Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Etik Sistemleri - Beyza YEŞİLBAĞ

No description
by

Ok Bye

on 8 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Etik Sistemleri - Beyza YEŞİLBAĞ

ETiK SiSTEMLERi

Etik sistemlerin geliştirilmesinde temel alınan yaklaşımlar hakkaniyet ilkesi, insan hakları, faydacılık ve bireysellik ilkeleridir.

Farklı bakış açıları , farklı etik sistemlerini temsil etmektedir. SOSYAL YASAM ETiGi Sosyal yaşam etiği insanların kendi aralarındaki ilişkilerde ve nsanın doğadaki diğer canlılarla kurduğu ilişkilerde uyması gereken kurallar bütünüdür.

"Başkalarına sana davranılmasını istediğin gibi davran" Domingo de Banez

"Sana yapılmasını istemediğini sen de başkasına yapma" Konfüçyus ETiK SiSTEMLERi TOPLUMSAL SÖZLESME ETiGi Toplumsal sözleşme etiğine göre bir eylemin ahlaki doğruluğu, belli bir toplumun normları ve gelenekleri tarafından belirlenir.

Öncüsü Jean Jack Rousseau'dur. Onun için en önemli olgu, otorite ve özgürlük arasındaki dengedir.

Hukuk kuralları özgür insanlar arasında eşit koşullar altında yapılan toplumsal sözleşmeye dayanır. KiSiSEL ETiK AMAÇLANAN SONUÇ ETiGi
KURAL ETiGi
TOPLUMSAL SÖZLESME ETiGi
KiSiSEL ETiK
BiREYSEL ETiK KARAR VERME
SOSYAL YASAM ETiGi BiREYSEL ETiK KARAR VERME Martin Buber, kişisel etiğin kaynağının bireyin içinden gelen ses yani vicdan olduğu görüşündedir. Kişisel etik, kişinin toplum içerisindeki bireysel duruşunu belirler. Bu etik anlayışı bireyin ahlaki alt yapısını temel alır. Kişisel etik bireyin yaşadığı ve çevresinde yaşanan olaylar karşısında gösterdiği tepkiler ya da koyduğu tavırlardır. AMAÇLANAN SONUÇ ETiGi Bu kuram karar ve davranışların sonuçlarına önem verir. En büyük yarar ve en az zarar ile sonuçlanan karar ve davranışlar, etiktir.

Sonuçlar önemli görüldüğü için davranışın neden ve nasılı gözardı edilir. Davranışın niyeti, amacı değil; somut sonuçları önemlidir.
Örneğin: kazara bir evin yanmasına neden olan kişi kasıtlı olarak bir otomobili yakandan daha suçlu görülür.

Amaç ve ilkeden çok sonuç önemlidir. KURAL ETiGi Kural temelli kuramların yaklaşımı daha bireycidir.
Ahlaki konularda mutlak doğrular olduğuna inanılır. Etik davranış, kurallara göre doğru olan, hak veya görev olduğu belirlenmiş olan davranıştır. Ayıp, günah veya suç olarak kabul edilen davranışlar etik dışıdır. Bu yaklaşım, bir doktrinin ilkelerine körü körüne uymayı da kapsar. KiSiSEL ETiGiN ÖZELLiKLERi -Kişisel etik, gerçeğin, doğrunun sadece zekadan değil, bireyin içinden geldiğini savunur.
-Doğruluk ve etik davranışlar herkesin içinde vardır.
-Kişisel etik bireyin kendisine dönmesini sağlar.
-Bireyin karşılaştığı durumlarda doğru ve yanlış kararlar vermesi kendi vicdanına bağlıdır.
-Bireyi amacına ulaştıracak davranış etik olmalıdır. Burada Mahcivelle'nin düşüncesine terstir.
-Yaşamda belli kuralların olmayacağı pek çok durum söz konusudur.
-Birey bir grupta yer aldığı için, haksızlığa göz yummaz. ÖRNEK: Hırsızlık ayıp, günah ve aynı zamanda yasa karşısında suçtur. Aç ve parasız bir insanın fırından ekmek çalması karşısında onu polise teslim etmek, kurallara uygun bir davranıştır. Kuralcı yaklaşıma göre bu durumda etik olan davranış budur. Kişisel etik "toplumsal değerlerin" taklit, eğitim vb. yollarla yaşanmasının ilerisinde, bu değerlerin, bireylerin kişilik oluşumunda temellenmesi ve bireylerin davranışlarında bilinçli hareket noktaları haline gelmesi ile yakın bir ilişki içindedir. O halde bireysel etik; "kişinin davranışlarını temellendiren kıymet hükümleri hakkında sahip olduğu bilinçtir" saptaması yapılabilir. ÇOCUK GELiSiMi A GRUBU Beyzanur Zeynep YEŞİLBAĞ
110112049
Full transcript