Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Når kommunen og tilbudene går i gang med social IT

Oplæg til Gentofte Kommune om implementering af social IT - www.socialitlab.dk & www.sus.dk
by

Socialt Udviklingscenter SUS

on 14 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Når kommunen og tilbudene går i gang med social IT

MemoActive
Støtte til egen-mestring
Daybuilder
iPad-projektet
Det pibler derude
Daybuilder
Pictello
Book Creator
Socialt Udviklingscenter SUS
www.canconnect.dk er den simple Skype
– apps i tusindvis
Digital dagstruktur gør brugeren mere selvhjulpen
samskabelse mellem virksomheder, tilbud, kommuner
BostedsLabs
Afdækning af arbejdet med social IT i Danmark
Nu kan toilettet hackes
...Pas på i Japan!
Øjenstyring:
The Eye Tribe
Hjernebølger:
BrainControl
- vores fokus i dag
Når kommuner og tilbud går i gang med social IT på tilbudene
Tanke-styret
interface til omverden
...Og mange mange flere
2. halvleg
Social IT i praksis - "hverdagsintegration"
IT-frivillige - en ekstra ressource?

1. halvleg
Fra vision til konkrete mål
IT-screening: På kommune- og tilbudsniveau
God organisering og et solidt fundament

Spørgsmål - 2. halvleg
Oplæg til Gentofte Kommune
om implementering af social IT
Når kommunen og tilbudene går i gang med social IT
• Formulér en vision for kommunens og tilbudets
arbejde med social it
• Sørg for at alle tilbud kender til kommunens vision
• Læg en strategi for den praktiske forankring af visionen

Undersøg hvilken IT de sociale tilbud og den enkelte borger har til rådighed
Undersøg hvad borgerne vil bruge social it til? Hvilke ønsker og behov har borgen?
Undersøg personalets kompetencer og viden om social it (både på de sociale tilbud og i forvaltningen)

Nedsæt en gruppe/task force med repræsentation fra forvaltningen og fra tilbudsniveau, som koordinerer indsatsen
Find ud af, hvem der naturligt kan indgå i samarbejdet i forhold til de opgaver, I skal løse
Udpeg IT-tovholdere på de sociale tilbud, som gør en særlig indsats for at få indsatsen til at lykkedes
IT-ambassadører
IT-frivillige

Hvordan kan I bedst indsamle og dele viden og ideer om brug af social IT i jeres kommune/sociale oa. tilbud? Giv gerne eksempler!
Hvilken dokumentation har I brugt ved initiativer om social IT?
IT-frivillige kan være (en del af) svaret - hvad er jeres behov og muligheder?
Spørgsmål - 1. halvleg
Er der konkrete mål for arbejdet med social IT i kommunen/sociale tilbud?
Hvad vil være i fokus, hvis I skulle foretage en (ny) IT-screening?
Hvad karakteriserer den gode organisering mellem forvaltning og tilbud? Giv gerne et eksempel fra praksis
• Platform for viden: Find ud af hvordan I mest effektivt kan indsamle og dele viden om social IT
• Inddrag borgerne/brugerne på tilbudene
• Beslut hvordan kommunen kan understøtte bostedernes arbejde med social IT – fx til økonomi, support og kompetenceudvikling
• Beslut hvordan I kan evaluere og dokumentere resultaterne af arbejdet med social it på bostederne
God organisering giver et solidt fundament
1. halvleg
IT-screening af ressourcer og behov
Kommunikation, sociale relationer, samvær, leg, læring og nye kompetencer
Et værktøj til spredning og implementering af social IT
Guide:
Vision
Udpeg ansvarlige
Lav konkrete mål
Udform handlingsplan
IT-Screening
Økonomi
Kompetencer
Teknologi
Behov og interesser hos borgerne
Organisering
Udpeg tovholdere i kommunen
Organiser samarbejdet med tilbuddene
Organiser samarbejdet med øvrige it-leverandører, frivilligvcenter mv.
Praksis
Inddrag borgerne
Søg ny viden om IT
Spred interesse
Følg op og juster
Dokumenter og evaluer resultater

GUIDE
Social it i praksis
tekno-antropologi
IT-frivillige
IT-hjælp
inspiration
viden

...til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser
Leveregler

beboernes ønsker og behov for frivillig hjælp til IT
gode aftaler med bostedets ledelse og personale
løbende forvetningsafsteming og vidensdeling
tilbud om samtaler og supervision
De IT-frivilliges arbejde er baseret på:
supplement til de professionelles arbejde
hjælp til IT-aktiviteter
inspiration til at bruge IT som redskab til kommunikation, læring og leg
En IT-frivilligs arbejde er:
aflastning eller erstatning af det faglige personale
personlig pleje- og omsorgsopgaver
En IT-frivilligs arbejde er ikke:
Intro
Fælles dialogmøde
Online screening
IT-screening i kommuner
Tilstedeværelse & brug af IT
Resultater med IT - og formål
Barrierer & behov
Fremtidsønsker
Analyse & fortolkning af resultater
1. rapportering til kommunen
Kvantitative resultater
Dialoggrupper
Ledere
Medarbejdere
Borgere og evt. pårørende
Fortolkning, forståelse og præcisering...
Samlet IT-screening
Online IT-screening
1. analyse
Dialoggrupper
Input til output
Output - eksempler
IT-vidennetværk
Velfærdsteknologisk Lab
IT-frivillige
Puljeansøgnings-strategi
Kompetenceudvikling
Etc etc
"Hverdagsintegration" af IT
Fra vision til konkrete mål
www.socialitlab.dk
facebook: /socialitlab
www.sus.dk
viden, link, tips og nyheder
Social IT i kommunen
Diskussionsoplæg
Hent inspiration!
Afdæk med brugerne deres egne behov at bruge IT
- hvem i diagrammet er væsentlige relationer som brugeren vil benytte IT til at kommunikere, lege etc med?
Hvilke redskaber kan styrke jeres IT-initiativer?
Kan nye BostedsLabs skabe mere IT-spredning, innovation og viden?
Er IT-frivillige en mulig ekstra ressource i BUF?
Full transcript