Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Systematik

- Kort forløb
by

Anne-Louise Gjedde

on 29 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Systematik

Systematik
Når forløbet er slut, skal I:
Målet med forløbet
Målet med forløbet
Aktivitet - organisme mindmap
Oplæg om systematik
Video
Dagens program
SYSTEMATIK
Kategorisering indenfor biologien
3. Frøplanter. Alle de planter, som
formerer sig med frø.
Kunne systematisere ud fra flere kategorier.
Kende til begrebet systematik og klassefikation.
Kunne systematisere en organisme ud fra række, klasse, orden, familie, slægt og art.
Kunne forklare fællestræk for organismer indenfor forskellige dyregrupper, såsom hvirveldyr, bløddyr, leddyr og insekter.
Dagens Mål


I skal vide (
vidensmål
):
I skal kunne (
færdighedssmål
):
hvad begrebet systematik dækker over og hvordan biologien kategoriserer levende organismer.
kategorisere organismer efter art, slægt, familie, orden, klasser, rækker og riger.
Oplæg
Er en ålekvabbe med dievorter en fisk eller et pattedyr?
Er alle bløddyr bløde at røre ved?
Er en edderkop et insekt?
Nej
Fællestræk?
bl.a. Ingen af dem har rygsøjle
Nej
Den hører til spindlerne
(insekter har kun 6 ben)
Den er en fisk
... men den føder stadig levende unger
... kategorisering er svært
Der findes millioner af forskellige slags organismer
Fælles for dem ALLE
- de stammer fra den samme urorganisme
... måske har de fællestræk
Aktivitet
- lav et organisme mindmap.
Hvad skal I?
I skal to og to lave et mindmap.
I skal skrive alle de organismer ind i mindmappet, som I kan huske på
5 min
.
Brug hjemmesiden:
https://www.mindmeister.com/da#all
Derefter: Inddel alle organismerne i jeres eget system -
10 min
OPSAMLING:
Må jeg høre jeres kategoriseringer??
SYSTEMATIK
Oplæg
1. opdeling:
RIGE
- hvor skal vi placere KASPER?!
DYRE-riget
PLANTE-riget
FUNGI
BAKTERIER
PROTISTER
(svampe, gær)
(slimdyr, amøber, alger)
Kendetegn for dem ALLE:
Ingen cellekerne
Ingen fast/solid cellevæg (som dyr)
Massive, roterende flageller.
Éncellede
Intet nervesystem
Kendetegn for dem ALLE:
Cellekerne
Solid/fast cellevæg (som planter)
Intet nervesystem
Kendetegn for dem ALLE:
Cellekerne
Intet nervesystem
Ingen fast/solid cellevæg (som dyr)
Cellekerne
Flercellede
Fast/solid cellevæg
Kan lave fotosyntese
Cellekerne
Flercellede
Nervesystem
Ingen fast/solid cellevæg
Intet nervesystem
Heterotrofe - 'spiser'/laver ikke Fotosyntese
Heterotrofe - 'spiser'
1. Rige: Dyreriget
Systematik
2. Række?
Række??
Kan/har bevæget sig
Dyreriget opdeles i ca. 35 rækker.
Opdeles på baggrund af overordnede fysiologiske fællestræk.
DYRERIGET
(hvirveldyrene)
En af de 35 rækker er:
Vertebrata
Fællestræk: har en rygsøjle
HVIRVELDYR
PATTEDYR
3. Klasse?
Hvirveldyr
Klasse??
Hvirveldyr opdeles i 4 klasser:
Pattedyr
Fællestræk:
Padder (frøer og tudser...)
Krybdyr (firben, slange, skildpadde...)
Fugle
og ->
fire lemmer
varmblodede
pels
unger dier
4. Orden?
Pattedyr
Orden??
Pattedyr opdeles i 3 over-ordener:
Primater
Fællestræk:
store hjerner
Kloakdyr, som lægger æg.
Pungdyr, som bærer unge i pung.
Placentale pattedyr, som føder unger.
Placentale pattedyr opdeles i 18 ordener:
- En af dem er
dybdesyn
PRIMATER
Primater
5. Familie?
Familie??
Primater opdeles i 4 under-ordener:
Menneskeaber
Fællestræk:
store hjerner
Halvabe-underordenen
Abe-underordenen
Vestaber
Østaber
Under Østaber finder man
familien:
indadvendte tommelfingre
MENNESKEABER
Menneskeaber
6. Slægt?
Slægt??
Under menneskeaber finder man:
Slægten Homo (
Mennesker
)
MENNESKE
Menneske
7. Art?
Art??
Mennesker opdeles i 12 arter:
Arten Homo Sapiens
Herunder finder man ->
HOMO SAPIENS
Film om evolution
Oplæg om - plante-systematik
Aktivitet - systematisér planter
Opsamling
Dagens program
Dagens Mål


I skal vide (
vidensmål
):
I skal kunne (
færdighedssmål
):
hvordan man kategoriserer planter.
kategorisere organismer efter art, slægt, familie, orden, klasser, rækker og riger.
Udvikling og systematik hos
PLANTER
- hvordan kategoriserer man planter?!
Oplæg
... I gamle dage
Planters formål?
MAD
MEDICIN
.. Altså man spiste planterne
- VIGTIGT at undgå de giftige!
NAVN-GIVNING af planterne:
UDSEENDE
FUNKTION
Birk
betyder 'hvid bark'
Kattehale
Leverurt
Milturt
medicin til lever
medicin til milt
MEN!
Verden efterlyste et fælles system!
Så kom...
Carl von Linné
svensk botaniker.
udgav bogen ”Systema Natura” i 1735 .
Handler om et plantesystem.
- kategoriseret efter blomsternes udseende.
Kræver navne (på latin)
Grundlaget for klassifikation af planterne
Familier samles i:
forplantningsorganer
Støvbladet
(hanlig del)
- udsender pollen
Frugtanlægget
(hunlig del)
- fanger pollen
- Han omfandt regler
Hans system
Enhver plante (og organisme) tilhører:
en ART
en SLÆGT
Arter, der har fælles træk, tilhører:
Slægter med fælles træk tilhører:
samme FAMILIE
ORDNER
osv.
- på baggrund af et system
Reglen for navnet:
første del slægten
anden del arten
HOMO
SAPIENS
(latin: menneske)
(latin: vidende)
Aktivitet
- kategoriser planter.
Hvad skal I?
OPLÆG til GENNEMGANG
1. Inddel planterne i kategorier ud fra
fællestræk, som, I synes, er logiske
(MEN uden overskrifter).
3. To grupper bliver nu enige om
en fælles klassificering.
2. Bagefter giver I jeres kategoriserede
planter videre til en anden gruppe,
der skal prøve at beskrive, hvad der
ligger til grund for opdelingen.

4. Sammenlign jeres systematik med en flora
(opslagsværk over planter).

http://www.danmarksflora.dk/0101.php
- Ikke enighed blandt forskere
Men nogenlunde opdeling på denne måde:
er
IKKE
delt i rod, stængel og blade.
Løvplanter
Stængelplanter
betyder
'plantekrop'
bl.a. grønalger og svampe.
ER
delt op i rod, stængel og blade.
TRE undergrupper:
1. Mosser (uden ægte rødder).
2. Karsporeplanter (med ægte rødder).
Aktivitet - systematisér planter
Opsamling
Film om arter
Oplæg - dyre-systematik
Aktivitet - kategoriser dyr
Dagens program
Dagens Mål


I skal vide (
vidensmål
):
I skal kunne (
færdighedssmål
):
hvordan man kategoriserer dyr.
kategorisere organismer efter art, slægt, familie, orden, klasser, rækker og riger.
Udvikling og systematik hos
DYR
- hvordan kategoriserer man dyr?!
Oplæg
Hvad er et dyr?
Eukaryoter

De er:
(dvs. alle deres celler har en kerne)
Flercellede
(dvs. de består af flere celler)
bestående af
Forskellige typer væv
(som muskelvæv, nervevæv og hud)
UNDTAGEN ÉN DYREGRUPPE!
I
bevægelse
(sig på et eller andet tidspunkt af deres liv)
Dyriske svampe
Lever på klipper og sten
Lever i vand
Tager form efter underlaget
Dyr spiser levende ting

Parasitter
Nogle æder andre dyr
Æder bakterier
svampe eller planter
Suger saft fra planter
eller blod fra mennesker
... man opdeler dyr i:
Rovdyr
Planteædere
Altædende
(herb-ivorer)
betyder plante
(carni-vorer)
betyder kød
(omni-vorer)
betyder alt
(spiser bl.a. døde ting)
Aktivitet
- kategoriser dyr.
Hvad skal I?
De
9
største dyrerækker


Dyrearter
kender idag over 1 mio forskellige...
Opdeles i grupper
(efter hvem der er nærmest beslægtet)
9.
Hvirveldyr
(fx menneske, frø og fisk)
1.
Bløddyr
(snegle, muslinger & blæksprutter)
2.
Dyriske svampe

(fx brødkrummesvamp & badesvamp)
3.
Polypdyr
(fx vandmand, søanemoner & koraller)
4.
Fladorme
(fx bændelorm)

5.
Rundorme
(fx børneorm)

6.
Ledorme
(fx regnorm og igle)
7.
Leddyr

(fx edderkop, krabbe og sommerfugl)
8.
Pighuder
(fx søstjerne og søpindsvin)
1. Tænk over, hvilke dyr I kender.
2. Skriv hvert dyr ned på en post-it.
3. Placer jeres dyr på den plakat
med den rigtige dyrerække.

1 min
Opsamling
Hvilken plakat er der flest på?
- hvorfor?

Hvilken er der færrest på?
- hvorfor?


Evaluering
- Ekspert på en dyrerække
Hvad skal den indeholde?
Krav til opgaven
Niveau 1:
Niveau 2:
Niveau 3:
I kan lave en overordnet beskrivelse af jeres dyrerække og komme med eksempler fra den.
I kan beskrive jeres dyrerække og forklare, hvilke generelle kendetegn og fællestræk, der er indenfor denne dyregruppe. Derudover kan I komme med eksempler fra den.
I kan beskrive jeres dyrerække og forklare, hvilke generelle kendetegn og fællestræk, der er indenfor denne dyregruppe. Derudover kan I finde et eksempel på et dyr og kategorisere den ud fra parametrene art, slægt (og eksempler på dyr indenfor samme slægt), familie (-II-), orden (-II-) og klasser (-II-).
I skal beskrive generelle kendetegn og fællestræk for en af følgende dyrerækker:
Hvirveldyr
Bløddyr
Leddyr
Polypdyr
Pighuder
Derudover kan I finde et eksempel på et dyr og kategorisere den ud fra parametrene:
art
slægt (og eksempler på dyr indenfor samme slægt)
familie (-II-)
orden (-II-)
klasser (-II-)
I skal lave en præsentation
Links:naturporten.dk
danske-dyr.dk
https://drive.google.com/drive/folders/0BwldBquhm9vSYi0yVDdZUXdFTWs
Full transcript