Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

nowe ideologie

No description
by

Magda Kopeć

on 21 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of nowe ideologie

nowe ideologie
ludzie zaczynaja mieć poglądy zaczynaja urzadzać państwo
monarchia
- różne wersje -
możliwość wpływu na władzę?
ANGLIA - torysi/wigowie (konserwatyści/liberałowie)
FRANCJA - jakobini, żyrondyści, rojaliści/monarchiści
RZECZPOSPOLITA - stronnictwa na sejmie Wielkim...
XVIII/XIXw.
- oświecenie
- rewolucje
- zmiany polityczne, gospodarcze, społeczne
LIBERALIZM
wartości/wizja
wolność
nieskrępowany rozwój jednostki
bez ograniczeń ze strony państwa (lub społeczeństwa) - jedynym ograniczeniem - moralność
wizja/działanie
równość wobec prawa - likwidacja przywilejów
wolność słowa, prasy, wyznania
działania
polityka
krytyka/przewciw feudalizmowi i absolutyzmowi
konstytucja i parlament
gospodarka
swoboda
wolność konkurencji
prawo własności
ograniczenie roli państwa - zapewnić bezpieczeństwo

"twórcy"
Alexis de Tocqueville
John Stuart Mill
Adam Smith (ekonomia)
ideologia - co to jest?
sjp
- system poglądów,
pojęć jednostki lub grupy
PWN
- zbiór poglądów służących do całościowego interpretowania i przekształcania świata
idea
- kształt,
postać,
przedstawienie
logos
- słowo,
nauka
wiki
- na bazie danej kultury, wspólnota światopoglądów i dążenie do realizacji określonego interesu
- zbiór uporządkowanych poglądów do objaśniania świata
-
wizja
rzeczywistości + system
wartości
+ dyrektywy praktycznego
działania
łac. - liber - wolny
XVIIIw. - Francja
KONSERWATYZM
XVIII-XIXw.
reakcja na rewolucję i liberalizm
wartości/wizja
historia i tradycja
dziedziczna monarchia
religia i Kościół
wizja
polityka
władca opiekunem i dobroczyńcą
społeczeństwo
każdy ma swoje miejsce w społeczeństwie
ustalona (niezmienna) hierarchia
działanie
krytycznie wobec przemian (rewolucji)
przeciwko demokratyzacji
wzmocnić państwo
zmiany - ewolucja
"twórcy"
Edmund Burke
arystokracja
bogate mieszczaństwo
IDEE NARODOWE
pocz. XIXw.
wizje/wartości
- świadomość narodowa - język, kultura
- suwerenne państwo narodowe
PAŃSTWO
terytorium, ludzie, władza
co to za ludzie?
EPOKA NAPOLEOŃSKA
- doświadczenie innego/obcego
działania
- dążenia zjednoczeniowe (Włosi, Niemcy)
- tajna organizacja - międzynarodowa - MŁODA EUROPA - i jej
narodowe
oddziały
- idee republikańskie (i wolnościowe) - przeciw absolutyzmowi
(spadkobiercy karbonariuszy)
Giuseppe Mazzini
RUCH ROBOTNICZY
luddyzm - (Ned Ludd) - niszczenie maszyn i urządzeń fabrycznych
organizacje robotnicze - wspólnie walczyć o swoje prawa
s
trajki - przerwa w pracy, aby wymusić ustępstwa (zarobki, poprawa warunków pracy)
- powstania zbrojne
zwiazki zawodowe - organizacje reprezentujące robotników w sporach z właścicielami
- obrona i kontrolowanie przestrzegania praw
- ograniczenie radykalizmu
skutki rewolucji przemysłowej
kapitaliści
(burżuazja)
proletariat
robotnicy
warunki życia i pracy
SOCJALIZM
system społeczny i ekonomiczny
sprawiedliwość społeczna
zmiany w prawie i organizacji pracy
poprawa warunów życia i pracy robotników
upowszechnienie oświaty
POKOJOWO
SOCJALIZM UTOPIJNY
właściciele fabryk z własnej woli podzielą się majątkiem
falanstery
Claude de Saint-Simon
Charles Fourier
Robert Owen
SOCJALIZM NAUKOWY
- KOMUNIZM
1848r.
- Manifest komunistyczny
-
krytyka kapitalizmu
- obalony przez REWOLUCJĘ ROBOTNICZĄ
- ustrój komunistyczny - społeczeństwo bezklasowe i wspólna własność
Karol Marks
i Fryderyk Engels
czartyzm
1836-48 - People`s Chartes
Karta Praw Ludu
- powszechne prawo wyborcze
- petycje do parlamentu
- strajki
stopniowa demokratyzacja
SOCJALIZM REFORMISTYCZNY
socjal-demokracja
zmiany drogą reform parlamentarnych
II poł XIXw.
NOWE IDEOLOGIE
Full transcript