Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Створення продукту в системі управління якістю

No description

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Створення продукту в системі управління якістю

Створення продукту в системі управління якістю
Під час створення продукту в системі якості розглядаються та враховуються такі питання:
планування створення продукту;
процеси пов´язані зі споживачами;
проектування і розроблення продукту;
закупівля;
виробництво і надання послуг;
управління контрольно-вимірювальною апаратурою.
Плануючи створення продукту, організація стосовно своїх потреб має визначити:
завдання у сфері якості і вимоги до продукту;
потреби у розробленні процесів та документів і забезпеченні спеціальними ресурсами, пов´язаними з цим продуктом;
необхідні заходи з перевірки, затвердження, моніторингу, контролю та випробувань цього продукту і критерії його приймання;
протоколи, потрібні для підтвердження доказів того, що процеси створення і одержаний у результаті продукт задовольнятимуть поставлені вимоги.
Петля якості
Поняття системи управління якістю та вимоги визначається
ISO 9000
Модель управління
Система управління якістю
– це сукупність систематично здійснюваних видів діяльності організації, спрямованих на створення організаційних, технічних, економічних і соціальних умов, що гарантують належний рівень і стабільність якості продукції або послуг.
Підприємствам, які мають впроваджену систему управління якістю, як засіб вдосконалення своїх господарчих процесів належить перевага над іншими, тому що впроваджені системи управління якістю надають можливість на більш ефективне провадження господарської діяльності підприємства .
Процеси, пов´язані зі споживачем передбачають:
визначення пов´язаних із продуктом вимог;
їхній аналіз;
зворотний зв’язок зі споживачами.


Визначаючи вимоги до продукту, організація повинна з´ясувати:
задані споживачем вимоги, зокрема щодо поставок і подальшого обслуговування;
вимоги, споживачем не встановлені, проте потрібні для заданого використання або відомого та передбаченого використання;
пов´язані з продуктом правові та вимоги, які регламентуються;
будь-які додаткові вимоги, обрані нею самою.
Якість є важливим інструментом у боротьбі за ринки збуту. Саме якість забезпечує конкурентноздатність товару. Вона складається з технічного рівня продукції і корисності товару для споживача через функціональні, соціальні, естетичні, ергономічні, екологічні властивості. При цьому конкурентноздатність визначається сукупністю якісних і вартісних особливостей товару, що можуть задовольняти потреби споживача, а також витратами на придбання і споживання відповідного товару.
Основою запровадження та функціонування СУЯ є стандарт ISO 9001:2008 "Система управління якістю. Вимоги". Ним визначені вимоги, яким повинна відповідати система якості, щоб гарантувати постійну відповідність продукції і послуг вимогам замовника. Цей стандарт розроблений Міжнародною організацією із стандартизації (ISO) для того, щоб підприємства та організації могли використовувати його як основу при розробці власних систем якості.
Проблема якості є найважливішим чинником підвищення рівня життя, економічної, соціальної і екологічної безпеки і головним інструментом конкуренції. Головною умовою підвищення конкурентоспроможності продукції при виході на іноземний ринок є забезпечення її відповідної якості та впровадження системи управління якістю на базі міжнародних стандартів ISO серії 9000.
Виконала:
студентка гр. БПО-1-12
Гончаренко Олена
Дякую за увагу:)
Full transcript