Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Frankrikes Imperialisme og Kolonisme

No description
by

Jonathan Constantinos

on 22 May 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Frankrikes Imperialisme og Kolonisme

Kildene vi brukte
https://no.wikipedia.org/wiki/Koloni
https://snl.no/diskriminering
https://no.wikipedia.org/wiki/Menneskeverd
https://snl.no/rasisme
https://snl.no/kolonialisme
https://no.wikipedia.org/wiki/Det_franske_koloniriket
http://www.mennesket.net/nyere-historie/industrialisering/imperialismen/
Frankrikes Imperialisme og Kolonisering
Vanskelige Ord
Forklaring
*Diskriminering*, å behandle noen mindre gunstig enn andre.F.eks for å s stykt om noens religion og tro
Konklusjon
Hva er det som gjorde at imperialismen/kolonialiseringen kunne skje?

Hva var drivkreftene til å drive imperialisme/kolonialisme i Frankrike?

Hva var årsaken og konsekvensene for denne prossesen?

Når skjedde avkoloniseringen?

Hvordan er forholdet mellom partene idag?

Frankrike
Drivkreftene for Imperailisme/kolonialisme
Imperialismen ble drevet av både økonomisk ærgjerrighet, religiøs og kulturell misjonering, nasjonalisme og strategiske behov for å demme opp mot konkurrerende nasjoner.
Økonomiske drivkrefter
Den industrielle revolusjon hadde skapt mange nye varer, teknikker og prosesser som utnyttet stadig mer av naturens ressurser både over og under bakken. Ettersom etterspørselen av varer økte vokste også jakten på nye ressurser og råvarekilder. Mellom 1870-1914 tredoblet verdenshandelen seg. Etterspørselen etter varer som kaffe, te, silker, sukker og tobakk økte betydelig etterhvert som større deler av befolkningen fikk råd til dem.
Grunn til imperialisme/kolonisme
Drivkreftene for imperalisme/kolonialisme
Politiske drivkrefter
Nasjonalismen var et voksende fenomen og ble brukt aktivt av europeiske regjeringer for å forsvare imperialistiske mål andre steder i verden. Først og fremst var den en drivkraft i seg selv da det var en lukt av nasjonal suksess og stolthet over det å sikre seg store og rike kolonier utenfor sitt eget kontinent.
India fikk for eksempel det symbolske tilnavnet “Juvelen i kronen”, for det var ikke bare en koloni for britene, det var et mektig statussymbol! Et bilde på deres kulturelle og teknologiske overlegenhet over lokalbefolkningen og kanskje også et symbol på seieren over franskmennene under sjuårskrigen (1756-1763).


-Det franske koloniriket er området utenfor Europa

-Frankrike startet å opprette kolonier

-Frankrike kjempet med Storbritannia om å få herredømme over de nye koloniene.

-Frankrike oprettet et nytt rike i Afrika og Sørøst-Asia.

av: Jonathan
*Kolonialisme* er når riker eller stater erobrer, kontrollerer og utnytter et område som er utenfor deres egentlige territorium (område)
*Meneskeverd* Det kan forstås som «menneskelivets ukrenkelighet» eller «alle menneskers like verdi».
*Koloni* En koloni er et landområde som ligger utenfor moderlandets grenser, som oftest erobret ved makt eller som nybygging på andre øyer
*Rasisme* tradisjonelt forstått som en oppfatning eller sett av holdninger som tar utgangspunkt i at mennesker kan deles inn i distinkte «raser», og at disse kan rangeres etter deres verdi.
Diskriminering
Kolonialisme
Meneskeverd
Koloni
Rasisme
Positive og Negative
Takk for opmerksomheten
Laget av: Steffen, Jonathan, Joakim og Abdiasis

postitive
-På 19 og 20 hundre tallet var de franske koloniene en av de største i verden

-Som økonomisk system lever imperialismen den dag i dag

-Formelt ble koloniene selvstendige på 50 og 60 tallet

-De franske koloniene snakker nå ofte fransk i store deler av landet
Den franske rasismen var bedre enn mangen andres rasisme, for den handlet om språk og kultur mens de andre handlet om genetikk, blod og mystismen.

Negative
Frankrike forsøkte å gjøre Algerie helt fransk. Det å utrydde det arabiske og det muslimske, viste seg å være umulig. krigen varte fra 1954-1962. Mer enn 1,5 millioner mennesker ble drept.
av:Jonathan
Full transcript