Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

puujee

organization behavior
by

Puujee Bymbaa

on 21 September 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of puujee

Бие хүний зан төлөв Бие хүний зан төлөв ххөөөр Судлах зүйл:
1. Бие хүний сэтгэлзүйн онцлог шинж чанар
2. Бие хүний зан төлвийн онцлогуудыг үндэслэн ажиллагсдын байгууллага дээр гаргаж болзошгүй зан төлвийг таамаглах нь
3. Бие хүнийг тодорхойлогч хүчин зүйлүүд
4. Бие хүний ур чадварууд БИЕ ХҮНИЙ ЗАН ТӨЛӨВ ''THINK-TANK'' БАГ

Гишүүд:
Г.Батбанди
Б.Пүрэвсүрэн
Г.Цэрэннадмид
Л.Энхзул Судлах зүйл:
1. Бие хүний сэтгэлзүйн онцлог шинж чанар
2. Бие хүний зан төлвийн онцлогуудыг үндэслэн ажиллагсдын байгууллага дээр гаргаж болзошгүй зан төлвийг таамаглах нь
3. Бие хүнийг тодорхойлогч хүчин зүйлүүд
4. Бие хүний ур чадварууд 1. Бие хүний сэтгэл зүйн
онцлог Бие хүн нь хүрээлэн буй нийгэм орчинтойгоо хэрхэн зохицохыг тодорхойлдог хувь хүний өөрийн онцлог сэтгэл зүйн систем юм. BIY HUN Бие хүн Ууртай Уян зөөлөн Хурдан Шуналтай БИЕ ХҮНИЙ ЗАН ТӨЛӨВ Өөдрөг үзэлтэн (сангвиник) Хямсгар Төлөвшөөгүй хүн Ноомой хүн 2.Хүний зан төлөвийн онцлогуудыг үндэслэн ажиллагсдын байгууллага дээр гаргаж болзошгүй зан төлөв 2.Хүний зан төлөвийн онцлогуудыг үндэслэн ажиллагсдын байгууллага дээр гаргаж болзошгүй зан төлөв Удирдлагаас өгсөн ижил төстэй үүрэг даалгаврыг ажилчид яагаад ялгаатай хийж гүйцэтгэдэг вэ? Хүниий зан төлөвийн онцлогуудыг үндэслэн тухайн хүний байгууллага дээр гаргаж болзошгүй зан төлвийг урьдчилан хэлэх боломжтой Өөртөө итгэлтэй зан төлөв Зорилгодоо хүрэх эрмэлзэлтэй зан төлөв Захирангуй зан төлөв Өөрийнхөө чадварт итгэдэг зан төлөв Өөрийгөө хэт хяндаг зан төлөв Аз туршимтгай зан төлөв Түрэмгий зан төлөв 3.БИЕ ХҮНИЙГ ТОДОРХОЙЛОГЧ ХҮЧИН ЗҮЙЛҮҮД Хүнээс гарч байгаа зан авир маш олон бөгөөд тэдний шалтганыг илрүүлж дүгнэх нь хүндрэлтэй . Албан хаагчын хувийн хэрэг
Нас /age/
Хүйс /sex/
Гэрлэлт /martinal status/ 1.Нас, түүний нөлөөлөл 1.1Нас боловсон хүчний урсгал 1.2 Нас ба ажил таслалт /Карташова Л.В/ 2008 оны АНУ дах байгууллагын бүрэлдэхүүн ба насны хамаарлын тойм 1,3 Нас ба ажлын сэтгэл ханамж 1.4 Нас ба бүтээмжийн хамаарал Хүйс /sex/ 2.Хүйс /sex/ 3.Гэрлэлт /martinal status/ Бие хүний ур чадварууд 4.Бие хүний ур чадварууд 4.Бие хүний ур чадварууд Оюуны ур чадвар Тооны чадвар Тооны чадвар Ойлгох чадвар Физиологийн чадвар Уян байх чадвар Уян байх чадвар Динамик хүч чадал Thanks for attention
Full transcript