Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Idépresentation

No description
by

Anna Houmann

on 7 May 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Idépresentation

Idéprocessen
Team
Mål
Reaching the Goal
Risker
I behovsfasen fastställer man projektets grund och ramarna för slutresultatet. Ett noga utfört arbete med frågeställningen och dess kriterier föder framgång. Att bryta sig ur den första fasen och in i idégenereringen innebär att ta sig från analysen till det kreativa ruset.
Behov
Första mötet
Kommunikation
Idépresentation
Nytänkaren
Roller
Konflikthantering
Konflikter och samarbetsproblem uppstår i alla grupper.

En naturlig beståndsdel av både arbetslivet och privatlivet.

Ofta nödvändiga för att starta utveckling.
Sakkonflikter
Rollkonflikter
Pseudokonflikter
Intressekonflikt
Värderingskonflikt
Förvarsmekanismer

En psykologisk reaktion av en konflikt.

Upplevelse av känslor och attityder som vi just då inte orkar vara medvetna om, eftersom de väcker ångest.

Vi omstrukturerar och förvanskar verkligheten omkring oss så att den ”passar oss” och blir lättare att acceptera.

Nödvändig som ”säkerhetsventil”.

Kan skapa problem och svårigheter i kommunikationen om de förekommer ofta och utan att vi är uppmärksamma på dem.
Projektion
När man inte förmår att ta ansvar för sina egna handlingar. Istället skyller man på andra.
Försvarsmekanismer
Regression
Man återgår till ett tidigare utvecklings-stadium. Man tappar sitt vuxna, mogna jag och reagerar som ett litet barn.
Rationalisering
Man bortförklarar något obehagligt som hänt och försöker hitta en annan förklaring som är bra men inte sann. Man skyller sina misslyckanden på yttre omständigheter.
Intellektualisering
Man ger t ex ett mer känslomässigt beslut en mer förståndig prägel.
Överföring
Man för över känslor och förhållningssätt som man har haft i tidigare relationer på nya relationer. Det finns något i situationen eller hos personen som omedvetet påminner en om den gamla händelsen.
Förträngning
Här sopar man konflikterna under mattan och låtsas att allt är som det ska och går vidare som om det inte fanns vare sig problem eller konflikter.
Använd jag-budskap
Gå till den det berör
Vems och vad är problemet?
Lyssna aktivt
Förstå innan du blir förstådd
Ingen kan lösa någon annans konflikt
Hantera konflikter
Feedback
Nyckel till all grupputveckling.

Ett sätt att påverka varandras beteende.

En chans för individer att ändra sig innan en konflikt utvecklas.

Ges alltid i ”jag-satser” och innehåller ex på de situationer som uppfattas negativt.

Ange vilka konsekvenser beteendet eller handlingen får.

Var tydlig med att det är dina reaktioner det handlar om, inte andras.

Feedback på något som gjorts eller sagts - inga personangrepp.

Det som kritiseras ska vara möjligt att ändras på eller utveckla.

Använd inte orden ”alltid”, ”aldrig”, ”men”, ”man”, ”varför”.

Låt personen som fått feedback reagera på det han/hon nyss har fått höra.

Feedback-kontrakt.Fråga hur var och en skulle vilja ha feedback formulerad för att ta den åt sig.

Tala alltid om nu-tid och framtid
Resultatjägaren
Organisatören
Samordnaren
Att inta en roll är inte samma sak som att ha en viss personlighet
I en grupp behövs det människor med olika personligheter
RONS
Vill du ändra din roll i gruppen,
så bryt genom att
inte följa dina eller
gruppens förväntningar
Jag vet att du anser dig
förstå det du tror att jag sa
men jag är inte säker på
att du inser att
det du hörde
inte är vad jag menade.
tydlighet
lika referensramar
rötthet
otsägande signaler
Vi har alla ett personligt ansvar för hur
vi kommunicerar med andra.

Kommunikationen är en tvåvägsprocess
och ansvaret för kommunikationen ligger
hos både sändaren och mottagaren.
Idégenerering
I idégenereringsfasen används metoder och tekniker för att skapa en mängd idéer med så olika infallsvinklar som möjligt. En inkubationstid för att låta frågeställningar smälta in och behandlas är av stor vikt liksom skiftet mellan individuellt arbete och generering i grupp.
Idéutveckling och urval
När man fyllt säcken med idéer är det dags att börja skapa översikt och förståelse som kan ligga till grund för urvalet.

Idéutvecklingsprocessen blir efterhand alltmer diskuterande och antalet idéer minskar, men deras kvalitet ökar.
Konkretisering
När endast ett fåtal idéer kvarstår är det dags att utveckla dem från ax till limpa, från idé till koncept.

Konkretisering ger idéägaren chansen att fördjupa sig i sin idé och ta den till nästa nivå i form av målande beskrivningar, tankar kring kundbehov och grafiska illustrationer
Resultat
Resultatet är ett antal koncept som gått igenom utvärderingar och fördjupningar. De vinnande koncpeten ska kunna besvara frågorna: Ska vi lägga resurser på att genomföra detta eller är tiden inte mogen? Är detta något vi brinner för eller är dessa idéer medelmåttiga?
Förberedelse av projektförslag
Screening och godkännande
av projektförslag
Experiment, tester och /eller projektarbete
Presentation av resultat/projektplan
Utvärdering & dokumentation
Problemorienterat behov
Möjlighetsorienterat behov
Känslo- eller åsiktsorienterat behov
begin with end in mind
Kreativa kaosets regler
Idégenereringsmetoder
Hjärnpoolen Zooma ut
Stafettpinnen Fiskehistorier
Idé propping Merlin
Rubrikmani Vad om?
Din kreativa idol Egenskapspussel
Negativ idégenerering Drömresa
Visuell konfetti Slumpordsassociation
6-5-3 Upp och ner
Lotusblomman Laboration
Trendstorm
JAJA
Kom upp och flyg
Producera många idéer
Anteckna allt/visualisera idéerna
Shoot!
Gilla allt i 15 minuter
NEJNEJ
Att kritisera och värdera
Att ledaren vet först och bäst
Att tala en och en i turordning
Att rynka på näsan
Att analysera och intellektualisera
En stor massa av idéer
1.Organisering av idéer - nya idéer skapas
2. Kriteriediskussion
3. Fastställande av matriser
4. Användning av matriserna och fortsatt utveckling av idéerna
Bra, utvecklade och genomgågna idéer i form av skisser
Antal idéer
Tid
Man vill inte ändra kulturen
Man förstår inte idén
Man tycker inte om personen som presenterar idén
Man tycker inte att idén är bra/eller man inser inte heller att ide´n löser det som "verkligen är problemet"
Man förstår inte hur idén ska implemeteras
Man förstår inte sin egen roll
Man förstår inte "what's in it for me?"
Tänk som en lyssnare
Vilka är din målgrupp?
Vad är intressant för dem, vad har de för bakgrund och förkunskaper?
Har du någon uppfattning om vilka underlag de använder för att fatta beslut?
L: På vilket sätt berör detta mig?
L: Hur får jag nytta av detta, vad ger det för möjligheter?
Om du kan presentera din idé på ett sätt så åhörarna får svar på dessa frågor, kommer de att intressera sig för din lösning.
VAK
Full transcript