Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fransa burjua inqilabının başlanması.

No description
by

Murad Isgandarli

on 10 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fransa burjua inqilabının başlanması.

Fransa burjua inqilabının başlanması.
İnqilabın ideya mənbələri.
Ölkə ideya cəhətdən də inqilaba hazır idi. Görkəmli filosoflar, ensiklopediyaçılar mütləq monarxiyanı və feodal qaydakarını kəskin tənqid edirdilər.
Şarl lui Monteskyö hakimiyyətin 3 yerə- qanunverici, icaredici və məhkəmə hakimiyyətinə bölünməsinin tərəfdarı idi.
Jan Jak Russo monarxiyanın tamamilə devrilməsini və respublikanın qurulmasına tərəfdar çıxırdı.
Onlar əsasən də silki cəmiyyəti kəskin tənqid edirdilər.
İnqilabın səbəbləri
Kral hakimiyyətindən narazılıq artmışdı. Ölkədə silki quruluşun mövcud olması insanların etirazına səbəb olurdu. 1-ci silk rühanilər, 2-ci silk isə zadəganlar idi. onlar vergilərdən azad idilər ve geniş imtiyazlara malik idilər. Kəndlilər isə torpaqları becərir və yüksək vegilər ödəyirdilər. Belə kəskin təbəqələşmə inqilabın başlanmasının səbəblərində biri idi.
Digər bir səbəb isə iqtisadi vəziyyətin pisləşməsi idi.
İnqilabdan əvvəl Fransanın vəziyyəti.
İnqilabın başlanması.
Vəziyyəti düzəltmək məqsədi ilə XVI Lüdovik 1789-cu ildə Baş Ştatları çağırmağa məcbur oldu və mayın 5i açılış oldu. Kralın tərəfdarları səsvermənin silklər üzərində keçirilməsini istədilər. Bu isə üçüncü silkin etirazına səbəb oldu və nəticədə iyunun 17isində Milli Məclis yarandı. Daha sonralar bu Müəssislər Məclisi adlandırıldı. Bu məclis öz qanunlarını özü verdiyi üşün kral bundan qəzəbləndi və məclisi dağıtmaq üçün muzdlu qoşun yeritdi. Bundan qəzəblənən xalq daha da hiddətləndi və 1789-cu ildə Bastiliya qalasına hücüm etdi. Bastiliya qalası inqilabın başlanğıcı oldu.
Müəssislər Məclisifeodal qaydalarını
Müəssislər Məclisi feodal qaydalarını, zadəganların və ruhanilərin bütün imtiyazlarını ləğv etdi. Məclis insan hüqüqları sahəsində ciddi tədbirlər gördü. 1789-cu ildə " Insan və vətəndaş hüqüqları bəyannaməsi" elan edildi. Bəyannamədə xalq ali hakimiyyətin mənbəyi elan olunurdu. Bu maddə mütləqiyyətin ləğv edilməsi demək idi. Konstitusiyda bildirilirdi ki, insanlar azad və bərabərhüqüqlu doğulur və belə də qalırlar. Qanunsuz həbslər qadağan edildi. Mülkiyyət hüququ sarsılmaz və müqəddəs hüquq kimi tanındı.
XVII əsrdə Qərbi Avropanın ən güclü dövlətlərindən biri Fransa idi. Bu dövrlərdə Fransa özünün ən güclü səviyyəsinə çatmışdı.Hələ XIV əsrdə yaranmış Baş Ştatlar 1614-cü ildən 1789-cu ilə qədər çağırılmamışdı. Amerikada və Ost Hinddə bir sıra müstəmləkələr işğal edilmişdi.
XVIII əsrin birinci yarısında artıq feodal qaydaları ilə burjuaziya arasında ziddiyyətlər yarandı. Bundan əlavə Fransanın apardığı müstəmləkələr uğrunda yeddiillik müharibədə məğlub olması tənəzzülün prosesini artırmışdı. Nəticədə ölkədə inqilabi şərait yetişmişdi.
Şarl Lui Monteskyö
Full transcript