fenntartható és inkluzív legyen
öt nagyszabású cél
- 2020-ig el kell érni
foglalkoztatás,
az innováció,
az oktatás,
a társadalmi befogadás és
az éghajlat/energiapolitika területén
mindegyik tagállam saját nemzeti célokat fogadott el
7 kiemelt kezdeményezés
Az Európa 2020
5 stratégia célkitűzése
7 kiemelt kezdeményezés
EUROPE 2020 prioritások
olyan növekedést megvalósítani, amely ...

intelligens
, azaz amelynek esetében az oktatási, a kutatási és az innovációs beruházások hatékonyabbak
fenntartható
, mert kulcseleme az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való átállás
inkluzív
, mivel nagy hangsúlyt fektet a munkahelyteremtésre és a szegénység csökkentésére
http://ec.europa.eu/europe2020/index_hu.htm

1.
Foglalkoztatás
a 20–64 évesek körében a foglalkoztatottság aránya elérje a 75%-ot.
2.
K+F
az EU GDP-jének 3%-át a K+F-be kell fektetni
3.
Éghajlatvédelem és fenntartható energiagazdálkodás
az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20 (30) %-kal csökkenteni kell
a megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell növelni.
az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani.
4.
Oktatás
a korai iskolaelhagyók arányát 10% alá csökkenteni.
a 30 és 34 év közötti uniós lakosok legalább 40%-a felsőfokú végzettséggel rendelkezzen.
5.
Küzdelem a szegénység és a társadalmi kirekesztés ellen
Legalább 20 millióval csökkenjen azok száma, akik nyomorban és társadalmi kirekesztettségben élnek, illetve akik esetében a szegénység és a kirekesztődés reális veszélyt jelent.

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/targets/index_hu.htm
Intelligens növekedés
1. Európai digitális menetrend
2. Innovatív Unió
3. Mozgásban az ifjúság
Fenntartható növekedés
4. Erőforrás-hatékony Európa
5. Iparpolitika a globalizáció korában
Inkluzív növekedés
6. Új készségek és munkahelyek menetrendje
7. Szegénység elleni európai platform
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/flagship-initiatives/index_hu.htm
HOrizon 2020
Széchenyi 2020
A H2020 helye a stratégiában (Többéves Pénzügyi Keretben)
egységes keretprogram (FP7 utódja)
három korábbi kezdeményezés (FP, CIP, EIT) integrálása
még több innováció
hangsúly a társadalmi kihívásokon, az EU társadalmát érintő problémák (pl. egészség, tiszta energia, közlekedés)
egyszerűbb adminisztráció
1. Intelligens növekedés (451 mrd euro)
oktatás, fiatalok, sport
Európa összekapcsolása
kohézió
versenyképes KKV-k
Horizon 2020
2. Fenntartható növekedés, természeti erőforrások (373 mrd euro)
3. Globáis Európa (58 mrd euro)
4. Biztonság és állampolgárság (16 mrd euro)
5. Adminisztráció (61,6 mrd euro)
Összesen: 960 mrd euro
Kiváló tudomány
Ipari vezető szerep
Társadalmi kihívások
A H2020 három pillére
Horizon 2020 költségvetése
Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT)
Közös Kutatóközpont (JRC)
H2020 prioritások
Kiváló tudomány
(24 441 m euro)
European Research Council (ERC)
Future Emerging Technologies
Marie Sklodowska Curie Akciók
Kutatási infrastruktúrák
Ipari vezető szerep
(17 015 m euro)
Vezető szerep az alap és ipari technológiák területén
Kockázat-finanszírozáshoz jutás
Innováció a KKV-kban
Társadalmi kihívások
(30 957 m euro)
Egészségügy
Élelmezésbiztonság
Energia
Közlekedés
Éghajlatváltozás
Európa a változó világban
Biztonságos társadalmak
Science with and for society
Widening participation
Európai Innovációs és Technológiai Intézet
(2 711 m euro)
Közös Kutatóközpont
(1 903 + 500 m euro)
Mi a Széchenyi 2020?
Magyarország fejlesztési programja
az EU 2020 leképezése
2014-2020 közötti időszakban
EU társfinanszírozás
7 operatív program
1. A kutatás, technológiai fejlesztés és
innováció
erősítése.
2. Az
információs és kommunikációs technológiákhoz
való hozzáférés, a technológiák használatának minőségének javítása.
3. A kis- és középvállalkozások, a mezőgazdasági, a halászati és akvakultúra-ágazat
versenyképességének
javítása.
4. Az
alacsony szén-dioxid-kibocsátású
gazdaság felé történő elmozdulás támogatása minden ágazatban.
5. Az
éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodás, a kockázatmegelőzés és –kezelés előmozdítása.
6. A
környezetvédelem
és az erőforrás-felhasználás hatékonyságának előmozdítása.
7. A fenntartható
közlekedés
előmozdítása és kapacitáshiányok megszüntetése a főbb hálózati infrastruktúrákban.
8. A
foglalkoztatás
és a munkavállalói mobilitás ösztönzése.
9. A társadalmi befogadás előmozdítása és a
szegénység
elleni küzdelem.
10. Az oktatásba, a készségekbe és az
egész életen át tartó tanulásba
történő beruházás.
11. Az
intézményi
kapacitás javítása és hatékony közigazgatás.
11 tematikus cél
Operatív programok
RÁSZORULÓ SZEMÉLYEKET TÁMOGATÓ OP (RSZTOP)
KÖZIGAZGATÁS– ÉS KÖZSZOLGÁLTATÁS-FEJLESZTÉSI OP (KÖFOP)
MAGYAR HALGAZDÁLKODÁSI OP (MAHOP)
KÖRNYEZETI ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁGI OP (KEHOP)
EMBERI ERŐFORRÁS FEJLESZTÉSI
OP (EFOP)
GAZDASÁGFEJLESZTÉSI ÉS INNOVÁCIÓS
OP (GINOP)
INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI OP (IKOP)
TERÜLET- ÉS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI OP (TOP)

VERSENYKÉPES KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

OP (VEKOP)
VIDÉKFEJLESZTÉSI PROGRAM (VP)
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://palyazat.gov.hu/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
Forrás: http://www.google.hu/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.szpi.hu%2Fdownload%2Foszi-konferenciasorozat%2F2013%2FA-2014-2020-as-fejlesztesi-idoszak-unios-forrasainak-tervezese.pdf&ei=pBEIVLm8BMf8ywPko4DwCw&usg=AFQjCNHMB09lPYD4M80m1mX2JrGtOSgZJQ&sig2=95hWQanF7QOr4MmdsBvB1g&bvm=bv.74649129,d.bGQ


http://ec.europa.eu/europe2020/index_hu.htm
Feladat
Keresd meg az Europe 2020 weboldalát!
Nézd meg a prioritásokat!
Feladat
Nyisd meg a H2020 participant portált!
Nézd meg, hogy milyen kiírásokra lehet most pályázni!
Keresd meg az SME Instrument pályázatokat!
Feladat
Nyisd meg a Széchenyi 2020 weboldalt!
Keresd meg az aktuális pályázatokat!
Keresd meg az ÚSZT pályázati felhvásait!
Nézd meg, hogy az Edutus Főiskola milyen ÚSZT pályázatokat nyert meg!
Mit ábl a térképtér?
Hol találod az EMIR rendszert?
EUROSTAT - kohéziós politika indikátorai
Területi kohézió
gazdasági kohézió
társadalmi kohézió
területi kohézió (2020)
Főbb kérdések:
az egyes területek erősségeinek kihasználása
koncentrálódás kezelése
területek összekapcsolósa
együttműködés fejlesztése
EU 2020 Magyarországon
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/magyarorszag/index_hu.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/magyarorszag/country-specific-recommendations/index_en.htm
Országjelentések
ERC támogatások kutatóknak:
ERC kezdő támogatás fiatal kutatóknak
ERC konszolidációs támgatás
ERC felsőbb szintű támogatás
ERC "megvalósíthatósági példa" - proof of concept - támogatás
ERC szinergia támogatás
FET támogatások:
FET nyílt alap
FET proaktív támogatás
FET zászlóshajó támogatás
Marie S. Curie támogatások kutatóknak:
kuatási hálóztok
egyéni ösztöndíjak
nemzetközi és ágazatok közötti együttműködés
tárfinanszírozás
Kutatók Éjszakája
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/h2020-sections
Work Programmes
Feladat
Nézzétek át a H2020
SME Instrument
pályázati adatlapot!
Kérdés
Hogyan kapcsolódnak a
Széchenyi 2020 célkitűzései a EUROPE 2020 célkitűzéseihez?
Feladat
Készítsük el a projekt forrástérképét!
H2020 pályázatok
Hogyan pályázzunk?
1. Találj egy kiírást
2. Találj egy partnert!
3. Hozz létre egy accountot!
4. Regisztrálj!
5. Nyújtsd be a pályázatot!
Online kézikönyv:
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-a-call_en.htm
Pályázatkeresés
Participant portal/Funding opportunities/H2020
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/index.html
prioritások szerinti keresési lehetőség
külön színek az egyes tématerületekhez
keresés a cím, a dátum, vagy a azonosító szám alapján
részletes keresési lehetőség
még nem kiírt, nyitott, lezárult
kiírás napja, beadási határidő, cím, azonosító
Más EU programok:
Research Fund for Coal & Steel,
Competitiveness of Enterprises and Small and Medium-sized Enterprises (COSME),
3rd Health Programme,
Consumer Programme,
Justice Programme
Egyéb források:
H2020 2 éves keretprogram - kiírások ideje, feltételrendszere
EU hivatalos lapja - kiírások közzététele
PP hírlevél
Partnerkeresés
Ki pályázhat?
Bármely természetes és jogi személy (nagy-és kisvállalatok, egyetemek, kutatóintézetek, NGO-k stb.)
egyénileg vagy konzorciumban
függetlenül a székhelyük elhelyezkedésétől vagy az alapításuk helyétől
rendelkezikk azon működési és pénzügyi feltételekkel, amelyek szükségesek az általuk megjelölt kutatási feladatok ellátásához
Egyedül vagy partnerrel?
legtöbb H2020 pályázat konzorciumban
ERC kutatások - kutatók egyénileg vagy csoportban
Marie S. Curie - kutatók egyénileg
SME Instr. - egy vállalkozás vagy konzorcium
Milyen országokból?
EU tagországok
(
http://europa.eu/about-eu/countries/index_hu.htm)
társult országok

(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/grants_manual/hi/3cpart/h2020-hi-list-ac_en.pdf)
harmadik országok

(http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/h2020/other/wp/2016-2017/annexes/h2020-wp1617-annex-a-countries-rules_en.pdf)
nemzetközi érdekeltségű szervezetek
Partnerkereső portálok, szervezetek:
Cordis: https://cordis.europa.eu/partners/web/guest/home
Linkedin
Enterprise Europe Network (http://een.ec.europa.eu/tools/services/SearchCenter/Search/ProfileSimpleSearch)
Net4Society (http://www.net4society.eu/)
Regisztráció
Támogatási formák
Kutatási és innovációs akciók
(Research & Innovation actions)
célja új tudás létrehozása, egy új technológia, termék, folyamat, szolgáltatás vagy megoldási metódus megvalósíthatóságának feltérképezése
alap- és alkalmazott kutatási, technológiafejlesztési és integrációs tevékenységeket; tesztelési és validációs folyamatokat kisméretű prototípus laboratóriumi, vagy szimulációs környezetben
EU támogatási intenzitás: 100%
Innovációs akciók
(Innovation actions)
célja olyan tevékenységek támogatása, amelyek új, módosított, javított termékek, eljárások, szolgáltatások létrehozására fókuszálnak
prototípusok elkészítését, tesztelését, demonstrációját, termékvalidálást és piaci bevezetést elősegítő tevékenységek
EU támogatási intenzitás: 70% (kivéve a non-profit intézmények, ahol az intenzitás 100%)
Koordinációs és támogató akciók (Coordination & support actions)
szabványosítást, terjesztést, figyelemfelkeltést és kommunikációt, hálózatosodást segítő koordinációs és támogató szolgáltatások, a közös gondolkodást, tervezést elősegítő gyakorlatok és tanulmányok elkészítése.
EU támogatási intenzitás: az adott pályázati felhíváshoz rendelt intenzitás
Full transcript