Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Érettségi 2010

Érettségi 2010
by

Simon Zsolt

on 6 June 2010

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Érettségi 2010

az adott vizsgatárgy oktatására jogosító végzettséggel, szakképzettséggel nem rendelkezik,
vele szemben nem áll fenn egyéb összeférhetetlenség (pl. közeli hozzátartozó),
megbízólevél,
A felügyelő tanár státusza Az egyes vizsgacsoportokhoz beosztott, első órában ügyelő tanár az igazgatótól átveszi:
- az írásbeli feladatlapokat,
- az írásbeli vizsga jegyzőkönyvét,
- az intézmény bélyegzıjével lebélyegzett pótlapokat,
- a vizsgadolgozatok beadásához szükséges borítékokat,
- a „Nyilatkozat a tájékoztatás tudomásul vételéről” című dokumentumot (4. számú melléklet, amennyiben
az intézmény a vizsgaszervezés során használja ezt a dokumentumot). A feladatlapok kiosztására és az elkészült dolgozatrészek összegyűjtésére fordított idő nem csökkentheti a feladatok megoldására szánt időtartamot. Szabályok Érettségi 2010 Ha az írásbeli vizsgát bármilyen esemény megzavarja, a kiesett idővel a rendelkezésre álló időt meg kell növelni. A késve érkezı vizsgázót be kell engedni a vizsgaterembe addig az idıpontig, amíg a felügyelı tanár az írásbeli vizsga kezdésére engedélyt nem ad. Amennyiben a vizsgázó a késés miatt a vizsgát nem kezdheti meg, a 24. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. A vizsgatermekben az ülésrendet a vizsganap kezdetekor a felügyelő tanár – az előzetes csoportbeosztás alapján – úgy köteles kialakítani, hogy a vizsgázók egymást ne zavarhassák, ne segíthessék. A vizsgák kezdete előtt az igazgató vagy annak megbízottja a felügyelő tanár jelenlétében megállapítja a vizsgázók személyazonosságát. Tájékoztatás az írásbeli vizsga menetéről,
a vizsga időtartamáról,
a feladatlap címoldalán található, a tisztázati és piszkozati lapok rögzítésére szolgáló táblázatról,
a feladatlap belsı oldalán található, a feladatlap kitöltésével kapcsolatos tudnivalók ismeretének fontosságáról,
az egyes dolgozatrészek beszedéséről,
az íróeszközök és segédeszközök használatáról,
a vizsga megszakításának következményeiről,
a szabálytalanság esetén történő eljárásról,
a vizsgadolgozatok javításáról,
a kijavított vizsgadolgozat megtekintésének helyéről és idejéről, valamint a vizsgadolgozatok kijavítására vonatkozó észrevétel megtételének lehetőségéről (pl. 4. számú melléklet)
a jogorvoslati lehetőségekről. Vizsga Kiosztás
Ülésrend
Eszközök
Jegyzőkönyv vezetése A vizsgázónak a feladat elkészítéséhez útbaigazítás, segítség nem adható. A vizsgázó csak a feladatlapon vagy az intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapon dolgozhat, és csakis fekete vagy kék golyóstollal. Rajzot ceruzával készíthet. Szabálytalanság Folyósó ügyeletes Igazgató Rendkívüli eseményről szóló jegyzőkönyvet kell felvenni. Beszedés Név a boritékon, feladatlapon
Üresen maradt részek áthúzása (ellenőrzés)
A tisztázati és a piszkozati lapokra vonatkozó táblázat kitöltése
Boríték lezárása a végén
Szabálytalanság Feladatok a vizsga után A vizsgaidő lejártával – a felügyelő tanár felszólítására – a vizsgázók
- a piszkozatokat, valamint a vizsgadolgozat üresen maradt részeit áthúzzák, kitöltik a feladatlap címoldalán található tisztázati és piszkozati lapokra vonatkozó táblázatot (tisztázatok és piszkozatok száma),
- ellenőrzik, hogy a borítékon, valamint a feladatlapokon és a pótlapokon feltüntették-e a saját nevüket, a vizsgatárgy nevét, a vizsga szintjét és a vizsganap keltét,
- a vizsgadolgozatot, a tisztázati lapokat, illetve piszkozati lapokat belehelyezik a borítékba, és a helyükön csendben várják, hogy a dolgozatok átvételében rájuk kerüljön a sor. A felügyelő tanár a nyitott borítékot átveszi a vizsgázótól Ha az adott vizsga leírása előírja, hogy a vizsgázó válasszon az adott feladatok közül (pl. matematika, történelem, magyar nyelv és irodalom), a felügyelő tanár ellenőrzi azt is, hogy választását a vizsgázó jelezte-e a feladatlapon. A felügyelő tanár – a vizsgázó jelenlétében – ellenőrzi, hogy a vizsgadolgozat üresen maradt részeit és a piszkozatlapokat a vizsgázó áthúzta-e, valamint a borítékon és a vizsgadolgozat lapjain (a tisztázati és piszkozati lapokon) saját nevét feltüntette-e. Az egyeztetés megtörténte után a felügyelı tanár a borítékot a vizsgázó jelenlétében leragasztja. A vizsgázó, a boríték lezárása után távozik a vizsga részére elkülönített épületrészbıl. Az írásbeli vizsgadolgozatok beadásának időpontját rá kell vezetni a vizsgajegyzőkönyvre. A vizsgajegyzőkönyvet a felügyelő tanár aláírja. Leadás A vizsgadolgozatokat tartalmazó borítékokat, az üres feladatlapokat, az aláírt vizsgajegyzőkönyvet, és az
írásbeli vizsga során keletkezett egyéb dokumentumokat a felügyelő tanár átadja az intézmény
igazgatójának. Az igazgató a vizsgajegyzőkönyvet aláírja.
Full transcript