Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Islamofobi och jihadism

No description
by

Jon Nyström

on 8 August 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Islamofobi och jihadism

Snabb tankeövning


Tänk snabbt på orden ”
islam
” och ”
muslim
”. Vad är det som dyker upp?

Vilka ord, namn, platser, idéer, föremål och praktiker kommer du i första hand att tänka på?

Vad säger att en kvinna som täcker sitt hår eller delar av sin kropp är förtryckt?

”En man som ber eller profeterar med något på huvudet drar skam över sitt huvud. Men en kvinna drar skam över sitt huvud om hon ber eller profeterar barhuvad.”
1 kor; 11

Hotet om Eurabia ?


Islamofobisk konspirationsteori om att Europa håller på att infiltreras av islamister som försöker göra det till en muslimsk diktatur – Eurabia

Muhammed-karikatyrerna

En hadith förbjuder att man avbilder levande varelser.
De får avbildas endast om ögon och mun döljs.
(Denna hadith erkänns dock inte av Shia.)


Islamistiska rörelser

Framträdande är
Hassan al-Banna
och hans
al-Ikhwan al muslimun
– ”det muslimska brödraskapet”.

”Islam och den kulturella mångfalden är ett hot mot hela västvärlden”

”Straffet för äktenskapsbryterskan
och
för äktenskapsbrytaren är hundra piskrapp
för var och en
; och låt inte medkänsla med dem avhålla er från att följa Guds lag."
(24:2)


"Och om man och hustru går skilda vägar, ska Gud i sin rikedom ge
dem båda
ersättning (för deras förlust)."
(4:130)

”Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då (andra) kvinnor som är tillåtna för er till hustrur – två eller tre eller fyra: men (begränsa er till) en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla lika”
(4:3)

 
Hijab

- den klassiska "slöjan".
Turkiet, mellanöstern, Iran Nordafrika och Sahara, Centralafrika, Malaysia och Indonesien.
Burqa
Endast Afghanistan, Pakistan och norra Indien

Niqab

Saudiarabien och länderna runt Persiska viken


I de extremaste kretsar menar man att
ummah

den muslimska gemenskapen
står under attack. Både av korrupta ledare och västvärlden.

"Om någon dödar en människa skall det anses som om han hade dödat hela människosläktet.

Och om någon räddar ett människoliv, skall det anses som om han hade räddat hela människosläktet."
(5:32)
”Striden mot dem, som ej tro på Gud och den yttersta dagen, ej helighålla vad Gud och hans apostel förklarat heligt och ej bekänna sanningens religion, dem, som fått skriften, nämligen, tills de villigt giva skatt och ödmjuka sig!”
(9:29)

"Drar de sig tillbaka och vill undvika strid med er och erbjuder er fred, ger Gud er inte rätt att gå till angrepp mot dem".
(4:90)

"Striden för Guds sak mot dem, som strida mot eder, men angripen ej! Gud älskar förvisso ej de angripande.”
(2:186)


Islamic State (IS
)
kamp för ett nytt
kalifat
rättfärdigas som jihad.

Usama bin Laden
och
Al-qaeda
utropar jihad mot USA och västvärlden med en
fatwa
.

Hamas
väpnade kamp för ett fritt Palestina. De värvar rekryter genom att kalla sin terror för jihad.

1100-1200-talets

Hassassiner

utkämpar vad de kallar jihad mot de invaderande korsfararna.

Kända missbruk av “
Jihad


South Park´s
”Super best friends”

filmen:
Soorhe Hera

filmen:
the Innocence of Muslims

muslim = arab ?
arab = muslim ?
Sunni
Shia
Katoliker
Ortodoxa kristna
Protestanter
Kopter
Bahai
Druser
80%
av världens muslimer bor utanför mellanöstern.

Den största muslimska populationen finner man i
Indonesien
,
Pakistan
,
Indien
och
Bangladesh
.

Antisemitism
Från medeltiden och framåt har Judarna anklagats för diverse hemskheter.
De har varit perfekta syndabockar för allt som varit fel i Europeiska samhällen.
Efter andra världskriget har antisemitismen minskat kraftigt i Europa.
Men man har istället hittat en ny syndabock i muslimerna.
En vanlig föreställning är att den muslimska invandringen och deras "förtryckande religion" ligger bakom mycket ont.
Invandringen är bara en "täckmantel" för att kunna förstöra Europa inifrån.
En teori som bygger på förvanskad
demografisk
statistik och propaganda.
"Kontra-jihadism"
En rad rörelser har växt fram i Europa för att bilda en försvarslinje mot muslimerna.
De kallar sig för kontra-jihadister för att symbolisera att de tar upp kampen i det "heliga kriget"
EDL
- English Defence League går i fronten för dessa rörelser och många länder får egna divisioner.
"Fredlig kamp och information för att bevara det Europeiska"
De kontra-jihadistiska argumenten
"Islam är en våldsförespråkande religion som vill starta ett heligt krig mot västvärlden".
"Islam är en kvinnoförtryckande religion".
"Se bara på begreppet jihad - hur kan en religion förespråka heligt krig?"
Jihad
betyder "strävan" och syftar på strävan efter att vara en god människa både i samhället och guds ögon.
Denna strävan kan delas in i tre aspekter:
behålla sin personliga tro
bevara
Ummah
- den muslimska gemenskapen
försvara sin tro
I krigstider har vissa muslimska ledare använd den sista aspekten för att legitimera strid.
Detta trots att väpnad konflikt -
Qital
benämns som en absolut sista utväg.
Begreppet
jihad
kan alltså missbrukas och därför ska det användas försiktigt.
Media är också dåliga på att förklara ordets sanna innebörd.
Hur förklarar man då "svärdsverserna"
Svärdsverserna
är de delar av koranen som talar om våld.
"Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden."

Texter i koranen som beskriver stridigheterna mellan Mecka och Medina under Islams framväxt.
I huvudsak för att ge historisk kontext.
Andra svärdsverser talar om hur man ska förstå våld och krig och begreppet
qital
.
Slöjan är en symbol för patrialkalt förtryck ?
Det finns inga tvång rörande kläder inom islam. Snarare finns det en del påbud för såväl män som kvinnor för att markera de som troende utövare av religionen.

"Och säg till de troende kvinnorna att de bör sänka blicken och lägga band på sin sinnlighet och inte visa mera av sina behag än vad som [anständigtvis] kan vara synligt; låt dem därför fästa slöjan så att den täcker barmen”
(24:30-31)
"Profet! Säg till dina hustrur och dina döttrar – och till [alla] troende kvinnor – att de [utanför hemmet] noga sveper om sig sina ytterplagg, på så sätt blir de lättare igenkända [som anständiga kvinnor] och undgår att bli ofredade."
(33:59)
Själva tolkningen av ordet "slöja" är vad som gett upphov till mycket problematik.
Ett patriarkalt kvinnoförtryck ?
”Det är
inte möjligt
att för er att ge era hustrur lika behandling i allt”
(4:129)
Månggifte?
Äktenskapet?
"Islamism"
och
"Jihad"

två begrepp som snurras ihop
Islamism:
Ambitionen att upprätta "en islamsk stat", att låta koranens regler och normer utgöra grunderna för lag och rätt.
För att rädda samhället undan den moraliska och strukturella kollaps som följde när ockuperande västmakter lämnar arabiska länder i mitten av 1900-talet.
Idéerna startar när
Kemal Atatürk
avskaffar
kalifatet
och öppnar upp för nya tolkningar av
en islamsk stat.

Mer eller mindre radikala rörelser växer fram. Allt från fackförbund till väpnade oppositionsrörelser.
Rörelsen blir kriminaliserad i Egypten då de kritiserar den sittande presidenten.
Ett öde som många islamistiska grupper råkar ut för.
våldsam Islamism
Sayyid Qutb
- en religiös och politisk tänkare inom muslimska brödraskapet kommer med radikala idéer efter sin tid i Egyptiskt fängelse.

Han menar att ingen stat ska kunna kontrollera religion utan att det ska vara tvärtom.
Men eftersom världen drabbats av
Jahilyya
-
gudsfrånvaro
, är en väpnad revolution det enda som kan rädda samhället.
Här lägger han fram idén om
jihad-Yisef
- "
jihad med svärdet
" och menar att det borde vara islams sjätte pelare, en plikt för alla troende.
Världens muslimer avfärdar detta som ett brott mot religionens pacifistiska tankar.

Men inom vissa radikala utsatta grupper slår tanken på ett våldsamt jihad rot.
Denna attack behöver inte vara från militära styrkor utan själva närvaron av västerländsk kultur och värderingar ses som en aggression som rättfärdigar jihad.
Allt som står för den
korrupta
kapitalismen, kommersialismen och globaliseringen är perfekta mål att angripa.
USA ses som
jahilyyas
högborg och målas ofta upp som den största fienden.
Terrorism och "heligt krig"
Det ultimata vapnet i kampen är
martyrskapet
. Där man offrar sitt eget liv i kampen mot
jahilyya
.

Självmordsattacker är något som uppmanas i dessa jihadistiska kretsar. En symbolisk handling för utjämnandet av orättvisor.
Salafi-jihadism
Radikala militanta grupper som håller med om Qutbs tolkning av jihad kallar sig idag för
salafister -
efterträdarna
.
De håller till största del till i mellanöstern men slår till mot mål runtom i världen.
Trots att de utgör under 1 promille av mellanösterns troende muslimer så får de ofta stå som representanter för hela islam.
De säger sig vara sunni-muslimer men ingen rättrogen muslim kan stödja deras tolkning.
Islamofobi
och
Jihadism
Flera konstnärer världen över har ändå gjort mer eller mindre stötande karikatyrer av profeten.

Mest kända blev Lars Wilks ”rondellhund” och Kurt Westergaards bild i Jyllandsposten.
Full transcript