Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Természetvédelmi szempontú tájtörténeti vizsgálat egy zalai szőlőhegyen-Diplomad.

XXXI. OTDK
by

Eva Biró

on 8 June 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Természetvédelmi szempontú tájtörténeti vizsgálat egy zalai szőlőhegyen-Diplomad.

Készítette: Biró Éva
Témavezetők: Dr. Bódis Judit
Varga Anna

Pannon Egyetem, Georgikon Kar
Természetvédelmi mérnök MSc Természetvédelmi szempontú tájtörténeti vizsgálat egy zalai szőlőhegyen Köszönettel tartozom segítőimnek! Dr. Bódis Judit
Varga Anna

Óvári Miklós
Sinka Gábor
Pőcze Tamás
Kiss Ferencné
és valamennyi helyi
adatközlőm Bevezetés
Szőlő- és gyümölcstermesztés az utóbbi 100 évben jelentősen megváltozott
Gazdálkodás intenzifikálódása
Egykor megélhetési forrás
Zala: klímazonálisan gyertyános-tölgyesek és bükkösök.
Sok a felhagyott terület szőlők, gyümölcsösök tájképi szerepe Botanikai vizsgálat:
1. a másodlagosan kialakult száraz gyepfoltokon a védett és ritka fajok felkutatása, állománynagyságuk felmérése
2. veszélyeztető tényezők felmérése
3. lehetséges kezelések áttekintése. Tájtörténeti vizsgálatok:
1. Hogyan változott a tájszerkezet a Bezerédi-hegyen az elmúlt 230 év során?
2. Mikorra tehető a területek felhagyása, lehet-e tudni a helyi kiváltó okokat?
3. Ebben a művelt tájban hogyan tudtak megmaradni a védett növények? Célkitűzések A vizsgálatok módszere Tájtörténeti vizsgálatok:
I-III. Katonai Felmérés, Topográfiai térképek
Légifotók áttekintése, feldolgozása - HM, Hadtörténeti Intézet
Zala Megyei Levéltár dokumentumai, írott források és térképek
Tíz idősík: művelés alakulása
Botanikai vizsgálat:
Rendszeres terepbejárás: 2009-2011
Gyepterületenként fajlista készítése,
védett és ritka fajok előfordulásának és az állománynagyság rögzítése

Feldolgozása: ArcGIS A vizsgálatok módszere A vizsgált területek:
Zalaapáti-hát –Fényesháza
és a Bezerédi-hegy. Gyepterületek A bezerédi-hegyi gyepterületek Gyepterület Fényesházán A mintaterületeken több, mint 100 taxon, a környék fajgazdagsága ennél lényegesen magasabb.
Védett növények: 22 faj, melyből 14 jelenik meg a gyepterületeken.

Anemone sylvestris L. – erdei szellőrózsa
Aster amellus L. – csillagőszirózsa
Gymnadenia densiflora (Wahlenb.) A. Dietr. – sűrűvirágzatú bibircsvirág
Helleborus dumetorum W. et K. – kisvirágú hunyor
Iris variegata L. – tarka nőszirom
Linum flavum L. – sárga len
Listera ovata (L.) R. Br. – békakonty
Orchis militaris L. – vitézkosbor
Orchis [Anacamptis] morio L. – agárkosbor
Orchis [Neotinea] tridentata Scop. – tarka kosbor
Orchis purpurea Huds. – bíboros kosbor
Pulsatilla grandis Wender. – leánykökörcsin
Pulsatilla nigricans Störck – fekete kökörcsin
Tamus communis L. – pirítógyökér Botanikai eredmények Összegzés 1. A gyümölcsösök és gesztenyések őrizhették meg a védett és ritka fajok fajkészletét. 2. A felhagyások következtében a gyümölcsösök, gesztenyések kiterjedése csökkent.
3. Védett fajok jelentek meg azokon a parlagokon, amelyek közelében volt propagulum forrás.
4. Extenzív használat!
5. Felhagyás ideje – művelés? 1. A gyümölcsösök és gesztenyések őrizték meg a védett és ritka fajok fajkészletét.
2. A felhagyások következtében a gyümölcsösök, gesztenyések kiterjedése csökkent.
3. Védett fajok jelentek meg azokon a parlagokon, amelyek közelében volt propagulum forrás.
4. Extenzív használat!
5. Felhagyás ideje – művelés? http://orchid.unibas.ch/site.herbarium.php Köszönöm a megtisztelő
figyelmet! „A széles lapályon jó lehetőség van földművelésre, a domboldalakon pedig Zala legjobb borait termik a szőlők.” (Hódor 1998) „Szőllői a filloxera pusztítása folytán 1882 óta
24.611 ha-ról 18.111 ha-ra szálltak alá.” „(Zalakoppány) …Szöllő hegye nagy és ezen a Vidéken, egy a legerősebb borokat termő…” (Bencze 1832 in 1986). - gyümölcsösök kiterjedése: 31% - szőlők, gyümölcsösök helyén szántók alakulnak
- nő a mezőgazdaságilag fontos parcellák aránya
(szántó: 38%, szőlő: 30%) - továbbra is nő a szántók kiterjedése (43%) - szőlők: 36% ezután csökkenés
- szántók aránya 11%-kal csökkent
- parlagok megjelenése - hegyközségek megszűnésének (1949) hatása - északi részen fekvő parcellákat felhagyták (17%), cserjésedés
- jelentősen csökkent a szőlők, szántók, gyümölcsösök aránya - szőlő: 20%, szántó: 21%, gyümölcsös: 13%
- a mintaterület 1/3-a parlag, terjedő cserjések, akácosok - A gyepek aránya 37%-ra emelkedett, a többi tájhasználati kategória rovására. Tájtörténeti eredmények Botanikai értékek II. Hagyományos tájhasználati mód megőrzése, aktív természetvédelmi kezelés, melyben a tájtörténeti vizsgálatoknak fontos szerepe lehet. Térképek feldolgozása: ArcGIS 9.3.1
Adatfeldolgozás
Georeferálás
Terület használati kategóriák elkülönítése
Egységes jelkulcs I. Tájtörténeti vizsgálatok magyarázatot tudnak adni a védett növények előfordulásaira. "Első domb" 1985-89 2005 Gyepterületek
Full transcript