Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dementie

Kennismaking
by

Liesbeth Van der Linden

on 13 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dementie

Dementie 1. Ziekte van Alzheimer (60-70%).
*De meerderheid van de mensen met dementie
lijdt aan deze vorm.
*Er ontstaat tussen de hersencellen een
ophopingen van eiwit, waardoor de hersenen
niet meer goed functioneren.
*Het start sluipend en heeft een progressieve
achteruitgang van het geestelijk functioneren.
(hersenen krimpen) 3.Frontotemporale dementie.
*De ziekte van Pick.
*Het voorste frontale deel van de hersenen is
beschadigd.
*De eerste symptomen:
gedragsveranderingen en/of taalstoornissen,
met pas later meer problemen in het
geheugen.
*Deze vorm komt relatief vaak voor op jonge
leeftijd. Tussen 40 en 50jaar. 4.Lewy body dementie:
Komt meestal voor bij mensen ouder dan 65 jaar. Deze vorm wordt veroorzaakt door abnormale ophopingen van eiwit in de hersenen.
Heeft een typisch sprongsgewijs verloop.
Ook hallucinaties komen vaak voor.
Verschijnselen die doen denken aan de ziekte van Parkinson VB: trillen, stijfheid, langzame beweging, ... . We doorlopen bij dementie verschillende stadia: Fase 1: beginnende dementerende (bedreigde ik).
Deze wordt meestal niet dadelijk opgemerkt.

-Steeds voorwerpen kwijt.

-Problemen met plannen. -) agenda nodig.

-Meer moeilijkheden met nieuwe situaties.

-Snel geïrriteerd/gespannen + emoties. Fase 2: Matige dementerende (verdwaalde ik).

-geheugenproblemen worden steeds groter.

-vallen terug op herinneringen van vroeger.

-oriëntatie in plaats en tijd vallen weg
(verdwalen , dag-en nachtritme wordt gewisseld).

-alledaagse handelingen (bv: zich wassen,kleden) lukken moeilijk alleen.

-achterdochtig, angstig, opstandig en agressief,
verzamelwoede, … . Fase 3: zwaar dementerende (verzonken ik).

-elk besef van bewustzijn is verdwenen
(kent zichzelf, zijn partner en familie niet meer).

-het zelfstandig stappen verdwijnt stilaan.
--> van houterig stappen -> niet meer stappen
en rolstoelgebonden -> naar bedlegerigheid.

-incontinentie problemen.

-hallucinaties.

-slikproblemen, meer speekselvloed.

- de spraak verdwijnt langzaam en gaat over naar het
frazelen. Parkinson Lew body Wanneer en hoe wordt dementie vastgesteld? Afhankelijk van de leeftijd kan de
aandoening vastgesteld worden:
-vanaf 50 jaar: 3% Soms ook al
vroeger = jongdementie.
-vanaf 65 jaar: 5% ernstige dementie,
15% milde dementie.
-vanaf 80 jaar: 25% van de mensen.
-vanaf 85 jaar: 40 tot 50% Hoe vaststellen? Diagnose is soms moeilijk vast te stellen en neemt veel tijd in beslag. Welke behandeling? 1.menselijke ondersteuning:
Door partner, familie, dokter, mantelzorgers, verzorgend personeel... 2.medicatie:
Tot op heden is het niet te genezen met
medicatie.
Wel kan je met medicatie:
-De symptomen verlichten (bv:beven).
-Het dementieproces afremmen.
-De gedragsproblemen aanpakken
(agressie, dwaalproblemen, wisselen van
dag-en nachtritme). Hoe benader je een persoon met dementie het best? 2.Vasculaire dementie (10 tot 15%).
Hier ligt de oorzaak bij een slechte doorbloeding
van de hersenen (beroerte).
-Veel mensen hebben een voorgeschiedenis van
hart- en vaatziekten (door slechte voeding, roken).
-Het begint vaak onverwacht en het verloop is
typisch schommelend (met plotse verergeringen).
-depressies.
-De ziekte van Korsakov is ook een vorm van deze
dementie. Dit is ontstaan door overmatig
alcoholgebruik in combinatie met slechte voeding. *Via de huisarts:
1ste stap: -> gesprek met persoon maar
ook met partner.
familiale toestand wordt bekeken
bv: komt dementie meer voor?
-Geheugentesten. Mini Mental State Examination (of MMSE).
-Welke medicatie wordt er al genomen?

*Lichamelijk onderzoek.

*Neuroloog.

*Laboratorium, bloed en urine.

*EEG - Beeldvormend onderzoek, CT, ... .

-Maak oogcontact.

-Praat langzaam en duidelijk.

-Gebruik korte zinnen.

-Gebruik gebaren.

-Gebruik de juiste toon.

-Neem de tijd.

-Dwing niet.

-Reageer op het gevoel.

-Probeer keuzes te vermijden.

-Vraag geen begrip voor jou standpunt. Cel Vermiste Personen wil het personeel van zorginstellingen extra aansporen tot meer waakzaamheid voordat de eerste winterkoude er aankomt. *vergrijzing.
*pure realiteit (dementieproces).
*gesloten afdeling.
*zorgcentra erg waakzaam.
*dementerende persoon is ook vindingrijk
en sluipen gewoon mee buiten.
*alarmsystemen en camera's onbetaalbaar.
*vele mensen met dementie zijn ook nog
thuis. Oplossing:
1.Waakzaam blijven (geen gesloten instelling).
2.zorgdossiers up-to-date houden.
-) foto's en de juiste adressen.
(thuis en familie)
*Meestal worden ze dezelfde dag nog teruggevonden. Wat is een woonzorgcentrum? Hof ter Dennen *verschillende doelgroepen van zorgvragers.
-) kleine zorg tot grote zorg.
*mensen op leeftijd.
*CVA-patiënten.
*50% mensen met dementie.
*psychiatrie en revalidatie. 24u/24u
of dagopvang Zorgkundige: -stressbestendig.
-in team werken.
-fysisch/psychisch.
-flexibel.
-respect.
-hart op de juiste plaats.
-geeft veel voldoening. Wat doen wij als zorgkundige? -Wij helpen de zorgvragers uit bed, wassen en
kleden hen en zorgen ervoor dat ze aan tafel hun ontbijt kunnen nuttigen.

-Als de zorgvrager niet zelfstandig kan eten, helpen wij.

-Verschonen van incontinentiemateriaal.

-Verrichten van kleine wondzorgen.

-We zorgen nadien ervoor dat ze op een veilige manier kunnen verblijven op hun kamer of in een
dagzaal waar steeds iemand van de collega’s aanwezig is.

-s’Middags en s’avonds verzorgen we terug de maaltijdbegeleiding.

-In de namiddag proberen we echt tijd te maken voor de zorgvrager en worden er dingen samen
georganiseerd met het zorgteam.
Bv: samen gaan wandelen, bingo spelen, de krant voorlezen, nagels verzorgen …

-s’Avonds worden de zorgvragers terug verzorgd en in bed gelegd.

-Nadien neemt de nachtdienst over en zij gaan dan gedurende de nacht, op regelmatig tijdstippen
alle kamers controleren. Ook ter preventie van decubitus (doorligwonden) worden bepaalde
zorgvragers systematisch gedraaid omdat zij dit zelf niet meer kunnen. Presentatie:
zorgkundige & dementie. We hebben verschillende soorten van dementie.
(50-tal) De bekendste zijn:

°Alzheimer dementie:
Dit is de bekendste en de meest
voorkomende vorm.

°Vasculaire dementie.

°Frontotemporale dementie.

°Lewy body dementie.

°Maar er bestaan ook mengelingen
van 2 soorten dementie.
bv: Alzheimer met vasculaire dementie Omgaan met dementie is zwaar:
-persoon zelf
-partner
-kinderen
-vrienden
-zorgpersoneel samenloop van verschillende factoren aanwezig zijn. Extra therapie Welke therapie in een zorgcentrum? *beweging
*kaarten
*bingo
*krant voorlezen
*fotoboeken

*snoezelen door:
-aromatherapie
-massages
-muziek Persoon met dementie verdwaalt en sterft! Dementie:
is een verzamelnaam voor een groep van ziekten met een vaste kern van symptomen:
*geheugenverlies
*verlies van oriëntatie
*moeilijkheden met denken
*verandering van gedrag Bij dementie is het een probleem om nieuwe informatie niet meer te kunnen OPSLAAN.
-) van kortetermijngeheugen naar het
langetermijngeheugen.
Maar geleidelijk aan komen er ook problemen met de opgeslagen informatie terug OP TE ROEPEN. Wat gaan we behandelen? 1. Wat is een woonzorgcentrum?
2. Wat doet een zorgkundige?
3. Dementie.
-Wat is dit?
-Soorten.
-Fasen .
-Vaststelling en behandeling.
-Hoe ga je ermee om?
-filmpje. krantenartikel De Standaard Zorgteam:
zorgkundigen, verpleegkundigen, hoofdverpleegkundigen, kinesitherapeuten, ergotherapeuten, animatoren en directie.

Samen trachten wij om de zorgvragers zoveel mogelijk een warm gevoel te geven zodat ze zich thuis mogen voelen in een veilige omgeving. zintuigen - kortetermijngeheugen - langetermijngeheugen. Het is een aantasting van de hersenen. Waarbij vooral de zenuwcellen worden beïnvloed, aangetast en afsterven.
Hierdoor worden bepaalde boodschappen niet meer doorgegeven.
Dit gaat in verschillende fases, maar tast vooral het
kortetermijngeheugen aan.
Het is een aftakelingsproces. Het gaat van iets vergeten naar totale zorgafhankelijkheid. In België zijn er 165 000 mensen met dementie. Waarvan in Vlaanderen 100 000.
In 2020 verwacht men een stijging van 30%
= mede door de vergrijzing en de langere levensverwachtingen. fragment:
Hij heeft het,zei lijdt eraan! Als besluit Dankjewel voor u aandacht,
Liesbeth. Opmerkelijke campagne: 3. geheugentraining
bv: pictogrammen gebruiken. Wat is belangrijk? - Probeer fixatie te vermijden.

- Niet teveel negatieve prikkels. Foto's
Full transcript