Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Базе наставних материјала – репозиторијуми објеката учења

No description
by

Katarina Aleksic

on 17 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Базе наставних материјала – репозиторијуми објеката учења

било који ентитет - дигитални или недигитални, који може да се користи за учење, образовање или обуку

самосталне и тематски заокружене целине наставног садржаја које могу бити и мање од једне лекције а припремљене су у дигиталном или неком другом облику
Шта су
„објекти учења“?
Рационалност у припремању материјала
Мултимедија и хипертекст - обогаћивање додатним ресурсима
Доступност, размена
„Претражљивост“
Зашто их скупљати у репозиторијуме?
учење засновано на дигиталним ресурсима (resource-based elearning)
Шта о томе каже педагогија?
При избору материјала руководимо се критериумима за вредновање квалитета дигиталних образовних ресурса!

http://prezi.com/ltjvz97inkpa/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share
Коришћење готових материјала у пракси
– репозиторијуми објеката учења
Базе наставних материјала
у дигиталном облику
ауторски алат за креирање објеката учења
унос метаподатака и самих материјала
Како их скупљати у репозиторијуме?
Примери постојећих репозиторијума објеката учења
затворени за слободан приступ
комерцијални сервиси
ресурс-центар образовне установе или образовног система
отворени образовни ресурси (Оpen educational resources, OER)
јавно доступни и материјале са њих је могуће преузимати и користити под одређеним условима, нпр. под неком слободном лиценцом (Creative Commons)
О лиценцама и
ауторским правима
http://www.merlot.org/ МЕРЛОТ – (Multimedia Educational Resource for Learning and Online Teaching)
http://www.curriki.org/ Курики (Curriki)
http://ocw.mit.edu/ МИТ (Massachusetts Institute of Technology, Boston, USA)
http://cnx.org/ Оупенстакс (OpenStax-CNX, Connexions)
http://www.skole.hr/ Портал за школе хрватског Министарства науке образовања и спорта и Карнета
http://www.skole.hr/nastavni-materijali
http://portal.opendiscoveryspace.eu/ О-де-ес (Open Discovery Space, ODS)
http://www.openeducationeuropa.eu/ Отворено образовање „Европа“ (Open Education Europa)
http://riznica.edu.rs/
База образовних ресурса „Ризница“
„подаци о подацима“ - подаци о одређеном објекту (физичком или дигиталном)
Метаподаци
Важно! Добра припрема!
ваљано дефинисање метаподатака
складиштење у репозиторијуми објеката учења
поштовање принципа инструкционог дизајна
обогаћују образовно искуство ученика, подржавају процес учења и служе као замена
подршку иновативним методама електронског учења:
учење засновано на истраживању
учење засновано на рачунарском моделовању
пројектно учење
сарадничко учење...
Наставник руководи овим процесом
то је једини начин да касније наш
материјал буде „видљив“ у претрази
При креирању сета метаподатка најбоље би било да се ставимо у улогу онога ко трага за материјалима.
Размислимо која је то педагошка ситуација у којој би се могао применити тај материјал, које место заузима у курикулуму, које педагошке методе укључује, који се циљеви постижу и према томе саставимо описе и кључне речи за потенцијалну претрагу.
Овај репозиторијум објеката учења настао је у оквиру пројекта "Развионица". У њега можете постављати метаподатке о наставним материјалима, као и складиштити саме материјале.
Појединачни објекти ове базе могу се разврстати у колекције, што олакшава преглед ресурса.
Квалитет постављених објеката биће процењиван, а само квалитетни материјали ће перманентно остати у Ризници.
DCMI
Основних 15 елемената
Title
Creator
Subject
Description
Publisher
Contributor
Date
Type
Format
Identifier
Source
Language
Relation
Coverage
Rights
http://dublincore.org/documents/dces/
Креативна школа
http://www.kreativnaskola.rs/
Аутор: Снежана Марковић
Full transcript