Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Velkommen til Didaktechkonference

No description
by

Lise Mulder

on 14 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Velkommen til Didaktechkonference

Velkommen!
Program for dagen…
Det overordnede mål med DidakTech – HVORFOR??
Video!
Uddybning af hvorfor – vores approach til it og læring; fag, didaktik og kreativitet som udgangspunkt…
Hvordan har processen i DidakTech været? HVORDAN??
Hvad har resultatet været?
Og resultatet får man så netop også at se i dag!
Sådan kommer dagen til at foregå – plan for workshops osv…

Program for dagen
Touch to add...
Mission ud over verdensherredømmet...
Hvorfor didaktech?
Døm selv i dag!
Konkrete leverancer
Resultatet?
Didaktech'ere in action
Arbejdende møder...
Hvordan har vi arbejdet?
Velkommen til Didaktechkonference
UCC 21.5.2014
P. Misra og M. Koehler
Michigan State University
TPACK? Har vi det? Skal vi have det?
Processen (hvem sagde Kafka?)
Labyrintiske veje
Videndeling i 3D
Workshops i dag - walk through..

9.00-9.30 Oplæg v/ Lise og Tobias (festsalen)
9.45-11.00 Workshop runde #1 (
C
lokaler – 10 workshops i hver ét lokale
)
11.00-11.15 Kaffe og frugt
11.15-12.30 Workshop runde #2 (
C
lokaler – 10 workshops i hver ét lokale
)
12.30-13.30 Frokost med ‘DigiGuide-buffet’ (Kantinen)
13.30-14.30 Oplæg v/ Ann-Thérèse – inkl. spørgsmål og afrunding (festsalen)

at få indført en mere professionsorienteret rodfæstet, udbredt og synlig digitalisering af den daglige undervisningspraksis i læreruddannelsen
Praksisnært
Kreativitet
Eksplorative undervisningstilgange
Tæt bånd til de lærerstuderende
Tæt bånd til praksisfeltet
Sammenhængskraft med øvrige UCC initiativer
TPACK står for Technological, Pedagogical And Content Knowledge.

På dansk: TPFV.
Teknologisk viden
Pædagogisk viden
Fagfaglig viden

Teknologi – læringsteknologier bredt: f.eks. IWB, Web 2.0 tjenester, søgemaskiner, tablets, smartphones, robotter, apps, GPS m.m.
Pædagogik (og didaktik) – viden om læring, dannelse, planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning.
Fagfaglig – Viden om fagets indhold, centrale kundskabs- og færdighedsområder.
Videndeling - Vidennetværk
Kan forsyne os med en meget overordnet systematik, men vi har også set på...
Digital literacy
UCL http://www.laeringsteknologi.dk/?p=367
http://edu.au.dk/forskning/projekter/technucation/teknologiforstaaelse/
Multimodal formidling
Andre evalueringsformer
Integration af studieprodukter
Brug af eksisterende ressourcer og ressource personer - eks CFU, EVU og forksningen (Technucation)

Konkrete produkter
Tilknytning til praktikken
Digiguider
Kompetenceudvikling kollega til kollega
Inspiration og ud af huset
Social medier - platforme
Årets konkrete udfordringer!
Årsplanens kadance
Vilkår for kompetenceudvikling?
At skulle levere og deltage
med hvad..er det godt nok?
Videndeling falder ikke ned fra himlen
Faggruppernes udbytte?
Hvordan udnytter vi den viden, der allerede nu er etableret fremadrettet ind i den konkrete praksis ud mod de studerende...
På dørene hænger oversigter over workshops'ne med navne på dem, der allerede her tilmeldt sig på
- alle har fået opfyldt deres prioriteringer

Dem der endnu ikke har nået igennem tilmeldingsproceduren kigger workhopsne igennem, ser hvor de kunne tænke sig at være med og går til lokalet

Husk evaluering af dagen på
https://www.surveymonkey.com/s/YHLYMG7

1. Spil og spilbaseret læring (CFMA)
2. Et digitalt studiegruppearbejde (MBI)
3.Tools til teknologi i undervisningen (CWA)
4. I-bøger i undervisningen (LAHA)
5. Blog som læringsplatform (ANZA og LAAR)
6. Digitale læringsplatforme og læringsobjekter (GUG og ALM)
7. Introduktion til eTwnning mellem lærerstuderende (HATH) -
Kun formiddag
8. Screencasting - Det multimodale læringsobjekt standard workshop (TBHE og JLA)
9. Screencasting - Det multimodale læringsobjekt fordybelses workshop (TBHE og JLA) -
Ikke nok tilmeldte
10. TedTalks som afleveringsform - udvikling af de studerendes fremlæggelseskompetence (INRE)
11. Digital storytelling (NISA)

Inspirations materialer
Ændret praksis for lærerstuderende
Konferencen - i dag!
Indlæg på sociale medier
Mulighed for at løfte den erhvervede viden videre
Evalueringer - midtvejs og slutevalueringer
Og så har der været forrygende og berigende at kunne fordybe sig med sine kollegaer i spændvidden mellem konkret praksis og vidtløftige fremtidsperpsektiver!
Hvis I lyster at bidrage på de sociale medier så brug #didaktech og evt. #skolechat
Full transcript