Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Problemformulering/Forskningsfråga i forskningsöversikt -

Underlag för att visa hur man kan arbeta systematiskt med sin problemformulering och forskningsfråga i en forskningsöversikt
by

Magnus Ottelid

on 19 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Problemformulering/Forskningsfråga i forskningsöversikt -

Tre element när man
inledningsvis
ska definiera (avgränsa, bestämma, tydligt ange) det område man vill undersöka
En första inventering:
Intresse? Personlig erfarenhet?
Konstighet? Alltid undrat över... En idé...
Att mera noggrant och systematiskt ringa in området gör att du kan få till en skarp och tydlig fråga. Ty glöm inte: Forskningsöversikten är driven av en fråga!
Att arbeta systematiskt med att formulera forskningsfrågan
Inledande sökningar
är ett hjälpmedel för att mera klart kunna bekriva
VEM, VAD och HUR
Inledande sökningar är det som Booth kallar "
scoping literature searches
".
Ett bra sätt är givetvis att
inledningsvis

söka efter
forskningsöversikter!
Hjälpmedel för att ytterligare fokusera frågan
PICOC
SPICE
CIMO
PICOC
Population
Intervention (or Exposure)
Comparison
Outcome
Context
Problemformulering - Forskningsfråga
Forskningsöversikt
VEM
VAD
HUR
Äldre, barn, skolungdomar, kvinnor, män, olika yrken, socioekonomiska grupper, etniska grupper, ensamstående föräldrar, unga kriminella, unga med olika diagnoser...
Behandlingsformer? Någon specifik intervention? Finns det en hypotes, ett påstående? Handlar det om ett fenomen? Något olika individer blir utsatta för?
Effekt:
Hur påverkar
VAD

VEM?
s. 55 ff Booth
Detta leder oss till
den första uppgiften!
Exempel på formuleringar
Ni gör klokt i att studera dessa frågor och när ni jobbar med er egen jämföra och reflektera över hur den passar in. Är den lik någon av dessa?

Det kan också vara bra att återvända till dessa exempel i slutet av kursen när ni fått mer förståelse för hela processen av detta med forskningsöversikt.
sid 56 Booth et.al.
Full transcript