Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

YETİŞKİN EĞİTİMİ

No description
by

Gulsen Erden

on 4 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of YETİŞKİN EĞİTİMİ

Olumlu Eğitim Atmosferi
Olumlu atmosferin kendisi öğrenmeye aracı olur. Öğrenmeyi destekler;

Katılımcıların soru sormaya cesaret edebildikleri güvenli bir ortam sağlar.

Eğitim oturumunun sorumluluğunu, katılımcıların ve eğiticilerin paylaşmasını sağlar.

Yetişkin eğitimleri, çocuk eğitimlerinden oldukça farklıdır


ETKİLEŞİMLİ YETİŞKİN EĞİTİMİ İÇİN ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
1. Soru Cevap Diyalogları
2. Beyin Fırtınası
3. Toplu Tartışma
4. Teklif Tartışması
5. (Küçük) Grup Çalışması
6. Vaka Çalışması
7. Gösterim/ Model Olma
8. Rol Yapma
9. Simülasyon
10. Oyunlar, Buz Kırıcılar ve Enerji Vericiler
11.Geleneksel Dersler
12. Konuk Konuşmacı Davet Etmek

Birbirine benzer ve eğitimin konusuna göre birbirinin yerine kullanılan yöntemlerdir

Yetişkin Eğitiminin Temel İlkelerİ
Bilme gereksinimi (the need to know)

Kişisel kontrol (the learners’ self-control)

Eğitilenlerin önceki deneyimi (learners’ experiences)

Öğrenmeye hazır olmak (readiness to learn):

Öğrenme odaklı olma (orientation to learning):

İsteklilik (motivation)


Yetişkin Eğitimi
Çin’de Confucious ve Lao Tse; Eski Yunan’da Aristotle, Socrates ve Plato; Eski Roma’da Cicero, Evelid ve Quintillian, hepsi birer yetişkin eğitimcisiydi ve zamanlarının etkili liderlerini, tarihin akışını değiştiren önemli kişilikleri eğittiler, onlara mentörlük yaptılar.  

Yetişkinlerin öğrenme biçimleri
Görme yoluyla öğrenme
Duyma yoluyla öğrenme
Tartışma yoluyla öğrenme
Yaparak yaşayarak öğrenme
Okuma yoluyla öğrenme

Öğrenim Hedefleri
Yetişkin eğitimininin temel ilkeleri,
Olumlu eğitim atmosferinin özellikleri,
Yetişkin eğitiminde aktif katılımın önemi,
Etkileşimli yetişkin eğitiminde kullanılan öğretim yöntemleri,
Etkileşimli yetişkin eğitiminde kullanılan eğitim araçları hakkında bilgi sahibi olma


Bilme gereksinimi
 Neden öğreniyoruz?
Bilgi sahibi olma,
Ne kazanılacak, ne kaybedilecek?
Düşünme ve analiz yapma,


Eğitilenlerin önceki deneyimi
Ön bilgi ve deneyimler

Kişisel kontrol
Hayatlarının, verdikleri kararların kendi kontrollerinde
olması isteği,
  Saygı duymalarını bekleme
Öğrenmeye hazır olmak
Yetişkinler bilmeleri gerektiğini düşündükleri ve gereksinim duydukları konularda öğrenmeye hazırdırlar. 

Öğrenme odaklılık
Yetişkinler hayat odaklıdır. 


Gerçek hayat ortamında oluşturulmuş eğitim ortamları yetişkinler için daha motive edicidir ve daha etkili bir öğretim tarzıdır.

İsteklilik
İç motivasyon unsurları (hayat kalitesi, iş tatmini vb. önemlidir. 

Gelişme ve ilerleme motivasyonuna sahipler


Yetişkin Eğitiminin Temel İlkeleri

Yetişkinlerin en iyi hangi yolla öğrenebileceğini birlikte düşünelim
Yetişkin Eğitiminde Aktif Katılım Önemlidir

Çünkü...
Yetişkinler;
Okuduklarının %10unu
Duyduklarının %20’sini
Gördüklerinin %30’unu

Gördüklerinin ve duyduklarının %50’sini,
Gördüklerinin, duyduklarının ve tartıştıklarının %70’ini,
Gördüklerinin, duyduklarının, tartıştıklarının ve yaptıklarının %90’ını hatırlarlar.

1. Soru Cevap Diyalogları

Daha etkileşimli.
Aktif öğrenme sürecine geçmeye yardımcı.
Katılımcıların bilgileri sorgulamasını ve ortaya yeni düşünceler koymalarını kolaylaştırır.

Bu yöntemi kullanırken nelere dikkat edilecekler?
Soru sorduktan sonra katılımcılara cevap verebilmeleri için zaman ayırmak(en az 5 dakika)
Cevap yoksa soruyu farklı şekillerde sormak.
Art arda soru sormaktan kaçınmak.
Cevaplar önce küçük gruba, sonra topluluğa.
Cevapları övmek.
«Çok iyi bir cevap» «Kesinlikle doğru»
Katılımcıların cevaplarını öznel olarak yorumlamak
Katılımcınızın cevabında yanlış noktalar olduğunda;
“Evet, ama…” kalıbını kullanmaktan kaçınınız.
Birkaç dakika kadar, başka bir katılımcının söz almasını ve daha doğru bir cevap vermesini bekleyebilirsiniz.
“Bu sonuca nasıl vardınız?”

Katılımcıları soru sormaya cesaretlendirirken...
«Gereksiz soru» kalıbından uzak durulur.
Eğitimin başında katılımcılardan soru beklendiği belirtilir.

Katılımcıların sorularını cevaplarken;
Her bir soruya 2-3 dakika.
Soruları tüm gruba dönerek cevaplandırmak.
Başka katılımcıların cavaplamasını sağlamak.
«Bilmiyorum» yanıtında, Soruyu diğer katılımcılara yönlendirmek.

Suça sürüklenmiş çocuk kimdir?
Mağdur çocuk kimdir?
Sokak çocuklarını bekleyen riskler nedir?
Anne babası yanında büyüyen bir çocuk nasıl korunmaya muhtaç çocuk olur?

2. Beyin Fırtınası – Tartışma Ortamı Yaratma

Katılımcıların bir fikir veya soru hakkındaki düşüncelerini ifade ederek katıldığı, hep birlikte yürütülen bir etkinlik.

Yeni konuya geçildiğinde veya
Oturumun başında kullanıldığında
motivasyonu arttırır.

Temel ilke, bir problemi çözmede görevlendirilen grubun üyelerinin olabildiğince fazla fikir üretmesidir.

Fikirlerin savunulması istenmez.


"... durumunda neler yapılabilir?" ya da
"... size neyi çağrıştırıyor?" gibi soruları kullanabilirsiniz.
Her bir beyin fırtınasında sadece tek bir soru sorulur.
Çok geniş ve belirsiz konular seçmemek.


Üç aşamadan oluşur;

Hazırlık: Katılımcılara çözülecek konu, problem veya sorun açıkça tanımlanır.

Fikir Bulma: Herkes, konuyla ilgili ne düşündüğünü özgürce söyler. Ortaya koyulan fikirler arttıkça, beyin fırtınasının verimi artar.

Sınıflandırma ve Bağlantı: Tartışma sırasında söylenenler sınıflandırılarak kağıt tahtasına veya kara/beyaz tahtaya yazılır.

«Doğaya duyarlı olmak….» KELİMESİ SİZE NEYİ ÇAĞRIŞTIRIYOR?

Fikir bulma ile başlayan tartışma ortamında
Beyin fırtınası ile ortaya çıkan fikirler gruplandırılır? Sınıflandırılır?
Küçük grup bu verileri tartışarak doğaya duyarlı olmanın ilkelerini belirler…

Toplu Tartışma

Katılımcıların eğiticiler rehberliğinde, planlanmış bir konuşma yapmalarını ve özel bir konu hakkındaki düşüncelerini aktarmalarını sağlar.
Sizin göreviniz?
Tartışmayı yönetmek.
Ne kadar zaman ayıracaksınız?
Tartışmayı hangi amaçla açtınız?
Süreci katılımcılar için kolaylaştırmak.

Tartışma sırasında konuşmadan rehberlik yapabilmek için;

Katılımcıların kendilerini güvende hissedebilecekleri bir ortam
Herkesin birbirini görebileceği şekilde oturma düzeni
Kolaylaştırıcılık rolünü açıklama
Konu başlığını vermek dışında problemi ortaya koyma, soru sorma, görev verme, rol yapma görevleri.
Tartışma sonunda özet yapma

Tartışma esnasında karşılaşılabilecek zorluklar;

Gerekirse , küçük gruplara ayırma,
Ortamda bir ya da iki baskın katılımcı varsa,
“Önemli bir noktaya işaret ettiniz. Belki diğerleri de bu konuda konuşmak ister?”
Tartışma içerisindeki sessizliklere izin verme,
Soru sorduktan sonra, katılımcılara zaman verme
Bir konu tartışılırken çatışma ortamı oluşursa,
Hassas bir konu- durum
Bu durum kişiselleştirilmemeli ve konu üzerine odaklanmaya devam edilmeli

Çocukluk boyunca farklılıklar»

Farklılıklar hakkında söyleyebilecekleriniz
«Çocuklar, gençler ve yetişkinler arasındaki farklılıklar»
«Çocukluk boyunca cinsiyet farklılığı»
«Çocukluk boyunca yaşam şartlarının farklılıkları»


Parametre Değişikliği ile Tartışma Ortamının Yönetimi;
özel konu hakkında parametre değişiklikleri kullanılarak daha amaca yönelik tartışmalar oluşturulabilir.


Parametre Değişikliği ile Tartışma Ortamının Yönetimi;

Doğaya nasıl duyarlı olunur? Duyarlı olmak neler değiştirir?
Parametre Değişikliği: Doğaya duyarlılık yırtıcı hayvanların çoğalmasına neden olur ve bundan yöre halkı zarar görmeye başlar bu durumda doğaya duyarlılık ve korunma birlikteliği için neler önerirsiniz?

Beyin Fırtınası ve Toplu Tartışma Ortamı

Çocuğa duyarlı çocuk adalet sistemi çalışanı olmak nedir ve neyi değiştirir ?
Çocuklar gençler ve yetişkinler açısından adalet duygusu açısından fark var mıdır?
Kız ve erkek çocukların oyunları farklı mıdır?
Çocukluk dönemi boyunca yaşananlar meslek seçimlerini etkiler mi?

Teklif Tartışması
Katılımcıların özel bir konu hakkındaki görüşlerini keşfetmelerine yardımcı bir yöntem.
Toplu tartışmaya başlarken kullanılabilir.
Eğiticinin çeşitli teklifler hazırlaması gerekir.
KOLAY ANLAŞILIR ve EVET/HAYIR cevaplı teklifler.

Evet kartı/yeşil kart
Hayır kartı/ kırmızı kart
Soru işareti kartı/ beyaz kart (isteğe bağlı- yorum yok)

Nasıl uygulanır?

Bir öneri tahtaya veya bir slayta yazılır ve eğitici tarafından yüksek sesle okunur.
Katılımcılar öneriye katılıyorsa parmak kaldırır (yeşil/evet kartlarını; katılmayanlar kırmızı/hayır kartlarını gösterir.)
Öneriye katılanların ve katılmayanların sayısı not edilir.
Tartışma başlatılır.
Tartışmaya daha fazla kişinin olduğu grubun sunduğu düşünceyle başlamak yerinde olur.
Tartışmanın sonunda fikirlerin değişip değişmediği sorulabilir.

Teklif Tartışmasını daha eğlenceli hale getirelim...
Katılımcılardan duruşlarını fiziksel olarak göstermelerini isteyelim.

Teklife katılanlar odanın sağ köşesine, katılmayanlar sol köşesine.
Düşüncelerin söylenip, görüşlerin gerekçelendirildiği aşamada ise, katılımcılar gruplarını değiştirerek ya da iki grubun ortasında bir yerde durarak, yeni görüşlerini ifade edebilirler.

Bu yöntemde de tartışmadan önce ve sonra katılıyor/katılmıyor sayısını not etmemiz gerekmektedir.

«Çocuklar küçük yetişkinlerdir»
«Eğer çocuklar yasayı ihlal ederlerse, yetişkin olarak değerlendirilmelilerdir.»

«Geleneksel dersler yetişkin eğitiminde kullanılabilecek en etkili yöntemdir.»


(Küçük) Grup Çalışması
Fısıltı grupları.
Küçük gruplar, katılımcıların düşüncelerini daha rahat ifade edebilmelerine yardımcı olur.
Eğitim vermeden önce küçük grupları oluşturmak önemlidir
Küçük grupların kaç kişiden olacağına karar verirken...

İkili gruplar: Katılımcıların ilk defa karşılaştığı durumlarda veya etkinliklerde, kişisel olarak deneyimlemeleri gerekiyorsa bu grupları kullanabilirsiniz.

Üçlü gruplar: Rol yapma gibi bir gözlemcinin varlığını gerektiren etkinlikler söz konusuysa. 

Küçük gruplar: Büyük gruptaki kişi sayısına bağlı olarak oluşturulur.
Başkan olacak, not alacak ve grup sözcülüğü yaparak büyük gruba geribildirim sağlayacak kişiler grup içerisinden seçilir.

Nasıl uygulanır?
4-6 kişilik gruplar oluşturulur.
Görev eğitici tarafından açıkça anlatılır ve kağıda yazılıp dağıtılır.
Zaman sınırlaması yapılır.
Eşit katılımı sağlamak için görev dağılımları yapılır.
Grup çalışmasından sonra katılımcılar bir araya getirilir ve onlara gruptaki görevleri sorulur. Gruptan öğrendikleri ana noktalar paylaşılır.

«Çocuk adalet sistemi içerisinde çocuk duyarlı yolların suça sürüklenmiş çocuğa açıklanması»

«Çocuk adalet sistemi içerisinde çocuk duyarlı yolların mağdur çocuğa açıklanması»


Vaka Çalışması

Henüz çözüme kavuşmamış, üzerinde tartışmalı görüşler olan durumlara yönelik öyküler, bilgi örnekleri verilir.
Gerçek dünyanın problemlerini eğitime taşımak önemli. Bu sayede;
Aktif katılım sağlanabilir.
Problemlere yenilikçi çözümler bulunabilir.

Markette yere atılmış muz kabuğuna basarak kayıp yere düşen yaşlı bir kadının bacağı kırılmıştır. Marketin reyon sorumlusu molada olduğu için yerinde değildir. Muz kabuğu müşterilerden birinin 5 yaşındaki oğlu tarafından yere atılmıştır. Bu durumda sorumlu kimdir?

Vaka çalışmasında şimdiye kadar sunulan eğitim yöntemlerinden hangileri kullanılır?

Soru cevap diyalogları
Beyin fırtınası
Toplu tartışma
Teklif tartışması
Küçük grup çalışması

Gösterim
Rol yapma
canlandırma
Simülasyon

Gösterim/ Model Olma

Gösterim, katılımcıların önünde bir işin nasıl yapılacağını göstermek ya da genel ilkeleri açıklamak için başvurulan bir tekniktir.

Eğitici vereceği görevi canlandırır.Katılımcı görevi canlandırır.
Tartışma

Gösterim/ Model Olma yöntemi, genellikle katılımcılara yeni bir beceri kazandırmaya yöneliktir.
Beceri kazanmak için önce bir kişiyi işlemi uygularken izleriz, zihnimizde yapılması gereken basamakların resmini çizeriz.
Aynı işlemi kendimiz uygulamaya çalışırız, yeterli hale gelene kadar pratik yaparız
Tüm gösterimlerin eğitici tarafından yapılması gerekli değildir.
Gerektiğinde katılımcılar bunu kendi aralarında da yapabilirler.
Bu sayede kendi yeteneklerini geliştirme ve başkalarıyla iletişim kurma olanağını bulabilirler.

Savcının çocuktan ifade alırken kurduğu iletişim biçimi

Film/video izlettirilebilir.

Rol Yapma
Katılımcıların,
birbirleriyle iletişim kurmalarını,
problem çözmelerini,
gerçek hayattaki sorunlarla uğraşmalarını sağlayan bir yöntem.Nelere dikkat edilmeli?

Diğer katılımcıların da aktif olarak etkinliğe katılabileceği şekilde ortamı düzenlenmeli. (Yuvarlak ya da U şeklinde düzenleme)
Rol yapmayı tanıtırken eğiticinin de aktör olarak bir iki dakika oyunun içinde bulunması iyi bir başlangıç olabilir.
Her bir katılımcıya oynayacağı rol ve durum açıkça anlatılır.
Katılımcılara kişisel özellikleriyle bağlantılı roller vermekten kaçınılır.

Ara sıra katılımcılara rolleri değiştirmeleri ya da diğer katılımcıların ikinci-üçüncü denemeyi yapmaları söylenilebilir.
Katılımcıların oynadığı rolleri açıklamak.
Sadece gönüllü olanlara rol yapmayla ilgili sorular sorulur.
Bütün oyuncuların çabaları takdir edilir.

«Mağdur çocukla görüşmede Sosyal çalışmacı rolünü üstlenme»

Simülasyon

Rol yapma ve örnek vaka yöntemlerine benzer, ancak daha karmaşıktır.
Simülasyonda, katılımcıların normalde yaptığı bir işi, karşılaştıkları bir durumu ve bu sırada ortaya çıkabilecek problemleri canlandırmaları için bir çerçeve oluşturulur.

Yani simülasyon...
Oturum esnasında katılımcıların bir olayı gerçekmiş gibi ele alıp üzerinde eğitici çalışma yapmalarına olanak sağlayan bir öğretim tekniğidir.

Bu sayede katılımcılar;

İleride alabilecekleri rollere daha iyi hazırlanabilirler.

Bildikleri ilkeleri hayata geçirebilme yetilerini geliştirirler.

Öğrenmeye daha çok güdülenirler.

Analiz ve sentez yapabilme yetilerini geliştirirler.

Diğer bireylerle daha iyi iletişim kurabilirler
«İşe yeni başlayan bir tezgahtarın ilgilendiği bir müşteri, ne istediğini tam olarak bilmediği için reyondaki bütün ürünleri tezgaha indirtir.

Tezgahtar müşteriye bu davranışının doğru olmadığını söyler ve aralarında bir tartışma çıkar. Mağaza sorumlusunun olayı çözüm şekli tezgahtara sonrasında ne yapacağı konusunda yol gösterir.»

«Ağlamaya başlayan mağdur çocuğu konuşmaya hazırlama»

Oyunlar, Buz Kırıcılar, Enerji Vericiler

Eğitimin etkinliğini artırmada kullanılan yöntemlerdendir.
Buz kırıcılar, eğitimin başında katılımı sağlamak için;
Enerji vericiler, katılımcıların enerji seviyesini yükseltmek ve konu üzerinde düşünmelerini sağlamak için kullanılır.

Kısa süreli etkinliklerdir,
Katılımcıların eğitime etkin olarak katılmalarını, karşılıklı etkileşime girmelerini ve endişelerini gidermelerini sağlar,
Kolay uygulanırlar,
Bütün grubun eğlenceli ve canlı bir şekilde katılımını sağlarlar,

Kişilerin hareket etmesini sağlayarak kan dolaşımını destekler ve kasların gevşemesine yardım ederler,

Katılımcıların daha neşeli olmasını ve sonraki etkinliklere daha olumlu başlamalarını sağlarlar,
Kişilerin kendilerini bir grup ya da bir ekip olarak görmelerine yardımcı olurlar,

Birlikte daha verimli çalışmayı sağlarlar.

Nelere dikkat edilmeli?
Eğitici, katılımcılardan kendisinin yapmak istemeyeceği bir şeyi yapmalarını istemez.
Grubun özelliklerine göre etkinlik seçme.
Kullanılan yöntemle eğitimin içeriği arasında ilişki olmalı.

Zaman takibi önemli.
Yumuşak bir ses tonu kullanmak, dostça gülümsemek, göz teması kurmak, kısa ve açık bilgiler vermek katılımı arttırmanıza yardımcı olacaktır.
Bu süreçte oyun, buz kırıcı veya enerji verici kelimelerini kullanmadan ne yapacağınızı ve niçin yapacağınızı açıklamak önemli.
Teknik bir dil kullanmaktan kaçınmak.

Ünlü kişiler/Şehirler


Her katılımcı sınıfa geldiğinde, üzerinde ünlü bir şehir ya da bir sinema yıldızının adı (İstanbul, Paris, Londra, Türkan Şoray, Tarık Akan vb.) yazan 3x5 boyutlarındaki yapışkanlı bir kartı sırtlarına yapıştırılır. Daha sonra katılımcılardan sınıfta dolaşarak sırtlarında yazılı ismi bulmak için diğer katılımcılara sorular sormaları istenilir. Sorular yalnızca evet/hayır şeklinde cevaplanabilecek sorular olmalıdır.

Sessizliğin Sesi Oyunu

Bu oyunun amacı grubu dinlendirmek, rahatlatmak ve katılımcıların konsantrasyonunu artırmaktır. Katılımcılara gözlerini kapatmaları ve sessizliği dinlemeleri söylenir. Katılımcılar 4-5 dakika kadar bu şekilde beklerler. Sonra eğitici katılımcıların gözlerini açtırır ve ne duyduklarını sorar (en az 4-5 kişiye). Bu sayede katılımcılar hem rahatlarlar hem de insanların sessizlikte ne kadar farklı şeyler duyabildikleri fark ederler.

Arkadaş Halkası:

Eğer grup herkesin görme şansı olamayacak kadar büyükse ve katılımcılar eğitim için bir günden daha uzun bir süredir birlikteyse genel bir selamlama yapmak için arkadaş halkası oluşturulur. Biri diğerinin içinde olacak şekilde iki geniş halka oluşturulur. İçerideki halkada bulunan katılımcılar yüzlerini dış çemberdeki katılımcılara dönerler. Çemberler birbirinin aksi yönünde ilerlerken katılımcılar her harekette yeni bir yüzle karşılaşıp, selamlama olanağı bulurlar.

Hayalimdeki Tatil:

Katılımcılardan kendilerini tanıtırken hayallerindeki mükemmel tatili anlatmaları istenir.

İki Doğru Bir Yalan:

Katılımcılar kendileri hakkındaki iki doğru bir yanlış bilgi yazarlar. Daha sonra yazdıkları bu üç bilgiyi söylerler; grup üyeleri yalanı bulmaya çalışır
ETKİLEŞİMLİ YETİŞKİN EĞİTİMİ İÇİN EĞİTİM ARAÇLARI
Etkili Görseller Hazırlarken Nelere Dikkat Edilir?

Kelimeleri büyük puntolarla yazma,
Resimler, grafikler, renkler, madde işaretleri.
Anahtar noktaları vurgulama
Görsellerdeki bilgilerin katılımcıların elindeki materyalle uyumlu olması1. Kağıtlı Tahta ve Kara/Beyaz Tahta
2. Asetatlar ve Tepegöz
3. Sunular
4. Video, DVD ve slaytlar
5. Bilgisayar
İnternet portamı

Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları
Eğitimi
YETİŞKİN EĞİTİMİ

1. Kağıtlı Tahta ve Kara/Beyaz Tahta
Katılımcıların kavramları algılamasına, fikir ve mesajı almasına yardımcı,
Soru cevap diyaloglarında, beyin fırtınası uygulamasında
V
Daha önce yazdıklarına geri dönüş
V

Kağıtlı Tahta ve Kara/Beyaz Tahta...
Kullanırken nelere dikkat edilmeli?
Çok silik, karmaşık, küçük yazmaktan kaçınıılmalı,
Yazacak yer kalmadığında tahta silinmeli
Hata yapıldığı fark edildiğinde önce
hata açıklanır, sonra doğrusu
söylenir.

1.Kağıtlı Tahta ve Kara/Beyaz Tahta...
Eğer katılımcıların not alması isteniyorsa zaman verilir.
Ara sıra katılımcılara yazıları okuyup okuyamadıklarını, sorun.

2. Asetatlar ve Tepegöz
Asetatları hazırlarken dikkat
edilecekler?
Tek bir alanı kapsama.
Tam cümleler yerine anahtar sözcükler ,
Basit yazı stili.
Madde işaretli liste. Başlıklar.
Resimler, grafikler, çizelgeler,
küçük resimler.

3. Sunular-Projeksiyon
Anlatacaklarınızı hatırlamanızı kolaylaştıran cümleler.
Sunulara anlatılacak her şey yazılmaz.
Katılımcıların dikkatini dağıtmaması önemli.

3. Sunular
Asetat kağıdı hazırlama
kuralları burada da geçerli.
Hatırlamayı kolaylaştırması için 5-6 kelimelik cümleler.
Fon rengi, yazı karakteri, yazı puntosu, yazı rengi önemli.

4. Video, DVD Slaytlar
Bir yeteneğin, davranışın ya da henüz sizin yapamayacağınız bir şeyi uzmanın gösterilmesi.
TV en fazla 20 d.
4. Video, DVD ve Slaytlar…
Nelere dikkat edilmeli?
Materyali önceden izleyin.
Katılımcıların tartışmasını sağlamak için açık uçlu sorular, ödevler hazırlayın.
Katılımcıların dikkatini çekme.
Açıklayıcı özetler.
Zamanı etkili kullanmak için sadece konuyla ilgili bölümleri izletin.
Özel noktaları tartışmak için materyali durdurun.

Sesli, anlaşılır ve yavaş konuşun.
Bir giriş yapın ve oturum planınızı sunun.
Anlatmak istediğiniz şeyi farklı yollarla tekrar edin.
Önemli noktaları vurgulayın.
Katılımcılara zaman verin.
Oturum esnasında birkaç kez etkinliklerinizi değiştirin.
İstekli ve coşkulu olun.
Full transcript