Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kunnan nuorisotyön johtaminen ja sosiaalinen media

"Mitä voi johtaa ja missä, kun ei ole fyysistä paikkaa"
by

Päivi Timonen

on 23 January 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kunnan nuorisotyön johtaminen ja sosiaalinen media

Kunnan
nuorisotyön johtaminen ja sosiaalinen media Päivi Timonen, tammikuu 2013 Opinnäytetyön kehittämismenetelmäksi valikoitui
”tutkiva opettaja ongelmanratkaisijana” ja toimintatutkimus.
Kehittämisryhmässä oli Keski-Uudenmaan KUUMA-kuntien nuorisotyön johtavia viranhaltijoita, joille pidin kolme ”Sosiaalinen media haltuusi, työkaluja johtamiseen” –kehittämistyöpajaa.
Tämän lisäksi aineistonkeruun menetelminä olivat online-etnografia ja kirjallinen aineisto.
Keski-Uudenmaan KUUMA-kunnat ovat Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo, Tuusula ja Vihti (N=10, osallistui N=6). KUUMA-kehittämistyöpajoista tyypiteltynä kuusi erilaista sisältöä sosiaaliseen mediaan ja johtamiseen liittyen Opinnäytetyön tuloksena selvisi, että Kunnan nuorisotyön johtajan työkalupakin tulisi konkreettisten yhteisöllisten työkalujen ja sosiaalisen median tuoman ajattelutavan muutoksen kuvauksen lisäksi käsittää itse sosiaalisen median johtamisen sisältöä. Yhteisöllinen media,
nettinatiivit,
työelämä,
johtaminen
ja työkulttuuri Opinnäytetyön tutkimus- ja kehittämismenetelmät Tutkimuksellinen opinnäytetyö keskittyy sosiaalisen eli yhteisöllisen median käyttöön kunnan nuorisotyön johtamisen näkökulmasta.

keskeisiä käsitteitä ovat
sosiaalinen eli yhteisöllinen media, johtaminen murroksessa,
kunnan nuorisotyö ja
kunnan nuorisotyön
johtaminen sekä
nettinatiivit
johdettavina. Päivi Timonen,
YAMK opinnäytetyö 2012 - kooste
Järjestö- ja nuorisotyön
koulutusohjelma ylempi AMK 90 op
HUMAK Johda ja
hyödynnä sosiaalista
mediaa
-työkalupakki kunnan
nuorisotyön johtamiseen Lähteet: Timonen, Päivi 2012. Johda ja hyödynnä sosiaalista mediaa -työkalupakki kunnan nuorisotyön johtamiseen.

Johda ja hyödynnä sosiaalista mediaa – työkalupakki kunnan nuorisotyön johtamiseen on julkaistuna:
http://issuu.com/paiviti/docs/paivitimonen_yamkopinnayte2012_some_johtaminen_nso

http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/44402/PaeiviTimonen_YAMKopinnayte2012_some_johtaminen_nsotyo.pdf?sequence=1 Luova yllätys: PLE, aineistonhankintamenetelmänä
verkkoetnografia sovellettuna Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma YAMK 90 ops, opinnäytetyöseminaari 19.4.12 Tavoitteenani on opinnäytetyössäni selvittää mitä sosiaalisen median läsnäolo kunnan nuorisotyön työkulttuurissa ja johtamisessa voisi tarkoittaa.
Miten ja mitä sosiaalisen median yhteisöjä ja ohjelmia voidaan hyödyntää kunnan nuorisotyön johtamisen apuna ja välineenä.
Avata kunnan nuorisotyön johtajan sosiaalisen median työkalupakin sisältöä. Opinnäytetyön tuloksena selvisi, että Ensimmäinen näkökulma on sosiaalisen median johtaminen ja sen organisointi johtajan omalla vastuualueella kunnassaan.
Toinen näkökulma on käytännön työtä edistävä sosiaalisen median hyödyntäminen johtamisessa, niiden työkalujen eli ohjelmien ja palveluiden kuvaaminen, jotka sosiaalinen media mahdollistaa. Opinnäytetyön tuloksena selvisi, että
Opinnäytetyön aineistosta nousee esille koulutuksen tarve niin sosiaalisen median johtamiseen kuin johtamisessa käytettävien yhteisöllisten työkalujen tietotaidon lisäämiseen. Esimerkki itsearviointiin: Sosiaalisen median 360 °-johtajuus idea ja minä johtajana - arviointia Maassamme on käytössä johtajuuden ja johtamisen arviointimalli 360°. Vuodesta 2002 lähtien johtajuutta on arvioitu kahdeksan ulottuvuuden kautta. (Salojärvi 2010, 95–109.) Sosiaalisen eli yhteisöllisen median johtajuutta pohdittaessa yhteenvetona pyrin rinnastamaan johtajuuden 360°-ulottuvuuksiin sosiaalisen median ulottuvuuksia. Tavoitteenani on edetä avoimen johtajuuden ajatusta kohden. Mallia voi hyödyntää johtamisen 360-asteiden itsearvioinnissa siihen, kuinka sosiaalisen median (some) palveluissa, yhteisöissä, tilassa johtajana itse toimii (seuraava TAULUKKO ). (Timonen 2012, 64-65) Jatkuu .. Esimerkki:
Johtamisen kohderyhmät
ja sosiaalisen median
sisältöä
Full transcript