Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

A nagy radírgumi futóverseny

A nagy radírgumi futóverseny
by

Toth Imre

on 16 February 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of A nagy radírgumi futóverseny

A nagy radírgumi futóverseny Animációs film A projekt céljai:
Digitális kompetencia fejlesztése
Interaktív tábla használata
Digitális fényképezőgép megismerése
Szofverek alkalmazása
Egyéb kompetenciák fejlesztése

A projekt születése:
TÁMOP 3.1.4. Informatika tantárgy:
eszközhasználat megtanítása
eszközök használata az informatika ismeretanyagának elsajátításához Az eszköztanulás nem lehet öncélú. TÁMOP 3.1.4-es projekt

„Választott kompetenciaterület fejlesztése”.

(Kötelező eleme volt a pályázati kiírásnak.) Hangsúlyok:

eszközhasználat tanítása (digitális fényképezőgép, interaktív tábla, szavazórendszer, szoftverek)
szórakoztató legyen
a digitális kompetencia fejlesztése mellett lehetőség legyen más kompetenciák fejlesztésére is Projektzanza:

Animációs film készítése kimaszkírozott radírgumikkal. Vázlatos leírás:

Futópálya megrajzolása (Képkeresés. Sport. Életmód. Rajzprogram)

Címkészítés (Betűk. Tipográfia. Tudománytörténet. Betűtervezés. Alkotás. Esztétikai fejlesztés. Képkészítés a betűkről, futópályáról, radírgumik maszkírozása, fotózása
Radírgumi-futók bemutatkozó szövegének elkészítése (Szövegalkotás. Szövegszerkesztés. Filmcím készítése (Fotózás)
A futás rögzítése (Mozgatás véletlenszerűen, interaktívtáblás dobókockával)
Film összeállítása Plakát, meghívó készítése a filmbemutatáshoz (Szövegszerkesztő, rajzprogram használata) Fejleszthető kompetenciák Anyanyelvi kompetenciák:

szövegfeldolgozás,
írásbeli és szóbeli szövegalkotás, hangos olvasás,
anyanyelvi kommunikáció, szókincsfejlesztés,
önálló ismeretszerző, önkifejező készség. Fejleszthető kompetenciák Matematikai
kompetenciák:

időrendiség,
logikus gondolkodás,
rendszerező képesség,
lényegkiemelő képesség. Szociális és állampolgári kompetenciák:

kreativitás,
empátia,
türelem,
együttműködés a csoportmunka során. Fejleszthető kompetenciák Fejleszthető kompetenciák Digitális kompetenciák:

IKT eszközök tudatos használata
Komplex információ előállítása
Internet használata Kapcsolat műveltségterületekkel:

Művészetek, különösen a Mozgókép és médiaismeret,
Magyar nyelv és irodalom,
Ember és társadalom,
Életvitel és gyakorlati ismeretek,
Testnevelés és sport Így futnak a radírok Digitális kompetencia <> Informatika tantárgy Az informatika
"úgyis"
digitális
kompetenciát
fejleszt. Várható eredmények

Tanulói oldal:

Egy animációs film
Közös munka öröme
Motiváció


Tanári oldal:

Egyhónapos projekt részletes leírása
Óravázlatok
Full transcript