Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Klub piłkarski jako instytucja

No description
by

Seweryn Dmowski

on 10 February 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Klub piłkarski jako instytucja

Kluby piłkarskie jako instytucje mgr Seweryn Dmowski
Katedra Europeistyki UW Seminarium naukowe
"Metafory i paradoksy w interpretacji polityki"
WDiNP UW, Warszawa, 25 maja 2011 1. Czym jest instytucja? Pytania badawcze 2. Czy klub piłkarski jest instytucją? 3. Czy klub piłkarski może być
instytucją polityczną? Instytucja Podstawa
porządku społecznego Powtarzalne, utrwalone sposoby zachowania, wzorce, reguły i rytuały. Durkheim, Radcliffe-Brown, Allport, Parsons Zorganizowany typ działalności Formy organizacyjne czynności, wykonujących je ludzi wraz z wykorzystanymi
urządzeniami i środkami materialnymi, podejmowane w celu zaspokojenia potrzeb
jednostki i całych zbiorowości. Malinowski, Eisenstadt, Kardiner Instytucje totalne Formy organizacji społecznej charakteryzujące się wyraźnym i specyficznym
porządkiem, mające za zadanie przede wszystkim podporządkowania
zachowania ludzi określonym rygorom. Goffman, Foucault Instytucja - zbiorowość ludzi powiązanych wspólnym zadaniem, wspólnymi regułami
dysponujących wspólnymi urządzeniami technicznymi.

Zasada naczelna - system wartości instytucji i jej członków
Personel - grupa ludzi wraz z hierarchią i podziałem funkcji
Normy - reguły, obyczaje, prawo, nakazy etyczne
Urządzenia materialne - majątek, narzędzia, efekty działalności
Działalność - konkretne postępowanie
Funkcja - całościowy wynik zorganizowanej działalności Koncepcja typologii instytucji

Ekonomiczne - produkcja i konsumpcja dóbr, cyrkulacja kapitału
Polityczne - regulacja stosunki władzy
Stratyfikacji społecznej - dystrybucja pozycji społecznej
Rodzina i pokrewieństwo - fizyczna i kulturowa reprodukcja
Edukacyjne i wychowawcze TAK! 1. Posiada cel swojego istnienia
2. Zaspakaja potrzeby jednostek i zbiorowości
3. Jest funkcjonalnym zbiorem jednostek
4. Działa na podstawie określonych norm
5. Dysponuje urządzeniami materialnymi
6. Jego działanie wpływa na rzeczywistość
7. Jest efektem procesu instytucjonalizacji Koncepcja instytucjonalizacji w
socjologii interpretatywnej Berger i Luckmann 1. Eksternalizacja - przekształcenie działań społecznych w nawyk
2. Obiektywizacja - uniezależnienie się instytucji od jej twórców
3. Internalizacja - wzrost znaczenia w procesie socjalizacji
4. Legitymizacja - uprawomocnienie instytucji Instytucja polityczna Organ państwa Zespół norm prawnych
regulujących działanie polityczne Zespół osób dysponujący zasobami
umożliwiającymi uczestnictwo
w życiu politycznym Antoszewski i Herbut FC Barcelona Ekspresja dążeń autonomicznych
i niepodległościowych, opór wobec tendencji centralistycznych reżimu frankistowskiego, zaangażowanie
w budowę tożsamości regionalnej. Real Madryt "Wizytówka" frankistowskiego reżimu, narzędzie prowadzenia polityki i propagandy, utożsamienie tendencji centralistycznych. Celtic Glasgow Ekspresja katolickiej tożsamości religijnej, symbol sprzeciwu wobec centralistycznych działań metropolii. Lechia Gdańsk Sprzeciw wobec ładowi polityczno-społecznemu, symbol działań opozycyjnych, afirmacja zdelegalizowanej organizacji opozycyjnej i jej liderów. AC Milan Narzędzie budowania trwałego poparcia politycznego oraz rozszerzania elektoratu. Polityka i sport jako szczególne
zjawiska społeczno-kulturowe
zderzają się i nachodzą na siebie. Allison Wnioski 1. Kluby piłkarskie są instytucjami społecznymi
2. Kluby piłkarskie mogą stawać się instytucjami politycznymi
3. Polityczny aspekt funkcjonowania klubów piłkarskich
jest generalnie wtórny i wiąże się z tożsamością polityczną
4. Dalszych badań wymagają zagadnienia:
Historyczno - społecznej genezy klubów piłkarskich
Relacji funkcji politycznych klubów piłkarskich i tożsamości politycznej przypisywanej klubom i ich sympatykom Dziękuję za uwagę! seweryn.dmowski@uw.edu.pl
Full transcript