Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Spansk begynderkursus

No description
by

Morten Smith-Hansen

on 23 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Spansk begynderkursus

Spansk begynderkursus
Ørestad Gymnasium


Kurset indeholder en sproglig basis, som kan bruges i alt skriftligt og mundtligt arbejde og giver et fundament for at arbejde videre med spansk.

Lektier og træning:
ubevidst, inkompetent, :::>
bevidst, inkompetent, :::>
bevidst, kompetent, :::>
ubevidst, kompetentKurset udelader turistsprog, menukort, klokken mm.

Arbejd selv med internetøvelser f eks mi vida loca, og læs artikler på nettet

I kan altid komme tilbage til basis i kompendiet og træne videre med internet øvelser og ude i virkeligheden :::>

Modul 1
Grammatik: Artikler / Substantiver / Adjektiver
(Køn og tal-kongruens)

La chica guapa

Modul 2
Grammatik: Verber: Finitte verbalformer (Verbalkongruens)

Nutidsendelser, regelmæssige og uregelmæssige
Lave små sætninger (Intro til spontant spansk)

La chica guapa come pizza

Modul 3
Grammatik: Verber: Infinitte verbalformer

Lave spontant spansk sætninger med hitverber og andre verber, bøjede og ubøjede verber
(Så kan I stort set spansk efter 3. gang)

La chica guapa quiere comer pizza

Modul 4
Grammatik: Grammatisk analyse og personlige pronomener

(Pronomener nuancerer sproget)
Flere sætninger med spontant spansk, med pronomener

Ella quiere comerla

Modul 5
Grammatik: Datiderne på spansk

2 datider: pretérito, imperfecto

La chica guapa comió la pizza
La chica guapa comía mucha pizza

Modul 6
Grammatik: Verbal perifraser

Øvelser med verbalperifraser og personlige pronomener


La chica guapa va a comer la pizza
La chica guapa la va a comer
La chica guapa va a comerla

Modul 7
Grammatik: Ser, estar, hay
Grammatik: muy og mucho

Øvelse med billedebeskrivelse

La chica es guapa, está muy contenta y come mucho

Modul 8
Opsamling på alt hvad vi har gennemgået

Forbered spørgsmål
Mere mundtlighed

Modul 9
Forbered præsentation til næste gang

Gambitter
Mundtlig træning med det hele i spil

Præsentationen skal indeholde elementer fra alle lektioner

Modul 10
Præsentationer

Indhold
Følg dette link til en side med MANGE øvelser:


https://docs.google.com/a/oegnet.dk/document/d/1-wR79bZYBZgoUXgy2eWK5PdjXjwgDPfLPXd_nY5p6sU/edit

Modul 1
Grammatik: Artikler / Substantiver / Adjektiver
(Køn og tal-kongruens)

La chica guapa
https://www.restudy.dk/subject/Spansk_Grammatik_Substantiver


Artikler

Artikler bøjes i køn og tal efter substantivet og bruges stort set som på dansk.


Artikler

Præpositionerne a og de skrives sammen med hankønsartiklen el til al og del

Voy al cine
Salgo del cine

De spanske artikler bruges som på dansk, og i følgende tilfælde:

Foran titler: ¿Viene el profesor Morten hoy?
Artsartikel: Me gusta el café
Ved genitiv: La bicicleta del chico
Ved klokkeslæt: Son las ocho
Ved ugedage: Vuelvo el lunesSubstantiver

Substantiver bøjes i ental og flertal og findes i hankøn og hunkøn.

Ental:

Substantiver
Men mange undtagelser:
Ender på –e
El padre faren
El coche bilen
La calle gaden
Ender på konsonant
El hotel hotellet
La mujer kvinden

Flere undtagelser:
El día dagen
El mapa landkortet
La mano hånden
La foto fotografiet
El agua vandet
Un hacha en økse
El problema problemet
El programa programmet
El idioma sproget
El clima klimaet

Substantiver
Flertal:

Adjektiver

Adjektivets funktion er at beskrive substantivet
El chico es simpático
Un chico simpático

Adjektivet bøjes i køn og tal efter sit substantiv
Una chica guapa
Unas chicas guapas

Adjektivet kan gradbøjes
Ana es alta, Luisa es más alta, Juan es el más alto
Adjektiver - ental
Adjektiver - flertal
Adjektiver - Komparation
Mere / mindre end … más / menos que

Su trabajo es menos interesante que el mio

Adjektiver - placering

Adjektiverne kan enten placeres foran eller efter substantivet.
Det mest almindelige er efter substantivet - i modsætning til dansk

Når adjektivet er efterstillet er det definerende eller afgrænsende i forhold til den modsatte betydning.
El fútbolista famoso
Las chicas danesas
Un chico simpático

Adjektiver - placering

Adjektivet står oftest efter substantivet, når adjektivet angiver :

personers eller tings egenskaber, form, farve, størrelse, nationalitet, tro, tilstand

Una persona vieja
Una mesa redonda
Un vestido rojo
Una casa grande
Un libro francés
Una iglesia católica
Un niño contento

Adjektiver - placering

Grande, bueno, malo forkortes, hvis de står foran,

Una casa grande / una gran noticia
Un hombre grande / un gran hombre
(Grande forkortes i hankøn og hunkøn ental)

Una buena idea / un buen libro
Una mala costumbre / un mal libro
(Bueno og malo forkortes i hankøn ental)

Nogle adjektiver kan stå efter og foran substantivet, og der kan være forskel på betydningen
Un viejo amigo / un amigo viejo
Una pobre mujer / una mujer pobre

Verber: Finitte verbalformer

Modul 2
Grammatik: Verber: Finitte verbalformer (Verbalkongruens)

Nutidsendelser, regelmæssige og uregelmæssige

Lave små sætninger (Intro til spontant spansk)

La chica guapa come pizza

https://www.restudy.dk/subject/Spansk_Grammatik_Verber
Verber: Finitte verbalformer
Verber: Finitte verbalformer
Verber: Finitte verbalformer
Uregelmæssige verber (Træn dem, f ex på Verbix)

Verber med diftongering: (e->ie; o->ue) Pensar; Volver

Verber med vokalskifte: (e->i) Pedir

Verber med diftongering og vokalskifte: Sentir

Verber med uregelmæssig 1. person ental: Tener

Verber med ortografiske ændringer: Coger

Stærkt uregelmæssige verber: Ser

Lav bøjningsøvelser på nettet
Uregelmæssige verber er en ordbogsøvelse indtil de sidder fast

Spontant spansk
Modul 3
Grammatik: Verber: Infinitte verbalformer

Lave spontant spansk sætninger med hitverber og andre verber, bøjede og ubøjede verber
(Så kan I stort set spansk efter 3. modul)

La chica guapa quiere comer pizza

https://www.restudy.dk/subject/Spansk_Grammatik_Verber
Infinitte verbalformer

-ar; -er; -ir

Infinitiv bruges oftest som på dansk

Ofte sammen med finit (personbøjet) verbum
Quiero comprar un libro

ALDRIG to finitte verber efter hinanden

Infinitiv bruges ofte i verbalperifraser (mere i Modul 6)
Tengo que estudiar – Jeg bliver nødt til at studere

Infinitiv - anvendelse

Gerundium - anvendelse
Gerundium angiver en igangværende handling
Ofte sammen med finit (personbøjet) verbum

Estás hablando con Luisa cuando estoy explicando la gramática
Du sidder og taler med Luisa, mens jeg står og forklarer grammatikken

ALDRIG to finitte verber efter hinanden

Kan ikke oversættes direkte til dansk, men kan ofte oversættes med “sidder og …”, “står og …”. På engelsk: You are talking …

Gerundium bruges ofte i verbalperifraser som ovenfor (mere i Modul 6)
Estoy hablando con Marco – Jeg står og taler med Marco

Perfektum participium - anvendelse
Perfektum participum svarer til dansk kort tillægsform

Comprado - købt
Vendido - solgt
Recibido - modtaget

Oftest som infinit verbalform sammen med hjælpeverbet haber (at have) i finit form (personbøjet):
He hablado con Pablo – Jeg har talt med Pablo

ALDRIG to finitte verber efter hinanden

I andre anvendelser bøjes perfektum participium i køn og tal, som et adjektiv

Verber: Finitte former / Indikativ
Verber: Finitte former / Indikativ
Verber: Finitte former / Indikativ
Verber: Finitte former / Indikativ
Spontant spansk
Spontant spansk
Modul 4
Grammatik: Grammatisk analyse og personlige pronomener

Pronomener nuancerer sproget

Flere sætninger med spontant spansk, med pronomener

Ella quiere comer la pizza
Ella quiere comerla

https://www.restudy.dk/subject/Spansk_Grammatik_Personlige_Pronomener
Grammatisk analyse og personlige pronomener

Personlige pronomener
Objektspronomener placeres:
1)
Lige foran det personbøjede verbum
Te visito en Madrid
2)
Efter infinitiv og sammenskrevet med denne
Voy a visitarte en Madrid
Te voy a visitar en Madrid
3)
Efter gerundium og sammenskrevet med denne
Estoy preparándoles una paella
Les estoy preparando una paella
4)
Hvis der både er et direkte og indirekte objektspronomen står det indirekte objektspronomen altid først.
Te lo digo
5)
Hvis de to objektspronomener er 3. person ental/flertal, bliver det indirekte objekt le eller les til se.
Se lo digo

Man kan ikke sige le lo, le la, les lo, les laPersonlige pronomener
Gustar – kan oversættes til at behage

Gustar tager indirekte objekt

Subjekt og objekt bytter plads i analysen da-sp

El coche me gusta – Jeg kan lide bilen
¿Te gustan los vinos? – Kan du lide vinene?
Les gusta la comida – De kan lide maden
Las playas nos gustan – Vi kan lide strandene

Lav øvelser med gustar på nettet

Lav spontant spansk sætninger med pronomener

Modul 5
Grammatik: Datiderne på spansk

2 datider: pretérito, imperfecto

La chica guapa comió la pizza
La chica guapa comía mucha pizza

Du skal lære form og anvendelse

Form:
Lær Pretérito:
http://degne.vuc-odense.dk/kol/ejercic/Help/Pret%C3%A9rito_help.htm

Lær Imperfecto:
http://degne.vuc-odense.dk/kol/ejercic/Help/imperfecto_formas_help.htm

Anvendelse:
Læs om Anvendelse:
http://degne.vuc-odense.dk/kol/ejercic/Help/pr%C3%A9t_imperf.htm

Restudy:
Imperfektum:
https://www.restudy.dk/video/play/id/682

Præteritum:
https://www.restudy.dk/video/play/id/684

Præteritum, uregelmæssige:
https://www.restudy.dk/video/play/id/680

Præteritum og imperfektum:
https://www.restudy.dk/video/play/id/685


Datiderne på spansk
Datiderne på spansk
Du skal lære form og anvendelse

Forbered en forklaring på form og anvendelse af de to datider

Lav spontant spansk sætninger med begge tider
Modul 6
Grammatik: Verbal perifraser
Øvelser med verbalperifraser og personlige pronomener
La chica guapa la va a comer
La chica guapa va a comerla

Eks: Tengo que hablar con Miguel

Eks: Me pongo a hablar con Miguel

Eks: Comienzo a hablar con Miguel

Eks: Llevo 5 minutos hablando con Miguel

Eks: Sigo hablando con Miguel

Eks: Estoy hablando con Miguel

Eks: Vuelvo a hablar con Miguel

Eks: Dejo de hablar con Miguel

Eks: Acabo de hablar con Miguel

Eks: Voy a hablar con Miguel

Modul 6
Grammatik: Verbal perifraser

Øvelser med verbalperifraser og personlige pronomener

La chica guapa va a comer la pizza
La chica guapa la va a comer
La chica guapa va a comerla

https://www.restudy.dk/video/play/id/800
Verbal perifraser med infinitiv
Verbal perifraser med infinitiv
Verbal perifraser med gerundium
Eks: Voy hablando con Miguel

Verbal perifraser og personlige pronomener

Lav spontant spansk sætninger med verbal perifraser og pronomenerModul 7
Grammatik: Ser, estar, hay
Grammatik: muy og mucho

Øvelse med billedebeskrivelse

La chica es guapa, está muy contenta y come mucho

Ser, estar, hay:
https://www.restudy.dk/video/play/id/771
Muy og mucho:
https://www.restudy.dk/video/play/id/702


Ser: Soy un hombre
At være; Permanent. Dét som nogen eller “noget” kan underskrive sig med

Estar: Estoy contento
At være; Midlertidigt. “How you feel and where you are, always use the verb estar”

Hay: Hay un hombre
Der er … (noget ubestemt)

Uddybende forklaring:
http://degne.vuc-odense.dk/kol/ejercic/Help/Ser_estar_hay_help.htm

Øvelser:
http://degne.vuc-odense.dk/kol/ejercic/Ser_estar_hay2.htmMuy: Estoy muy contento, porque hablas muy bien el español
meget = “very”

Mucho: ¿Practicas mucho?
meget = “much” eller “a lot”

Uddybende forklaring:
http://spanskgrammatik.dk/adverbier.shtml#muy

Øvelser:
http://degne.vuc-odense.dk/kol/ejercic/MuyMucho.htm


Modul 8
Opsamling på alt hvad vi har gennemgået

Forbered spørgsmål

Mere mundtlighed

Modul 9
Forbered præsentation til næste gang

Gambitter

Mundtlig træning med det hele i spil

Præsentationen skal indeholde elementer fra alle lektioner


Modul 10
Præsentationer

Forbered ét eller flere emner, som du vil tale om
Por ejemplo:

Mi familia
Mis intereses
Mis estudios
Mi trabajo
Mis planes para el futuro
Full transcript