Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hooggevoeligheid

No description
by

on 10 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hooggevoeligheid

Inzetten als talent
snel aanvoelen sfeer/situatie
peilers in de groep
helikopterview hanteren
sociaal slim
creatief denken
Hooggevoeligheid

Kenmerken van hooggevoeligheid (bron website LIHSK)

Lichamelijk
Emotioneel
Mentaal
Spiritueel


In de praktijk...zie je de volgende dingen
Meer informatie...


Elaine N. Aron

Wetenschappelijk onderzoek
20% van de bevolking
aangeboren temperament, geen stoornis
kernkwaliteiten: invoelend vermogen en hoge mate van gewetensvol gedrag.
hoogsensitiviteit=hooggevoeligheid
Wat is hooggevoeligheid?
omschrijving Elaine N. Aron:

Hoogsensitieve personen zijn mensen die zijn geboren met de neiging veel dingen op te merken in hun omgeving en diep te reflecteren alvorens te handelen, in vergelijking met degenen die minder opmerken en impulsiever handelen.
Lichamelijk
• Veel zien, kleine veranderingen waarnemen
• Graag “langs de kant staan” om te observeren.
• Scherp horen, bijvoorbeeld geluiden snel hard noemen
• Geïrriteerd zijn door ongemakken, zoals een natte mouw of labeltjes in kleding.
• Intens reageren op lichamelijke pijn.
• Subtiele geur- en smaakverschillen onderscheiden.
• Gevoelige ogen, bijvoorbeel d licht snel “fel” noemen.

Emotioneel
• Aanvoelen van stemmingen en emoties.
• Zich snel zorgen maken.
• Toetrekken naar kinderen die enigszins buiten de groep vallen.
• Behoefte hebben aan een rustige omgeving met niet teveel mensen.
• Moeite hebben met veranderende omstandigheden.
• De kwetsbaarheid van anderen zien en begrijpen.
• Tijd nodig hebben om aan een nieuwe situatie of omgeving te wennen.
• Inlevingsvermogen, zich goed kunnen verplaatsen in de gevoelens van anderen.
• Niet van verrassingen houden.
• Op jonge leeftijd al in staat zijn tot zelfreflectie.
• Niet in het middelpunt van de belangstelling willen staan.

Mentaal
• Een goed geheugen hebben.
• Voor de leeftijd over een grote woordenschat beschikken.
• Snel van de ene gedachte naar de andere associëren.
• Diepzinnige vragen stellen.
• Eindeloos willen weten ‘waarom’.
• Beter zijn in taal dan in rekenen.
• Een goed gevoel voor vreemde talen hebben.
• Kennis op school niet letterlijk willen/kunnen reproduceren, maar liever creatief toepassen.
• Moeite hebben met structureren en organiseren.
• Een hekel hebben aan oefenen en herhalen.

Spiritueel
• Eigen wijsheid, heel gericht de eigen weg volgen.
• Vol levenslust, heel blij en enthousiast kunnen zijn.
• Zeer hechten aan de waarheid.
• Gericht zijn op liefde, harmonie en vrede.
• Diep nadenken over levensvragen.
• Sterke binding hebben met de natuur.
• Blijk geven van respect voor het leven en voor andere mensen.
• Wat tegenover elkaar staat tot harmonie (willen) brengen.

Visueel-ruimtelijk denken (beelddenken)
Meeste kinderen auditief-volgordelijk (taaldenker)
Hooggevoelige kinderen zijn visueel-ruimtelijke denkers (beelddenker)
Zoeken naar harmonie
Aanpassen
Stop en check-principe
Sfeergevoelig
stop en check principe
Gedachten/beelden
Welk bos?
Wat voor weer is het?
Worden mijn kleren en schoenen vies? mag dat van mama?
Zijn er honden? De vorige keer wel en die kwamen op mij af gerend...
Welke route zullen we lopen?
Zijn we wel op tijd terug op school?
Wat als ik naar de wc moet en dat kan niet daar?
.....
Emotie
Leuk
Spannend
Onveilig
Bang
.....
Reactie
Vragen stellen
Niet mee willen
Driftbui
Angstig
Lichamelijke reacties
enthousiasme
....
Gebeurtenis
naar het bos met de klas
Onderpresteren

te weinig uitdaging
kind wil niet sneller, maar anders leren
Creatief, maar moeite met praktische vormgeving
Veel plannen, maar geen vervolg kunnen geven
Nodig: structureren en vormgeven alvorens creatief te verrijken
Creatief, maar te weinig gelegenheid
creatieve denker, die daar thuis vorm aan geeft.
weet wel hoe, maar niet wanneer
nodig: plaatsing plusklas, verrijkingsklas om zo zijn creativiteit te uiten
Visueel-ruimtelijk, maar te weinig ondersteuning
aanbod lesstof sluit niet aan op visueel-ruimtelijk denken
nodig: passende aanpak beelddenken
Hooggevoeligheid in leeftijdsfasen
peuter
kleuter
jong kind
tiener
Filmpje beelddenken

filmpje
dit ben ik

peuter

moeite afscheid
tijd om te wennen
drukte en beweging= chaos en onrust
mist ordening
last van lawaai
te weinig uitdaging
te dichtbij komen van andere kinderen (letterlijk)
kleuter
sfeer erg belangrijk
juf/meester klik
moeite met geen vaste plekken
moeite meerdere lkr
vrij spel= zoekt rust
wc vermijding ivm geur
keuzebord: afhankelijk andere ki
werkjes: weinig uitdaging: onderpresteren.
jong kind
deze leeftijd ervaren ouders problemen met deze kinderen
vanaf gr. 3 stilzitten. linker hersenhelft wordt aangesproken
positief is ordening
meer indrukken door stilte
snel hoofd vol
tiener
toets is niet geschikt voor dit type kind vanwege analytisch denken wat wordt gevraagd
laatbloeier
wisseling en verandering= onrust. Tijd nodig om te wennen.
kat uit de boom kijken= snel eenzaam of buitengesloten
tijdnood doordat ze situatie niet overzien en slecht plannen.
Hoe signaleer ik hooggevoeligheid?
Deze link geeft een test, waardoor je snel ziet of het kind hsp is.

http://www.hooggevoelig.nl/drupal6/kind-hoogsensitief

Wat kun je doen?
biedt veiligheid, structuur, voorspelbaarheid, rustmomenten
bespreek situaties voor en evalueer
beantwoord vragen (maar baken ook af)
tijd geven
positief benaderen
in zijn waarde laten
rekening houden met...
verwachtingen
onverwachte situaties
boos worden en straffen
drukke situaties
veel keuzemogelijkheden
forceren
niet authentiek zijn
Hooggevoelig en hoogbegaafd
Sociaal aspect is zeer belangrijk
samenwerken zorgt voor mindere prestaties
voorkeur creatieve opdrachten (oplossingsgericht en contextgericht denken)
gericht op mensen; geen interesse voor abstracte onderwerpen
www.lihsk.nl
www.platoo.nl
www.pharosnl.nl
www.lich.nl
Contact met mij
Marleen van den Boomen
kindercoach
m.vandenboomen@hotmail.nl
tel.nr: 06-10 53 23 55
of bezoek mijn website..
www.burobalans.nl

Wat doe ik ?
Kindercoach
begeleiding kinderen
begeleiding ouders/verzorgers
begeleiding leerkrachten
informeren teams
methodiek "ik leer anders", mbt beelddenken overbrengen aan kinderen, ouders of scholen.
Full transcript