Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

BVS Presentatie Agnes

Symposium 27-02-2013
by

Agnes Faber

on 7 June 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of BVS Presentatie Agnes

Sociaal Netwerk
Op welke manier kan het informele netwerk van cliënten van de Scheurleerweg vergroot worden?
Inspiratietrektochten
Presentatie door Agnes Faber
Onderdeel van Stichting Volksbond Amsterdam
cliënten wonen begeleid
Ontvangen ondersteuning van ambulant zorgmedewerkers
En hospitallitymedewerkers en andere disciplines
RIBW/MO G.J. Scheurleerweg

Veel aandacht voor praktische vaardigheden
En integratie in de buurt
Minder aandacht voor het (voormalige) informele netwerk
Eenzaamheid

Probleemanalyse
Macroniveau: Participatiesamenleving
Mesoniveau: Bijdragen aan verbinden tussen burgers
Microniveau: Beter vangnet voor de toekomst


Aanleiding van dit BVS

Onderzoeksdoelstelling:
Bijdrage leveren op de huidige methodiek

Onderzoeksmethode:
Kwalitatief literatuuronderzoek

Deelvragen
Bestaande methoden om het netwerk te vergroten/versterken
Onderzoeken hoe deze en andere werkwijzen toepasbaar zijn op de Scheurleerweg
Hoe continuïteit van het netwerk na uitstroom naar een zelfstandige woning (maar nog wel met ambulante begeleiding) gewaarborgd kan worden

Op welke manier kan het informele netwerk van cliënten van de Scheurleerweg vergroot worden?

Ambulant zorgmedewerker:
Geschoolde vrijwilliger:
Vrijwilliger:
Familie:
Multidisciplinaire aanpak:

Aanvulling op de methodiek

Plancyclus blijven doorlopen
Tijdelijk extra ondersteuning
Motivatie bewaren van de cliënt
Evaluatie van de hulpverlening

Continuïteit waarborgen na uitstroom

Methode: Sociaal netwerkmethodiek

Vrijwilligers: Natuurlijk! Een netwerkcoach!(NEN)
Inzetten als maatjes

Samenwerking: Met andere disciplines
Met vrijwilligers
Met andere organisaties
Conclusie
Sociaal netwerkmethodiek toepassen
NEN inzetten bij uitstroom
Session RatingScale gebruiken na geplande afspraken
Besluitvormingsmodel gebruiken om te verbeteren.
Aanbevelingen

SPH’ers gaan methodischer aan het netwerk werken
Er is kennis nodig
Eventueel werkplan opstellen en besprkeken met management

Inventariseren wat cliënten vinden van de methodiek
Aan de hand daarvan blijven evalueren en verbeteren

Sociaal netwerkmethodiek invoeren

Contact onderhouden met stagebegeleider
Gesprek met locatiemanager en assistent plannen
Presentatie plannen op de locatie
Kerngroep bijwonen en BVS toelichten

Implementatie – mijn rol

Vragen of opmerkingen?

Sociaal netwerkmethodiek
Natuurlijk! Een netwerkcoach!
Maatje
Verwijzing naar hulporganisatie
Meer overleg en samenwerking


Methoden
Vrijwilligers
Samenwerking
Programma
Context
Aanleiding en probleemanalyse
Bespreken bruikbare resultaten
Aanbevelingen
Implementatie
Discussiepunt
Einde van de Presentatie

Discussiepunt

Als de autonomie van de cliënt zo belangrijk is en iemand zoveel mogelijk zelf de regie moet krijgen over het eigen leven, is het dan wel verstandig om te werken met de zeer goed uitgewerkte sociaal netwerkmethodiek die de stappen die doorlopen moeten worden voorschrijft en acties die daarbij horen benoemt voor de cliënt?

Beroepsvraagstuk (BVS)
Rol SPH'er
Extra functie - aanspreekpunt
Signalerende functie
(tijdelijke) samenwerking kerngroep
Samenwerking (assistent locatiemanager)
Evaluatiepunten
Ervaring stapsgewijs werken
Resultaten
Zelfbeeld cliënten
Effect werkdruk
Full transcript