Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Management Skills 1

No description
by

Saskia van der Werff

on 6 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Management Skills 1

Management Skills 1
Het tentamen
.open vragen ahv casussen en praktijkvoorbeelden
.duur 90 min
Opdracht les 1
.Bekijk video 'Start with why/Sinek
.Maken/uitvoeren prestentatie 'Waarom ik doe wat ik doe"
.Groepsevaluatie (wat ging goed, wat kon beter)

Opdracht les 2
.Maak een Plan van Aanpak voor je studieambitie
.Presenteer dit plan aan elkaar in duo's (min. 2 minuten)
.Evalueer op inhoud van het plan
.Stel een verslag op over je presentatietechnieken
(Wat gaat goed en wat wil je verbeteren?)
Opdracht les 3
1)Kies een artikel van Managementsite (30min)
(http://www.managementsite.nl/kennisbank/management)
a)Geef per alinea aan wat voor soort alinea het is
b)Benoem per alinea de kernzin
c)Wat is de conclusie
d)Ben je het eens met de conclusie (geef argumenten voor-tegen)
e)Schrijf hier een kort verslag over (inclusief bronvermelding)
2)In groepjes presenteren (1 uur)
a)Bereid een presentatie voor over het artikel (max 4 min presentatie)
b)Houdt de presentatie in groepjes van 4
c)Voeg de feedback toe aan je verslag (zowel over de inhoud als over de wijze van presenteren)
3)Schrijf een korte evaluatie over samenwerken in de groep (15min)
a)Wat valt je op
b)Voeg je evaluatie over samenwerken toe aan je verslag en stuur dit op aan de docent
Opdracht les 4
.Maak een plan van aanpak met daarin 3 kernkwadranten van jouw kernkwaliteiten.
.Start met je presentatie over deze module van max 5 minuten met behulp van Powerpoint of Prezi

Voorbereiden les 5
'Basisprincipes communicatie Hst 5/6
.Reader gespreksmodel De brug
Voorbereiden les 2
Reader Plan van Aanpak
Voorbereiden les 1
Basisprincipes communicatie H1/2/3
Simon Sinek/Start met het waarom
Reader: Presenteren
Voorbereiden les 3
Basisboek taal H1/2/3
Voorbereiden les 4
Basisprincipes communicatie H1/2/3/5/6
Reader Kernkwadranten Ofman
Reader Gespreksmodel Brug
Voorbereiden les 5
Basisprincipes communicatie 1/2/3/5/6
Reader: Kernkwadranten Ofman
Reader: Gespreksmodel Brug
Opdracht les 5
.Oefen in drietallen aan de hand van concrete situaties één van de vier gespreksvormen uit de Brug
.2 gesprekspartners/1 observeert

Voorbereiden les 6
Lees hoofdstuk 10 Basisboek communicatie
Voorbereiden les 6
Basisprincipes communicatie H10
Opdracht les 6
.Houd een vergadering klassikaal
.Wissel van voorzitter/notulist
.Maak een management samenvatting

Bereid je presentatie voor
-Maximaal 5 minuten per presentatie
-Ruimte voor stellen van vragen
-Bereid met tweetallen 1 tentamenvraag voor, maximaal 5 minuten
-Stuur de presentatie in powerpoint of de link naar de prezi uiterlijk zondagavond op naar de docent
Voorbereiden les 7
Neem alle literatuur door
Opdracht les 7
.Maak een managementsamenvatting van de lessen en de verplichte literatuur
.Lees de presentaties van de docent en je mede-studenten nog een keer goed door
.Maak de voorbeeld tentamenvragen
Lesstof
.Basisprincipes communicatie H1/2/3/5/6/10
.Basisboek taal H1/2/3
.Reader Management Skills 1
Basisvaardigheden manager
.Plan van Aanpak
.Presenteren
.Rapporteren
.Vergaderen

Communicatie vaardigheden
.Feedback geven/ontvangen
.Gesprekstechnieken
.Zelfreflectie
Plan van aanpak
Presenteren
Voorbereiden:
1)Bepaal je doel, centrale boodschap
2)Leef je in in je publiek
3)Houd rekening met soort activiteit/locatie
Uitvoeren presentatie:
1)Zeg wat je gaat vertellen
2)Vertel het
3)Zeg wat je hebt verteld
Tips
1)Focus op je publiek
2)Laat overbodige tekst weg
3)Gebruik plaatjes
4)Houd het simpel
5)Vertel een verhaal
6)Wees enthousiast!

Tips non-verbale communicatie
1)Stem: varieer in spreektempo en stemhoogte
2)Lichaamshouding: rechtop
3)Armen/handgebaren ondersteunen je boodschap
(maar passen wel bij wie je bent)
4)Kijk je publiek aan en staar niet op één punt
5)Let op articulatie

Tips inhoud en structuur
1)Bedenk van te voren 3 punten of thema's
2)Herhaal centrale boodschap aan het eind
3)Stel een vraag die jezelf beantwoordt
4)Geef spelregels aan het begin (gebruik telefoon, stellen van vragen)
5)Sluit af met een pakkende zin/uitdrukking/spreekwoord

Kennismaken
.Met de module
.Met elkaar

Manager of ondernemer?
Waarnemen
.Zintuigen
.Ruis
(pag 25)
Communicatie
.formeel
.informeel
Communicatie =
de uitwisseling van symbolische informatie die plaatsvindt tussen mensen die zich van elkaars onmiddellijk of gemedieerde aanwezigheid bewust zijn. Deze informatie wordt deels bewust, deels onbewust gegeven, ontvangen, geïnterpreteerd (pag 24)
Gedrag
Communiceren doen we niet alleen door het gebruik van taal, maar door alle vormen van gedrag (pag 23)
Feedback geven (meer in les 2)
1)Beschrijf gedrag dat je hebt waargenomen
2)Geef aan welk effect dat gedrag op je heeft
3)Maak de stap naar de ander
4)Geef advies voor ander gedrag

Feedback ontvangen
1)Luister en vraag om toelichting
2)Toon waardering
3)Beoordeel de feedback
4)Doe iets met de feedback
(Bron http://www.leren.nl/cursus/management/coaching/feedback.html)
Rapport (B.taal)
.Onderwerp
.Structuur
.Alinea's
Conclusie
Onderbouwing 1
Onderbouwing 2
Onderbouwing 3
Vergadertechnieken (BC 158)
.Voorbereiden: agendapunten opvragen
.Voeren overleg: structureren
.Na afloop: notuleren
Gespreksvormen
.Werkoverleg
.Beoordelingsgespek
.Functioneringsgesprek
.Disciplinegesprek
Reflectie
Besluit
Meningen
Feiten
Ideeën
Problemen
Oplossingen
Luisteren
Samenvatten
Doorvragen
Gesprekstechniek
http://www.twynstraguddekennisbank.nl/KB/Kennisbank-homepage/201-Organisatie/220---Organiseren/230-Managementstijl/275-Competenties-van-managers.html
Profiel van ?
.het kennen van de markt
.het kennen van het product
.het kunnen nemen van risico's
.het kunnen loslaten van zekerheden
.zelfstandig zijn
.optimistisch zijn
Be SMART
.Specifiek
.Meetbaar
.Acceptabel
.Realistisch
.Tijdgebonden
Link http://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&ved=0CDEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.veiligheidsregioutrecht.nl%2Fattachments%2F496_7.b.%2520Business%2520Case%2520Huisvesting%2520VRU%2520Centraal%2520tbv%2520AB%25202%2520juli%25202012.doc&ei=T60tUsWnOqOt0QWM4YHAAQ&usg=AFQjCNGOXiZrThkjEib7o6C2Gr5WEnRc5w&bvm=bv.51773540,d.d2k
Wat is een redenering?
Een redenering is een verzameling argumenten, waarvan er één een conclusie is en de andere worden gebruikt om die ene conclusie te onderbouwen.

Basisprincipes

A1: Eerste argument
A2: Tweede argument
C: Conclusie

Waarheid: gaat over de inhoud van de argumenten a1=waar; a2=waar; c=waar
Geldigheid: gaat over relevantie van argumenten tov de conclusie
Een voorbeeld:
a1 Alle honden blaffen
a2 Een poedel blaft
C Een poedel is een hond

Is de conclusie waar?
Is de conclusie geldig?

Nog een voorbeeld:
a1 Alle olifanten hebben een slurf
a2 Alle Amerikanen hebben een slurf
C Alle Amerikanen zijn olifanten

Is de conclusie waar?
Is de conclusie geldig?

Geldigheid: C volgt uit a1 en a2
maar omdat a2 onwaar is, is C in strijd met de waarheid

Voorbeeld van een klassieke redenering:

a1=grote groep (maior)
a2=kleine groep (minor)

a1 Alle mensen verdienen respect
a2 Alle inwoners van Amsterdam zijn mensen
C Alle inwoners van Amsterdam verdienen respect

Een voorbeeld van een klassieke redenering:

a1 Alle hamsters zijn dieren
a2 Sommige dieren zijn gevaarlijk
C Sommige hamsters zijn gevaarlijk

Is deze conclusie waar?
Is deze conclusie geldig?
Probleem: binnen de grote groep dieren bevindt zich een subgroep gevaarlijke dieren en een subgroep hamsters. Deze twee subgroepen hoeven elkaar niet noodzakelijkerwijs te overlappen, althans niet op basis van de gegeven argumenten.

Conclusie: redenering is ongeldig, nu uit twee ware argumenten een onware conclusie kan worden getrokken

Een drogreden is een redenering die niet geldig is, terwijl (een deel van) het publiek wel is geneigd de redenering voor geldig te houden. Zo probeert de spreker/schrijver dus op een oneigenlijke wijze zijn gelijk te behalen.

Voorbeelden zijn:
het leggen van verkeerde verbanden (vrouwen in het verkeer)
autoriteitsdrogredenen (de directeur zegt het dus het is waar)
beroep op traditie (we doen het al jaren zo)

Drogredenen

Conclusies
Rapport
Oefening

a1 De meeste mensen in onze doelgroep, mensen tussen twintig en veertig jaar, hebben een PC met een internetaansluiting
a2 Er wordt steeds meer gekocht via internet.
a3 Ik spreek geregeld met klanten die het jammer vinden dat ze bij ons niet via internet kunnen bestellen.
a4 Ook onze concurrenten bieden hun producten via internet aan.
a5 Iedereen koopt toch tegenwoordig via internet?
a6 Je moet wel heel ouderwets zijn als je het hier niet mee eens bent.

C Marketing manager: 'We moeten ook via internet onze producten gaan verkopen'

Welke argumenten zijn geldig en/of waar?
Is de conclusie waar en/of geldig?

Meer over drogredenen:
http://nl.wikipedia.org/wiki/Drogreden
Structuur
Tekstschema van een rapport (B taal pag 9)
1 Omslag en titelpagina
2 Samenvatting
3 Inhoudsopgave
4 Inleiding
5 Hoofdstukken
6 Conclusie
7 Literatuurlijst
8 Bijlagen

Oefening
Kijk naar rapport CBP/Wereldhandel trekt aan
http://static2.trouw.nl/static/asset/2013/cpb_mev_2014_2581.pdf
Alinea (Basisboek taal p21)

Soorten alinea's
thematisch (voegt inhoudelijk iets toe)
verbinden (maakt structuur duidelijk)

Kernzin
Aankondigend (met inleidende uitspraak over onderwerp)
Stellend (geeft hoofdgedachte weer)

Signaalwoorden
opsomming (ten eerste, ten slotte, daarnaast)
tijd (nadat, terwijl, vervolgens)
tegenstelling (maar, echter, ondanks)
vergelijking (net als, eveneens)
voorbeeld/toelichting (zoals, als, stel)
voorwaarde (als, indien, mits)
verklaring (doordat, daardoor, omdat, daarom, want, aangezien)
samenvatting (kortom, met andere woorden)
conclusie (dus, daarom, hieruit volgt)

Oefening
1)onderstreep de kernzinnen
2)streep de signaalwoorden aan
3)benoem per alinea waar voor soort het is
http://www.managementsite.nl/23969/strategie-bestuur/philips-splitsen-belangen.html
Vaardigheden: aan te leren, van buitenaf aangeleerd

Kwaliteiten: te ontwikkelen, van binnenuit komend
Leidinggevende:
zelfkennis
verantwoordelijk voor eigen ontwikkeling
inspirerend als afgestemd op eigen kernkwaliteiten
Leerdoelen
les 1) Kent de oorsprong van zijn intrinsieke motivatie
Les 1)Is in staat om anderen feedback te geven nav een gesprek
Les 2)Kent de opbouw van een plan van aanpak
Les 2)Kan aangeven welke functie de onderdelen hebben en welke inhoudelijke informatie er in moet staan
Les 2) Kan een bijbehorende tijdsplanning maken
Les 2) Kan een plan van aanpak opstellen ahv case of een probleem
Les 2)Kan een presentatie voorbereiden, verorgen en evalueren
Les 3) Is in staat een rapport te schrijven dat voldoet aan geldende conventies
Les 3)Kan een rapport van anderen verbeteren en van feedback voorzien
Les 4) Is in staat om op eigen gedrag te reflecteren obv de kernkwadranten van Ofman
Les 4) Kan op basis van de analyse van kernkwadrenten verbeterpunten identificeren en doorvoeren in eigen gedrag
Les 5) Kent het model de brug
Les 5) Kan het model de brug systematisch toepassen
Les 6) Kan een vergadering voorbereiden, voorzitten en notuleren

Kernkwaliteit
Wat anderen in mij waarderen
Wat ik in mezelf gewoon vind
Wat ik bij anderen vanzelfspreken vind
Valkuil
Wat ik bereid ben bij anderen door de vingers te zien
Wat anderen mij verwijten
Wat ik in mezelf geneigd ben te rechtvaardigen
Allergie
Wat ik in mezelf verafschuw
Wat anderen mij aanraden te relativeren
Wat ik bij anderen minacht
Uitdaging
Wat ik in mezelf mis
Wat anderen mij toewensen
Wat ik in anderen bewonder
Voorbeeld tentamenvraag Plan van Aanpak

Je krijgt de opdracht om een plan van aanpak te schrijven voor het maken van een nieuwe reclamecampagna van een kleine winkelketen.
Welke informatie heb je nodig om het onderwerp Doelstelling te kunnen beschrijven?
Voorbeeld tentamenvraag Rapport
Je beoordeelt een rapport van een collega. Welke hoofdstukken verwacht je minimaal aan te treffen?
Voorbeeld tentamenvraag Presentatie
Je bereidt een presentatie voor over het thema 'Bankencrisis' . Uit welke drie onderdelen bestaat je presentatie minimaal? Geef een korte toelichting per onderdeel.
Voorbeeld tentamenvraag basisboek Taal
Tekst: Communicatieklimaat is een metafoor voor de kwaliteit van de relaties in een organisatie. Die relaties zijn in veel te veel organisaties behoorlijk verzuurd. En dat is een slechte zaak want als het klimaat niet goed is, dan zijn alle inspanningen die organisaties zich getroosten om hun mensen te mobiliseren gedoemd te blijven falen. Organisaties doen er dus goed aan om tot een hernieuwde, wederzijds betekenisvolle relatie met hun werknemers en andere belanghebbenden te komen. Ook nu er een tijdelijk overschot is op de arbeidsmarkt. Een andere weg naar een duurzame toekomst is er niet. Zoals George Bernard Shaw al wist: communicatie kun je wel maken maar niet afdwingen. Daarvoor heb je in de eerste plaats een gezond communicatieklimaat nodig

Vraag: Wat voor soort alinea is dit? Wat is de kernzin? Benoem minimaal 3 signaalwoorden en geef aan wat voor soort signaalwoord dit is?
Voorbeeld tentamenvraag Kernkwadranten
Je bent nu ruim 7 weken student aan het Inter College Business School. Bedenk voor wie je de meeste bewondering hebt gekregen in deze periode en waarom.
Maak vanuit het antwoord een goed lopend kernkwadrant. Wat leert dit kwadrant je over jezelf? Welke verbeterpunten signaleer je voor jezelf?
Voorbeeld tentamenvraag geven van feedback
Je luistert naar de presentatie van een medestudent. Het valt je op dat hij een groot deel van de tijd in zijn handen zit te wrijven. Op welke manier vertelt je dit na afloop aan de presentatie aan hem?
Oefening disciplinegesprek
1)Benoem het probleem direct
2)Geef doel van het gesprek aan
3)Vraag om uitleg
4)Vat samen
5)Maak duidelijke afspraken
Rol voorzitter per agendapunt
1)Procedure duidelijk maken
2)Probleemstelling weergeven
3)Beeldvorming ahv objectieve feiten (LSD)
4)Brainstorm, suggesties oplossingen
5)Meningsvorming (informeel gedrag)
6)Besluitvorming (SMART)

Voorbeeld tentamenvraag gesprekstechnieken

Je zit met zijn vijven in een schoolproject. Eén dag voor de presentatie van jullie rapport belt een van je medestudenten op. Hij kan niet aanwezig zijn bij de presentatie. Je beslist dat jullie de dag zullen beginnen met een kort werkoverleg om goed af te stemmen wie wat zal gaan doen tijdens de presentatie. Beschrijf hoe je dit werkoverleg voorbereidt en uitvoert.
Voorbeeld tentamenvraag vergadering

Je bent voorzitter van een bijeenkomst van de studentenvereniging. Jullie willen een ludieke actie organiseren. Dit staat als punt 3 op de agenda. Geef de stappen aan om tot een gedragen besluit te komen. Geef tevens per stap aan welke taak jij als voorzitter daarbij hebt.
Full transcript