Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Celem jest wychowanie! - INSTRUKTOR

Uchwała programowa ZHP 2014 - 2017. Wersja dla instruktorów

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Celem jest wychowanie! - INSTRUKTOR

Celem jest wychowanie!
Uchwała programowa
2014 - 2017

Instruktorze harcerskiej komendy
Podsumujmy to sobie wspólnie, aby łatwiej Ci było przekazać to przesłanie Drużynowym, z którymi pracujesz.
Drużynowy jest wychowawcą!
To na nim spoczywa odpowiedzialne zadanie
realizacji
Misji ZHP
, jaką jest wspieranie
wszechstronnego rozwoju i kształtowania charakteru poprzez stawianie wyzwań.
Nie możemy pozwolić mu oddawać pola złym wpływom – nasza postawa i nasze działania mają znaczenie.
Drużynowy nie może spłycać harcerstwa tylko do zapewniania Naszym podopiecznym animacji wolnego czasu.
Celem jest wychowywanie w duchu wartości
Prawa Harcerskiego na wzór wskazany
w Podstawach Wychowawczych ZHP.
Drużynowi jasną w przekazie misję powinni realizować prostymi formami pracy! Pomóż im!
O wyjątkowości harcerstwa świadczą sposoby realizacji
celów: proste formy pracy (gry i zabawy ruchowe
na świeżym powietrzu) zaczerpnięte z ruchu skautowego i własnych doświadczeń oraz różnorodność podejmowanych działań.
Harcerstwo od zawsze powiązane
jest z przyrodą – dopilnuj, by nie zostało zredukowane do przestrzeni harcówki.
Pamiętaj: Osiąganie sukcesów wychowawczych
w naszych czasach  nie wymaga rewolucji programowej – założenia harcerstwa są ponadczasowe.
Drużynowy musi świadomie programować swoje działania - bądź mu pomocny
Harcerski program obok harcerskiej metody
stanowi fundament naszej pracy wychowawczej.
Jeśli chcemy, aby program ZHP był dobry, drużynowi muszą zadbać, aby był:
Aktualny
Nie powinien rekonstruować historii,
tylko ją
tworzyć.
Społecznie użyteczny
Nie powinien być skupiony tylko
na sprawach gromady/drużyny.
Atrakcyjny
dla młodych ludzi. Powinien
odpowiadać na ich potrzeby
,
a nie ulegać przelotnym modom.
Przemyślany i zaplanowany
Powinien przynosić
pozytywne zmiany,
a nie być zbiorem przypadkowych działań.
Choć założenia harcerstwa są ponadczasowe, niezbędne jest ciągłe rozpoznawanie aktualnych potrzeb naszych wychowanków. Wspierajmy
w tym drużynowych!
Podstawą jest praca w systemie małych grup!
Jeśli chcemy, aby nasi wychowankowie byli odpowiedzialni
i zaradni, drużynowi muszą powierzać im zadania, funkcje
i odpowiedzialności, nieustannie stawiając wyzwania (wspierając zuchową dzielność, harcerskie i starszoharcerskie harce oraz wędrownicze wyczyny).
To w zastępach harcerze uczą się
samorządności
i przywództwa
. Tam rodzą się
przyjaźnie na całe życie,
harcerze budują
poczucie własnej wartości i kształtują umiejętności interpersonalne.
Prawidłowo funkcjonujący system małych grup
w drużynie harcerskiej, starszoharcerskiej i wędrowniczej to także znakomite
antidotum na problemy ze znalezieniem następcy
na funkcję drużynowego.
Bez małych grup nie ma harcerstwa!
Niech kierunki programowe będą pomocą!
W praktycznej realizacji celów wychowawczych w latach 2014-2017 drużynowi powinni skorzystać z kierunków programowych wyznaczonych przez zjazdową uchwałę – powinny się one znaleźć w opracowywanych w tym czasie programach drużyny i poszczególnych działań (zbiórek, biwaków, rajdów, obozów).
HARCERSTWO W RUCHU

wszelka aktywność na świeżym powietrzu,
aktywność na łonie przyrody: szacunek do natury,
propagowanie zdrowych zachowań: wędrówki, biwakowanie i obozowanie, wspólne przygotowywanie i spożywanie pełnowartościowych posiłków.
zespołowe inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej w oparciu o rozpoznanie potrzeb najbliższego środowiska działania gromad i drużyn,
projekty mające na celu poprawę jakości funkcjonowania wspólnoty lokalnej.
AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA

ciekawość Polski, Europy, świata, ludzi i kultur, ciekawość przyrody - jej piękna i praw działania
CIEKAWOŚĆ ŚWIATA
rozbudzanie zainteresowań,
praktyczna nauka umiejętności przydatnych w życiu,
techniki harcerskie wypełniane aktualnymi treściami,
specjalności,
samoorganizacja,
pilność i rzetelność w realizowaniu zadań.
SPRAWNOŚCI NA CAŁE ŻYCIE
przyjaźń, nauka dialogu i szacunku mimo różnic,
nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z ludźmi,
sprzeciwianie się  przemocy.
BRATERSTWO
promowanie Polski w świecie,
optymizm i wiara we własne możliwości,
postawa obywatelska,
radosne przeżywanie świąt państwowych,
orientowanie się w osiągnięciach Polaków.
RADOSNY PATRIOTYZM
Tylko zadania podejmowane we
wszystkich kierunkach programowych
oraz na
wszystkich płaszczyznach rozwoju
(duchowej, emocjonalnej, fizycznej, intelektualnej
i społecznej) mogą zagwarantować sukces wychowawczy -
wszechstronny rozwój
wychowanków.
Żadna płaszczyzna wychowania ani kierunek programowy nie może być w  harcerstwie celem samym w sobie.
Zadbajmy o skuteczność naszego
programu - pomóżmy drużynowemu go zaplanować!
Program musi być rozwijany i doskonalony
w kolejnych latach pracy gromady i drużyny.
Osiągnąć to można przez:
programy pracy gromad i drużyn wykraczające poza ramy jednego roku harcerskiego, opracowywane w połączeniu z programami małych grup (zastępów);
przede wszystkim stopnie harcerskie, gwiazdki zuchowe i sprawności;
z udziałem kadry
gromady/drużyny.
Dobre planowanie pracy jest kluczem do dobrego programu - wychowanie jest procesem świadomym i celowym.
Drużyny swoją pracą muszą zmieniać świat na lepszy!
Harcerstwo
nie może się zamykać.
W swoim programie drużynowy powinien kłaść szczególny nacisk na
rozwiązywanie problemów wychowawczych
zarówno w gromadzie/drużynie, jak i w otoczeniu oraz
podejmowanie bezinteresownej służby
na rzecz środowiska lokalnego, regionu, kraju.
Harcerstwo zawsze nastawione jest
na
bezinteresowną służbę
. Drużnowi powinni uczyć swoich wychowanków społecznych zachowań,
wrażliwości
na drugiego człowieka i
empatii.
Harcerstwo nie może zamykać się do wewnątrz
Od Drużynowych zależy przyszłość
Związku Harcerstwa Polskiego

Choć ich działanie może mieć
małą skalę
ma
wielką wagę
. Pamiętaj, że bez Twojego wsparcia zadanie to może wydać się im zbyt trudne, a przecież
zasady harcerskiej gry są proste.
Wsłuchując się w głosy
powierzonych im chłopców i dziewcząt,
odpowiadając na ich potrzeby
i wszystko
planując
dwa kroki do przodu nie popełnią błędu.
Drużynowy nie może czuć się
w tym zadaniu w
osamotniony
– całą harcerską strukturę stworzono po to, aby
wspierała Drużynowych
w wypełnianiu tej Misji. Nie pozwól, aby Drużynowi, z którymi pracujesz zawahali się zanim
poproszą Cię o pomoc.

I zawsze pamiętaj:
DRUŻYNOWY JEST WYCHOWAWCĄ!
TWOIM ZADANIEM W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI JEST WSPARCIE DRUŻYNOWYCH W REALIZACJI HARCERSKIEGO PROGRAMU.
INSTRUKOTRZE I INSTRUKTORKO HARCERSKIEJ KOMENDY
Bo… od nas zależy przyszłość Związku Harcerstwa Polskiego!
Planowanie długofalowe i kompleksowe
Planowanie w oparciu o instrumenty metodyczne
Okresowa ewaluacja programu
Twoim zadaniem w pierwszej kolejności jest wsparcie Drużynowych
w realizacji harcerskiego programu. Dlatego z pewnością wiesz,
co niesie dla nich Uchwała 38. Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego
z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie wzmocnienia działalności programowej drużyn i gromad.
Uczyń z tego priorytet we wszystkich działaniach.
Full transcript