Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hilbert Meyer

No description
by

Louise Rasmussen

on 12 September 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hilbert Meyer

10 KENDETEGN VED
GOD UNDERVISNING

2. BRUG TIDEN PÅ LÆRING
Undervisningen skal begynde og slutte til tiden. Det har en positiv effekt, når læreren er klar i klassen, når timen begynder. Minimer spildtid, som ofte opstår især i starten og slutningen af timen. Det er en god idé at forsøge at begrænse administrative opgaver som fx at dele sedler ud, tjekke op på mælkeordning eller biblioteksbøger.
3. GIV ELEVERNE LYST TIL AT DELTAGE
Skab en kultur i klassen, hvor eleverne tør stille spørgsmål og ikke er bange for at deltage. Det har stor betydning, hvis læreren har en undersøgende og dialogisk måde at kommunikere på.
4. AKTIVER DET, ELEVERNE VED I FORVEJEN
Forforståelsen er alfa og omega. Eleverne skal kunne relatere til det, læreren underviser i. Det er nemmere for eleverne at koble det nye med noget velkendt, hvis læreren inddrager elevernes erfaringer, hverdagsforstillinger og det, de har lært tidligere i undervisningen.
1.
RØD TRÅD
OG STRUKTUR
Tip
Overvej, hvordan du reagerer, når en elev kommr med et forkert svar. Siger du "nej" og går videre til den næste, eller siger du "prøv at forklare, hvordan du er nået frem til det"?
Der skal være en rød tråd i undervisningen, som er tydelig for både lærere og elever. Det gælder både i den enkelte lektion og i løbet af dagen som helhed. Det skal være tydeligt for eleverne, hvad de skal lave i timen, og hvad de skal lære af det. Mange lærere antager, at alt er tydeligt, og at eleverne godt ved, hvor de er på vej hen. Men der sidder alt for mange elever i skolen og gætter på, hvad det er, læreren er i gang med.
Start timen med at sige og skrive på tavlen, hvad der skal ske, og hvad eleverne skal lære af det.
Tip

Overvej om en konflikt fra frikvarteret skal løses i plenum i klassen, eller om det er en idé at sætte klassen i gang med at arbejde først og derpå tale om konflikten med de få involverede.
Tip
Tip
Aktiver elevernes forforståelse fx ved at sætte dem til at summe et par minutter to og to over det nye tema, I skal i gang med. Division kan fx både være matematik og noget der handler om fodbold.
5. SÆT ORD PÅ, HVAD ELEVERNE SKAL LÆRE OG HVORFOR
Eleverne lærer bedre, når læreren taler med dem om deres egen læring. Eleverne får mere udbytte af undervisningen, hvis de kan forklare, hvorfor de skal lære om et tema. Det er fx rart at vide, at en af grundene til, at man skal lære tabellerne er, at de gør det nemmere at dividere.
Tip
Undersøgelser viser, at lærere ofte giver elever feedback på deres adfærd og sociale kompetencer. Vær opmærksom på at give eleverne løbende feedback på det faglige indhold og på dialogen med eleverne om undervisningen.
6. VARIER METODERNE
Når man bruger flere forskellige undervisningsmetoder, fremmer det elevernes læring. Det er ikke påvist, at én metode fungerer bedre end andre, men forskningen viser, at variation virker. Arbejd derfor med det samme tema på forskellige måder i løbet af en lektion, tilpasset de faglige mål.
Tip
En del lærere er tilbageholdende med at lave skift i undervisningen, fordi det udløser støj og kaos. Har man det sådan, kan det være en god idé at bruge tid på at lære klassen nogle helt faste rutiner ved overgange.
7. TAG INDIVDUELLE HENSYN
Drop tanken om den fiktive gennemsnitselev og undervisningsdifferentier. Forskellige elever skal mødes med forskellige forventninger, men alle elever skal opleve, at læreren forventer, at de lærer noget mere.
Tip
Hvis klassen skal arbejde med at løse bestemte opgaver, så lav en kort introduktion til opgaven. Lad derefter de elever gå i gang umiddelbart kan klare sig selv. Giv et par ekstra eksempler, som hjælper den næste gruppe af elever i gang, og forsæt evt. sammen med de elever, der har brug for mere støtte.
10. TRÆN - IGEN OG IGEN OG MÅLRETTET
Øvelse gør mester. Når eleverne har lært noget, skal de træne det igen og igen for at blive sikrere eller for at få det nye, de har lært, automatiseret. Vi ved, at træningen bliver mere effektiv, når der trænes kortvarigt, hyppigt og målrettet. De fleste elever elsker træningsopgaver, fordi de får lov til at gentage noget, de godt kan i forvejen
Tip
Mange computerbaserede læringsspil er rigtig gode til at gøre træning mere målrettet og tydelig.
8. FYSISKE RAMMER
De fysiske rammer og æstetikken har betydning for undervisningen. Det handler både om, hvordan rummene er indrettet, hvordan møblerne står, og hvad der er på væggene. Klasseværelser og tilstødende rum skal være indrettet, så de er funktionelle. De fysiske rammer signalere, at her foregår der læring.
Tip
Kig på indskolingen. Her er man tit god til at bruge de fysiske rammer til at understøtte det, man arbejder med. Her hænger bogstaver og tal på væggene. Tænk i, om I fx bruger de fysiske rammer på samme måde på mellemtrin og udskoling.
Ryd op! Lær eleverne at rydde op og holde orden i klassen.
9. SIG, HVAD DU FORVENTER
Det skal være tydeligt for eleverne, hvad læreren forventer af dem, og hvornår et stykke arbejde er godt. Det vil variere fra elev til elev. Eleverne skal kende målet og vide, hvad det er, de skal lære.
Tip
Fortæl den enkelte elev, hvad du forventer, at netop han eller hun får gjort. Giv feedback til eleverne, både mens de arbejder og efterfølgende.
HILBERT MEYER
2006
1. Rød tråd og struktur
2. Brug tiden på læring
3. Giv eleverne lyst til at deltage
4. Aktiver det, eleverne ved i forvejen
5. Sæt ord på, hvad eleverne skal lære og hvorfor
6. Varier metoderne
7. Tag individuelle hensyn
8. Fysiske rammer
9. Sig, hvad du forventer
10. Træn - igen og igen og målrettet


10 Kendetegn ved god undervisning
Full transcript