Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Cultuuronderwijs bijeenkomst De Wolden

No description
by

Lucia Brons

on 21 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Cultuuronderwijs bijeenkomst De Wolden

Cultuuronderwijs
in De Wolden
Nieuwe regeling: Cultuureducatie
met kwaliteit
Landelijk samenhangende aanpak: kwalitatief goede cultuureducatie een vanzelfsprekend onderdeel van het curriculum van het primair onderwijs.
Om de kwaliteit van cultuureducatie te verbeteren wordt de matchingsregeling Cultuureducatie met Kwaliteit ontwikkeld
De regeling is gericht op het behalen van de kerndoelen en
het werken in een doorgaande leerlijn
De stuurgroep bestaat uit: Bovenschoolse directies Primair Onderwijs, vertegenwoordigers van gemeenten en provincie.
De ontwikkeling van het kind
centraal

Stip op de Drentse horizon
Situatie in De Wolden
ervoor te zorgen dat de middelen naar de scholen gaan
Voorstel lokale aanvliegroute
AANLEIDING

Cultuurnetwerk: Kwaliteit cultuureducatie in Nederland kan beter
Grote verschillen in werkwijze/aanpak: weinig leren van elkaars ervaringen
Veel incidentele projecten, nadruk op een eerste kennismaking: geen doorlopende leerlijnen.
De regeling is op 13 augustus 2012 gepubliceerd.
Aanvraag door wie?
De regeling staat open voor culturele instellingen uit grote gemeenten (meer dan 90.000 inwoners) en provincies.
Gemeenten en provincies doen niet zelf de aanvraag, maar dragen een culturele instelling voor om dat te doen.
KC Drenthe, Scala, ICO en CQ doen de aanvraag met mandaat van de stuurgroep
De Stuurgroep heeft als opdracht de subsidieaanvraag CeMK voor te bereiden en deze uiterlijk 14 december 2012 in te dienen bij het Cultuurfonds.
In de aanvraag worden pilotprojecten meegenomen
Over de financiering zijn duidelijke afspraken gemaakt en voor de besteding van de gelden bestaat een breed draagvlak.
Het cultuuronderwijs is integraal georganiseerd, waarbij de samenwerking tussen de verschillende betrokken organisaties – collega scholen, gemeenten, cultuurinstellingen goed is georganiseerd.
Daarmee is of wordt binnen afzienbare tijd Cultuuronderwijs een vast onderdeel van het curriculum binnen iedere school. Aansluiting met het Voorgezet onderwijs is hierin geborgd. Deze ontwikkeling wordt geborgd doordat er op iedere school een deskundig aanspreekpunt (opgeleide ICC-er) is aangesteld.
Alle scholen voor primair onderwijs in de provincie Drenthe hebben een beleidsplan Cultuuronderwijs opgesteld waarin doorgaande leerlijnen binnen- en buitenschools, horizontaal en verticaal als vanzelfsprekend zijn opgenomen.
Brede scholennetwerk
Nog veel adhoc activiteiten en toewerken naar doorlopende leerlijnen
Er gebeurt al veel op de scholen
Maar nog niet elke school heeft een beleidsplan Cultuuronderwijs
Cultuureducatiemap
ICC-ers netwerk
Docenten zijn opgeleid tot ICC-ers
(op twee scholen na heeft nu elke school in De Wolden een ICC-er)
Twee Cultuurcoaches
Hoe kunnen we er nu voor zorgen dat de regeling CeMK zijn doel behaalt in De Wolden?
De vraag vanuit het onderwijs staat hierbij centraal.
We dienen 1 gezamenlijke subsidieaanvraag in bij de stuurgroep (ipv elke school voor zich)
Er worden zo vier programma's (met aanhangende beleidsplannen en ruimte voor maatwerk) voor cultuuronderwijs (door)ontwikkeld waarbij het accent wordt gelegd op kwaliteit en met name op de doorlopende leerlijn.
Om de icc-ers en de directies, omwille van de werkdruk, te ontlasten ondersteunen de cultuurcoaches de icc-ers en coördineren het proces zodat niet op elke school het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden.
Vanuit de vier brede schoolnetwerken in De Wolden wordt gewerkt aan de totstandkoming van vier meerjarenprogramma's.
Kerndoelen en cultuureducatie
Cultuureducatie valt onder het leergebied Kunstzinnige oriëntatie. Dit leergebied omvat drie kerndoelen:

De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken, om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren.
De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.
De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.
Voor Drenthe gaat het vooralsnog om een totaal bedrag (inclusief bijdrage provincie en gemeenten) van € 749.781. Waarvan € 119.742 voor Emmen en € 630.039 voor de overige 11 gemeenten. Hier gaat de stuurgroep zich nog over buigen.
Financiën
Door in te zetten op maatwerk
ervoor zorgen dat deze plannen voldoen aan de criteria die gesteld worden door het fonds voor cultuurparticipatie.
kwalitatief goede plannen van onderaf ontwikkelen
Full transcript