Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii

No description
by

Kinga Kominek

on 11 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii

Ustrój polityczny Wielkiej Brytanii
Władza wykonawcza-monarcha
-na czele jej władzy monarcha (Elżbieta II),formalnie

-uprawnienia monarchy to m.in.:prawo weta ostatecznego wobec ustaw,zwoływania i rozwiązywania parlamentu,łaski, mianowania ministrów sędziów, lordów, prowadzenia polityki zagranicznej, dowództwo nad armią

-KRÓL NIE MOŻE DZIAŁĄĆ SAM-konwenans ograniczający działlność monarchy

-KRÓL NIE MOŻE CZYNIĆ ŹLE-monarcha nie ponosi odpowiedzialności za akty przez siebie wydane
Władza wykonawcza-premier
-premier oficjalnie kieruje pracami monarchy

-łączy funkcje lidera partii,szefa rządu, pierwszego lorda skarbu, ministra do spraw służby cywilnej

-może dokonywać zmian w składzie rządu oraz mianuje najwyższych urzędników państwowych oraz kościelnych

-duży wpływ na proces legislacyjny (forma stanowienia prawa)

-system gabinetowo-parlamentarny-rozgraniczenie pojęć rządu i gabinetu:rząd(ok.100 os., ministrowie korony i młodsi), gabinet (tajna rada) (ok.20 os.premier, ministrowie korony)
Elżbieta II
godło Wielkiej Brytani
David Cameron
Podsumowanie
System parlamentarny w UK
-system gabinetowo-parlamentarny: przewaga rządu nad parlamentem (a zwłaszcza premiera),
przekonanie,że władza wykonawcza(rząd) powinna być w centrum elementów systemu rządu,
szef rządu zostaje liderem i kieruje władzą wykonawczą
Izba Gmin
-wyłaniana w wyborach powszechnych w jednomandatowych okręgach wyborczych
-obowiązuje okres pełnomocnictw (nie dłuższy iż 5 lat)
-liczy 650 członków (lecz jej skład jest zmienny)
-bierne prawo wyborcze -od 21 lat
-speaker- kieruje pracami Izby, nie musi wywodzic się z partii większościowej
-Partia Pracy, Partia Konserwatywna, (Liberalni Demokraci)
-system partyjny->system dwupartyjny
Izba Lordów
-skład: lordzi duchowni (26), świeccy-->parowie dziedziczni (90), parowie dożywotnio mianowani przez monarchę na wniosek premiera (788)
-skład liczebny nie jest prawnie ograniczony
-nie przeprowadza się wyborów


Elżbieta II
-KRÓL UK, ur.1926, koronowana 1952
-jest głową 16 państw m.in. Australia, Barbados, Bahamy, Grenada,Kanada, Jamajka, Nowa Zelandia
-pochodzi z dynastii Windsorów, córka Jerzego VI
-żona Filipa, 4 dzieci
-najdłużej panujący monarcha w UK i 2 na świecie
Władza wykonawcza w UK
Władza ustawodawcza w UK
-dwuizbowy parlament: Izba Gmin i Izba Lordów oraz monarchy

Wielka Brytania jest monarchią dziedziczną. Od roku 1952 panuje w niej Elżbieta II z dynastii Windsorów. Formalnie stoi ona na czele władzy wykonawczej.
-otwarcia sesi parlamentu dokonuje monarcha, mowa tronowa(program rządu na najbliższy rok)
-Izba Gmin-dominująca pozycja w parlamencie(potem ich ustawy i inicjatywy trafiają do Izby lordów)
-gabinet cieni-opozycja parlamentarna, duplikat rządu gotowy na przejęcie władzy w każdej chwili
Full transcript