Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ПОДЕЛБА НА ЛИТЕРАТУРАТА

No description
by

Sonja Srbova

on 28 October 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ПОДЕЛБА НА ЛИТЕРАТУРАТА

ПОДЕЛБА НА ЛИТЕРАТУРАТА
Topic 1
Според начинот на восприемање
:
- усна и пишувана

Усната е позната и како
:
-анонимна
-народна,
-колективна.
ЕПИКАЕПИКАЕ
ЕПИКА


Претставувачка
уметност (го претставува светот) со
раскажување
.

Клучни поими:
- раскажувачот (
нараторот
) ---> 1 и 3 лице еднина. ---> сезнаечки, сигурен/несигурен, сеприсутен.
- раскажувањето (
нарацијата
)
- ликови --> атрибути
Topic
ДРАМА

Претставувачка уметност - текстот е предвиден за изведба на сцена.

Дејството се изразува со
дијалогот
на ликовите.

Времето во драмата е секогаш
сегашно
.

Во античката и класицистичката драма се почитуваат три (3) единства:
време, дејство, место.
Topic 4
ЛИРИКА

Непретставувачки литературен род.

Лирскиот субјект ЈАС
изразува
.

Времето во кое пее лириката е секогаш -->
сегашно
!
Topic 5
ФОРМА НА ПИШУВАЊЕ НА ТРИТЕ ЛИТЕРАТУРНИ РОДОВИ

ПОЕЗИЈА и ПРОЗА

1.
Антика
: лириката, епиката и драмата ---> СТИХ
2. Романтизам: „Евгениј Онегин„-Пушкин --> роман во стих
„Страданијата на младиот Вертер“-Гете --> роман во писма / епистоларен роман; лирска проза
3. Македонска литература: рима во расказ кај Васе Манчев
Conclusion
ИСТОРИСКИ (
ДИЈАХРОНИСКИ
) ПРИНЦИП:

Литературата се менива според времето
ЛИТЕРАТУРНИ ПРАВЦИ:
АНТИКА
СРЕДЕН ВЕК
РЕНЕСАНСА
БАРОК
КЛАСИЦИЗАМ
РОМАНТИЗАМ
РЕАЛИЗАМ
МОДЕРНИЗАМ
ПОСТМОДЕРНИЗАМ
Full transcript