Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Modyul: Kagamitang Pampagtuturo

No description
by

Paul Ramos

on 19 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Modyul: Kagamitang Pampagtuturo

Modyul: Kagamitang Pampagtuturo
ni: Prof. Magdalena O. Jocson
Introduksiyon
Sa programang K-12, layunin ng pagtuturo na malinang ang kakayahang komunikatibo, replektibo o mapanuring pag-iisip, pagpapahalagang pampanitikan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng mga babasahin at teknolohiya tungo sa pagkakaroon ng pambansang pagkakakilanlan, kultural na literasi aat patuloy na pagkatuto upang makaagapay sa mabilis na pagbabagong naganap sa daigdig.

Sa ikatatamo ng mithiing ito, kailangan ng mga pantulong ng mga guro maliban sa mga kagamitang pampagtuturo, kailangan ang angkop na mga estratehiya sa pagtuturo.
Kagamitang Pampagtuturo
Anumang karanasan sa bagay na ginagamit ng guro bilang pantulong sa paghahatid ng mga katotohanan, kasanayan, saloobin, palagay, kaalaman, pag-unawa at pagpapahalaga ng mga mag-aaral upang maging kongkreto, dinamik at ganap ang pagkatuto, (Abad, 1996).
Isang tanging gamit sa pagtuturo na nagtataglay ng gabay para sa mag-aaral at guro na tumitiyak na sa bawat karagdagang pagkatuto ng nilalaman, teknik ng paglalahad, pagsasanay at paggamit ng nilalaman at paraan ng pagtuturo gamit ang iba’t ibang teknik (Johnson, 1972).
Espesyal na dinisenyo gamit sa silid-aralan na binubuo ng mga panuto para sa mga mag-aaral, at nakasaad ang mga layunin ng pagkatuto, ang paksang dapat matutuhan, mga teknik ng presentasyon ng aralin, kasanayan at gamit ng paksa o aralin.
Modyul Bilang Kagamitang Pampagtuturo
Depinisyon o sariling linangang kit na naglalaman ng maraming gawain sa pagkatuto, kalimitan ang mga papel na sinasagutan ng mga mag-aaral.
Isahang pamaraan ng pagtuturo ang paghahanda ng modyul.
Mga Katangian ng Modyul
Mga Kabutihang Naidudulot ng Modyul sa mga Guro at Mag-aaral
Nilalaman ng Modyul
Pamagat
Target na Populasyon
Rasyunal o Panimula
Tunguhin op Layunin
Panuto
Panimulang Saloobin at Pangangailangang Kasanayan
Panimulang Pagsusulit
Mga Gawain sa Pagkatuto | Pagpapayamang Gawain
Hakbang sa Paglinang ng Modyul (Wittich at Schuller (1981))
Antas sa Pagbibigay-kahulugan
Antas ng Pagtataya
Antas ng Paglinang
DepEd Modyul
Tunguhin ng Modyul Para sa Pagkatuto
Yugto ng Pagkatuto
Tuklasin
“The 21st Century Learner”
Mga Kasanayang Pampagkatuto
Kritikal na Pag-iisip
Komunikasyon
Malikhain
Information at Media Literacy
Kapanagutang Panlipunan
Paglutas sa mga Suliranin
Kolaborasyon
Pansariling Pagkatuto
Accountability at Adaptability
Linangin
Pagnilayan at Unawain
AMT- Acquisition-Meaning Making-Transfer
Mga Pamantayan (Standards)
Ano - Pamantayang Pangnilalaman
Paano - Pamantayan sa Pagganap
Pagtataya
Kaalaman (A) - 15%
Proseso (A) - 25%
Pag-unawa (M) - 30%
Pagganap (T) - 30%
Konklusyon
Anumang kagamitan at teknik o estratehiyang gagamitin sa pagtuturo ay nakabatay sa layuning ibig matamo sa bawat araling ituturo. Bilang guro, isang katotohanan na walang katapusan ang paghanap at pagdukal ng mga kagamitan at estratehiyang alam nating makatutulong nang Malaki upang matugunan ang prinsipyo ng pagtuturo-pagkatuto. Laging isipin na dapat sumunod sa agos ng pagbabago sa kurikulum at anong uri ng mag-aaral ang ating tuturuan.

Isa pa ring katotohanan na ang bawat guro ay may kaniya-kaniyang kakayahan at kahusayan na magiging daan ng kaniyang pagkakakilanlan.

Sa bawat guro, dapat maitanim sa kaniyang isip na ang pinakamahusay na kagamitan at estratehiyang gagamitin sa pagtuturo ay makatutulong upang mahikayat ang bawat mag-aaral na tinuturuan na making nang may pag-unawa, makatutulong sa mas malalim na pagsusuri, at paglinang ng mga kasanayang magpapaunlad sa kaniya bilang mag-aaral tungo sa pagiging mabuting mamamayan ng bansa.

Sa pagtatapos, buo ang aking paniniwala na ang pinakamahusay na estratehiya ay magmumula mismo sa GURO; Guro na pinakamahusay at pinakaepektibong visual aid sa mata ng bawat mag-aaral niya.
Mga Katangian ng Modyul
1. Naglalaman ng sariling pagpapasya, sariling direksiyon at sariling pagtataya.

2. Nagbibigay ng iba’t ibang paraan ng pagkatuto at malawak na pagpili ng media at mga estilo para sa masistemang paglinang ng mga nilalaman at mga pamamaraan.

3. Nanghihikayat at demokratikong pamamaraan,mapanuring pag-iisip, sariling pagsisikap o pagkukusa; nakalilinang ng tiyak na kaalaman at mga kasanayang hinahangad ng mga facilitator o guro; nagbibigay kasiyahan sa mga mag-aaral.

4. Nagagawang makabago ang pagtuturo sa pamamagitan ng paglubog ng mga gurong may kakayahang gumawa ng mga kagamitang panturo na maktutugon sa mga pangangailangan ng bawat mag-aaral, kagyat nakalilinang ng kaalaman, kasanayan at halagang pangkatauhan/ gawain ng mga mag-aaral.

Sa mga Mag-aaral
Sa mga Guro
Nagagawang umunlad batay sa sariling kakayahan.
Nagkakaroon ng tuwirang pakikipag-ugnayan sa asignaturang pinag-aaralan.
Nauunawaan nang lubusan ang mga araling itinuturo ng guro.
Nagkakaroon ng tuwirang pakikipag-ugnayan sa asignaturang pinag-aaralan.
Nauunawaan nang lubusan ang mga araling itinuturo ng guro.
Napag-aaralan ang aralin nang buong lalim lalo na sa araling nangangailangan ng atensiyon.
Naipagkakaloob ang indibidwalidad, hilig, estilo ng pagkatuto, pangangailangan ng atensiyon.
Natutuklasan ang higit na tamang pangangailangan sa pagkatuto ng mga mag-aaral.
Nabibigyan ng pagkakataong makasama nang matagal ang mga mag-aaral na higit na nangangailangan ng tulong.
Naipagkakaloob sa mga mag-aaral ang maayos na palatuntuntnan ng pagkatuto.
Nakadaragdag sa mga kagamitang panturo.
Full transcript